Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Achtergrond

ZIN zit er € 66 miljoen naast

Ramingen nieuwe geneesmiddelen van Zorginstituut hoger dan reële kosten

Uit een analyse blijkt dat het Zorginstituut Nederland (ZIN) bij 21 van de 23 nieuwe geneesmiddelen de budgetimpact overschat. Daardoor kan een geneesmiddel onterecht in de sluis komen voor prijsonderhandelingen tussen overheid en fabrikant, betoogt gezondheidseconoom Marc Pomp.

PW04 - 25-01-2019 | door Marc Pomp

Basisarts schrijft kundiger voor na eindtoets farmacotherapie

Geneeskundestudenten halen voorsch-rij(f)bewijs

Om de farmacotherapeutische kennis van basisartsen in spe te testen wordt sinds september 2018 bij vrijwel elke geneeskundefaculteit in Nederland de Landelijke Eindtoets Farmacotherapie (LEF) afgenomen. Doel is de voorschrijfvaardigheden van basisartsen te verbeteren. Ongeveer 70% van de geneeskundestudenten haalt de toets de eerste keer.

PW04 - 25-01-2019 | door Laura Peeters, Jelle Tichelaar en Kees Kramers

‘Medicatie moet plan B zijn bij aandoening door leefstijl’

Fitter, minder klachten en minder medicatie door andere voeding

Huisarts Tamara de Weijer krijgt haar diabetespatiënten zover: een ander voedingspatroon en meer bewegen. “Als je ze vertelt dat insuline erbij moet of als je de rode vakjes van de CVRM-risicotabel laat zien, zijn ze goed te motiveren.” Maar ook bij andere leefstijlgerelateerde ziekten zet ze gezonde voeding in als medicijn.

PW03 - 18-01-2019 | door Cindy Reinders

Alcohol-geneesmiddelinteracties kunnen levensbedreigend zijn

Bijwerkingencentrum Lareb ontving 54 meldingen, onder meer van erytheem

Bij geneesmiddelgebruik kan een interactie optreden met alcohol. Dit kan zorgen voor een verminderd geneesmiddeleffect of extra bijwerkingen. Vooral 65-plussers hebben door fysiologische factoren een verhoogde gevoeligheid voor alcohol-geneesmiddelinteracties. Bijwerkingencentrum Lareb ontving 54 meldingen waarbij een alcohol-geneesmiddelinteractie is gemeld.

PW03 - 18-01-2019 | door Corine Ekhart en Florence van Hunsel

Hulp apotheek bij stoppen met roken blijkt effectief

Programma in vijf apotheken levert positieve resultaten op

Ondersteuning door apothekers en apothekersassistenten van mensen die willen stoppen met roken blijkt effectief. Onderzoek in vijf Alphega en Boots apotheken laat zien dat 71% direct na de behandeling stopte met roken en dat 65% drie maanden later nog altijd niet rookte. Op dit moment vergoedt alleen zorgverzekeraar CZ deze behandeling door apothekers.

PW03 - 18-01-2019 | door Onno van Schayck, Daphne van Wissen, Marianne Glimmerveen, Rik Bes is werkzaam en Henk Vermaat

Maastrichtse apotheker adviseert leefstijl als medicijn

Gezondere patiënten met minder medicijnen door gratis advies

Ellen Willemsen, apotheker van de Maastrichtse Apotheek Schoepp Mosae Forum, verstrekt naast geneesmiddelen ook leefstijladviezen. Zo worden bij medicatiebeoordelingen altijd de voordelen van een gezondere leefstijl besproken. Ook wanneer hierdoor uiteindelijk minder medicatie wordt verstrekt.

PW03 - 18-01-2019 | door Geert Westerhuis

Alle Nederlanders vitaler en gezonder maken

VWS-staatssecretaris Paul Blokhuis lanceert het Nationaal Preventieakkoord

Met het Nationaal Preventieakkoord gaat staatssecretaris Paul Blokhuis de strijd aan tegen roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik. De gecombineerde leefstijlinterventie is daarbij een belangrijk wapen, en ook voor apothekers is een rol weggelegd, stelt Blokhuis. “Ook een apotheker kan de opleiding tot leefstijlcoach volgen en als zodanig aan de slag gaan.”

