Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Een digitale optelsom

Tool brengt aandeel adequate tromboseprofylaxe naar 82%.

PW14 - 09-04-2021 | door Maarke Roelofs
Elize Bloks
Tromboseprofylaxe wordt nogal eens over het hoofd gezien bij ziekenhuisopname, aldus ziekenhuisapotheker Tessa Jaspers. Zodoende ontwikkelde ze een tool om dit te voorkomen. “Verschillende risicofactoren worden meegenomen met verschillende wegingsfactor.”
Een digitale optelsom

“Wanneer een patiënt het ziekenhuis binnenkomt, is de arts primair gefocust op het hoofdprobleem, niet op adequate tromboseprofylaxe”, zegt ziekenhuisapotheker Tessa Jaspers. “Toch kan daarmee veel leed worden voorkomen.” Tijdens een specialisatie binnen haar opleiding in het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis, stortte ze zich daarom op dit onderwerp.

Samen met anesthesioloog-intensivist Roy van den Berg puzzelde en bouwde ze negen maanden lang elke donderdagmiddag aan een toevoeging in elektronisch patiëntendossier Epic. Het resultaat: een beslisondersteuningstool die meldt wanneer een patiënt met een hoog tromboserisico geen anticoagulantia gebruikt.

Jaspers: “Artsen schrokken als ik tijdens voorbereidende scholingen vertelde bij hoeveel van hun patiënten tromboseprofylaxe niet goed was geregeld. Hierdoor waren ze zeer gemotiveerd met de tool te gaan werken.”

Padua-predictiescore

Bovendien stelde Jaspers een zo hoog mogelijke specificiteit van het systeem als doel. “Daarmee voorkom je onnodige signalen en signaalmoeheid. Dat konden collega-zorgverleners erg waarderen, waar­door de tool goed werd ontvangen.”

Het aandeel patiënten met adequate tromboseprofylaxe steeg van 49 naar 82%. “Zo voorkomen we mogelijk zo’n 260 veneuze trombo-embolieën per jaar.” Dankzij dit resultaat staan andere ziekenhuizen in de rij om het systeem over te nemen.

Aanleiding met dit topic aan de slag te gaan, waren Jaspers’ ervaringen tijdens het multidisciplinair overleg. “Met de Padua-predictiescore bepaal je of een patiënt tromboseprofylaxe moet krijgen. Verschillende risicofactoren worden meegenomen met verschillende wegingsfactor. Een ingewikkelde rekensom, waarmee ik soms zelf moeite had.” De score betreft een optelsom van risicofactoren die ook in Epic staan, waardoor je het systeem de berekening en het advies kan laten genereren. “De zorg verandert in rap tempo”, benadrukt Jaspers, “met onze tool tonen we hoe digitalisering de zorg makkelijk en efficiënt kan optimaliseren.”

Tessa Jaspers: “Artsen schrokken als ik vertelde bij hoeveel van hun patiënten tromboseprofylaxe niet goed was geregeld.”

 

Document acties

gearchiveerd onder: Tool, tromboseprofylaxe, Tessa Jaspers
Back to top