Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Achtergrond

Weerstand tegen medicatie speelt rol bij resistente hypertensie

Bij deelname studie nemen patiënten wél hun bloeddrukverlagers in

Wanneer hoge bloeddruk onvoldoende daalt met drie optimaal gedoseerde middelen, waaronder een diureticum, is het tijd om andere oorzaken uit te sluiten. Denk aan primair hyperaldosteronisme en het niet goed innemen van medicatie, vanwege (angst voor) bijwerkingen. Leg bij de eerste uitgifte daarom niet te veel nadruk op bijwerkingen, zegt vasculair-internist Jaap Deinum.

PW 49 - 06-12-2019 | door Cindy Reinders

Deprescribing antihypertensiva blijkt lastig zonder richtlijnen

Handleiding opgesteld voor huisartsen die meedoen aan DEBATE-onderzoek

Deprescribing blijkt in de praktijk vaak lastig omdat zorgverleners gebrek aan bewijs en richtlijnen om medicatie veilig af te bouwen als een belemmering ervaren. Dimokrat Hassan heeft daarom binnen zijn promotieonderzoek een handleiding ontwikkeld om huisartsen te helpen antihypertensiva veilig af te bouwen. “De voorkeur gaat uit naar gedeelde besluitvorming met de patiënt.”

PW 49 - 06-12-2019 | door Dimokrat Hassan, Jorie Versmissen, Karin Hek, Liset van Dijk en Patricia van den Bemt

‘Hartpatiënten lopen risico’s door vele medicijnwisselingen’

Judith van der Vloed van Harteraad zet zich in om therapietrouw te bevorderen

Harteraad, de vereniging voor mensen met hart- en vaataandoeningen, spant zich tot het uiterste in om de therapietrouw van patiënten te bevorderen. Maar door de vele wisselingen vanwege tekorten, vervuiling en preferentiebeleid raken patiënten in paniek, en sommigen willen zelfs helemaal stoppen met hun medicatie. “Het moet er in de zorg juist om draaien de patiënt zo goed mogelijk te helpen.”

PW 49 - 06-12-2019 | door Frans van den Houdt

Model voorspelt bloedingsrisico bij VKA-gebruik in ziekenhuis

Predictiemodel voor een INR ≥4,5 bij ziekenhuispatiënten

Om een INR ≥4,5 te voorspellen bij ziekenhuispatiënten die worden behandeld met VKA’s ontwikkelde Albert Dreijer tijdens zijn promotie­onderzoek een predictiemodel met een c-waarde van 0,71. Het model bestaat uit risico­factoren die gemakkelijk uit het elektronisch patiëntendossier te halen zijn. Dit maakt het mogelijk op basis van dit predictiemodel een klinische beslisregel te ontwikkelen.

PW 49 - 06-12-2019 | door Albert Dreijer, Joseph Biedermann, Jeroen Diepstraten, Anouk Lindemans, Marieke Kruip, Patricia van den Bemt en Yvonne Vergouwe

Boete in strijd tegen tekorten

Financieel belang bedrijven moet prominentere rol krijgen

Verhoog de prijzen van generieke medicijnen tot een realistisch niveau en spreek af dat leveranciers een boete krijgen als ze niet tijdig leveren. Peter Groot ziet dat als beter panacee tegen medicijntekorten dan een ijzeren voorraad.

PW 49 - 06-12-2019 | door Peter Groot

Wees alert op spierklachten bij gebruikers PCSK9-remmers

Bijwerkingencentrum Lareb kreeg afgelopen jaren ruim vierhonderd meldingen

Gebruikers van nieuwe cholesterolverlagers, de PCSK9-remmers alirocumab en evolocumab, melden klachten van spierpijn ook als zij niet gelijktijdig een statine gebruiken. Sinds de marktoelating van deze middelen in 2015 zijn hierover 404 meldingen binnengekomen bij Bijwerkingencentrum Lareb. “Het is van belang bij deze patiëntengroep alert te zijn op spierklachten, zodat tijdig actie kan worden ondernomen.”