PW03 - 18-01-2019 | door Frans van den Houdt

Effectief CVRM bij diabetes: medicatie én leefstijlhulp

Streefwaarden cardiovasculair risicomanagement nu vaak niet gehaald

Het lukt patiënten met diabetes type 2 onder behandeling in de tweede lijn vaak niet om de streefwaarden voor bloeddruk, cholesterol en glucose­regulatie te halen. Hierdoor lopen zij onnodig hoog risico op het ontwikkelen van cardiovasculaire complicaties. Integratie van leefstijlinterventie in de routinezorg kan een nuttige stap zijn om dit te verbeteren.

PW03 - 18-01-2019 | door Christina Gant

‘Andere leefstijl of medicatie? Kijk naar het subtype diabetes’

Nieuwe inzicht diabetes mellitus type 2 maakt behandeling op maat mogelijk

“Veel patiënten met diabetes type 2 kunnen medicatie afbouwen als ze hun leefstijl aanpassen. De een heeft baat bij andere voeding, de ander vooral bij bewegen. Sommigen blijven afhankelijk van medicatie.” Diabetesapotheker Anne-Margreeth Krijger-Dijkema deelt dit nieuwe inzicht en vertelt over haar plannen om aan de slag te gaan met ‘diabetypering’.

PW03 - 18-01-2019 | door Cindy Reinders

Medicatiefout vaak oorzaak van overdosis macroliden

NVIC: voorschrijffouten en onduidelijke instructies lijken rol te spelen

Circa 70% van de overdoseringen met macroliden die worden gemeld aan het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC), is het gevolg van een medicatiefout. Voorschrijffouten en onduidelijke instructies lijken hierbij een rol te spelen. Beter communiceren met de patiënt of diens verzorger is essentieel.

PW01/02 - 11-01-2019 | door Agnes van Velzen, Irma de Vries en Dylan de Lange

Nier Check & Gesprek: stimulans voor nierveilig medicijngebruik

Apotheken maken patiënten bewust van de relatie tussen nierfunctie en medicatie

Actief achter nierfunctiewaarden aangaan en hierover in gesprek gaan met de patiënt, met als doel nierveilig medicijngebruik te bevorderen. Dat is de kern van het project Nier Check & Gesprek van de Nierstichting dat wordt uitgevoerd in vijftig openbare apotheken, waaronder Apotheek Soesterkwartier in Amersfoort. “We waarschuwen: let op, je kunt niet zomaar alle medicatie gebruiken bij een verminderde nierfunctie.”

PW01/02 - 11-01-2019 | door Frans van den Houdt

Pensioen: voor en door apothekers geregeld

Openbaar apothekers delen risico's en kosten in collectief pensioen

Openbaar apothekers met een fulltime baan werken ongeveer een dag in de week voor hun pensioen. Maar wat is er eigenlijk geregeld van dit geld? Door een lidmaatschap van de Beroepspensioenvereniging Pensioenfonds Openbare Apothekers (BPOA) kunnen apothekers zelf de inhoud bepalen van hun pensioenregeling.

PW01/02 - 11-01-2019 | door Annelien van Groningen en Mariëtte van de Lustgraaf-Wielens

Paars speeksel, spuug of braaksel bij (es)omeprazol

Bijwerking kan werkzaamheid aantasten

Het gebruik van (es)omeprazol kan de maaginhoud rood/paars verkleuren. Deze verkleuring is niet schadelijk, maar kan er wel op wijzen dat de stof minder werkzaam is. Bijwerkingencentrum Lareb signaleerde deze verkleuring bij het gebruik van omeprazol in capsules, tabletten en suspensie. Ook bij esomeprazolgranulaat werd deze verkleuring gemeld.

