Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Achtergrond

Imaging veelbelovend voor personalized medicine

Amsterdams centrum maakt beter onderzoek met radiofarmaca mogelijk

Alle beeldvormende technieken onder één dak – in het nieuwe Amsterdamse Imaging Center – maakt beter onderzoek met radiofarmaca mogelijk, zegt hoogleraar klinische radiofarmacie Harry Hendrikse. “Radioactieve atomen gebruiken we steeds vaker om het target van nieuwe én bestaande geneesmiddelen goed in beeld te brengen. Om te zien of een geneesmiddel op de gewenste plek komt.” Hij verwacht dan ook veel van imaging voor personalized medicine.

PW 04 - 24-01-2020 | door Cindy Reinders

Risicoafname door lager LDL staat los van uitgangswaarde

De afname van het risico op een vasculaire aandoening per mmol/L-verlaging van het LDL-cholesterol is onafhankelijk van de uitgangswaarde. Bij patiënten met een lager tienjaarsrisico op een cardiovasculaire aandoening en jongere personen lijken cholesterolverlagers het relatieve risico evenveel te verlagen.

PW 04 - 24-01-2020 | door Linda de Graaf

Alleen gewicht onvoldoende voor optimale dosis tacrolimus

Modelgestuurd doseren na niertransplantatie

Dat diverse factoren de kinetiek van tacrolimus beïnvloeden, is bekend. Toch wordt de startdosering van het geneesmiddel alleen maar gebaseerd op lichaamsgewicht. Bij kinderen dient de startdosering te worden aan­gepast aan lichaamsgewicht en CYP3A5-genotype. Bij volwassenen aan lichaamsoppervlakte, leeftijd, CYP3A4- en CYP3A5-genotype.

PW 04 - 24-01-2020 | door Louise Andrews

Apotheker ‘uit beeld’ als oudere bijwerking ervaart

Farmaciestudenten interviewen acht 70-plussers over bijwerkingen

Ouderen die bijwerkingen ervaren beseffen vaak niet dat de apotheker de aangewezen persoon is voor advies en begeleiding. Ze zijn eerder geneigd daarvoor naar de huisarts te gaan. Dat komt naar voren uit een kwalitatief onderzoek onder acht thuiswonende ouderen door masterstudenten Farmacie van de Universiteit Utrecht. “Voor de apotheker is hier nog een wereld te winnen.”

PW 04 - 24-01-2020 | door Sahra Ebrahimkheil, Jeanetta van de Mheen en Willemijn van Sterkenburg

‘Alleen substitueren als het algemeen belang is gediend’

Apothekers mogen niet wisselen louter uit eigen financiële overwegingen

Apothekers mogen alleen substitueren als hiermee een algemeen erkend maatschappelijk belang wordt gediend. Zij mogen dit uit­drukkelijk niet doen enkel en alleen op basis van eigen financiële belangen, betogen Ton van der Heijden en Leyla Sherafati. “Het is de hoogste tijd dat de KNMP een duidelijke positie inneemt betreffende de substitutie van geneesmiddelen.”

PW 04 - 24-01-2020 | door A.J. van der Heijden en L. Sherafati 2 reacties

‘Accent in tuchtrecht schuift op naar bejegening van patiënt’

Advocaat Catelijne Bach analyseert al elf jaar tuchtzaken voor het PW

Apotheekzaken voor de tuchtrechter gingen vroeger vaak over farmaceutisch inhoudelijke kwesties, tegenwoordig betreft het vooral de bejegening van de patiënt door de apotheker, zegt advocaat Catelijne Bach. De afgelopen elf jaar analyseerde zij vele tuchtzaken voor het Pharmaceutisch Weekblad. “Nu apothekers zichtbaarder worden als zorgprofessional, zullen ze meer worden aangesproken op hun gedrag.”

PW 03 - 17-01-2020 | door Frans van den Houdt

Rechter: kritisch beoordelen recepten kerntaak apotheker

Analyse twintig jaar tuchtrecht: apotheker mag bij twijfel niet verstrekken

Door een verschuiving van de rol van de apotheker van bereider naar zorgverlener klagen patiënten vaker over de bejegening en de informatieverstrekking, blijkt uit een analyse van ruim honderd tuchtzaken tussen 1997 en 2018. Wat is de tuchtrechtelijke verantwoordelijkheid van de apotheker en hoe beoordeelt de rechter zijn handelen?

