Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Het contract

PW Magazine 50, jaar 2011 - 16-12-2011 | door Jaap Dik
column

Inmiddels stromen ze binnen: de ‘onderhandelbare’ contracten, waarbij het woord clawback is vervangen door vrijwillige korting. De verzekeraar die dit is vergeten, loopt het risico dat het contract juridisch aanvechtbaar is. Maar ach, er zitten meer gaten in.

De NZa heeft haar best gedaan de prestaties duidelijk te omschrijven, zodat zorgverleners en zorgverzekeraars weten wat ze verkopen en inkopen. Wil je daarvan afwijken, dan komt de elfde prestatie om de hoek kijken. Ook dan wil de NZa zich buigen over de afspraak rond deze elfde prestatie.

Hoe kan het dan dat een verzekeraar prestatie één (terhandstelling) uitbreidt met prestatie twee (instructie hulpmiddel) en prestatie acht (advies gebruik UR-middel tijdens reis)? Een andere verzekeraar vindt dat de deelprestatie ‘weeklevering’ automatisch ‘medicatiebeoordeling chronisch gebruik’ in zich heeft. Als dit zo is, waar heeft de NZa zich dan mee beziggehouden?

Ondertussen nadert 1 januari met rasse schreden. En de kans dat u niet met alle zorgverzekeraars een contract wilt sluiten, is redelijk groot. Immers, u moet er bedrijfsmatig wel mee uitkomen. Geen contract betekent contant afrekenen met de klant of, als u het aandurft, op rekening. U rekent dan af tegen het particuliere tarief wat u helemaal zelf mag bepalen. Wél even een prijslijst in uw apotheek hangen!

Het zou van zorgvuldigheid getuigen als u de klanten die bij de betreffende verzekeraar zijn aangesloten tijdig op de hoogte brengt. Liefst voor het eind van het jaar zodat zij, behalve een andere apotheek, ook een andere verzekeraar kunnen nemen.

Per brief is wat kostbaar en tijdrovend.

Een advertentie in de krant dan maar? Kunt u hen meteen een gezond 2012 wensen.

Document acties

Reacties

28-12-2011 00:27
D.T. Hendriksz zegt:

Het grootste gat is het bevriezen van de geneesmiddelenprijzen en het vaststellen van eigen prijzen voor nieuwe geneesmiddelen die nog niet in de taxe KNMP Z-index oktober 2011 stonden. De NZa stelt inrichtingseisen aan het hanteren van een GeneesmiddelenPrijsLijst. Tot 1 januari 2012 was de KNMP Z-index taxe de enige. Een particulier initiatief. De verzekeraars komen nu met eigen lijsten. Als de marktprijs hoger is dan de verzekeraarsprijs moet de apotheekhoudende het verschil bijpassen. Het is verboden om de prijsverschillen door te berekenen. Het GVS blijft bestaan en natuurlijk de vrijwillige bijdrage van de apotheekhoudende aan het steunfonds zorgverzekeraars nederland.

De NZa is gevraagd omo in te grijpen in de overtreding die de verzekeraars begaan in kader van de WMG. Gevraagd is naar de inrichtingseisen. De NZa zwijgt. Zo ook de KNMP. De belangenbehartiger van de openbare apothekers.
En iedereen contant? E Schut en W vd Ven hebben daar zo hun gedachten over. Een zeer goede rechtsbijstandsverzekering is per 2012 harder nodig dan ooit tevoren.

29-12-2011 19:57
D.T. Hendriksz zegt:

De Friesland Zorgverzekeraar heeft de boodschap begrepen. Alleen de oplossing is een enorme verhoging van de administratieve last bij apotheekhoudenden en bij DFZ zelf: als een apotheekhoudende kan aantonen dat de marktprijs hoger is dan de bevroren prijs november 2011 middels 3 facturen vergoed DFZ deze marktprijs.
Dit model is weer wel conform de WMG en de inrichtingseisen van de NZa tav een GeneesmiddelenPrijslijst.
Hoe de apotheekhoudende het prijsverschil tussen de bevroren prijs uit november 2011 en de actuele marktprijs van de lopende maand te weten komt vertelt de DFZ er niet bij. Dat is voor de KNMP G Standaard? Z-index Taxe KNMP met een verbinding met de oude taxe uit november 2011 en oktober 2011?

