Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Achtergrond

Real world data nuttig bij beoordeling medicijnen

Zeven aanbevelingen om gebruik RWD te stimuleren

Om een goed beeld te krijgen van de werking van medicijnen zouden beleidsmakers meer gebruik kunnen maken van real world data (RWD). Makkelijk is dat niet, omdat deze data vaak als ‘van lage kwaliteit’ worden beschouwd, betoogt Amr Makady. Hij stelde zeven aanbevelingen op voor beleidsmakers en onderzoekers: “Doel is betere gezondheidssystemen voor iedereen te realiseren.”

PW13 - 29-03-2019 | door Amr Makady

Voorkom bezoek coffeeshop

Gebruik van vrij verkrijgbare cannabis brengt risico’s met zich mee

Goede voorlichting aan (mogelijke) gebruikers van cannabis is van belang. Huisartsen en apothekers kunnen met de FTO-module Medicinale cannabis hun kennis opfrissen. Over de verschillende variëteiten bijvoorbeeld, en de kans op bijwerkingen.

PW13 - 29-03-2019 | door Cindy Reinders

Preventief acetylsalicylzuur effectief, maar ook risicovol

Het gebruik van acetylsalicylzuur bij mensen zonder cardiovasculaire aandoening is geassocieerd met een lager risico op cardiovasculaire gebeurtenissen, maar ook met een toegenomen risico op een grote bloeding.

PW13 - 29-03-2019 | door Linda de Graaf

Farmakundigen inzetbaar van apotheek tot overheid

Hogeschool Utrecht bekeek carrière 550 afgestudeerden

De huidige farmakundigen zijn professionals die breed inzetbaar zijn in het hele farmaceutische werkveld. Om na te gaan wat hun huidige functies op de arbeidsmarkt zijn, verrichtte de Hogeschool Utrecht een onderzoek onder haar alumni. Van de 550 afgestudeerden blijkt vrijwel iedereen een baan te hebben, in een (ziekenhuis)apotheek, bij het bedrijfsleven of de overheid.

PW13 - 29-03-2019 | door Tuğba Çoban, Carolien Muijs en Rob Heerdink

‘Magistraal bereiden is in gevaar: kom in actie’

Marleen Kemper van het Amsterdam UMC over het productieproces van CDCA

Met de bereiding van chenodeoxycholzuur (CDCA) kwam ziekenhuis­apotheker Marleen Kemper in actie tegen een fabrikant die “zonder enig innovatief idee” geld wilde verdienen aan patiënten. Maar ze maakt zich grote zorgen over bereiden: grondstoffen inkopen is een probleem en het aantal bereiders daalt. “We moeten meer lef tonen, samenwerken en kennis delen.”

PW13 - 29-03-2019 | door Edwin Bos

IT niet altijd bevorderlijk voor medicatieveiligheid

Mens en machine begrijpen elkaar soms niet, en dat kan leiden tot fouten

Interventies gebaseerd op informatietechnologie, die zijn bedoeld om de patiëntveiligheid te verbeteren, kunnen juist ook oorzaak zijn van medicatiefouten. Dat concludeert Willem van der Veen op basis van zijn promotieonderzoek. Door vroegtijdig risicoanalyses uit te voeren – met aandacht voor vermindering van workarounds – kunnen deze interventies veiliger worden geïntroduceerd.

PW12 - 22-03-2019 | door Willem van der Veen

Omzetten naar insuline-biosimilar: apotheker kan fouten voorkomen

Meerdere patiëntgroepen lopen risico bij overstap van Lantus naar Abasaglar

Patiënten die zijn ingesteld op de langwerkende insuline glargine Lantus moeten van zorgverzekeraars VGZ en CZ switchen naar het preferente biosimilar Abasaglar. Uit een aantal casussen blijkt dat deze omzetting nadelige gevolgen heeft voor patiënten. Door een intensieve en professionele begeleiding kunnen apothekers ongemak en gezondheidsschade voorkomen.

