Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Achtergrond

Herken tekort door medicatie

Voedingssupplementen kunnen effect van geneesmiddelen beïnvloeden

Welk medicatiegebruik kan leiden tot een tekort aan vitamines of mineralen en welke symptomen daarbij horen, komt aan bod in de nieuwste FTO-module. Tevens is er aandacht voor de wisselwerking tussen voedingssupplementen en geneesmiddelen.

PW37 - 13-09-2019 | door Cindy Reinders

Cursus digitale farmaceutische zorg bereidt voor op innovaties

Utrechtse farmaciestudenten leggen mede basis voor vernieuwende keuzecursus

Niet alleen docenten, maar ook masterstudenten, staan aan de basis van de nieuwe keuzecursus digitale farmaceutische zorg (DFZ), die de Universiteit Utrecht vanaf het studiejaar 2019/2020 aanbiedt. “Het is belangrijk dat studenten en apothekers zich bewust zijn van digitale innovaties en er actief mee aan de slag gaan.”

PW37 - 13-09-2019 | door Bilal Boughalab, Annebel Crebolder, Danny den Hamer, Eva van Haren, Emma Ruiter, Aukje Mantel en Claudia Rijcken

Tekort: confronteer leverancier

Oproep aan apothekers: ‘We moeten de patiënt wel proberen te helpen’

Apothekers moeten leveranciers steevast confronteren met de problemen die tekorten veroorzaken en moeten zich te allen tijde gedragen als een goede zorgverlener en de patiënt helpen, betoogt Gerrit van Ommeren. Ook al kost het moeite en soms inkomsten.

PW37 - 13-09-2019 | door Gerrit van Ommeren 2 reacties

Fundamentele wijzigingen in behandeling van astma

Global Initiative for Asthma publiceert meest ingrijpende verandering in 30 jaar

Een astmabehandeling dient niet langer eerst met kortwerkende luchtweg­verwijders te beginnen, maar meteen met ‘zo nodig’ laag­gedoseerde inhalatiecorticosteroïden. Deze kunnen worden gebruikt in een vaste combinatie met formoterol of naast elke inhalatie met een kortwerkende luchtwegverwijder. Die aanbeveling betekent de meest ingrijpende verandering in de behandeling van astma in de afgelopen dertig jaar.

PW37 - 13-09-2019 | door Martina Teichert

Maatwerk met eculizumab veilig en effectief bij aHUS

Gepersonaliseerd behandelschema voorkomt onnodig gebruik duur middel

Eculizumab is een effectief geneesmiddel voor de behandeling van patiënten met de zeldzame nierziekte aHUS. Na dosisaanpassingen en het vroegtijdig staken van de therapie blijft 70% van de patiënten ziektevrij. Met de nieuwe behandelmethode is tot op heden ruim €17 miljoen bespaard, constateert promovenda Kioa Wijnsma.

PW36 - 06-09-2019 | door Kioa L. Wijnsma

Weesgeneesmiddelenstatus levert fabrikant incentives op

Speciaal EMA-comité toetst de strenge criteria en kent status toe

Voor veel zeldzame aandoeningen is nog altijd geen therapie beschikbaar, maar het aantal aanvragen voor de weesgeneesmiddelenstatus stijgt de laatste jaren wel aanzienlijk. Het Committee for Orphan Medicinal Products spant zich in om de behoefte aan meer middelen voor meer verschillende zeldzame ziekten onder de aandacht van fabrikanten te brengen. “De boodschap is: richt je ook eens op andere ziekten en echt innovatieve middelen.”

PW36 - 06-09-2019 | door Frans van den Houdt

Arrangement bevordert gepast gebruik weesgeneesmiddelen

Monitor biedt belanghebbenden zicht op gebruik en kosten weesgeneesmiddelen

Een jaarlijkse monitor, rondetafelgesprekken en speciale arrangementen: Zorginstituut Nederland heeft allerlei methoden opgezet om de vergoeding van weesgeneesmiddelen zo goed mogelijk te kunnen beoordelen. Apotheker Lonneke Timmers buigt zich hierover. “Ze hebben zo hun eigen problematiek met weinig bewijslast, kleine patiëntaantallen en vragen over (kosten)effectiviteit en prijs.”

