Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Achtergrond

Psychiatrische patiënt zeer gebaat bij afbouwmedicatie

Behandelaar en patiënt samen laten beslissen over afbouw psychofarmaca

In Nederland is afbouwmedicatie (taperingstrips) ontwikkeld waarmee het patiënten vaker lukt te stoppen met psychofarmaca, met minder onttrekkingsverschijnselen. In dit artikel wordt uitgelegd hoe afbouwmedicatie mogelijk maakt wat door de farmaceutische industrie en de psychiatrie jarenlang is nagelaten. “Patiënt en behandelaar kiezen samen een afbouwschema op maat.”

PW45 - 08-11-2019 | door Peter C. Groot

Kinderen reageren anders op psychofarmaca dan volwassenen

Methylfenidaat heeft invloed op het zich ontwikkelende brein

De Amsterdamse neuroradioloog Liesbeth Reneman vindt steeds meer aanwijzingen dat de effecten van psychotrope medicatie afhankelijk zijn van de mate waarin de hersenen in ontwikkeling zijn. Ze onderzoekt of de veranderingen in het kinderbrein wellicht zelfs permanent zijn. Haar recentste bevinding: methylfenidaat zorgt bij jongens, en níet bij volwassenen, voor meer witte stof.

PW45 - 08-11-2019 | door Cindy Reinders

Bij extra uteriene graviditeit is methotrexaat vaker geïndiceerd

Voorschrijven en toedienen mtx bij buitenbaarmoederlijke zwangerschap

Methotrexaat (MTX) is voor vrouwen met een buitenbaarmoederlijke zwangerschap een goed alternatief voor een chirurgische interventie. Met de meest recente richtlijn Tubaire Extra Uteriene Graviditeit (EUG) en Zwangerschap met Onbekende Locatie (ZOL) wordt methotrexaat vaker geïndiceerd. Dit artikel gaat in op veel voorkomende vragen uit de klinische praktijk over indiceren, voorschrijven en toedienen van MTX.

PW44 - 01-11-2019 | door L.N. Verwiel, M.Crul, M.Lemmers en N.M. van Mello

Serum magnesium significant lager bij hypertensiepatiënten

Statistische analyse van oude onderzoeksgegevens met moderne apps

Statistische analyses van datasets van de serum magnesiumwaarden van gezonde mensen, willekeurige hypertensiepatiënten en ernstige hypertensiepatiënten laten significant verlaagde serum magnesiumwaarden zien bij hypertensiepatiënten. Magnesiumtekort kan bijdragen aan een verhoogd cardiovasculair risicoprofiel, terwijl magnesiumsuppletie dit risico en de bloeddruk juist kunnen verlagen.

PW44 - 01-11-2019 | door Jan Beugelink

Vetrijk dieet verlaagt gehalte magnesium in het bloed

Magnesiumtekorten komen vaak voor bij personen met diabetes type 2

Bijna een op de drie patiënten met gevorderde diabetes type 2 heeft een te lage concentratie magnesium in het bloed. Dit wordt deels veroorzaakt door een te vetrijk dieet. Het verbeteren van de magnesiumbalans kan een belangrijke strategie zijn om de incidentie van diabetes type 2 te verlagen en het ziekteverloop te verbeteren.

PW44 - 01-11-2019 | door Steef Kurstjens

Farmaceutisch consulent neemt taken apotheker over

Promenvendus Tamara Köhler stelt beroepsprofiel op voor hbo’er in apotheek

Omdat voor apothekers niet altijd duidelijk is wat ze kunnen verwachten van een farmaceutisch consulent, heeft promovendus apotheker Tamara Köhler een beroepsprofiel opgesteld. Ze heeft in kaart gebracht welke taken farmaceutisch consulenten verrichten in de praktijk. “Ze zorgen er onder meer voor dat projecten die lang blijven liggen, zoals een patiëntenavond, wél tot stand komen.”

