Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Achtergrond

Ketogeen Dieet succesvol bij refractaire epilepsie

Apothekers dienen alert te zijn bij Ketogeen Dieet

Het Ketogeen Dieet is succesvol bij refractaire epilepsie bij zowel kinderen als volwassenen, maar is niet zonder bijwerkingen. Ook is sprake van een aantal interacties tussen geneesmiddelen en het dieet. Gedurende het behandeltraject met het Ketogeen Dieet is de expertise en controlerende rol van de apotheker daarom van groot belang. Het Erasmus MC-Sophia kinderziekenhuis heeft een speciale ketopoli voor kinderen met therapie­resistente epilepsie.

PW33/34 - 16-08-2019 | door Gülcan Durmaz, Elles van der Louw, Liesbeth Rietveld en Liesbeth Ruijgrok

Afrikaanse apothekers hebben zeker iets gehad aan onze kennis

Farmacie Mondiaal blikt terug op veertig jaar farmaceutische ontwikkelingshulp

Ook al is farmaceutische ontwikkelingshulp minder sexy dan medische hulp, belangrijk is het wel. Reden voor Farmacie Mondiaal om ondanks tegenslagen, een bescheiden budget en 100% vrijwilligersinzet, met vertrouwen de toekomst in te gaan. Dit jaar viert de organisatie haar veertigjarig jubileum. “We blikken met een goed gevoel terug.

PW33/34 - 16-08-2019 | door Frans van den Houdt

Canagliflozine: minder nierfalen en cardiovasculaire sterfte

Factcheck: vertragen sglt-2-remmers nierafbraak bij type 2-diabeten?

Verschillende media berichtten half april dat SGLT-2-remmers de afbraak van de nierfunctie van patiënten met diabetes mellitus type 2 (DM2) vertragen. IVM checkte deze bewering en concludeert: deels waar. Alleen voor canagliflozine is een gunstig effect aangetoond op een gecombineerd renaal/cardiovasculair hard eindpunt bij patiënten met DM2 en albuminurie.

PW31/32 - 02-08-2019 | door M. Dankers, M. Stroo, A. Lambooij

PrEP vermindert kans op hiv-infectie

PrEP vermindert de kans op het verwerven van een hiv-infectie bij risicogroepen in vergelijking met placebo of geen PrEP. De effectiviteit was kleiner bij een suboptimale therapietrouw.

PW31/32 - 02-08-2019 | door Linda de Graaf

Risico’s nitrofurantoïne en trimethoprim afwegen

Antibiotica profylaxe bij recidiverende urineweginfectie; een dilemma uit de praktijk

In de apotheek wordt geconstateerd dat er vanwege het eGFR van de patiënt een contra-indicatie is voor nitrofurantoïne. Trimethoprim is een mogelijk alternatief, maar is dit ook een betere optie voor deze patiënt?

PW31/32 - 02-08-2019 | door Marieke van Donselaar en Harm Geers

Genotypering patiënten met clopidogrel samen bespreken

Advies Werkgroep Farmacogenetica dient als leidraad

Veel gebruikers van de combinatie van acetylsalicylzuur en dipyridamol zijn begin dit jaar overgezet naar clopidogrel. Dit leidde tot veel vragen over de noodzaak om deze patiënten te genotyperen voor de start van hun behandeling. Het is raadzaam hierover afspraken te maken met andere zorgverleners op basis van het advies van de Werkgroep Farmacogenetica van de KNMP.

PW31/32 - 02-08-2019 | door Mandy van Rhenen en Vera Deneer

Platform maakt eind aan chaos op markt grondstoffen

Pharmaoffer.com brengt kopers en verkopers bij elkaar

Apothekers wereldwijd eenvoudig toegang bieden tot kwalitatief hoogstaande farmaceutische grondstoffen. Met dat doel richtten enkele enthousiaste, jonge specialisten uit de farmaceutische wereld drie jaar geleden onlineplatform Pharmaoffer.com op. Een marktplaats voor kopers en verkopers. “Wij faciliteren en proberen alle risico’s zoveel mogelijk af te dekken.”

