Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Achtergrond

‘Maak milieukringloop medicatie deel van gezondheidsbeleid’

Europese Commissie komt met plan om ecologische dreiging aan te pakken

Medicijnresten in water en bodem vormen een steeds grotere bedreiging voor de ecologie, inclusief de mens, waarschuwt de Europese Commissie in het onlangs gepubliceerde plan van aanpak. Voor een succesvolle implementatie is een breed maatschappelijk draagvlak nodig. Ook moet de medische milieukringloop onderdeel worden van het gezondheidsbeleid.

PW21 - 24-05-2019 | door Margarita Amador en Alfons Uijtewaal

‘Luister naar de patiënt, die weet dat medicinale cannabis werkt’

Tjalling Erkelens is directeur van de enige legale kwekerij in Nederland

De enige legale kweker van medicinale cannabis in Nederland, Bedrocan, levert via het Bureau Medicinale Cannabis aan apotheken en farmabedrijven in binnen- en buitenland. De productie groeit gestaag, maar het aantal voorschrijvers in Nederland is nog altijd gering. “Het is nu aan wetenschappers om meer diepgravend onderzoek te doen en bewijs voor effectiviteit te verzamelen.”

PW20 - 17-05-2019 | door Frans van den Houdt

Toename acute intoxicaties door opioïde pijnstillers

Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum ziet stijging aantal consulten

Het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) ziet sinds 2006 een toename in het aantal acute overdoseringen met opioïde pijnstillers. Vooral uit de groep jongeren tot 25 jaar ontving het NVIC relatief veel meldingen. Een voorzichtig voorschrijfbeleid, goede beoordeling van herhaalrecepten en alertheid op mogelijke risicopatiënten kan het aantal vergiftigingen helpen terugdringen.

PW20 - 17-05-2019 | door C.C. Visser, C. Oerlemans, A.J.H.P. van Riel en I. de Vries

Remifentanil-PCA op grote schaal toegepast bij bevalling

Een op drie barende vrouwen krijgt pijnbehandeling

Remifentanil-PCA was in 2017, na epidurale anesthesie, de meest toegepaste pijnbehandeling durante partu ondanks hogere pijnscores en lagere tevredenheid. Het ging om ruim 21.000 toepassingen. Bij strikte naleving van de standard operating procedure ten aanzien van dosering en maternale monitoring is de kans op complicaties extreem klein.

PW20 - 17-05-2019 | door Sabine Logtenberg

Praktijk toont waarde cannabis, maar bewijzen nog flinterdun

Onderzoek nodig naar variëteiten en toedieningsvormen medicinale cannabis

Voor patiënten met chronische pijn kan volgens deskundigen medicinale cannabis verlichtend werken, maar goed klinisch onderzoek ontbreekt. Volgens sommigen is medicinale cannabis daarom slechts een alternatief voor gangbare behandelingen. Anderen stellen dat alle pijnpatiënten het onder begeleiding van een arts moeten kunnen uitproberen.

PW20 - 17-05-2019 | door Edwin Bos

Poor metabolizer van CYP2D6 kan toe met minder risperidon

Het CYP2D6-genotype heeft een significant effect op het metabolisme van en de blootstelling aan risperidon en aripiprazol. Preventief genotyperen kan van waarde zijn om de behandeling met deze antipsychotica te optimaliseren.

PW20 - 17-05-2019 | door Linda de Graaf

Meldingen over bijwerkingen opioïden nemen gestaag toe

Lareb: sterkste toename van klachten bij oxycodon

Bij Bijwerkingencentrum Lareb kwamen in tien jaar tijd meer dan tweeduizend meldingen binnen over opioïden. De sterkste toename was te zien bij oxycodon. Misselijkheid is de meest gemelde bijwerking, naast duizeligheid, braken, slaperigheid, constipatie en jeuk. Ook wordt regelmatig melding gemaakt van een interactie tussen een opioïd en andere medicatie.

PW20 - 17-05-2019 | door Corine Ekhart en Florence van Hunsel

Voorkom pijn lijden, maar geef opioïd alleen waar echt nodig

Onderzoek moet uitwijzen welke mensen gevoelig zijn voor opioïdverslaving

Iedereen heeft recht op adequate pijnbestrijding en indien nodig met opioïden. Ook patiënten die mogelijk gevoeliger zijn om verslaafd te raken, vindt psychiater Arnt Schellekens. “Die moeten we alleen intensief begeleiden.” Volgens hoogleraar Marcel Bouvy is hierbij de indicatie wel van belang: “Bij niet-maligne chronische pijn zijn opioïden helemaal niet zo effectief.”

PW20 - 17-05-2019 | door Cindy Reinders

ISO-normenserie verbetert identificatie medicinale stof

Internationale standaard voor definities tot in het kleinste detail

Een gestandaardiseerde normenserie voor identificatie van medicinale producten die farmacovigilantie, opsporing van vervuilingsbron, ontwikkeling en substitutie van geneesmiddelen ondersteunt. Herman Diederik, werkzaam bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen, ontving voor zijn jarenlange bijdrage hieraan een ISO-award. “Ik heb er dag en nacht aan gewerkt.”

PW19 - 10-05-2019 | door Maarke Roelofs

Vaker hoge dosis statine of twee middelen in eerste lijn

LDL-streefwaarden aangepast in NHG-Standaard Cardiovasculair risicomanagement

Nieuwe inzichten zijn verwerkt in de NHG-Standaard Cardiovasculair risicomanagement. Zo is de risicotabel aangepast, de voorkeur voor diuretica verlaten en de LDL-streefwaarde voor patiënten jonger dan 70 jaar met hart- en vaatziekte – conform de tweede lijn – verlaagd naar 1,8 mmol/l. Hierdoor zullen ook huisartsen statines vaker hoog doseren of combineren met ezetimib.

