Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Achtergrond

‘De kern van zorg verlenen is met patiënten bezig zijn’

Gerben Klein Nulent neemt na vijf jaar afscheid als voorzitter KNMP

Hij is er trots op dat de zorgfunctie van de openbaar apotheker nu stevig op de kaart staat. Teleurgesteld dat de bekostiging voor zorgtaken nog niet goed is geregeld en er niet meer geëxperimenteerd wordt met het preferentiebeleid. Gerben Klein Nulent over vijf jaar voorzitterschap van de KNMP: “Ik heb m’n best gedaan het goede te doen voor apothekers.”

PW 50 - 13-12-2019 | door Frans van den Houdt

Nieuwe opioïde pijnstiller NKTR-181 is mogelijk minder verslavend

NKTR-181, een nieuwe mu-opioïde receptoragonist, lijkt een veilige en effectieve optie te zijn voor patiënten met matige tot ernstige chronische lage rugpijn of andere chronische niet-maligne pijn.

PW 50 - 13-12-2019 | door PW

Dupilumab helpt bij ernstige chronische rhinosinusitis

Bij volwassenen met ernstige chronische rhinosinusitis met poliepen reduceert dupilumab de grootte van de poliepen en de ernst van de klachten. Het middel wordt goed verdragen.

PW 50 - 13-12-2019 | door Linda de Graaf

Medicatiebeoordeling in praktijk

Organiseer FTO’s om selectiecriteria en taakverdeling te bespreken

Om de aanbevelingen uit de geüpdatete module Medicatie­beoordeling te vertalen naar de dagelijkse praktijk zijn twee FTO-modules ontwikkeld. Wat is een geschikte werkwijze en wanneer is afwijken van de nieuwe criteria nodig?

PW 50 - 13-12-2019 | door Cindy Reinders

‘NHG-Standaard Depressie mist specifiek medicamenteus beleid’

‘Aanbevelingen al vijftien jaar niet noemenswaardig veranderd’

De aanbevelingen over geneesmiddelkeuze in de derde herziening van de NHG-Standaard Depressie zijn globaal en de afgelopen vijftien jaar niet noemenswaardig veranderd. Het is vreemd dat in een zo zorgvuldig samengesteld document het medicamenteuze beleid zo weinig specifiek is en feitelijk is achterhaald, stelt Geurt van den Brink op basis van de resultaten van een recente netwerk-meta-analyse.

PW 50 - 13-12-2019 | door Geurt van den Brink

Genetica van belang bij doseren vitamine K-antagonisten bij kind

Optimalisatie van de behandeling met doseringsmodellen

Kennis over het gebruik van vitamine K-antagonisten bij kinderen is nog beperkt. Het promotieonderzoek van Hedy Maagdenberg laat zien dat in de eerste maanden van de behandeling kwaliteitsverbetering mogelijk is. De door haar ontwikkelde doseringsmodellen, welke zowel klinische als genetische factoren bevatten, zouden hierbij kunnen helpen.

PW 50 - 13-12-2019 | door Hedy Maagdenberg

Weerstand tegen medicatie speelt rol bij resistente hypertensie

Bij deelname studie nemen patiënten wél hun bloeddrukverlagers in

Wanneer hoge bloeddruk onvoldoende daalt met drie optimaal gedoseerde middelen, waaronder een diureticum, is het tijd om andere oorzaken uit te sluiten. Denk aan primair hyperaldosteronisme en het niet goed innemen van medicatie, vanwege (angst voor) bijwerkingen. Leg bij de eerste uitgifte daarom niet te veel nadruk op bijwerkingen, zegt vasculair-internist Jaap Deinum.

PW 49 - 06-12-2019 | door Cindy Reinders

Deprescribing antihypertensiva blijkt lastig zonder richtlijnen

Handleiding opgesteld voor huisartsen die meedoen aan DEBATE-onderzoek

Deprescribing blijkt in de praktijk vaak lastig omdat zorgverleners gebrek aan bewijs en richtlijnen om medicatie veilig af te bouwen als een belemmering ervaren. Dimokrat Hassan heeft daarom binnen zijn promotieonderzoek een handleiding ontwikkeld om huisartsen te helpen antihypertensiva veilig af te bouwen. “De voorkeur gaat uit naar gedeelde besluitvorming met de patiënt.”

PW 49 - 06-12-2019 | door Dimokrat Hassan, Jorie Versmissen, Karin Hek, Liset van Dijk en Patricia van den Bemt

‘Hartpatiënten lopen risico’s door vele medicijnwisselingen’

Judith van der Vloed van Harteraad zet zich in om therapietrouw te bevorderen

Harteraad, de vereniging voor mensen met hart- en vaataandoeningen, spant zich tot het uiterste in om de therapietrouw van patiënten te bevorderen. Maar door de vele wisselingen vanwege tekorten, vervuiling en preferentiebeleid raken patiënten in paniek, en sommigen willen zelfs helemaal stoppen met hun medicatie. “Het moet er in de zorg juist om draaien de patiënt zo goed mogelijk te helpen.”

PW 49 - 06-12-2019 | door Frans van den Houdt

Model voorspelt bloedingsrisico bij VKA-gebruik in ziekenhuis

Predictiemodel voor een INR ≥4,5 bij ziekenhuispatiënten

Om een INR ≥4,5 te voorspellen bij ziekenhuispatiënten die worden behandeld met VKA’s ontwikkelde Albert Dreijer tijdens zijn promotie­onderzoek een predictiemodel met een c-waarde van 0,71. Het model bestaat uit risico­factoren die gemakkelijk uit het elektronisch patiëntendossier te halen zijn. Dit maakt het mogelijk op basis van dit predictiemodel een klinische beslisregel te ontwikkelen.