PW 03 - 17-01-2020 | door Jos Dute, Caressa Bol en Ester Winterink-van Holder

Antihypertensiva: thiazidediuretica superieur aan ACE-remmers

De verschillende klassen bloeddrukverlagers zijn equivalent als monotherapie bij hypertensie, met uitzondering van de superioriteit van thiazide- en thiazide-achtige diuretica aan ACE-remmers en de inferioriteit van niet-dihydropyridine calciumantagonisten.

PW 03 - 17-01-2020 | door PW

Cenobamaat lijkt effectief bij focale epilepsie

Toevoegen van cenobamaat reduceert op dosisafhankelijke wijze de frequentie van focale epileptische aanvallen. Bijwerkingen kwamen het meest frequent voor in de groep met de hoogste dosering.

PW 03 - 17-01-2020 | door Linda de Graaf

‘Frauderende apothekers zijn schok voor hele beroepsgroep’

Apotheker Yolande van Remmerden beoordeelt het handelen van apothekers

Veel klachten over apothekers die het Regionaal Tuchtcollege Zwolle behandelt gaan over communicatie en bejegening. Tuchtcollege-apotheker Yolande van Remmerden bepaalt samen met apothekers en juristen welke maatregel passend is bij een apotheker die onprofessioneel en niet in het belang van de patiënt heeft gehandeld. “Apothekers die frauderen brengen ernstige schade toe aan ons vak.”

PW 03 - 17-01-2020 | door Edwin Bos

Claims genotypering onjuist

Hypothese CYP-enzymen mist wetenschappelijke onderbouwing

De relatie tussen CYP-enzymen, verwerking van voeding en fibromyalgie moet eerst wetenschappelijk worden geëvalueerd, voordat patiënten hiermee tegen betaling hun voordeel kunnen doen, betogen Kees Kramers, Alfons den Broeder en Jesse Swen. “De huidige claims zijn onjuist en misleidend.”

PW 03 - 17-01-2020 | door Prof.dr.Kees Kramers, dr. Alfons den Broeder en dr. Jesse Swen

Apotheker veroordeeld voor fraude met weekleveringen

Rechtbank: apotheker heeft schaamteloos misbruik gemaakt van zorgstelsel

Een apotheker verpakte medicatie per dag in doosjes, stuurde vervolgens elke week ineens zeven doosjes en declareerde daarvoor dagleveringen. Ook stuurde hij declaraties voor niet-geleverde medicatiecassettes, waardoor zorgverzekeraars schade leden voor ruim zeven ton. Van de tuchtrechter mag de apotheker zijn beroep al niet meer uitoefenen, daarnaast legt de strafrechter hem nu een voorwaardelijke gevangenisstraf op en een taakstraf voor 240 uren.

PW 03 - 17-01-2020 | door Catelijne Bach en Charlotte Posthuma

Financiering farmaceutische zorg verschuift naar de regio

Nieuwe bekostigingsstructuur voor eerste lijn biedt kansen voor apothekers

Omdat de zorgvraag in de eerste lijn snel groeit, moeten zorgverleners meer multidisciplinair samenwerken en zich in regio’s en wijken beter organiseren. Zorgverzekeraars stimuleren die samenwerking en stellen geld beschikbaar voor ‘organisatie en infrastructuur’ (O&I), maar apothekers maken daarvan nauwelijks gebruik. “Apothekers zien nog niet het belang in van deze nieuwe bekostiging.”

PW 01/02 - 10-01-2020 | door Edwin Bos 2 reacties

Stotteren als bijwerking bij gebruik methylfenidaat

Bijwerkingencentrum Lareb ontving drie meldingen

Methylfenidaat wordt in verband gebracht met het ontstaan of verergeren van motorische en verbale tics. Het ontstaan of verergeren van stotteren wordt echter niet specifiek beschreven. Bijwerkingencentrum Lareb ontving tot dusver drie meldingen over stotteren en in de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie zijn 46 meldingen te vinden, wat statistisch gezien ‘disproportioneel’ is.

