Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Aan de wieg van nierfalenpoli

Ziekenhuisapotheker werkte in Eindhovens team zeven jaar aan protocol

PW 6 - 10-02-2016 | door Frits Baltesen
Ziekenhuisapotheker Marieke Kerskes van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven heeft de zorg voor nier- en dialysepatiënten verbeterd. Door beter geneesmiddelengebruik, protocollen en meer regie voor de patiënt.
Aan de wieg van nierfalenpoli

Bij de opzet van een polikliniek nierfalen in het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven kwamen er zeven jaar geleden zoveel vragen over de medicatie, dat de projectleider zich afvroeg of er een apotheker in het team moest. Dat werd ziekenhuisapotheker Marieke Kerskes. Nu draait die poli volop, met een goed team en protocollen.

Toediening van medicatie en therapietrouw is lastig bij nierpatiënten. Gemiddeld slikt deze groep patiënten chronisch tien verschillende geneesmiddelen, die moeilijk op elkaar zijn af te stemmen – ook omdat over dit onderwerp weinig is beschreven in de literatuur. De ziektelast is hoog (diabetes, hart- en vaatziekten). Mede hierdoor is het aantal bijwerkingen hoger en de therapietrouw lager. Een kans voor Kerskes om een intensieve medicatiebegeleiding te bedenken voor elke patiënt die de nierfalenpoli bezoekt. “Deze poli ontvangt vooral patiënten met een sterk verminderde nierfunctie die eigenlijk in het voortraject zitten voor dialyse. De patiënt komt gemiddeld elke drie maanden naar de poli. De ene keer praat hij met de verpleegkundig specialist en de andere keer met een nefroloog. Twee keer per jaar bespreekt hij met mij de medicatie.”

Kerskes heeft een protocol voor deze behandeling ontwikkeld, samen met een verpleegkundig specialist van de afdeling nierziekten, de Nierstichting, de Nierpatiëntenvereniging Nederland en het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM). Kerskes kijkt onder andere naar de invloed die geneesmiddelen hebben op iemand met een verminderde nierfunctie en eventuele interacties.

Rol voor patiënt

In het protocol staat de zelfredzaamheid van de patiënt centraal. Kerskes: “We geven hem kennis over zijn medicatie, de mogelijkheid zelf zijn medicatie te beheren en leren hem bijwerkingen te herkennen. Ons motto is: zelf doen waar ’t kan, overnemen als ’t moet.” Ze zorgt ook voor de  medicatieoverdracht naar de openbaar apotheker.

Het team van de polikliniek nierfalen is tevreden over de aanpak. “Voor 97% van de patiënten hebben we het nu goed geregeld”, zegt Kerskes. Maar medicatiebegeleiding houdt niet op bij die poli. “Op de afdeling dialyse is ook extra aandacht nodig voor de medicatie.” De methode uit Eindhoven zal dit en volgend jaar worden uitgerold over Nederland. Daarbij spelen onder meer de KNMP en de Nierstichting een leidende rol.

Document acties

Vacatures
Innovatieve apotheker met hart voor patiëntenzorg

Sint Maartenskliniek | Nijmegen

Beherend Apotheker

BENU Apotheek

Beherend apotheker

Bennebroekse Apotheek | Bennebroek

Meer…
Back to top