PW01/02 - 11-01-2019 | door Marlieke Sonnenberg en Gerda Weits

Informatie ‘begrijpelijk’, toch resten veel vragen

Nierpatiënten hebben behoefte aan meer uitleg over aandoening en medicatie

Patiënten met een verminderde nierfunctie krijgen informatie over hun aandoening en medicatie van zorgprofessionals, maar blijven desondanks met vragen zitten. Zorgprofessionals moeten zich daarom beter bewust zijn van de informatiebehoefte van deze patiënten en hierop inspelen. Dit blijkt uit onderzoek van farmaciestudenten van de Universiteit Utrecht.

PW01/02 - 11-01-2019 | door Yasemin Babacan, Christella Garard en Marina Zandijk

Groen licht voor schoon water

Utrechtse studenten ontwerpen biosensor voor geneesmiddeldetectie in water

Een biosensor van E. Coli-bacteriën die blauw oplicht als er medicijnresten in water zitten en groen als het schoon is. Klinkt als toekomstmuziek, maar Utrechtse studenten komen steeds een stapje verder.

PW51/52 - 21-12-2018 | door Maarke Roelofs

Kennis over metabolieten helpt waterzuivering vooruit

Het CBG wil beschikbare data milieueffecten beter toegankelijk maken

Geneesmiddelresiduen komen in ons water terecht, maar de waterzuivering is nog niet optimaal. Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen onderzoekt welke data er zijn en hoe deze handig voor belanghebbenden beschikbaar komen. “Waterzuiveraars kijken vooral naar grondstoffen, maar het zijn de metabolieten die uiteindelijk in het milieu terechtkomen.”

PW51/52 - 21-12-2018 | door Maarke Roelofs

Milieuschade aanpakken met ingrepen in hele medicijnketen

27 Nederlandse en Duitse bedrijven en instellingen werken samen in MEDUWA-project

De kringloop van microverontreinigingen zoals geneesmiddelen en resistente bacteriën via bodem, voedsel, water en lucht aanpakken, lukt alleen met maatregelen op meerdere niveaus in de medicijnketen. Vanuit die gedachte is in 2017 het project MEDUWA-Vecht(e) opgezet, een samenwerking van 27 Nederlandse en Duitse bedrijven en instellingen. “Dit eiwit wordt keurig afgebroken in het milieu, een duurzaam product dus.”

PW51/52 - 21-12-2018 | door Frans van den Houdt

‘Bottum up-initiatieven hard nodig om boel open te breken’

Prof. dr. Ellen Moors bepleit duurzamer geneesmiddelontwikkeling

Duurzame farmacie betekent niet alleen groene farmacie en geneesmiddelen uit het water halen. Het betekent ook voor medicijnen zorgen die beschikbaar, betaalbaar, toegankelijk en acceptabel zijn, stelt hoogleraar Ellen Moors. Daarvoor moet het huidige systeem wel op de schop. “Het is cruciaal dat er geëxperimenteerd wordt.”

PW51/52 - 21-12-2018 | door Frans van den Houdt

Nieuwe inzet monoklonaal antilichaam krijgt eerste plek

Twee stollingsfactoren door ‘slim bedacht werkingsmechanisme’ bij elkaar gebracht

Het monoklonale antilichaam emicizumab voert dit jaar de Top 3 Geneesmiddelen aan, aldus opleidingsdirecteur van de master Farmacie in Leiden Mieke Mulder. Op plek twee volgt een eerste denguevaccin en als derde het antibioticum eravacycline. Haar fascinatie voor de immunologie komt daarbij mooi tot uiting. “Mijn hart ligt daar.”

PW51/52 - 21-12-2018 | door Maarke Roelofs

Werken aan de chemische ‘schoonheid’ van medicijnen

Duurzame geneesmiddelsynthese door meerdere grondstoffen in één reactievat

Romano Orru, hoogleraar synthetische en bio-organische chemie aan de VU in Amsterdam, combineert een academische nieuwsgierigheid naar complexe chemische reacties met een streven naar een duurzame productie van nieuwe geneesmiddelen. En passant werd hij ook nog eens wereldrecordhouder in de multicomponentenreacties.

PW51/52 - 21-12-2018 | door Geert Westerhuis

Document acties

Back to top