Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Medicatiebeslissingen in complexe medische wereld

22-04-2021
Medicatiebeslissingen in complexe medische wereld

Kennisnemen van de nieuwste onderzoeksresultaten over geneesmiddelen is voor iedere apotheker noodzakelijk, om zo de patiëntveiligheid te verbeteren en medicatiefouten en kosten te verminderen. Doordat de informatie over betrouwbare geneesmiddelen exponentieel groeit, is digitale ondersteuning, die deze relevante en gevalideerde kennis beschikbaar stelt en actueel houdt, essentieel. De pandemie heeft die behoefte nog eens versterkt.

De behoefte aan betrouwbare informatie over geneesmiddelen om voor iedere patiënt het juiste medicijn in de juiste toedieningsvorm en de juiste dosering voor te schrijven, is altijd al van groot belang geweest. Nieuw is echter dat de medische wereld zo veel complexer is geworden. Zo is er sprake van een exponentiële groei van medische informatie en kennis. Een ontwikkeling die niet in de laatste plaats wordt versterkt door een coronavirus dat de wereld nu al meer dan een jaar in zijn greep houdt. Van 1 januari tot 1 juni 2020 zijn bijvoorbeeld meer dan 11.000 artikelen ingediend bij de Journal of the American Medical Association (JAMA), vergeleken met ongeveer 4.000 artikelen in hetzelfde tijdsbestek het jaar ervoor.

Al aan het begin van de pandemie heeft de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) gewaarschuwd voor de risico’s van die exponentiële toename van informatie. Het roept namelijk de vraag op wat betrouwbare bronnen zijn en hoe je die onderscheidt van andere bronnen. Een probleem voor de wetenschap en de gezondheidszorg, niet alleen voor artsen maar eigenlijk alle zorgverleners, inclusief ziekenhuisapothekers. Want hoe weet je wat betrouwbare bronnen zijn? En hoe zorg je ervoor dat je altijd de beschikking hebt over de nieuwste evidence based onderzoeken? Het aantal nieuwe en goedgekeurde geneesmiddelen groeit eveneens fors. De laatste tien jaar is dat aantal met 50 procent toegenomen ten opzichte van het decennium daarvoor. Deze snelle toename aan medisch kennis komt mede door digitalisering van kennis en processen. Gelukkig kunnen we deze digitale mogelijkheden op hun beurt inzetten om al die kennis betrouwbaar en up to date te houden. Zo’n online tool die apothekers en artsen ondersteunt bij therapeutische en farmacologische beslissingen in het ziekenhuis, is Lexicomp® (onderdeel van Wolters Kluwer Health). Lexicomp biedt betrouwbare, evidence-based inzichten en aanbevelingen die medicatiebeslissingen ondersteunen. Door Lexicomp aan je klinische workflow toe te voegen, hebben ziekenhuisapothekers en artsen toegang tot 20 databases, wetenschappelijke geneesmiddelenpublicaties en vele interactieve tools en rekenhulpmiddelen. Onder meer een uitgebreid overzicht van bijwerkingen, gedetailleerde informatie over de bereiding van medicijnen en de wijze van toediening, off-label geneesmiddelengebruik, IV-compatibiliteitstools, patiëntenvoorlichting en -educatie in 19 talen en overwegingen bij zwangerschap en borstvoeding. Lexicomp is beschikbaar als webbased applicatie maar ook als mobiele app, dus direct beschikbaar, daar waar het nodig is.

Lexicomp is bovendien gemakkelijk te integreren in het medische domein. Denk aan integratie met de lijst van beschikbare medicijnen in het ziekenhuis. Zo heb je met deze beslissingsondersteuning een belangrijk instrument in handen om medicatiefouten te voorkomen. Inzoomend op hoe deze informatie in Lexicomp tot stand komt, wordt duidelijk hoe. Bij dit product van Wolters Kluwer zijn meer dan 150 specialisten wereldwijd betrokken, onder wie meer dan 70 apothekers en dokters. Zij beoordelen, afhankelijk van hun specialisatie, of nieuwe informatie past binnen de context van bewezen therapieën. Iedere nieuwe publicatie komt sowieso bij hen terecht en ondergaat eerst de strenge toets op betrouwbaarheid en validatie. Daardoor biedt Lexicomp relevante informatie over dosering en toediening, evenals een interactieanalyse, en zorgt zo voor een waardevolle context voor het nemen van medicatiebeslissingen.

Een voorbeeld waarbij de meerwaarde van Lexicomp al is aangetoond, geldt voor patiënten met nierinsufficiëntie, wat vaak optreedt bij patiënten met een zwakkere gezondheid. Uit verschillende studies blijkt dat geneesmiddelendoseringen die geen rekening houden met een verminderde nierfunctie, grote problemen kunnen veroorzaken voor de patiënt. Neem alleen al stuiptrekkingen, als de dosering van geneesmiddelen geen rekening houdt met interactie tussen verschillende medicatie. Maar zorgverleners die geen relevante informatie hebben, kunnen niet goed de juiste dosering per medicijn bepalen. Lexicomp heeft hierop actie ondernomen en biedt nu specifieke aanbevelingen bij polyfarmacie.

Lexicomp laat zich bijzonder goed integreren met UpToDate, klinische beslissingsondersteuningstool van Wolters Kluwer. Medische en medicatiespecifieke kennis, op ieder moment en iedere point of care, is dus beschikbaar voor iedere zorgverlener in een multidisciplinair team, uit één betrouwbare en vertrouwde bron. Lexicomp en UpToDate samen zorgen voor meer transparantie en veiligheid en daardoor ook voor aanzienlijke kostenbesparingen, betere resultaten en een hogere patiënttevredenheid. Lexicomp wordt inmiddels al in meer dan 5.800 ziekenhuizen wereldwijd ingezet.

Meer informatie: https://go.wolterskluwer.com/the-value-of-lexicomp.html

Contact: Jeroen van den Bosch, Team Leader BeNeLux and Nordics, Wolters Kluwer Clinical Effectiveness jeroen.bosch@wolterskluwer.com 

Document acties

Back to top