PW12 - 22-03-2019 | door Margreet van Herwaarden en Harm Geers

‘Je wordt zorgverlener, daar hoort goed patiëntcontact bij’

Universitair docent Majanne Wolters onderstreept belang communicatieonderwijs

In de communicatie tussen apothekers, patiënten en artsen gaat nogal eens wat mis, blijkt uit recent onderzoek. In de farmacieopleiding in Utrecht wordt vanaf het eerste studiejaar veel energie gestoken in communicatieonderwijs, verzekert docent Majanne Wolters. “Professioneel communiceren hoort gewoon bij een zorgverlener.”

PW12 - 22-03-2019 | door Frans van den Houdt

Orale insuline effectief bij diabetes mellitus type 2

Orale insuline (I338) kan de glykemische controle bij insuline-naïeve patiënten met diabetes mellitus type 2 evenveel verbeteren als subcutaan toegediende insuline glargine. Het benodigde aantal eenheden om hetzelfde effect te bereiken is bij orale toediening wel veel hoger.

PW12 - 22-03-2019 | door Linda de Graaf

Vasten kan medicijn minder effectief en veilig maken

Onderzoek naar effect van ondervoeding op werking van geneesmiddelen

Ook in de westerse wereld komt ondervoeding regelmatig voor onder patiënten. Uit onderzoek blijkt dat kortdurend vasten, als maat voor ondervoeding, de activiteit beïnvloedt van enzymen die betrokken zijn bij het metabolisme van geneesmiddelen. Dit kan verandering in de effectiviteit en/of veiligheid van deze middelen tot gevolg hebben.

PW12 - 22-03-2019 | door Laureen ten Berg-Lammers, Roos Achterbergh, Hans Romijn en Ron Mathôt

Patiënt én maatschappij varen wel bij medicatiebeoordeling

Minder gezondheidsklachten en hogere kwaliteit van leven van patiënt

Een medicatiebeoordeling, waarbij de wensen van de patiënt centraal staan, leidt tot minder gezondheidsklachten, hogere kwaliteit van leven en minder onnodig medicijngebruik. Waarschijnlijk is het ook kostenbesparend, con­cludeert promovenda Sanne Verdoorn. Meest voorkomende doelen van patiënten zijn vermindering van pijn en pillen en verbetering van mobiliteit.

PW11 - 15-03-2019 | door Sanne Verdoorn, Henk-Frans Kwint, Jacobijn Gussekloo en Marcel L. Bouvy

Arts en apotheker vinden elkaar in PerfectSamen

Samenwerkingsverband in Zuidoost-Brabant levert winst op voor patiënt

Een hogere kwaliteit van de farmaceutische zorg, betere afspraken met de zorgverzekeraar en een reële vergoeding voor medicatiebeoordelingen. Zomaar enkele resultaten van het PerfectSamen-initiatief, een samen­werkingsverband tussen apothekers en huisartsen in Zuidoost-Brabant. “Zelfs bij VWS zijn ze aangenaam verrast.”

PW11 - 15-03-2019 | door Geert Westerhuis

Deprescribing levert oudere grote gezondheidswinst op

Interventie door de apotheker op anticholinerge/sederende geneesmiddelen

Ouderen gebruiken veelvoudig potentieel risicovolle anticholinerge/sederende geneesmiddelen. Een medicatiebeoordeling is niet effectief in het verminderen van een chronische hoge belasting met deze middelen. Een deprescribing-interventie, waarbij de apotheker vroegtijdig ingrijpt bij een stijgende belasting, lijkt succesvoller, concludeert Heleen van der Meer op basis van haar promotieonderzoek.

PW11 - 15-03-2019 | door Heleen van der Meer en Katja Taxis

'Het geeft voldoening als ik toch iets nalaat'

Henk Frijters zoekt praktische oplossingen voor beperkingen door prostaatkanker

Henk Frijters, die uitgezaaide prostaatkanker heeft, leeft van dag tot dag. Hij is er de man niet naar bij de pakken neer te zitten, al weet hij dat het zó afgelopen kan zijn. Met name radium Ra-223 dichloride helpt hem deze tijd zo goed mogelijk door te komen. Hij schrijft verhalen en leest kunstcatalogi. “Daaruit haal ik bevrediging.”