PW36 - 06-09-2019 | door Maarke Roelofs

Methylfenidaat geeft jonge patiënt geen verhoogd risico op psychose

Een cohortstudie levert geen bewijs dat starten met methylfenidaat bij adolescenten en jongvolwassenen leidt tot een toename van het risico op een psychose, ook niet bij personen met een voorgeschiedenis van psychose.

PW36 - 06-09-2019 | door PW

Duale plaatjesremming even effectief bij verkorte periode

Duale plaatjesremming (DAPT) na een percutane coronaire interventie (PCI) gedurende meer dan 12 maanden leidt tot meer grote bloedingen en niet-cardiale sterfte in vergelijking met maximaal 6 maanden DAPT. Voor patiënten met acuut coronair syndroom (ACS) is kortdurende DAPT even effectief en veilig als DAPT gedurende 12 maanden.

PW36 - 06-09-2019 | door Linda de Graaf

‘Bescherm in academie ontwikkeld weesgeneesmiddel met keurmerk’

Geneesmiddelontwikkeling vaak grotendeels met publiek geld gefinancierd

Voor de behandeling van de meest zeldzame ziekten – met tientallen patiënten in Nederland – ziet ziekenhuisapotheker Kirsten Schimmel de magistrale bereiding als een oplossing voor het verkrijgbaar en betaalbaar houden van weesgeneesmiddelen. “Voor deze schaalgrootte is een commercieel product niet altijd haalbaar.”

PW36 - 06-09-2019 | door Cindy Reinders

‘Dankzij eculizumab kan ik mijn leven weer oppikken’

Zeldzame nierziekte aHUS vormde Francine Kruitwagen tot doorzetter

Een peuter was ze nog maar, toen de diagnose aHUS een schaduw vooruit wierp op haar leven. De zeldzame nierziekte bracht Francine Kruitwagen in en uit het Radboudumc, tot eculizumab “een wereld van verschil” maakte. Intussen staat aHUS haar ambities niet in de weg. “Ik laat mijn ziekte niet mijn leven beheersen.”

PW36 - 06-09-2019 | door Annemiek Veelenturf

Bijwerkingen vaak pas bekend na markttoelating

Klinisch onderzoek weesgeneesmiddel levert beperkte kennis op

De kleine onderzoekspopulatie tijdens klinische onderzoeken resulteert in relatief weinig kennis over bijwerkingen op het moment dat een weesgeneesmiddel op de markt wordt toegelaten. De postmarketingfase is daarom van groot belang om nieuwe bijwerkingen te achterhalen en meer informatie te krijgen over bekende bijwerkingen.

PW36 - 06-09-2019 | door Michelle Haaksman en Florence van Hunsel

Informatorium houdt alle data weesgeneesmiddelen up-to-date

Van veel weesgeneesmiddelen is relatief weinig bekend over veiligheid

De Europese lijst van weesgeneesmiddelen bevat ongeveer 1650 weesgeneesmiddelindicaties die sinds 2000 zijn opgenomen. De weesgeneesmiddelstatus kan toegekend zijn aan zowel nieuwe middelen als middelen die al langer op de markt zijn. Beide zijn opgenomen in het Informatorium Medicamentorum. Van veel weesgeneesmiddelen is nog relatief weinig bekend over de veiligheid.

PW36 - 06-09-2019 | door Atty Hielema

‘Het is onethisch dat een goed middel er niet is voor patiënten’

Hoogleraar Carin Uyl-de Groot strijdt tégen hoge prijzen en vóór snellere toegang

Ze praat met collega-academici, grote farmaceutische bedrijven, apothekers, verzekeraars, politici en patiëntenverenigingen, in Nederland en daarbuiten. Hoogleraar Carin Uyl-de Groot heeft daarbij steeds maar één doel voor ogen: patiënten zo snel mogelijk aan goede geneesmiddelen helpen. “Ik kan het niet hebben dat het recht op gezondheid niet voor iedereen geldt.”