PW 01/02 - 10-01-2020 | door Corine Ekhart en Florence van Hunsel

Omzetting naar ander spécialité zorgt voor ontregeling patiënt

Farmacokinetische oorzaak of nocebo-effect

Een patiënt met ernstige recidiverende depressies werd, na bijna alle antidepressiva te hebben geprobeerd, in 2013 met succes ingesteld op de MAO-remmer tranylcypromine (Parnate) 60 mg per dag. Vanaf september 2016 was Parnate niet meer beschikbaar in Nederland en kreeg deze patiënt Tracydal, waarna zij geleidelijk achteruitging. Pas nadat Parnate werd geïmporteerd kon de therapie succesvol worden voortgezet.

PW 01/02 - 10-01-2020 | door PW

Registratie op basis van target verdient eerste plek

Aangrijpingspunt – en niet indicatie – als fundament voor handelsvergunning

Het antikankermiddel larotrectinib prijkt dit jaar op nummer één van de Top 3 Geneesmiddelen. Nummer twee gaat naar het eerste ebolavaccin en op drie staat een gentherapie (Zynteglo). Ziekenhuisapotheker Jos Kosterink motiveert zijn keuzes: “Ze zijn niet zwart/wit. Gevoel speelt natuurlijk ook een rol.”

PW 51/52 - 20-12-2019 | door Maarke Roelofs

‘Leer patiënt kennen zodat hij optimaal baat heeft bij therapie’

Hoogleraar Liset van Dijk over goede farmaceutische patiëntenzorg

Voor een optimale behandeling is het belangrijk dat de apotheker in gesprek gaat met de patiënt. Zonder goede communicatie-eigenschappen kun je tegenwoordig niet meer functioneren in de openbare farmacie, vindt hoogleraar Liset van Dijk. “De basis van goede farmaceutische zorg is: ken je patiënt.”

PW 51/52 - 20-12-2019 | door Frans van den Houdt

‘Angio-oedeem door ACE-remmer nooit eerder zelf meegemaakt’

Op gelijkwaardig niveau gaan apotheker en patiënt in gesprek over medicatie

“Het is heel fijn als je als apotheker iemand kunt helpen die zijn klachten heel open bij jou neerlegt. Die jou dat vertrouwen geeft en voor wie ik vervolgens daadwerkelijk iets kan betekenen. Dat maakt mijn vak mooi”, zegt Antine Krijger. De 68-jarige Rien Voets die naar eigen zeggen “vaak met bijwerkingen kampt”, is zo’n bijzondere patiënt voor haar.

PW 51/52 - 20-12-2019 | door Cindy Reinders 2 reacties

Begeleiding van patiënten vraagt om vertrouwensband

Resultaten uit een interactieve workshop met patiënten

Patiënten vinden het belangrijk dat apothekers een vertrouwensband met hen opbouwen. Pas dan is goede zorg en begeleiding mogelijk. Dit is één van de uitkomsten van een interactieve workshop voor patiënten van de Patiëntenfederatie Nederland en het Nivel. Doel van de workshop was te onderzoeken welke zorg en begeleiding bij medicijngebruik patiënten essentieel vinden.

PW 51/52 - 20-12-2019 | door Jade Kasdorp, Jan Bendictus, Marcia Vervloet en Liset van Dijk

‘Als mens was het een drama, als professional erg leerzaam’

Ziekenhuisapotheker Gerard Hugenholtz over zijn ervaring als patiënt

Met acute pancreatitis werd hij opgenomen, daarna volgden sepsis, operaties en intensive care. Een paar jaar later: een niercelcarcinoom. Het overkwam Gerard Hugenholtz: “Dat ik volledig zorgafhankelijk was vond ik echt afschuwelijk. Ik had me erbij neergelegd dat ik dood zou gaan.” Maar, hij kroop door het oog van de naald en vervult nu de voorzittersrol van de organisatie voor ziekenhuisapothekers NVZA.

PW 51/52 - 20-12-2019 | door Cindy Reinders 1 reactie

Document acties

Back to top