Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Achtergrond

Therapie in zicht voor syndroom van Sjögren

Op zoek naar aangrijpingspunten voor behandeling auto-immuunziekte

Het syndroom van Sjögren is een auto-immuunziekte met relatief onschuldige klachten, maar met grote impact op kwaliteit van leven. Momenteel is er geen geregistreerd geneesmiddel beschikbaar; behandeling richt zich daarom op symptoombestrijding. Door biologische effecten van experimentele immunotherapie te onderzoeken kunnen nieuwe aangrijpingspunten voor behandeling worden ontdekt, stelt promovenda Gwenny Verstappen.

PW09 - 01-03-2019 | door G.M.P.J. Verstappen

Terughoudendheid geboden bij observationeel onderzoek

Eerste Hulp Bij Observationeel onderzoek: vijf basisprincipes

Regelmatig is het afgelopen jaar melding gemaakt van mogelijk kanker­verwekkende effecten van medicijnen. Onlangs nog riep het EMA fabrikanten van angiotensine-II-remmers op hun productieproces te controleren op nitrosaminen. Hoe ga je hiermee om als apotheker? In dit artikel enkele praktische handvatten: Eerste Hulp Bij Observationeel onderzoek.

PW09 - 01-03-2019 | door Sander van den Bogert en Paul Peeters

Zoledroninezuur verlaagt fractuurrisico bij osteopenie

Het risico op een niet-vertebrale of vertebrale fragility-fractuur was significant lager bij vrouwen met osteo­penie die werden behandeld met zoledroninezuur vergeleken met placebo. De afname van de kans op een niet-vertebrale fractuur was gelijk aan de afname bij osteoporose.

PW09 - 01-03-2019 | door Linda de Graaf

Astma-app goede hulp voor therapieontrouwe jongere

Mogelijkheden voor mHealth in de openbare apotheek

Adolescenten met een chronische aandoening zijn vaak niet therapie­trouw. Een mobile health- (mHealth-)interventie kan een goede manier zijn om het medicatiegebruik van jongeren te verbeteren. Het promotieonderzoek van Richelle Kosse laat zien dat zo’n mHealth-interventie de therapietrouw van adolescenten met astma verbetert. “Er zijn apothekers nodig die het voortouw nemen.”

PW09 - 01-03-2019 | door Richelle Kosse

Goed onderzoek nodig naar meerwaarde extrafijne deeltjes

Factcheck: is extrafijne dosisaerosol effectiever en veiliger dan ‘gewone’?

Dosisaerosolen met extrafijne formuleringen maken volgens de fabri­kanten een lagere dosering mogelijk vergeleken met de conventionele aerosolen. De meerwaarde van extrafijne deeltjes is echter matig onder­zocht. Zo zijn er geen studies beschikbaar die alleen de deeltjes­grootte als variabele meenemen. Het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM) bestempelt de factcheck daarom als: onzeker.

PW09 - 01-03-2019 | door D. Eikelboom, A. Lambooij en M. Dankers

Inkoop terug naar apothekers

Veilige sartanen kunnen plaats innemen van vervuilde middelen

Direct nadat de vervuiling van valsartan aan het licht kwam, had het advies moeten uitgaan patiënten om te zetten naar ‘veilige’ sartanen, betoogt Bob Ulmann. Hij pleit ervoor het prerogatief voor geneesmiddeleninkoop weer bij apothekers te leggen.

PW09 - 01-03-2019 | door R.M. Ulmann

‘Wederzijds begrip leidt tot hoger niveau samenwerking’

Drie apothekers en vier huisartsen zetten samen intervisiegroep op

Apothekers en huisartsen blijken vaak nog te weinig over elkaar te weten. Om elkaars expertise beter te leren kennen en begrijpen, betere besluiten te kunnen nemen en de patiënt betere zorg te kunnen bieden, hebben drie apothekers en vier huisartsen samen een intervisiegroep opgezet. “Intervisie is een heel goed middel om de samenwerking te bevorderen.”

PW08 - 22-02-2019 | door Frans van den Houdt

Antihypertensiva baten niet bij milde hypertensie

Behandeling met bloeddrukverlagers bij patiënten met een laag risico en milde hypertensie leidt niet tot minder sterfte of cardiovasculaire aandoeningen. Het risico op bijwerkingen is wel verhoogd.

PW08 - 22-02-2019 | door Linda de Graaf

Huisarts mag medicatie blijven leveren in Annen

Minister Bruins en Apotheek Zuidlaren gingen in beroep tegen vergunning

Een apotheekhoudende huisarts vroeg een vergunning aan om geneesmiddelen ter hand te stellen in Annen. Minister Bruno Bruins van Medische Zorg weigerde dit want hij wil zelf bepalen voor welk gebied de vergunning geldt. Maar de Raad van State stelt dat hij die vrijheid niet heeft. Als voldaan is aan het afstandscriterium, moet de vergunning worden verleend.

PW08 - 22-02-2019 | door Catelijne Bach

Minder inhalatiefouten, dus minder ziektelast en opnames

Transmuraal Longformularium werpt vruchten af voor astma- en COPD-patiënten

Samenwerking tussen alle regionale zorggroepen en drie afferente ziekenhuizen in de regio Utrecht heeft in 2018 geleid tot een Formularium voor inhalatiemedicatie. De initiatiefnemers willen hiermee bijdragen aan het terugdringen van het aantal inhalatiefouten en daarmee zorgen voor een vermindering van ziektelast, het aantal exacerbaties en ziekenhuisopnames.