PW35 - 30-08-2019 | door Frans van den Houdt

Experience-based leren vormt apotheker van de toekomst

Eerste masterstudenten studeren in september af in Leiden

Onder de noemer experience-based leren starten masterstudenten in Leiden al in week vier met een coschap in de openbare apotheek. Zo kunnen zij de pas geleerde theorie direct in praktijk brengen. In september ontvangen studenten uit het eerste cohort – de master Farmacie ging in 2016 van start in Leiden – hun diploma. Zijn zij klaar voor de snel veranderende beroepspraktijk?

PW35 - 30-08-2019 | door Joël Ebeltjes, redacteur LUMC.

Nieuwe tumoren door vroegere kankertherapie

Dosisverlaging bij cisplatine nodig om kans op late bijwerkingen te reduceren

Bijwerkingen van oncolytica, zoals het ontstaan van nieuwe tumoren, treden soms pas veertig jaar na de behandeling op. Kankerepidemioloog prof. dr. ir. Floor van Leeuwen: “Dat we late effecten kunnen vaststellen, geeft aan dat de eerste behandeling voor kanker zeer succesvol was.”

PW35 - 30-08-2019 | door Marc de Leeuw

Nieuwe drug targeting techniek biedt kansen bij pancreaskanker

Gebruikmaken van microbubbels en ultrasound voor penetratie geneesmiddel in tumor

Een opkomende drug targeting techniek kan met behulp van microbubbels en ultrasound weefsel meer permeabel maken voor geneesmiddelen. Zowel geconjugeerde microbubbel geladen geneesmiddelen als co-injectie van geneesmiddel en microbubbel kunnen de bereikbaarheid van mogelijk moeilijk te bereiken weefsels verbeteren, aldus masterstudent farmacie Mostafa Soleyman. Hij ziet mogelijkheden voor de behandeling van alvleesklierkanker.

PW33/34 - 16-08-2019 | door Mostafa Soleyman

Combinatietherapie heeft een toegevoegde waarde bij vaatziekte

Rivaroxaban en acetylsalicylzuur bij stabiel atherosclerotisch vaatlijden

Laag-gedoseerd rivaroxaban naast acetylsalicylzuur heeft toegevoegde waarde bij patiënten met stabiel atherosclerotisch vaatlijden met een zeer hoog risico op atherotrombotische complicaties. Dat blijkt uit de zogeheten COMPASS-studie, waaraan ruim 27.000 patiënten deelnamen. Goede educatie en communicatie over de ziekte en het verhoogde bloedingsrisico van de behandeling zijn essentiële factoren voor het slagen ervan.

PW33/34 - 16-08-2019 | door Hugo ten Cate, Bernard Elsman, Wiek van Gilst, Lisa de Jong, Hans van Laarhoven, Anho Liem en Michiel Warlé

‘We creëren schijnveiligheid’

Kees Stutterheim vindt dat AVG-maatregelen doel voorbij schieten

De verplichting om aan patiënten te vragen schriftelijk vast te leggen aan wie de apotheek medicatie mag meegeven, creëert volgens Kees Stutterheim schijnveiligheid en kan wat hem betreft op de hoop te schrappen administratieve rompslomp.

PW33/34 - 16-08-2019 | door Kees Stutterheim, apotheker

Orale toediening GLP-1-agonist is net zo effectief als subcutaan

Oraal semaglutide is niet inferieur aan subcutaan liraglutide wat betreft daling van het HbA1c. Het leidt tot een grotere afname van het lichaamsgewicht na zesentwintig weken.

PW33/34 - 16-08-2019 | door Linda de Graaf

Document acties

Back to top