PW31/32 - 02-08-2019 | door Frans van den Houdt

Geavanceerde therapieën van laboratoriumtafel naar kliniek

Leidse GMP-faciliteit huisvest couveuse voor advanced therapy medicinal products

Twee academische disciplines die elkaar versterken: de biomedicus en de ziekenhuisapotheker. Bij de productie van geavanceerde geneesmiddeltherapieën voor klinische toepassing, bedacht aan de labtafel in het LUMC, komen de disciplines van Pauline Meij en Anton Terwisscha van Scheltinga optimaal tot hun recht. “Het translationele aspect zorgt voor een unieke combinatie.”

PW31/32 - 02-08-2019 | door Maarke Roelofs

Eigen bereiding leidt tot overgebruik meprobamaat

Zorgverleners signaleren niet dat patiënt op eigen initiatief te veel gebruikt

De huisarts herhaalt op verzoek van de patiënt telkens opnieuw een recept voor meprobamaat, apothekersassistenten verwerken het recept zonder steeds vragen te stellen aan de huisarts en de apotheker signaleert geen overgebruik. Conclusie: niemand is kritisch genoeg geweest in deze casus. De desbetreffende 46-jarige patiënt deed sinds 1996 meerdere verzoeken tot levensbeëindiging; in 2018 is dit ingewilligd.

PW29/30 - 19-07-2019 | door Mieke van Hattum 1 reactie

Waardering voor uitleg zelfzorg

Patiënten in Bergen op Zoom geven apotheekteam rapportcijfer 8

Mensen kopen zelfzorgmedicatie in de apotheek omdat ze daar goede uitleg krijgen en omdat daar gekeken wordt naar mogelijke contra-indicaties en interacties. De kennis van apothekersassistenten over zelfzorg wordt gewaardeerd met een rapportcijfer 8, blijkt uit een peiling.

PW29/30 - 19-07-2019 | door L. de Jonge, H.C.M. Huysmans en M.H.L. Arts

Inzicht in meerwaarde motiveert apotheker tot praktijkonderzoek

Ook efficiënte tijdsinvestering en gemak voorwaarden voor deelname

Veel apothekers vinden dat farmaceutisch praktijkonderzoek onderdeel moet zijn van hun dagelijkse praktijk, maar slechts een kleine groep doet er ook daadwerkelijk aan mee. Belangrijke voorwaarde is dat het onderzoek eenvoudig en efficiënt uitvoerbaar is en een duidelijke meerwaarde heeft voor patiëntenzorg, apotheek of beroepsgroep, blijkt uit een recente studie.

PW29/30 - 19-07-2019 | door Esther Kuipers, Michel Wensing, Peter A. G. M. de Smet en Martina Teichert

Zwangere mag nicotinepleister gebruiken, alleen niet ’s nachts

Richtlijn moet ervoor zorgen dat zorgverleners zelfde boodschap uitdragen

Gebruik van nicotinevervangende middelen in de zwangerschap is toegestaan. Naast kauwgom en zuigtabletten mogen zwangeren nu ook nicotinepleisters gebruiken als stoppen met roken niet lukt met gedragsmatige ondersteuning. Liever nicotinevervangers dan doorroken, maar altijd onder begeleiding van een erkende coach, aldus Taskforce Rookvrije Start. De dosering luistert nauw.

PW29/30 - 19-07-2019 | door Cindy Reinders

Medicatie op rol is effectief, maar niet voor iedereen

Voor grootste deel patiënten lijkt het gebruik van de medicatierol geïndiceerd

Omdat een definitie ontbreekt van een ordeningsprobleem is het onduidelijk of de juiste patiënten starten met een medicatierol. Door patiënten vanaf 80 jaar en kwetsbare patiënten met polyfarmacie periodiek te screenen kunnen apothekers ordeningsproblemen tijdig herkennen. Dat blijkt uit promotieonderzoek van apotheker Bram Mertens.

