Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

PW21

Suikervrij

In de binnenstad van Helmond staat een Suikerhuis. In een winkelcentrum in een Haagse buitenwijk werd onlangs een suikerwinkel geopend. Die lijken zo op het eerste gezicht veel gemeen te hebben met elkaar, maar schijn bedriegt.

24-05-2024 | door Frans van den Houdt, hoofdredacteur

Privacy

Toen ik recent als patiënt in de wachtruimte van de apotheek stond, ging het begrip privacy door mijn hoofd. Terwijl de apotheker bezig was met een inhalatie-instructie, viel het me op hoe goed ik het gesprek en elk ander gesprek aan de balie kon horen. Ook al wilde ik dit negeren en ieders privacy respecteren, de gesprekken trokken toch de aandacht.

24-05-2024 | door Iris Beerthuis, apotheker bij Radio Ligand Therapy, Novartis

Dalende trend aantal gedeclareerde medicatiebeoordelingen

Het aantal gedeclareerde medicatiebeoordelingen schommelt in de periode 2017-2022 en vertoont een dalende trend. Apothekers en huisartsen ervaren tijdsgebrek en vinden dat er geen kostendekkende vergoeding is voor een medicatiebeoordeling. Dat schrijft minister Pia Dijkstra van VWS aan de Tweede Kamer.

15-05-2024 | door PW

Herexamen 2024 PW21

Wat moet u in gedachten houden bij het inzetten van het alternatief formoterol bij kinderen?

22-05-2024 | door Sahar Alozai, Geneesmiddel Informatie Centrum (GIC)/KNMP

Sterke groei aantal mensen met hoog risico op diabetes type 2

Ongeveer 1,4 miljoen mensen in de leeftijd van 40 tot 75 jaar hebben een aanzienlijk risico om diabetes type 2 te krijgen. Dit betekent een flinke stijging vergeleken met een eerdere schatting van 1,1 miljoen in 2018. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Maastricht, meldt het Diabetes Fonds, dat zelf spreekt van een diabetescrisis.

13-05-2024 | door PW

Indicatiegebied gepegyleerd liposomaal irinotecan uitgebreid

Het indicatiegebied van het oncolyticum gepegyleerd liposomaal irinotecan (Onivyde) is uitgebreid na een positief oordeel van de Europese geneesmiddelenbeoordelingscommissie CHMP.

24-05-2024 | door PW

Kosten diabetesmiddelen met € 56 mln gestegen

Nederlandse openbare apotheken verstrekten in 2023 aan bijna 960.000 mensen diabetesmedicatie, een toename van 5,9% ten opzichte van 2022. De kosten zijn met 19% harder gestegen; een toename van bijna € 56 miljoen. Aldus de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

24-05-2024 | door SFK

Nieuw diabetesmiddel ook voor kwetsbare ouderen

SGLT-2-remmers hebben bij kwetsbare patiënten met diabetes een beperkte plaats. Toch ziet instellingsapotheker Firdaouss Boutkourt steeds meer ouderen met deze middelen, waarbij de vraag rijst of continueren zinvol is. “Zij hebben een gemiddelde levensverwachting van negen maanden.”

24-05-2024 | door Delia Titre

Zetje in juiste richting door apothekers bevordert voorschrijven SGLT-2-remmers

Door het effect op de gemiddelde bloedsuikerwaarde en gunstige cardiovasculaire uitkomsten hebben SGLT-2-remmers een prominente plek in de behandeling van diabetes mellitus type 2. Kaderapotheker Manon van Hunnik is daarom tevreden dat ze al tientallen zeer-hoogrisicopatiënten heeft kunnen omzetten. “Een mondelinge toelichting motiveert ook patiënten.”

24-05-2024 | door Linda de Jonge

Aanzienlijk verlies van lichaamsgewicht met tirzepatide

Voor de behandeling van diabetes mellitus type 2 lijkt tirzepatide een veelbelovend nieuw middel. In onderzoeken wordt enige verlaging van het HbA1c gezien. Op basis van het gewichtsverlies, en hierdoor een mogelijk positief effect op metabole processen, zou het middel een duidelijke meerwaarde hebben. Maar over de cardiovasculaire veiligheid is nog weinig bekend.

24-05-2024 | door Yvette van Brouwershaven en Prem Adhien

SGLT-2-remmer: risico op genitale schimmelinfectie

SGLT-2-remmers worden steeds vaker voorgeschreven voor diabetes. Deze geven een verhoogde kans op genitale schimmelinfecties, maar niet op urineweginfecties. Bij vermoede urineweginfecties waarbij geen bacteriën zijn betrokken, is aan te raden ook op schimmels en gisten te testen voor een juiste behandeling.

24-05-2024 | door Helen Gosselt en Jenny Hartman

Vaker gunstige uitkomst na beroerte met edaravon dexborneol

Sublinguale toediening van edaravon dexborneol binnen 48 uur na een acute ischemische beroerte vergroot het aantal patiënten met een gunstige functionele uitkomst in vergelijking met placebo.

