Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Achtergrond

‘Veiligheid staat altijd voorop bij geneesmiddelonderzoek’

Door gebrek aan werking of heftige bijwerkingen halen veel middelen de markt niet

Bij het Centre voor Human Drug Research (CHDR) in Leiden worden nieuwe geneesmiddelen voor het eerst getest op personen. Niet zelden blijken middelen helemaal niet te werken of zodanig heftige bijwerkingen te hebben dat ze nooit op de markt zullen komen. “Een onderzoek wordt snel afgebroken als in een vroeg stadium onvoorziene bijwerkingen optreden.”

PW 46 - 15-11-2019 | door Frans van den Houdt

Ertapenem veelbelovend bij multiresistente tuberculose

Herontdekking oude geneesmiddelen blijkt bijzonder effectieve strategie

Met de toenemende resistentie tegen eerstelijnsmedicatie is de behandeling van tuberculose een steeds grotere uitdaging. Het is noodzakelijk meer actieve tbc-medicijnen te ontwikkelen. Maar ook de inzet van middelen uit patent bij nieuwe indicaties kan effectief zijn. Zo lijkt ertapenem een waardevolle aanwinst voor de behandeling van multiresistente tuberculose.

PW 46 - 15-11-2019 | door Sander van Rijn

Ook in Nederland stijgt het gebruik en het misbruik van opioïden

Het gebruik van opioïden in Nederland is tussen 2008 en 2017 bijna verdubbeld. Het misbruik van opioïden lijkt tegelijkertijd ook toe te nemen.

PW 46 - 15-11-2019 | door PW

Bescheiden verschillen in effectiviteit antipsychotica

Vrijwel alle beschikbare antipsychotica verminderen de symptomen bij schizofrenie. De verschillen in effectiviteit tussen de diverse antipsychotica bij schizo­frenie zijn bescheiden. Verschillen in het bijwerkingenprofiel zijn meer uitgesproken.

PW 46 - 15-11-2019 | door Linda de Graaf

Hoop gevestigd op psychedelica bij therapieresistente depressie

Onderzoek naar oraal gebruik van ‘partydrug’ ketamine en ‘paddo’ psilocybine

Twee psychedelica, ketamine en psilocybine, bieden mogelijk uitkomst bij therapieresistente depressie. Arts-onderzoeker Sanne Smith en GZ-psycholoog Jan Mars zien dat patiënten die de middelen gebruiken “beter door moeilijke situaties heen lijken te komen”. Ook voor mensen met andere rigide psychische aandoeningen kunnen psychedelica wellicht iets gaan betekenen.

PW45 - 08-11-2019 | door Maarke Roelofs

Vrouwen met hartfalen zijn beter af met lagere dosering

Vrouwen met hartfalen hebben waarschijnlijk meer baat bij een lagere dosering van een ACE-remmer of angiotensine-II-receptorblokker (ARB) en een ß-blokker dan in richtlijnen wordt aanbevolen.

PW45 - 08-11-2019 | door Linda de Graaf

‘Van te veel me too’s wordt niemand blij’

Apotheker psychiatrie vraagt industrie te komen met echt nieuwe middelen

Het is behelpen in de psychiatrie wat betreft farmacotherapie. Veel leveringsproblemen, kwetsbare patiënten die hierdoor nog achterdochtiger worden over hun behandeling en gebrek aan echt nieuwe geneesmiddelen met een hoge therapeutische waarde. Apotheker psychiatrie Mascha Groothedde-Kuyvenhoven hoopt op echte innovatie door de industrie. “Van heel veel van hetzelfde wordt niemand blij.”

PW45 - 08-11-2019 | door Frans van den Houdt

Ataxie meest gemeld bij anti-epileptica en vaccins

Cerebellaire ataxie als bijwerking van geneesmiddelen

Aan cerebellaire ataxie kunnen diverse oorzaken ten grondslag liggen, waaronder degeneratieve aandoeningen en infectieuze hersenziekten, maar ook bijwerkingen van geneesmiddelen. Bij Bijwerkingencentrum Lareb kwamen 184 meldingen binnen van (cerebellaire) ataxie als vermoede bijwerking. De meeste waren in relatie tot anti-epileptica en vaccins.

