Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Bijzondere maand

PW Magazine 37, jaar 2011 - 15-09-2011 | door Rob Sebes
column

September is de maand van medicatieveiligheid en medicatieoverdracht. Natuurlijk staan deze onderwerpen altijd hoog op de agenda van apothekers. Maar deze keer komt een aantal aspecten samen.

Zo is daar het gloednieuwe uniforme formulier voor medicatieoverdracht. Een handig middel waarbij alle zorgverleners baat hebben en uiteindelijk ook de patiënt. Verder blijkt dat de Centrale Medicatie-incidenten Registratie een succes is. Alle 93 ziekenhuisapotheken en maar liefst 1200 openbare apotheken doen eraan mee. Apothekers lopen duidelijk voorop wanneer het gaat om het melden en voorkómen van medicatiefouten.

Tevens concludeert de Inspectie voor de Gezondheidszorg in een rapport over medicatiebegeleiding in verzorgings- en verpleegtehuizen dat het afgelopen jaar grote vorderingen zijn gemaakt. Dat is vooral te danken aan een intensieve samenwerking binnen de zorgsector in een taskforce waarvan de KNMP deel uitmaakt.

Vanuit de KNMP zijn we bezig deze mooie ontwikkelingen van de daken te schreeuwen richting zorgverzekeraars, patiëntenorganisaties, politiek, ministerie van VWS en de (vak)media. Ook zetten we sociale media als LinkedIn en Twitter in. We moeten het laten zien aan de buitenwacht, zodat iedereen weet hoe belangrijk de rol van apothekers is.

Wat we de afgelopen weken nog niet konden meedelen, waren de ontwikkelingen rond het in stand houden van een infrastructuur voor gegevensuitwisseling. We hebben u via een update procedureel op de hoogte gehouden van de stappen die u kunt verwachten. Wellicht is er inhoudelijk meer bekend op het moment dat deze column verschijnt. Hoe dan ook, ik kan u verzekeren dat de KNMP alles op alles heeft gezet een moderne en veilige infrastructuur haalbaar te maken.

Document acties

Back to top