PW43 - 25-10-2019 | door Edwin Bos

Opioïdgebruikers in het vizier

Draag bij aan het voorkomen van ongewenst langdurig gebruik

Met een nieuwe FTO-module kunnen huisartsen en apothekers streven naar gepast gebruik van sterkwerkende opioïden. Door afspraken te maken over indicaties en patiëntengroepen, en door langdurige gebruikers in het vizier te krijgen.

PW43 - 25-10-2019 | door Cindy Reinders

Schaarste dermatica: afspraken nodig over apotheekbereidingen

Binnen de dermatologie worden apotheekbereidingen relatief veel gebruikt

Binnen de dermatologie spelen apotheekbereidingen een relatief grote rol; bij 62,1% van de bereidingen gaat het om een dermaticum. Vaak komt dit doordat een voorgeschreven handelspreparaat niet leverbaar blijkt. De Domeingroep Dermatotherapie pleit voor goede afspraken tussen specialist en apotheker, waarbij de poliklinische apotheek een spilfunctie kan vervullen.

PW43 - 25-10-2019 | door K. de Vries, M.E. van Renselaar, E.I. Plasmeijer en A. Galimont-Collen

Ticagrelor of prasugrel na ACS: diffuus beeld

Onderzoeken die de effectiviteit van prasugrel en ticagrelor na een acuut coronair syndroom (ACS) vergelijken, leveren geen eenduidige conclusie. Een retrospectieve cohortanalyse laat een lagere incidentie zien van cardiovasculaire gebeurtenissen, maar een prospectieve studie spreekt dit tegen.

PW43 - 25-10-2019 | door Linda de Graaf

Diabetespatiënt kan wel wat hulp van apotheek gebruiken

Zelfmanagement niet vanzelfsprekend, laat AMP-onderzoek zien

Voor diabetespatiënten is zelfmanagement niet vanzelfsprekend. Zo controleert slechts de helft zelf de bloedglucosespiegel en verricht maar een klein aantal extra metingen bij afwijkende voedingspatronen of ziektes. Apothekers kunnen bijdragen aan zelfmanagement van diabetespatiënten door hen onder meer te informeren over de aandoening en te vragen naar eventuele problemen met de medicatie.

PW43 - 25-10-2019 | door Lyda Blom, Kees van Amerongen en Hetty Prins

Infectie beïnvloedt concentratie van voriconazol in bloed

Therapeutic drug monitoring alleen niet voldoende voor optimale behandeling

De variabiliteit van de voriconazol-concentratie in bloed kan veroorzaakt worden doordat de patiënt een ernstige infectie heeft. Hierdoor vermindert het voriconazol-metabolisme, waardoor de concentratie in het bloed kan toenemen tot potentieel toxische waarden. Dit blijkt uit promotie-onderzoek van Anette Veringa. “Met meer informatie over farmaco-kinetiek kan behandeling met voriconazol worden geoptimaliseerd.”

PW42 - 18-10-2019 | door Anette Veringa

Wel behoefte aan klare taal, maar keurmerk 'overbodig'

Laaggeletterdheid in apotheek: taalniveau website en folders aanpassen

Hoewel Nederlandse apothekers het lastig vinden laaggeletterdheid te herkennen, is de behoefte aan een Klare Taal Keurmerk gering. Dat komt naar voren uit onderzoek naar het Crystal Clear Mark, dat in Ierland is ontwikkeld om de farmaceutische zorg aan laaggeletterden te verbeteren. Nederlandse apothekers vinden het wel belangrijk dat het taalniveau van de website en folders wordt aangepast.

PW42 - 18-10-2019 | door Bas Steunenberg, Dirk Steijger, Hanneke Zwikker, Mark Slager en Rob Heerdink

Vaccin tegen alle subtypen influenzavirus in de maak

Universeel griepvaccin moet langdurig brede bescherming bieden

Een griepvaccin dat beschermt tegen alle verschillende virussubtypen, dat ideaalbeeld ziet farmaco-epidemioloog Eelko Hak voor zich. En dan liefst in inhaleerbare vorm. Eind volgend jaar worden resultaten uit een eerste fase III-studie voor een universeel griepvaccin bekend. “Als dat goed uitpakt, verwacht ik dat een registratie volgt.”