PW 49 - 06-12-2019 | door Gerda Weits en Jette van Lint

Afname van bloeddruk bij nieuw middel esaxerenon

Esaxerenon, als monotherapie of met een ander antihypertensivum, leidt tot een afname van de bloeddruk. Het veiligheidsprofiel lijkt gunstig.

PW 49 - 06-12-2019 | door Linda de Graaf

Triple-therapie met glycopyrronium verbetert longfunctie bij astma

Toevoegen van glycopyrronium aan een inhalatiecortico-steroïd (ICS) plus langwerkende beta-2-agonist verbetert de longfunctie bij ongecontroleerd astma en vermindert exacerbaties.

PW 49 - 06-12-2019 | door PW

Statine zinvol bij vitale oudere met hart- en vaatziekten

LDL-verlaging vermindert risico op myocardinfarct of coronaire sterfte

Cholesterolverlagende medicatie bij oudere patiënten is volgens een nieuwe meta-analyse het meest effectief bij vitale 75-plussers met hart- en vaatziekten in de voorgeschiedenis. Overweeg te stoppen bij een levensverwachting van korter dan een jaar of (onoverkomelijke) bijwerkingen.

PW 49 - 06-12-2019 | door Anke Lambooij en Marinka van Dalfsen-Slingerland

Steekproef: huisarts te snel met cholesterolverlager 70-plusser

Met nieuwe risicocalculator nauwkeuriger HVZ-risicoschatting per individu

Bij 70-plussers zonder hart- en vaatziekten die in het kader van primaire preventie een cholesterolverlager krijgen, lijkt sprake te zijn van overbehandeling. Dat blijkt uit een steekproef in vijf huisartsenpraktijken in de regio Veldhoven, waarbij gebruik is gemaakt van een nieuwe risicocalculator, die rekening houdt met concurrerende risico’s op niet-cardiovasculaire ziekte of sterfte.

PW 49 - 06-12-2019 | door R.J.A.M. Verbunt en T.T. van Sloten

‘Niet goed om beslissingen alleen op richtlijn te baseren’

Apotheker Adrianne Faber van SIR onderstreept belang van klinisch redeneren

Door medicatiebeoordelingen zijn apothekers erachter gekomen dat ze voor een gesprek met de arts over een patiënt andere vaardigheden nodig hebben, zegt SIR-apotheker Adrianne Faber. Ze moeten klinisch kunnen redeneren. Huidige farmaciestudenten leren dit al tijdens hun opleiding, voor de ouderen zijn er nascholingen. “We zitten nog steeds in een leerproces.”

PW 48 - 29-11-2019 | door Frans van den Houdt

Behandeluitkomst centraal bij invoering clusterprijs

Ziekenhuisapotheker Pieter Knoester bepleit minder focus op kosten

De focus van een ziektebehandeling zou minder moeten liggen op de kosten en meer op de uitkomst. Dit kan mogelijk gerealiseerd worden door een clusterbenadering, waarbij één geneesmiddelprijs wordt overeengekomen voor de succesvolle behandeling van één specifiek ziektebeeld, betoogt ziekenhuisapotheker Pieter Knoester.

PW 48 - 29-11-2019 | door Pieter Knoester

MEK-remmers bieden kansen bij aanpak neuroblastoomtumoren

Extra mutaties zorgen voor agressievere tumoren

Neuroblastoomtumoren die terugkomen na behandeling (recidieven) zijn erg agressief en reageren slecht op de bestaande therapieën. MEK-remmers kunnen mogelijk worden gebruikt als behandeling voor deze tumoren. Ze zijn extra effectief in combinatie met BCL-2-remmers, zo blijkt uit promotieonderzoek van Thomas Eleveld. Beide remmers zijn nu ook in klinische ontwikkeling voor neuroblastoomtumoren.

