Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Achtergrond

Openbaar apotheker in ziekenhuis lost problemen op voor eerste lijn

Nieuwe functie in ziekenhuis: farmaceutisch coördinator eerste en tweede lijn

Om samenwerking te stimuleren tussen medisch specialisten en apothekers in de eerste lijn heeft het Medisch Spectrum Twente een openbaar apotheker uit de praktijk aangesteld. In de nieuwe functie ‘farmaceutisch coördinator eerste en tweede lijn’ werkt Rikie Elling aan het verbeteren van de medicatieoverdracht. “Openbaar apothekers vertrouwen mij als ik zeg dat ik hun probleem probeer op te lossen.”

PW39 - 27-09-2019 | door Edwin Bos

Goed werkzaam medicijn kan óók milieuvriendelijk zijn

Duitse onderzoekers boeken veelbelovende resultaten met duurzame farmacie

Therapeutische werking en stabiliteit van geneesmiddelen kunnen wel degelijk hand in hand gaan met biologische afbreekbaarheid, ontdekten onderzoekers van de Leuphania universiteit in het Noord-Duitse Lüneburg. Het lukte hen meerdere biologisch afbreekbare medicijnen te ontwikkelen, zoals vernieuwde bètablokkers, antibiotica en een nieuw cytostaticum.

PW39 - 27-09-2019 | door Alfons Uijtewaal en Margarita Amador

Clopidogrel + grapefruitsap mag

Geen waarschuwing (meer) voor combinatie na herbeoordeling

De relevantie van de mogelijke interactie tussen clopidogrelgebruik en het nuttigen van grapefruitsap is onduidelijk, blijkt na een gezamenlijke herbeoordeling. Het is daarom niet (langer) nodig patiënten hiervoor te waarschuwen.

PW39 - 27-09-2019 | door Mandy van Rhenen, Wouter Kok en Marijn Zeemeijer

Associatie tussen extra vitamine D en afname van sterfte is afwezig

Suppletie van vitamine D is niet geassocieerd met een afname van de sterfte bij volwassenen in vergelijking met placebo of geen behandeling. Vitamine D-suppletie vermindert wel de kans op sterfte door kanker.

PW38 - 20-09-2019 | door PW

‘Meer diepgang in je werk door direct patiëntencontact’

Assistenten verrichten naast vaste taken een scala aan zorgactiviteiten

De een probeert mensen van het roken af te helpen, een ander speelt zichzelf in YouTube-filmpjes en een derde adviseert diabetespatiënten over een gezondere leefstijl. Apothekersassistenten houden zich naast hun dagelijkse taken met een scala aan zorgactiviteiten bezig. Aan de vooravond van de Dag van de Apothekersassistenten vertelt een aantal van hen over hun werk. “Patiënten kunnen me altijd bellen voor hulp.”

PW38 - 20-09-2019 | door Frans van den Houdt

Van zeven naar drie pillen

Apotheker vermindert medicatie: patiënt blij met één innamemoment

Meneer O wil graag minder medicijnen gebruiken. Zijn combinatietablet is vanwege leveringsproblemen omgezet in drie losse tabletten. Ook heeft hij spierpijn, mogelijk van de simvastatine. Na een bezoek aan de apotheker is de pijn weg en gebruikt hij vier pillen minder.

PW38 - 20-09-2019 | door Valérie Meijvis

Complexe driehoeksrelatie antipsychotica, delier, glucose

Glucoseontregelingen tijdens antipsychoticagebruik bij ouderen

De wisselwerking tussen antipsychotica, delier en de glucose-homeostase is complex. Bij intensive-carepatiënten lijkt delier van invloed op de glucose-homeostase en andersom. Ook lijkt de wisselwerking tussen delier en glucose anders bij patiënten met diabetes. Dat concludeert Kris van Keulen op basis van haar promotieonderzoek.

PW38 - 20-09-2019 | door Kris van Keulen

Patiënt moet preferent medicijn accepteren of zelf betalen

Apotheker heeft gehandeld volgens het preferentiebeleid van de verzekeraar

Een patiënt stond op verstrekking van niet-preferente genees­middelen die hij al jaren kreeg, omdat hij allergisch zou zijn voor de preferente middelen. De apotheker leverde toch de preferente medicijnen, waarna de patiënt een klacht indiende. Het Regionaal Tuchtcollege verklaarde die ongegrond, omdat geen sprake zou zijn van een verhoogd substitutierisico of medische noodzaak.

PW38 - 20-09-2019 | door Catelijne Bach en Wouter van Loon

Polypil vermindert cardiovasculair risico

Het gebruik van een polypil is effectief in het voor-kómen van grote cardiovasculaire gebeurtenissen. De therapietrouw is hoog en het aantal bijwerkingen laag.

PW38 - 20-09-2019 | door Linda de Graaf

OKEE: simpele interventie vermindert ‘corticofobie’

Apotheekmedewerkers voelen zich zekerder om kind met eczeem goed te helpen

Een aanzienlijk deel van de apotheekmedewerkers denkt negatief over het gebruik van cutane corticosteroïden bij kinderen. Deze ‘corticofobie’ kan een slechte invloed hebben op het geneesmiddelgebruik, daar de apotheekmedewerker vaak de laatste zorgverlener is met wie een patiënt contact heeft voordat hij met de behandeling begint. De OKEE-interventie leidt tot betere begeleiding van jonge patiënten met eczeem.