PW45 - 08-11-2019 | door A.A.W. van Erp-van Boekel

Antidepressiva werken vaak sneller dan gedacht

Voorlichting over werkingsinzet antidepressivum te ongenuanceerd

Patiënten die aan een antidepressivum beginnen, krijgen vaak te horen dat het middel pas na een paar weken zal werken en dat de depressieve klachten de eerste weken erger kunnen worden. Hoewel het effect pas na een week of zes optimaal is, kan na twee weken al worden voorspeld of een behandeling zal aanslaan.

PW45 - 08-11-2019 | door G. van den Brink, P.H.B. Seerden en C.F. Ebbelaar

Psychiatrische patiënt zeer gebaat bij afbouwmedicatie

Behandelaar en patiënt samen laten beslissen over afbouw psychofarmaca

In Nederland is afbouwmedicatie (taperingstrips) ontwikkeld waarmee het patiënten vaker lukt te stoppen met psychofarmaca, met minder onttrekkingsverschijnselen. In dit artikel wordt uitgelegd hoe afbouwmedicatie mogelijk maakt wat door de farmaceutische industrie en de psychiatrie jarenlang is nagelaten. “Patiënt en behandelaar kiezen samen een afbouwschema op maat.”

PW45 - 08-11-2019 | door Peter C. Groot

Kinderen reageren anders op psychofarmaca dan volwassenen

Methylfenidaat heeft invloed op het zich ontwikkelende brein

De Amsterdamse neuroradioloog Liesbeth Reneman vindt steeds meer aanwijzingen dat de effecten van psychotrope medicatie afhankelijk zijn van de mate waarin de hersenen in ontwikkeling zijn. Ze onderzoekt of de veranderingen in het kinderbrein wellicht zelfs permanent zijn. Haar recentste bevinding: methylfenidaat zorgt bij jongens, en níet bij volwassenen, voor meer witte stof.

PW45 - 08-11-2019 | door Cindy Reinders

Bij extra uteriene graviditeit is methotrexaat vaker geïndiceerd

Voorschrijven en toedienen mtx bij buitenbaarmoederlijke zwangerschap

Methotrexaat (MTX) is voor vrouwen met een buitenbaarmoederlijke zwangerschap een goed alternatief voor een chirurgische interventie. Met de meest recente richtlijn Tubaire Extra Uteriene Graviditeit (EUG) en Zwangerschap met Onbekende Locatie (ZOL) wordt methotrexaat vaker geïndiceerd. Dit artikel gaat in op veel voorkomende vragen uit de klinische praktijk over indiceren, voorschrijven en toedienen van MTX.

PW44 - 01-11-2019 | door L.N. Verwiel, M.Crul, M.Lemmers en N.M. van Mello

Serum magnesium significant lager bij hypertensiepatiënten

Statistische analyse van oude onderzoeksgegevens met moderne apps

Statistische analyses van datasets van de serum magnesiumwaarden van gezonde mensen, willekeurige hypertensiepatiënten en ernstige hypertensiepatiënten laten significant verlaagde serum magnesiumwaarden zien bij hypertensiepatiënten. Magnesiumtekort kan bijdragen aan een verhoogd cardiovasculair risicoprofiel, terwijl magnesiumsuppletie dit risico en de bloeddruk juist kunnen verlagen.

PW44 - 01-11-2019 | door Jan Beugelink

Vetrijk dieet verlaagt gehalte magnesium in het bloed

Magnesiumtekorten komen vaak voor bij personen met diabetes type 2

Bijna een op de drie patiënten met gevorderde diabetes type 2 heeft een te lage concentratie magnesium in het bloed. Dit wordt deels veroorzaakt door een te vetrijk dieet. Het verbeteren van de magnesiumbalans kan een belangrijke strategie zijn om de incidentie van diabetes type 2 te verlagen en het ziekteverloop te verbeteren.