Gekker kan het nog altijd.

Nu moeten VGZ coop en Achmea en DSW nog om.

Waar blijft de actie van de KNMP in deze? Bij uitstek een actie voor de belangenbehartiger van de openbare apotheek!

De Overheid stelt de maximumprijzen vast, de marktprijs komt tot stand tussen de leveranciers en de afnemende partijen: de leverancier is niet de apotheek en de afnemende partij is niet de apotheek.

Die boodschap overbrengen aan NZa en ZN/ZN-leden moet toch niet zo moeilijk zijn?

Verzekeraars mogen een prijs bepalen, maar de leveranciers moeten die prijs kunnen waarmaken.

Waar is het gezonde verstand gebleven in dit land?

30-12-2011 14:41
D.T. Hendriksz zegt:

De contracten worden ook elders gelezen. Een van de grote mannen achter de schermen pakt zijn koffers:

Henk van Vliet vertrekt bij NZa

De heer drs. Henk van Vliet heeft in goed overleg met de Nederlandse Zorgautoriteit besloten de NZa te verlaten.

Dit na een carrière van 30 jaar bij de NZa, waar hij de laatste jaren als raadsadviseur werkte, en zijn rechtsvoorgangers Centraal Orgaan Tarieven Gezondheidszorg (COTG) en College tarieven gezondheidszorg (CTG). Hij heeft met veel plezier en inzet voor deze organisaties gewerkt.
De heer Van Vliet gaat aan de slag als ZZP-er om op die manier zijn steentje te blijven bijdragen aan de betaalbaarheid, de toegankelijkheid en de kwaliteit van de zorg voor de patiënt.

bron: Ned. Zorgautoriteit

--Henk van Vliet stond aan de basis van de prestatie bekostiging en prijsdifferentiatie en vrije prijzen en 14 prestaties. Nu pakt hij zijn koffers met een vet ZZP contract bij diezelfde NZa.

Tegen welke prijs? Maximumprijzen? Bevroren prijzen? Uitkomsthonorering? Eerst presteren en achteraf betaald krijgen?

Dacht het niet. Henk van Vliet gaat gebruik maken van de klassieke ambtenaren truc: de U-bocht constructie met als grootste voordeel geen enkele verantwoordelijkheid meer te dragen voor zijn bijdragen aan de afbraak van de zorg in dit land.

Alsof het Pikmeer arrest nog niet voldoende was.

Laatste uitspraak van Henk van vliet op een symposium: "als jullie nu alles goed doen komt alles goed, er zijn dan geen regels meer nodig".

ZZP'er Henk van Vliet. Zonder Zorgen Produceren.

02-01-2012 12:18
D.T. Hendriksz zegt:

Per 8 december 2011 is de Wet op de Geneesmiddelenprijzen gewijzigd. Wijziging gaat in per 1 april 2012. WGP is onderdeel van de WMG en de Zvw. WGP spreekt expliciet van Apotheek Inkoop Prijzen die de Apotheek Verkoop Prijzen zijn. De berekening maakt dat ook duidelijk: de vier landen gaan uit van Af Fabriek Prijzen, verhoogd met een marge of opslag voor de groothandels. Het laagste van tenminste 2 landen wordt gebruikt om de AIP = AVP in Nederland te bepalen.

Het bevriezen van de Geneesmiddelenprijzen zoals Achmea, Agis, VGZ, DSW en DFZ dit willen doen is dan ook strijdig met de WGP en daarmee met de WMG en Zvw.

Kan de KNMP even technisch overleg plegen met de andere koepels en met de toezichthouder, de NZa, om deze onzin te stoppen voordat apotheekhoudenden massaal met een schadeclaim komen?

Back to top