PW08 - 22-02-2019 | door Johan Kooistra, Huub Lammers, Lee Tjioe, Suzan Knikkink en Renée van Snippenburg

Ongevraagd persoonlijk advies nodig bij zelfzorg

Overschatting eigen kennis door consument kan leiden tot gezondheidsschade

Consumenten overschatten hun deskundigheid op het gebied van zelfzorg. Dit kan leiden tot onjuiste beslissingen en gezondheidsschade. Mensen vinden persoonlijk contact met een deskundige belangrijk, blijkt uit onderzoek, en willen daarom graag ongevraagd worden geattendeerd op de risico’s van gebruik van zelfzorgmiddelen.

PW08 - 22-02-2019 | door Lyda Blom

Wereldwijde richtlijn voor beter gebruik orale anticoagulantia

Experts formuleren achttien aanbevelingen voor optimale farmaceutische zorg

Orale anticoagulantia worden regelmatig niet goed gebruikt. Een internationale richtlijn moet daarin verandering brengen. Experts komen met aanbevelingen om goed gebruik te bevorderen. Belangrijk vinden zij onder meer duidelijke afspraken rondom de inrichting van zorg, therapietrouwbegeleiding, medicatieoverdracht en communicatie met de patiënt.

PW08 - 22-02-2019 | door Bart van den Bemt

Moxifloxacine: goede kans bij resistente tbc

Verspreiding resistentie is grootste uitdaging voor behandelaars

Het behandelsucces van geneesmiddelresistente tuberculose met moxifloxacine kan verbeteren als de dosis preciezer is aangepast op de patiënt. Belangrijk hierbij is dat ook het QTc-verlengend risico van moxifloxacine in ogenschouw wordt genomen. Dit concludeert Arianna Pranger in haar proefschrift.

PW07 - 15-02-2019 | door Arianna Pranger

Voorkeur nitrofurantoïne bij urineweginfectie bevestigd

Bij vrouwen met een ongecompliceerde urineweg­infectie is een vijfdaagse kuur nitrofurantoïne effectiever dan een eenmalige dosis fosfomycine, wat betreft klinische en microbiologische genezing.

PW07 - 15-02-2019 | door Linda de Graaf

Radboudumc helpt complexe patiënt met unieke aanpak

Combinatie van onderzoek infectieziekten en patiëntenzorg trekt de aandacht

In de apotheek van het Radboudumc bestaat op het gebied van infectie­ziekten een unieke combinatie van patiëntenzorg en diepgaand onderzoek, dat zich uitstrekt tot aan Azië en Afrika. De apotheek doet ook veel spiegelbepalingen voor andere ziekenhuizen, met name voor hiv-, tbc- en schimmelmiddelen. “Wij hebben hiervoor specifieke methodes ontwikkeld waarvan anderen graag gebruikmaken.”

PW07 - 15-02-2019 | door Frans van den Houdt

Vaccineren in de apotheek: nog niet iedereen overtuigd

‘Ja, goed voor zorgverleningstaak’, maar ook: ‘nee, waarom iets veranderen?’

Apothekers moeten een grotere rol krijgen bij het toedienen van vaccinaties, stelt de Europese organisatie van openbaar apo­thekers PGEU. Voorstanders vinden dat apothekers hiermee de toegankelijkheid van vaccinaties kunnen vergroten. Tegenstanders stellen dat apothekers de patiënt onvoldoende kennen.

PW07 - 15-02-2019 | door Edwin Bos

Productie van vaccins: niet alleen de namen zijn complex

De productieplanner van een vaccin moet twee jaar vooruit kunnen kijken

In het Belgische Waver staat de grootste productiesite voor vaccins ter wereld. Deze is onderdeel van een wereldwijd netwerk van veertien productiesites van GlaxoSmithKline, waar dagelijks bijna twee miljoen vaccins de deur uitgaan. Dit na een complex proces dat soms wel 26 maanden duurt en talloze controlestappen bevat.

PW07 - 15-02-2019 | door Geert Westerhuis

Bijwerkingen influenzavaccins nog beter in kaart gebracht

Lareb Intensive Monitoring onderzoekt meest voorkomende bijwerkingen

Met Lareb Intensive Monitoring (LIM) wordt het optreden van bekende bijwerkingen en de reactogeniciteit (en veranderingen hierin) van het jaarlijkse influenzavaccin beter in kaart gebracht. De meest gerapporteerde bijwerkingen zijn ontstekingsreacties op de injectieplaats, spierpijn, hoofpijn en koorts. Lareb krijgt jaarlijks tussen de tweehonderd en driehonderd spontane meldingen.

PW07 - 15-02-2019 | door Leontine van Balveren en Agnes Kant

Individuele behandeling van tbc stap dichterbij

Speciale tools voor optimalisatie therapeutic drug monitoring (TDM)

Op dit moment krijgen alle tuberculosepatiënten dezelfde behandeling, terwijl elke tuberculose-infectie en elke patiënt anders is. Het is daarom belangrijk dat de behandeling wordt geïndividualiseerd. Dit kan met behulp van resistentiebepalingen en therapeutic drug monitoring (TDM), maar deze methodes zijn nog niet optimaal.

PW07 - 15-02-2019 | door M.A. Zuur

Antibiotische behandeling Q-koorts vormt uitdaging

Leidraad antibiotica bij de diverse uitingsvormen van Q-koorts

De klinische uitingsvormen na een Q-koortsbesmetting omvatten naast acute Q-koorts en het Q-koortsvermoeidheidssyndroom (QVS) ook de potentieel dodelijke variant chronische Q-koorts. Adequate behandeling is essentieel en uitdagend. Dit artikel geeft een overzicht van de huidige antibiotische behandelingen van de diverse uitingsvormen van Q-koorts.

PW07 - 15-02-2019 | door S.P. Keijmel en C.P. Bleeker-Rovers

Document acties

Back to top