Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Toetsing

PW Magazine 44, jaar 2010 - 04-11-2010 | door Jaap Talsma
column
Toetsing

Soms volstaat maximale palliatieve zorg niet. De vraag van de patiënt om euthanasie is vaak zeer belastend. Voor de patiënt, voor diens omgeving en voor de dokter.

Bij de uitvoering van euthanasie is maximale zorgvuldigheid geboden. Het is van groot belang dat de patiënt voldoet aan de zorgvuldigheidscriteria om de voorgenomen euthanasie binnen het wettelijk kader te kunnen uitvoeren.

En als dit alles volgens de regels is gedaan, is uiteraard ook de medisch zorgvuldige uitvoering van groot belang. Anders gezegd: gebruikt de dokter de juiste medicatie en wordt deze op correcte wijze toegediend. In dit verband is het jaarverslag 2009 van de regionale toetsingscommissies euthanasie lezenswaardig.

In 2009 hebben deze commissies 2636 meldingen van euthanasie ontvangen (een stijging van 13% ten opzichte van 2008). Daarvan werden vier ‘onzorgvuldig’ in de uitvoering beoordeeld. Twee daarvan vanwege het gebruik van te lage doseringen thiopental. In beide gevallen baseerde de arts zich op het advies van de apotheker.

Uitvoering van euthanasie is bij uitstek een samenspel tussen arts en apotheker. Al zijn het twee te veel, deze getallen stemmen positief over dit samenspel.

Document acties

Back to top