Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

PW column - Begrijpend lezen

PW Magazine 49, jaar 2010 - 07-12-2010 | door Steven Verhagen-Smits
Het einde van dit bewogen jaar is in zicht. Vooral deze laatste maanden zijn hectisch, zeker omdat het (overheids)beleid voor het komende jaar nog niet is uitgekristalliseerd. Patiënten aan de balie vragen of ze hun pillen volgend jaar nog vergoed krijgen. Sommigen zijn zelfs aan het hamsteren geslagen. Kortom, geruststelling is gewenst. En wat blijkt: soms is dat zo eenvoudig te bewerkstelligen dat je er bijna aan voorbij gaat.

steven verhagen smitsZo was er afgelopen week een man in de apotheek met een duidelijke stem en mening. Zijdelings kreeg ik het baliegesprek mee; meneer zou terugkomen met de nieuwe polis van zijn zorgverzekeraar. Een paar uur later stond hij ineens voor me, zwaaiend met een stuk papier. Dat leek me een goed moment hem even apart te nemen in onze spreekkamer.

Al gauw bleek dat sprake was van begripsverwarring. De term zorgverlener werd door meneer vertaald door zorgverzekeraar – en wie was de zorgverzekeraar wel om zich te bemoeien met zijn therapie? Onbegrip en woede maakten zich van hem meester. Vertwijfeld keek hij mij aan, zo van: ‘jij kan er ook niks aan doen’.

Gelukkig wel dus! Kort en bondig heb ik hem de situatie uitgelegd en daarbij voorzichtig aangegeven dat ook ik een zorgverlener ben. En toen viel het kwartje: ‘o, maar waarom zetten ze dat dan niet duidelijk in hun foldertje?’.

Onder luide dankzeggingen verliet hij het gebouw. Waarmee je mensen al niet gelukkig kan maken: een beetje begrijpend lezen.

Document acties

Back to top