PW38 - 20-09-2019 | door Ellen Koster, Daphne Philbert en Marcel Bouvy

Groningen pakt therapietrouw aan met multidisciplinair centrum

Apothekers, artsen en andere zorgverleners werken aan goed medicijngebruik

Ondanks allerlei interventies is de afgelopen jaren weinig vooruitgang geboekt op het gebied van therapietrouw. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie neemt slechts de helft van de patiënten zijn geneesmiddelen op de juiste wijze in. Het Medication Adherence Expertise Center Of the northern Netherlands (MAECON), een uniek multidisciplinair samenwerkingsverband in Groningen, wil daarin verandering brengen.

PW37 - 13-09-2019 | door J.F.M. van Boven, J. Stevens, P.L.P. Brand en L. van Dijk

Herken tekort door medicatie

Voedingssupplementen kunnen effect van geneesmiddelen beïnvloeden

Welk medicatiegebruik kan leiden tot een tekort aan vitamines of mineralen en welke symptomen daarbij horen, komt aan bod in de nieuwste FTO-module. Tevens is er aandacht voor de wisselwerking tussen voedingssupplementen en geneesmiddelen.

PW37 - 13-09-2019 | door Cindy Reinders

Cursus digitale farmaceutische zorg bereidt voor op innovaties

Utrechtse farmaciestudenten leggen mede basis voor vernieuwende keuzecursus

Niet alleen docenten, maar ook masterstudenten, staan aan de basis van de nieuwe keuzecursus digitale farmaceutische zorg (DFZ), die de Universiteit Utrecht vanaf het studiejaar 2019/2020 aanbiedt. “Het is belangrijk dat studenten en apothekers zich bewust zijn van digitale innovaties en er actief mee aan de slag gaan.”

PW37 - 13-09-2019 | door Bilal Boughalab, Annebel Crebolder, Danny den Hamer, Eva van Haren, Emma Ruiter, Aukje Mantel en Claudia Rijcken

Tekort: confronteer leverancier

Oproep aan apothekers: ‘We moeten de patiënt wel proberen te helpen’

Apothekers moeten leveranciers steevast confronteren met de problemen die tekorten veroorzaken en moeten zich te allen tijde gedragen als een goede zorgverlener en de patiënt helpen, betoogt Gerrit van Ommeren. Ook al kost het moeite en soms inkomsten.

PW37 - 13-09-2019 | door Gerrit van Ommeren 2 reacties

Fundamentele wijzigingen in behandeling van astma

Global Initiative for Asthma publiceert meest ingrijpende verandering in 30 jaar

Een astmabehandeling dient niet langer eerst met kortwerkende luchtweg­verwijders te beginnen, maar meteen met ‘zo nodig’ laag­gedoseerde inhalatiecorticosteroïden. Deze kunnen worden gebruikt in een vaste combinatie met formoterol of naast elke inhalatie met een kortwerkende luchtwegverwijder. Die aanbeveling betekent de meest ingrijpende verandering in de behandeling van astma in de afgelopen dertig jaar.

PW37 - 13-09-2019 | door Martina Teichert

Duale plaatjesremming even effectief bij verkorte periode

Duale plaatjesremming (DAPT) na een percutane coronaire interventie (PCI) gedurende meer dan 12 maanden leidt tot meer grote bloedingen en niet-cardiale sterfte in vergelijking met maximaal 6 maanden DAPT. Voor patiënten met acuut coronair syndroom (ACS) is kortdurende DAPT even effectief en veilig als DAPT gedurende 12 maanden.

PW36 - 06-09-2019 | door Linda de Graaf

‘Bescherm in academie ontwikkeld weesgeneesmiddel met keurmerk’

Geneesmiddelontwikkeling vaak grotendeels met publiek geld gefinancierd

Voor de behandeling van de meest zeldzame ziekten – met tientallen patiënten in Nederland – ziet ziekenhuisapotheker Kirsten Schimmel de magistrale bereiding als een oplossing voor het verkrijgbaar en betaalbaar houden van weesgeneesmiddelen. “Voor deze schaalgrootte is een commercieel product niet altijd haalbaar.”

PW36 - 06-09-2019 | door Cindy Reinders

‘Dankzij eculizumab kan ik mijn leven weer oppikken’

Zeldzame nierziekte aHUS vormde Francine Kruitwagen tot doorzetter

Een peuter was ze nog maar, toen de diagnose aHUS een schaduw vooruit wierp op haar leven. De zeldzame nierziekte bracht Francine Kruitwagen in en uit het Radboudumc, tot eculizumab “een wereld van verschil” maakte. Intussen staat aHUS haar ambities niet in de weg. “Ik laat mijn ziekte niet mijn leven beheersen.”

PW36 - 06-09-2019 | door Annemiek Veelenturf

Bijwerkingen vaak pas bekend na markttoelating

Klinisch onderzoek weesgeneesmiddel levert beperkte kennis op

De kleine onderzoekspopulatie tijdens klinische onderzoeken resulteert in relatief weinig kennis over bijwerkingen op het moment dat een weesgeneesmiddel op de markt wordt toegelaten. De postmarketingfase is daarom van groot belang om nieuwe bijwerkingen te achterhalen en meer informatie te krijgen over bekende bijwerkingen.

PW36 - 06-09-2019 | door Michelle Haaksman en Florence van Hunsel

Informatorium houdt alle data weesgeneesmiddelen up-to-date

Van veel weesgeneesmiddelen is relatief weinig bekend over veiligheid

De Europese lijst van weesgeneesmiddelen bevat ongeveer 1650 weesgeneesmiddelindicaties die sinds 2000 zijn opgenomen. De weesgeneesmiddelstatus kan toegekend zijn aan zowel nieuwe middelen als middelen die al langer op de markt zijn. Beide zijn opgenomen in het Informatorium Medicamentorum. Van veel weesgeneesmiddelen is nog relatief weinig bekend over de veiligheid.

PW36 - 06-09-2019 | door Atty Hielema

Document acties

Back to top