PW44 - 01-11-2019 | door Steef Kurstjens

Farmaceutisch consulent neemt taken apotheker over

Promenvendus Tamara Köhler stelt beroepsprofiel op voor hbo’er in apotheek

Omdat voor apothekers niet altijd duidelijk is wat ze kunnen verwachten van een farmaceutisch consulent, heeft promovendus apotheker Tamara Köhler een beroepsprofiel opgesteld. Ze heeft in kaart gebracht welke taken farmaceutisch consulenten verrichten in de praktijk. “Ze zorgen er onder meer voor dat projecten die lang blijven liggen, zoals een patiëntenavond, wél tot stand komen.”

PW43 - 25-10-2019 | door Edwin Bos

Opioïdgebruikers in het vizier

Draag bij aan het voorkomen van ongewenst langdurig gebruik

Met een nieuwe FTO-module kunnen huisartsen en apothekers streven naar gepast gebruik van sterkwerkende opioïden. Door afspraken te maken over indicaties en patiëntengroepen, en door langdurige gebruikers in het vizier te krijgen.

PW43 - 25-10-2019 | door Cindy Reinders

Schaarste dermatica: afspraken nodig over apotheekbereidingen

Binnen de dermatologie worden apotheekbereidingen relatief veel gebruikt

Binnen de dermatologie spelen apotheekbereidingen een relatief grote rol; bij 62,1% van de bereidingen gaat het om een dermaticum. Vaak komt dit doordat een voorgeschreven handelspreparaat niet leverbaar blijkt. De Domeingroep Dermatotherapie pleit voor goede afspraken tussen specialist en apotheker, waarbij de poliklinische apotheek een spilfunctie kan vervullen.

PW43 - 25-10-2019 | door K. de Vries, M.E. van Renselaar, E.I. Plasmeijer en A. Galimont-Collen

Ticagrelor of prasugrel na ACS: diffuus beeld

Onderzoeken die de effectiviteit van prasugrel en ticagrelor na een acuut coronair syndroom (ACS) vergelijken, leveren geen eenduidige conclusie. Een retrospectieve cohortanalyse laat een lagere incidentie zien van cardiovasculaire gebeurtenissen, maar een prospectieve studie spreekt dit tegen.

PW43 - 25-10-2019 | door Linda de Graaf

Diabetespatiënt kan wel wat hulp van apotheek gebruiken

Zelfmanagement niet vanzelfsprekend, laat AMP-onderzoek zien

Voor diabetespatiënten is zelfmanagement niet vanzelfsprekend. Zo controleert slechts de helft zelf de bloedglucosespiegel en verricht maar een klein aantal extra metingen bij afwijkende voedingspatronen of ziektes. Apothekers kunnen bijdragen aan zelfmanagement van diabetespatiënten door hen onder meer te informeren over de aandoening en te vragen naar eventuele problemen met de medicatie.

PW43 - 25-10-2019 | door Lyda Blom, Kees van Amerongen en Hetty Prins

Infectie beïnvloedt concentratie van voriconazol in bloed

Therapeutic drug monitoring alleen niet voldoende voor optimale behandeling

De variabiliteit van de voriconazol-concentratie in bloed kan veroorzaakt worden doordat de patiënt een ernstige infectie heeft. Hierdoor vermindert het voriconazol-metabolisme, waardoor de concentratie in het bloed kan toenemen tot potentieel toxische waarden. Dit blijkt uit promotie-onderzoek van Anette Veringa. “Met meer informatie over farmaco-kinetiek kan behandeling met voriconazol worden geoptimaliseerd.”

PW42 - 18-10-2019 | door Anette Veringa

Document acties

Back to top