PW 48 - 29-11-2019 | door Thomas Eleveld

Richtlijn te grofmazig om risicopatiënt te selecteren

Pilot F-team: invloed medicatie bij spoedopnames ouderen gering

Risicopatiënten selecteren voor een medicatiebeoordeling op basis van de richtlijn Polyfarmacie bij ouderen is niet doelmatig, concluderen klinisch farmacologen in het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) na een pilot. Volgens klinisch geriater Janet Bootsma en ziekenhuisapotheker Audrey Blenke kan het selecteren van de risicopatiënten effectiever en is het scholen van artsen in het voorkomen van bijwerkingen belangrijk.

PW 47 - 22-11-2019 | door Edwin Bos

Insuline degludec geeft minder ernstige hypo’s dan glargine

Factcheck is waar, maar klinische relevantie van bewering zeer beperkt

De fabrikant van insuline degludec claimt terecht, zo oordeelt het Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM), dat zijn product minder ernstige hypoglymieën veroorzaakt dan insuline glargine (100 E/ml). De klinische relevantie lijkt echter zeer beperkt, omdat het om lage absolute aantallen gaat. Hetzelfde geldt voor nachtelijke hypo’s.

PW 47 - 22-11-2019 | door M. van Haaften, M. van Dalfsen en M. Dankers

Steeds grotere noodzaak voor nieuwe antidiabetica

Groeiend aantal diabetici, maar tekort aan effectieve middelen

Onderzoeken naar de nieuwe SGLT-2-remmers geven duidelijke aan­wijzingen op cardiovasculair gunstige effecten. Toch worden ze door ontbreken van data over langetermijnveiligheid (nog) niet goed genoeg geacht voor de behandelstandaard. Gezien het snel groeiend aantal diabetici is het cruciaal dat onderzoek naar nieuwe antidiabetica wordt uitgebreid.

PW 47 - 22-11-2019 | door Renske van den Broek en Prem Adhien

Bremelanotide effectief bij seksueel verlangenstoornis

Bremelanotide verbetert het seksueel verlangen en de gerelateerde stress bij premenopauzale vrouwen met een hypoactief seksueel verlangenstoornis. Het veiligheidsprofiel is gunstig.

PW 47 - 22-11-2019 | door Linda de Graaf

Bètablokkers niet onthouden aan COPD-patiënten met hartprobleem

Gebaseerd op het gelimiteerde aantal onderzoeken naar het gebruik van bètablokkers door patiënten met COPD, lijkt het aantal exacerbaties niet toe- of af te nemen.

PW 47 - 22-11-2019 | door PW

Voorwaardelijke schorsing voor verkeerd informeren van patiënt

Apotheker heeft patiënt misleid bij afwikkeling schadeclaim

Een patiënt kreeg een te lage dosering van een medicijn en diende een schadeclaim in bij de apotheek, die deze zou hebben gemeld bij de beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Toen bleek dat de verzekeraar van niets wist, diende de patiënt een klacht in. Het regionaal tuchtcollege oordeelde de klacht gegrond en legde voorwaardelijke schorsing op. In hoger beroep heeft het Centraal Tuchtcollege deze straf bekrachtigd.

PW 47 - 22-11-2019 | door Catelijne Bach en Jolijn Geven

Praatplaat als hulpmiddel bij eerste uitgifte aan anderstalige

Apotheek Orion in Amersfoort richt zich speciaal op Farsi-taligen

Apotheek Orion (Amersfoort) ontwikkelde een hulpmiddel om het eerste-uitgiftegesprek begrijpelijk te maken voor Farsi-talige (Iraanse en Afghaanse) zorgvragers die geen Nederlands verstaan: de praatplaat. Uit onderzoek blijkt dat het gebruik van icoontjes helpt mits de afbeeldingen correct zijn gekozen en passen bij de culturele achtergrond van de doelgroep.

PW 47 - 22-11-2019 | door Mahdieh Rajabi, Bas Steunenberg, Mark Slager en Marlies Welbie

Document acties

Back to top