PW19 - 10-05-2019 | door Cindy Reinders

Ontbreken stoprecept leidt tot risico recidief longembolie

Ook patiënt moet doordrongen zijn van belang van actueel medicatiedossier

Als een medicatiedossier niet volledig is, bijvoorbeeld omdat stop­berichten ontbreken, kunnen fouten ontstaan, zo blijkt uit onderstaande rifampicine-casus. Ook de patiënt moet zich hiervan bewust zijn. In Amersfoort gebruikt Apotheek Orion hiervoor speciale flyers die bij elke verstrekking worden meegegeven, ook bij bezorgrecepten.

PW18 - 03-05-2019 | door Milad Rahigh en Mark Slager

Levodopa-inhalaties effectief bij parkinson

Geïnhaleerd levodopa kan tijdens een off-periode de motorische verschijnselen bij patiënten met de ziekte van Parkinson verbeteren.

PW18 - 03-05-2019 | door Linda de Graaf

Bijwerkingen van DOAC’s herstellen veelal spontaan

Diarree bij dabigatran stopte in 81% van de gevallen bij continueren DOAC

Bijwerkingen van direct werkende orale anticoagulantia (DOAC’s) treden meestal op in de eerste week van de behandeling. Meer dan de helft van de bijwerkingen herstelt spontaan, ondanks continueren van de DOAC. Bij dabigatran werd diarree opvallend vaker gemeld dan staat beschreven in de bijsluiter, meldt Bijwerkingencentrum Lareb.

PW18 - 03-05-2019 | door Lèan Rolfes en Corine Ekhart

Alternatieve strategie voor afgifte cytostatica beloftevol

Drug delivery-systeem bindt aan marker in extracellulaire matrix van tumor

Door een drug delivery-systeem te binden aan een marker in de extra­cellulaire matrix van ovariumtumoren en niet aan de tumorcellen zelf, is geprobeerd alle typen tumorcellen én tumorondersteunende cellen aan te pakken. Dit moet, aldus promovendus René Raavé, uiteindelijk leiden tot een betere therapie met minder vervelende bijwerkingen voor patiënten.

PW18 - 03-05-2019 | door René Raavé

Samen op huisbezoek

Apotheker en huisarts bij niet-westerse patiënt voor medicatiebeoordeling

Medicatiebeoordelingen bij niet-westerse patiënten blijven in aantal structureel achter en worden zelfs gemeden door zorgverleners, blijkt uit onderzoek. In Amersfoort zijn apotheker en huisarts samen met een nieuwe aanpak begonnen die door alle partijen enthousiast is begroet, meldt apotheker Mark Slager.

PW18 - 03-05-2019 | door Mark Slager

Farmabuddy ook regisseur van zorg rondom parkinsonpatiënt

‘Niet-motorische problemen van parkinson bij apothekers vaak onbekend’

Parkinsonpatiënten hebben door lichamelijke klachten en het complexe medicatiegebruik baat bij intensieve farmaceutische zorg. SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy heeft het Farmabuddy-project palliatie daarom ook ontwikkeld voor parkinsonpatiënten. “Farmabuddy’s, apothekers, neurologen en verpleegkundigen vormen samen één team.”

PW18 - 03-05-2019 | door Edwin Bos

Diabetespatiënt heeft hulp nodig bij keuze geschikte app

Zelfmanagement bij diabetes wordt als positief ervaren

Diabetespatiënten en apotheekmedewerkers staan positief tegenover het gebruik van apps voor medicatiemanagement, maar vinden het lastig om een goede, betrouwbare app te kiezen, blijkt uit onderzoek van de Universiteit Utrecht. Daarom is een keuzetool-website ontworpen die op dit moment in apotheken wordt getest. “Vervolgens kijken we of de therapietrouw verbetert door het gebruik van de gekozen app.”

PW17 - 26-04-2019 | door Ellen Koster, Daphne Philbert en Helga Gardarsdottir

Herken kwetsbare oudere

Verenso-richtlijnen voor infecties geschikt voor gebruik in eerste lijn

Het Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM) lanceert twee nieuwe FTO-modules gericht op de behandeling van infecties van de urine- en luchtwegen bij kwetsbare ouderen. Daarin is aandacht voor de kenmerken van deze patiënten en het beleid volgens verschillende richtlijnen.

PW17 - 26-04-2019 | door Cindy Reinders

Klacht bij nieuwe antidiabetica verdwijnt vaak vanzelf weer

Kwart gebruikers stopt na één jaar

Drie kwart van de potentiële bijwerkingen verdwijnt bij voortzetten van een nieuw antidiabeticum. Dat blijkt uit onderzoek van de nieuwe antidiabetica (GLP-1-agonisten, DPP-4-remmers en SGLT-2-remmers) door Lareb Intensive Monitoring (LIM). Apotheken in Nederland zorgden ervoor dat 818 gebruikers hun ervaringen met een van deze middelen deelden.

PW17 - 26-04-2019 | door Anne-Marie van Gorp en Leàn Rolfes

Bempedoïnezuur verlaagt LDL-cholesterol significant

Bempedoïnezuur, toegevoegd aan maximaal verdraagbare behandeling met statine, leidde in een 52 weken durend onderzoek niet tot meer bijwerkingen dan placebo, maar wel tot een significant lager LDL.

PW17 - 26-04-2019 | door Linda de Graaf

Document acties

Back to top