PW10 - 08-03-2019 | door Annemiek Veelenturf

'Oudere kankerpatiënt wil af van waslijst aan medicatie'

LUMC kijkt bij 100 patiënten met beperkte levensverwachting wat kan stoppen

Als oudere mensen kanker krijgen, is het niet altijd meer relevant om alle medicatie voor andere kwalen voort te zetten. In het LUMC wordt bij honderd oudere kankerpatiënten met beperkte levensverwachting en polyfarmacie gekeken welke middelen gestopt kunnen worden. Professor Johanneke Portielje: “We zijn het er inmiddels over eens dat statines meestal niet zinvol meer zijn.”

PW10 - 08-03-2019 | door Frans van den Houdt

Oncolyticum nuchter innemen erg onplezierig voor patiënt

Gros van de patiënten vindt tabletje naast ontbijtbord een stuk prettiger

Met voedselinterventies kan het gebruik van orale oncolytica doelmatiger en patiëntvriendelijker. Dat stelt ziekenhuisapotheker Nielka van Erp die hier veel onderzoek naar doet. Zo kunnen patiënten pazopanib volgens haar – ondanks dat de fabrikant ‘nuchter innemen’ adviseert – toch bij het ontbijt innemen, mits in een lagere dosis. Prettiger voor de patiënt én goedkoper.

PW10 - 08-03-2019 | door Cindy Reinders

Vitamine D en omega-3-vetzuren verkleinen kans op kanker niet

Suppletie met omega-3-vetzuren of vitamine D resulteert niet in een lagere incidentie van kanker of cardiovasculaire gebeurtenissen in vergelijking met placebo.

PW10 - 08-03-2019 | door Linda de Graaf

Bijwerkingen-apps zeer nuttig in de oncologie

Patiënt-gerapporteerde bijwerkingen dragen bij aan kwaliteit van zorg en leven

Kankerpatiënten vinden een app waarmee zij bijwerkingen kunnen melden prettig in het gebruik, blijkt uit een pilotstudie in zeven ziekenhuizen. De motivatie voor app-gebruik tijdens systemische therapie stijgt als behandelaars de resultaten proactief toepassen in de spreekkamer. Dat is ook het geval wanneer zij tijdig reageren op berichten van patiënten.

PW10 - 08-03-2019 | door Corina van den Hurk en Linda Härmark

Testen op DPD-deficiëntie verbetert veiligheid chemo

Screening op vier DPYD-varianten kan toxiciteit fluoropyrimidines voorkomen

Patiënten met een verhoogd risico op ernstige bijwerkingen van fluoro­pyrimidine-chemotherapie kunnen worden geïdentificeerd door te testen op deficiëntie van het enzym dihydropyrimidine dehydrogenase (DPD). Uit het promotieonderzoek van Linda Henricks blijkt dat het op voorhand testen op vier genetische DPYD-varianten de patiëntveiligheid verbetert.

PW10 - 08-03-2019 | door Linda Henricks

Stap voorwaarts in aanpak uitgezaaide borstkanker

Hoop op registratie immuuncheckpointremmers bij triple-negatieve tumoren

Voor gemetastaseerd mammacarcinoom zijn twee nieuwe behandelingen in opkomst: de CDK4/6-remmers en immuun­checkpointremmers. Twee medisch oncologen uit het Antoni van Leeuwenhoek – dr. Marleen Kok en dr. Gabe Sonke, gespecialiseerd in borstkankerbehandeling – bespreken de plaatsbepaling van deze belofte­volle therapieën. “De indicatie voor CDK4/6-remmers zou uiteindelijk kunnen verbreden.”

PW10 - 08-03-2019 | door Maarke Roelofs

Document acties

Back to top