Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Voor betere hulpmiddelenzorg

Platform brengt knelpunten in kaart en zoekt naar oplossingen.

PW04 - 25-01-2019 | door Frans van den Houdt
Het Platform Continentiehulpmiddelen werkt aan eenduidigheid in het verstrekken en voorschrijven van deze middelen in de eerste lijn. Apotheker Mariska van Laarhoven ziet nog veel ruimte voor verbetering. “Maar dat kost tijd.”
Voor betere hulpmiddelenzorg

De hulpmiddelenzorg moet beter, ook die voor continentiehulpmiddelen. Dat was de belangrijkste reden voor apothekers, patiënten-

organisaties, fabrikanten, speciaalzaken en zorgverzekeraars om de koppen bij elkaar te steken en het Platform Continentiehulpmiddelen op te richten. “We wilden de knelpunten in kaart brengen en oplossen”, zegt lid van het platform, Mariska van Laarhoven van Apotheek Rosmalen. “Patiënten bleken niet altijd het hulpmiddel te krijgen dat het beste paste bij hun zorgvraag.”

De problemen doen zich vooral voor in de eerste lijn, stelt Van Laarhoven. “In de tweede lijn zijn vaak al duidelijke afspraken over welke zorgverlener wanneer ingezet wordt en welke hulpmiddelen beschikbaar zijn.” In de eerste lijn is het volgens haar een heel divers beeld; de hulpvraag komt via verschillende kanalen terecht bij zorgverleners die heel verschillend voorschrijven.

De uitdaging is ook hier te zorgen voor eenduidigheid. “Op het gebied van functio­neringsgericht voorschrijven is nog veel ruimte voor verbetering, maar dat kost tijd. Want je zult onder meer de opleidingen moeten aanpassen en deskundigheid bevorderen.” Dit vergt ook aanpassingen in het voorschrijfsysteem, want nu is het vaak alleen mogelijk op merk en type voor te schrijven, niet op functionaliteit.

Kwaliteitskader

Eerste mijlpaal van het platform werd in juni 2017 bereikt toen de Module Continentie Hulpmiddelen in het Generiek Kwaliteitskader Hulpmiddelenzorg werd opgenomen, zegt Van Laarhoven. In dit kwaliteitskader wordt in algemene termen beschreven wat de uitgangspunten zijn voor goede hulpmiddelenzorg. Een dergelijke kwaliteitsstandaard resulteert in professionaliteitsverbetering, verzekert Van Laarhoven: “De module stelt eisen aan degenen die de middelen voorschrijven, afleveren en verstrekken.”

Een jaar later volgde de publieksfolder Continentiehulpmiddelen, wat moet ik weten?. Een virtuele folder (ook in druk) waar patiënten die voor het eerst met deze hulpmiddelen te maken krijgen naar verwezen worden. “We maken de patiënt zo ook bewust van zijn eigen rol en verantwoordelijkheid”, zegt Van Laarhoven. “De apotheker houdt als laagdrempelige zorgverlener overzicht over hulpmiddelen én geneesmiddelen, en stelt het belang van de individuele patiënt centraal.”

Document acties

gearchiveerd onder: Incontinentie, Hulpmiddelen
Back to top