PW 49 - 06-12-2019 | door Albert Dreijer, Joseph Biedermann, Jeroen Diepstraten, Anouk Lindemans, Marieke Kruip, Patricia van den Bemt en Yvonne Vergouwe

Boete in strijd tegen tekorten

Financieel belang bedrijven moet prominentere rol krijgen

Verhoog de prijzen van generieke medicijnen tot een realistisch niveau en spreek af dat leveranciers een boete krijgen als ze niet tijdig leveren. Peter Groot ziet dat als beter panacee tegen medicijntekorten dan een ijzeren voorraad.

PW 49 - 06-12-2019 | door Peter Groot

Wees alert op spierklachten bij gebruikers PCSK9-remmers

Bijwerkingencentrum Lareb kreeg afgelopen jaren ruim vierhonderd meldingen

Gebruikers van nieuwe cholesterolverlagers, de PCSK9-remmers alirocumab en evolocumab, melden klachten van spierpijn ook als zij niet gelijktijdig een statine gebruiken. Sinds de marktoelating van deze middelen in 2015 zijn hierover 404 meldingen binnengekomen bij Bijwerkingencentrum Lareb. “Het is van belang bij deze patiëntengroep alert te zijn op spierklachten, zodat tijdig actie kan worden ondernomen.”

PW 49 - 06-12-2019 | door Gerda Weits en Jette van Lint

Afname van bloeddruk bij nieuw middel esaxerenon

Esaxerenon, als monotherapie of met een ander antihypertensivum, leidt tot een afname van de bloeddruk. Het veiligheidsprofiel lijkt gunstig.

PW 49 - 06-12-2019 | door Linda de Graaf

Triple-therapie met glycopyrronium verbetert longfunctie bij astma

Toevoegen van glycopyrronium aan een inhalatiecortico-steroïd (ICS) plus langwerkende beta-2-agonist verbetert de longfunctie bij ongecontroleerd astma en vermindert exacerbaties.

PW 49 - 06-12-2019 | door PW

Steekproef: huisarts te snel met cholesterolverlager 70-plusser

Met nieuwe risicocalculator nauwkeuriger HVZ-risicoschatting per individu

Bij 70-plussers zonder hart- en vaatziekten die in het kader van primaire preventie een cholesterolverlager krijgen, lijkt sprake te zijn van overbehandeling. Dat blijkt uit een steekproef in vijf huisartsenpraktijken in de regio Veldhoven, waarbij gebruik is gemaakt van een nieuwe risicocalculator, die rekening houdt met concurrerende risico’s op niet-cardiovasculaire ziekte of sterfte.

PW 49 - 06-12-2019 | door R.J.A.M. Verbunt en T.T. van Sloten

Statine zinvol bij vitale oudere met hart- en vaatziekten

LDL-verlaging vermindert risico op myocardinfarct of coronaire sterfte

Cholesterolverlagende medicatie bij oudere patiënten is volgens een nieuwe meta-analyse het meest effectief bij vitale 75-plussers met hart- en vaatziekten in de voorgeschiedenis. Overweeg te stoppen bij een levensverwachting van korter dan een jaar of (onoverkomelijke) bijwerkingen.

PW 49 - 06-12-2019 | door Anke Lambooij en Marinka van Dalfsen-Slingerland

‘Niet goed om beslissingen alleen op richtlijn te baseren’

Apotheker Adrianne Faber van SIR onderstreept belang van klinisch redeneren

Door medicatiebeoordelingen zijn apothekers erachter gekomen dat ze voor een gesprek met de arts over een patiënt andere vaardigheden nodig hebben, zegt SIR-apotheker Adrianne Faber. Ze moeten klinisch kunnen redeneren. Huidige farmaciestudenten leren dit al tijdens hun opleiding, voor de ouderen zijn er nascholingen. “We zitten nog steeds in een leerproces.”

PW 48 - 29-11-2019 | door Frans van den Houdt

Behandeluitkomst centraal bij invoering clusterprijs

Ziekenhuisapotheker Pieter Knoester bepleit minder focus op kosten

De focus van een ziektebehandeling zou minder moeten liggen op de kosten en meer op de uitkomst. Dit kan mogelijk gerealiseerd worden door een clusterbenadering, waarbij één geneesmiddelprijs wordt overeengekomen voor de succesvolle behandeling van één specifiek ziektebeeld, betoogt ziekenhuisapotheker Pieter Knoester.

PW 48 - 29-11-2019 | door Pieter Knoester

MEK-remmers bieden kansen bij aanpak neuroblastoomtumoren

Extra mutaties zorgen voor agressievere tumoren

Neuroblastoomtumoren die terugkomen na behandeling (recidieven) zijn erg agressief en reageren slecht op de bestaande therapieën. MEK-remmers kunnen mogelijk worden gebruikt als behandeling voor deze tumoren. Ze zijn extra effectief in combinatie met BCL-2-remmers, zo blijkt uit promotieonderzoek van Thomas Eleveld. Beide remmers zijn nu ook in klinische ontwikkeling voor neuroblastoomtumoren.

PW 48 - 29-11-2019 | door Thomas Eleveld

Richtlijn te grofmazig om risicopatiënt te selecteren

Pilot F-team: invloed medicatie bij spoedopnames ouderen gering

Risicopatiënten selecteren voor een medicatiebeoordeling op basis van de richtlijn Polyfarmacie bij ouderen is niet doelmatig, concluderen klinisch farmacologen in het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) na een pilot. Volgens klinisch geriater Janet Bootsma en ziekenhuisapotheker Audrey Blenke kan het selecteren van de risicopatiënten effectiever en is het scholen van artsen in het voorkomen van bijwerkingen belangrijk.

PW 47 - 22-11-2019 | door Edwin Bos

Document acties

Back to top