PW27/28 - 05-07-2019 | door Bram J. Mertens, Henk-Frans Kwint, Rob J. van Marum en Marcel L. Bouvy

Preferentiegraad zegt niks over kwaliteit apotheek

Apothekers moeten kunnen kiezen uit meerdere varianten generieke middelen

Het niet honoreren van ‘medische noodzaak’ kan leiden tot hoog oplopende gemoederen en discussies met patiënten. En het zadelt de apotheker op met een ethisch dilemma: hij wil de patiënt tevreden naar huis laten gaan, maar moet zich ook houden aan contractuele verplichtingen met de zorgverzekeraar. Karen Oude Luttikhuis pleit voor aanpassing van het preferentiebeleid.

PW27/28 - 05-07-2019 | door Karen Oude Luttikhuis 3 reacties

Somatische monitoring in de psychiatrie moet en kan beter

Poliklinisch monitoringsprogramma verschaft behandelaren waardevolle informatie

Psychiatrische patiënten hebben vooral door somatische comorbiditeiten een flink kortere levensverwachting dan de algemene bevolking. Aanbevelingen over medicatieverificatie en lichamelijk onderzoek worden maar matig gevolgd. Een speciaal monitoringsprogramma voor poliklinieken psychiatrie biedt oplossingen, concludeert promovenda Mirjam Simoons.

PW27/28 - 05-07-2019 | door Mirjam Simoons

Apotheker-farmacotherapeut in Engeland verstevigt positie

Over enkele jaren in VK tweeduizend apotheker-farmacotherapeuten actief

In Engeland werken honderden apotheker-farmacotherapeuten in de huisartsenpraktijk. Ook de overheid ziet toekomst in deze ‘apotheker zonder apotheek’, vertelt apotheker-farmacotherapeut Ankie Hazen, die in Londen werkt op de opleiding voor deze voorschrijvende apothekers. “Ruim £ 100 miljoen investeert de overheid hier in scholing en salarissen.”

PW27/28 - 05-07-2019 | door Edwin Bos

Apixaban wellicht voorkeur bij grotere kans op bloeding

Dabigatran, rivaroxaban en apixaban lijken een even groot effect te hebben op de kans op een herseninfarct. Apixaban geeft wellicht een kleiner risico op een grote bloeding in vergelijking met dabigatran en rivaroxaban.

PW27/28 - 05-07-2019 | door Linda de Graaf

Posaconazol remt CYP3A4 sterk

Genoeg bewijs om antimycoticum toe te voegen aan standaardlijst

Aan de standaardlijst van sterke CYP3A4-remmers is recent het antimycoticum posaconazol toegevoegd. Hierdoor wordt posaconazol gekoppeld aan ongeveer zestig interacties met CYP3A4-substraten in de G-Standaard.

PW27/28 - 05-07-2019 | door Annemarie Heersche en Marianne le Comte

Test alleen relevante variaties

Aanvragen van een DNA-paspoort meestal niet zinvol en duur

Met de nieuwe FTO-module Farmacogenetica van het Instituut Verantwoord Medicijngebruik kunnen huisartsen en apothekers afspraken maken over wanneer het zinvol is om genetische bepalingen aan te vragen. En wie welke acties uitvoert als de uitslag binnen is.

PW26 - 28-06-2019 | door Cindy Reinders

Een apotheek voor iedereen

Gebruikercentraal: toegankelijkheid van de zorg moet zijn gewaarborgd

Voor goede farmaceutische patiëntenzorg is het nodig dat geneesmiddel­informatie op de individuele patiënt is afgestemd. Zo krijgen ook laaggeletterden en mensen met een andere moedertaal de juiste zorg. Op een bijeenkomst van Gebruikercentraal vertelde Mark Slager van Apotheek Orion in Amersfoort over zijn aanpak.

PW26 - 28-06-2019 | door Mark Slager

Document acties

Back to top