PW42 - 18-10-2019 | door Maarke Roelofs

Griepvaccin beschermt vanaf nu tegen vier virusstammen

Hoge effectiviteit tegen influenza B verwacht, kans op mismatch blijft aanwezig

Dit seizoen ruilt het Nationaal Programma Grieppreventie het trivalente influenzavaccin in voor het quadrivalente. Daarin zitten vertegen­woordigers van zowel twee type A-virussen als beide B-viruslijnen. Voorheen bevatte het vaccin maar één B-lijn. Toch biedt de nieuwe prik geen 100% bescherming tegen de griep, zegt viroloog Adam Meijer. De virussen blijven evolueren.

PW42 - 18-10-2019 | door Cindy Reinders

‘Een verzorgingshuis zie ik echt niet zitten’

Mariolina Devalle begeleidt thuiswonende patiënten bij medicatiegebruik

Om ouderen zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving te laten wonen, is het belangrijk dat iemand hun medicatiegebruik goed in de gaten houdt. Apotheker Mariolina Devalle uit Naaldwijk gaat daarvoor het liefst op huisbezoek, omdat mensen dan meer op hun gemak zijn en meer vragen stellen. “Bovendien vertelt de huiskamer veel over een persoon.”

PW40/41 - 04-10-2019 | door Frans van den Houdt

‘Wijk bij kwetsbare oudere soms af van hoe het hoort’

Specialist ouderengeneeskunde neemt zorg tijdelijk over van huisarts

Ouderen in Velp blijven zo lang mogelijk thuis wonen. Dankzij de inzet van pionier Ester Bertholet, die acht jaar geleden haar eigen praktijk voor ouderen oprichtte. Medicatiegebruik opschonen vormt een belangrijk onderdeel. Van het stoppen tot het zoeken naar praktische oplossingen. “Dan maar alles ’s avonds innemen en Thyrax hoger doseren.”

PW40/41 - 04-10-2019 | door Cindy Reinders

Vertrouwensband essentieel voor optimale 24-uurszorg

Goede communicatie tussen mantelzorger en apotheker versterkt zorgverlening

Voor Hermijntje Geessink, die al 36 jaar thuis haar man Benno Geessink verzorgt, is goed contact met de apotheker van onschat­bare waarde. Ze raadt andere mantelzorgers aan zich duidelijk kenbaar te maken bij de apotheek, zodat het team de situatie kent. “Dan weten de medewerkers dat je niet voor niets belt en ergens om vraagt.”

PW40/41 - 04-10-2019 | door Maarke Roelofs

Kwetsbare oudere langer thuis dankzij juiste farmacotherapie

Expertisecentrum EPHOR stelt criteria op

Door optimaal gebruik te maken van beschikbare informatie over genees­middelen bij ouderen en door out of the box-denken en -doen kunnen ouderen met de juiste farmacotherapie langer thuis blijven wonen. Medicatie­beoordelingen door arts en apotheker bij de 75-plus-populatie zijn belangrijk om de risico’s van medicamenteuze therapie bij ouderen te beperken.

PW40/41 - 04-10-2019 | door Koos Brouwers, Wilma Knol en Paul Jansen

Galcanezumab vermindert aanvalsfrequentie van clusterhoofdpijn

Eens per maand subcutane toediening van galcanezumab vermindert de frequentie van aanvallen van clusterhoofdpijn.

PW40/41 - 04-10-2019 | door PW

Migraine: pijnvrij na gebruik rimegepant

Na behandeling van een migraineaanval met de calcitonin gene related-peptide (CGRP)-receptor­antagonist rimegepant zijn meer patiënten pijnvrij en vrij van hun meest hinderlijke symptoom dan na gebruik van placebo.

PW40/41 - 04-10-2019 | door Linda de Graaf

Document acties

Back to top