24-05-2024 | door Linda de Graaf

‘Hulpmiddelen zelf leveren in de apotheek is beste zorg voor diabetespatiënt’

Met het Diabetes Service Punt wil Apotheek De Drie Stellingen in Oosterwolde de beste zorg bieden aan diabetespatiënten, inclusief het zelf leveren van bloedglucosemeters, insulinepennen en naalden. Van de zorgverzekeraar heeft de apotheek hiervoor toestemming gekregen. Apotheker Véronique Tapper: “Hulpmiddelen zijn vast onderdeel van de zorg, die moeten in de openbare apotheek blijven.”

24-05-2024 | door Edwin Bos

Geen semaglutide voor zwangere met diabetes type 2

Diabetesmedicijn semaglutide, dat ook zeer effectief blijkt als afslankmiddel, staat volop in de schijnwerpers. Reclame door influencers en beroemdheden leidt tot toegenomen gebruik door vrouwen in de vruchtbare leeftijd, en de vraag rijst of er problemen kunnen ontstaan voor het ongeboren kind als een vrouw onverwacht zwanger wordt. Vooralsnog is het advies semaglutide dan niet meer te gebruiken.

24-05-2024 | door Benedikte-Noël Cuppers-Maarschalkerweerd en Annerose van der Mijle

‘Je zit zelf aan het roer bij Keer Diabetes2 Om, dat is een pre’

Leo Kind had helemaal geen zin om metformine te slikken, ook al werd dat na de diagnose diabetes type 2 voorgeschreven. Hij ging op zoek naar een alternatief, stuitte op het programma Keer Diabetes2 Om, sloot na een half jaar met succes de intensieve fase af en is nu alweer ruim een jaar medicijnvrij. “Met voldoende wilskracht slaag je gegarandeerd.”

23-05-2024 | door Frans van den Houdt

Diabetestypering: inzicht oorzaken hoge glucosewaarden

Mevrouw T (46) heeft sinds 2013 diabetes type 2 en kreeg na de start van diabetestypering in augustus 2023 het advies de gliclazide te staken, meer te gaan bewegen en haar voeding aan te passen. Met succes. De insulinespiegel ging omlaag, de vetverbranding omhoog en mevrouw viel 11 kg af.

24-05-2024 | door Fleur van Gelder

Diversiteit van ’t vak belicht

Farmaciestudenten vertrouwd maken met de diversiteit van het apothekersvak, dat is het doel dat Salma Baddou voor ogen heeft met haar initiatief FarmTalks. “Studenten doen nieuwe inzichten en inspiratie op.”

24-05-2024 | door Frans van den Houdt

Vergoedingsregeling voor gebruik gezondheidsdata in Mitz

KNMP en Zorgverzekeraars Nederland hebben overeenstemming bereikt over een nieuwe vergoedingsregeling voor apotheken die toestemmingen van patiënten vastleggen voor het uitwisselen van hun gezondheidsdata in Mitz. Zodra de regeling beschikbaar is, informeert de KNMP de leden daarover.

24-05-2024 | door KNMP

Nieuwe kennisdocumenten over medicatie bij ouderen

Vanuit de multidisciplinaire richtlijn Polyfarmacie bij ouderen zijn vijf nieuwe kennisdocumenten ‘Minderen en stoppen van medicatie’ ontwikkeld. De documenten gaan over antidepressiva, antipsychotica, benzodiazepinen, anti-epileptica en opioïden.

24-05-2024 | door KNMP

Diabetescrisis!

Voor de verandering een keer een overschot in plaats van tekort. Uit onderzoek van Maastricht University bleek dat naast de 1,1 miljoen type 2-diabeten er meer dan 1,4 miljoen prediabeten in Nederland zijn. Het is in onze leefomgeving extreem moeilijk alle verleidingen te weerstaan met al het eten om ons heen en de sterke lobby van de voedselindustrie. Toch denk ik dat er in educatie en in de richtlijnen ook nog een hoop winst te behalen is.

24-05-2024 | door Thomas Kanis, bestuurslid KNMP

CJI Horizondebat gaat vooraf aan diplomering

De nieuwste lichting openbaar apothekers heeft 1 maart 2024 het herziene curriculum van de vervolgopleiding Openbare Farmacie met goed gevolg afgerond. Zij hebben zich daarna officieel geregistreerd als specialist. Voor het eerst was er voorafgaand aan de diplomering een CJI Horizondebat.

24-05-2024 | door Anouschka Zwart

SIG Diabetes zoekt mensen met passie

Ben jij gepassioneerd over het verbeteren van de farmaceutische zorg voor mensen met diabetes mellitus? Sta je te popelen om jouw expertise in te zetten voor het ontwikkelen van richtlijnen en onderzoeksvragen die het leven van deze bijzondere groep patiënten positief kunnen beïnvloeden? Dan is de SIG Diabetes dé plek voor jou.

24-05-2024 | door Roya Sorghabi, arts en apotheker, lid van de SIG Diabetes
Back to top