Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

2023

Artikel ‘Nederland loopt ver voorop, niet alleen in Europa, maar in de hele wereld’
Met de resultaten van een groot Europees onderzoek hopen Henk-Jan Guchelaar en Jesse Swen de weg te effenen voor grootschalige toepassing van farmacogenetica in Nederland. En een vergoeding voor testen en de specifieke zorg die apothekers hierbij bieden. “Bewezen is nu dat farmacogenetica effectief is. De volgende stap is dat het routinezorg wordt die wordt vergoed.”
Artikel chemical/x-mdl-rdfile Personaliseren van keuze antihypertensivum is de moeite waard
In de interindividuele respons op bloeddrukverlagende middelen bestaat een substantiële variatie. Gepersonaliseerde behandeling van hypertensie levert mogelijk een additionele verlaging van de bloeddruk van 4,4 mmHg op.
Artikel PRISMA-bestuurder Matthijs Becker ziet kwaliteit onderzoeken toenemen
Het jaarlijkse PRISMA-symposium is de ideale plek voor promovendi, aiossen, farmaciestudenten en hun begeleiders om onderzoeksresultaten te presenteren, nieuwe ideeën op te doen en te netwerken. Ook openbaar apothekers laten steeds meer van zich horen. “Meer onderzoeken zijn specifiek gericht op zaken die spelen in de openbare apotheekpraktijk.”
Artikel Veelbelovende nieuwe behandelopties voor schizofrenie
Xanomeline-trospium (KarXT) en emraclidine zijn nieuwe verbindingen die veelbelovende behandelopties kunnen zijn voor schizofrenie. Zo hebben ze minder bijwerkingen dan de huidige antipsychotica. Beide verbindingen richten zich op de muscarinerge-acetylcholinereceptoren en hebben antipsychotica-achtige effecten aangetoond in diermodellen van schizofrenie.
Artikel ‘Snelheid is niet altijd beter, het gaat ons om juiste data’
Het hoofdkantoor van het Europees Medicijn Agentschap was nog maar net in zijn nieuwe onderkomen aan de Amsterdamse Zuidas getrokken, of de coronapandemie brak uit en drukte enkele jaren een stempel op de werkzaamheden. EMA-directeur Emer Cooke werkt ondertussen hard om procedures efficiënter en korter te maken. “Centraal staat altijd de juiste balans tussen veiligheid en risico’s.”
Artikel Vermoeidheid, hoofdpijn en malaise meest gemeld na COVID-19-vaccinatie
Vermoeidheid, hoofdpijn en malaise zijn bij Bijwerkingencentrum Lareb de meest gemelde klachten na COVID-19-vaccinatie. Na de boosterprik werden opvallend meer meldingen van lymfadenopathie gedaan. De twintig meest gemelde bijwerkingen na de verschillende vaccinatiemomenten en vaccinatieschema’s waren vergelijkbaar.
Artikel Troff document Na transplantatie vaker infecties waarvoor vaccin bestaat
Na een orgaantransplantatie komen infecties die te voorkomen zijn door vaccinatie vaker voor dan in de algemene bevolking. Deze infecties gaan gepaard met een significante morbiditeit en mortaliteit.
Artikel ‘Uitbreiding rol apotheker bij infecties aan urineweg’
De zorg voor vrouwen met herhaalde blaasontsteking is voor verbetering vatbaar, zowel de behandeling als preventie en antibioticumprofylaxe, wijst onderzoek uit. De apotheker kan hiermee de huisartsenpraktijk ontlasten. Hiervoor zijn goede afspraken in het farmacotherapeutisch overleg (FTO) nodig. Voor verificatie van symptomen van blaasontsteking moeten apothekers zich bekwamen in klinisch redeneren voor urineweginfecties.
Artikel Baby met orale suspensie antibioticum eerder thuis
Neonaten die in het ziekenhuis een antibioticumkuur per infuus krijgen, kunnen deze thuis afmaken met een orale suspensie. Dat is even veilig en effectief, blijkt uit een studie onder pasgeborenen in zeventien ziekenhuizen. “Ook hadden deze neonaten niet meer of ernstigere bijwerkingen.”
Artikel Citrix ICA settings file Leiding nemen in TDM van antibiotica
Met een proactieve houding nemen ziekenhuisapothekers in het Zuyderland MC in Limburg de leiding in het aanvragen van de antibioticaspiegels. Ook zijn ze verantwoordelijk voor het doorvoeren van dosisaanpassingen en ontlasten ze de voorschrijver met therapeutic drug monitoring (TDM). Claudia Heijens: “Zo zetten wij onze expertise zo goed mogelijk in.”
Artikel ‘Lama-antilichamen aan de basis van nieuwe medicatie’
Lama’s en andere kameelachtigen maken naast standaard-antilichamen ook een ander type aan, dat mogelijkheden biedt voor de ontwikkeling van geneesmiddelen voor mensen. Caplacizumab, voor een zeldzame stollingsaandoening, is zo’n nieuw middel. “Lama-antilichamen zullen in de toekomst een steeds belangrijkere rol gaan spelen.”
Artikel ‘Voor overdraagbare ziekten zie ik toenemende risico’s bij insecten’
Het kan om influenza gaan, maar ook om Q-koorts of hepatitis E, of een nog onbekende ziekte X. Voorspellen welke virussen of bacteriële infecties ons te wachten staan, is onmogelijk. Ons zo goed mogelijk voorbereiden kan wel, benadrukt hoogleraar Annemarie Rebel. “Dat de vogelgriep zich razendsnel verspreidt, is zorgwekkend.”
Artikel D source code Bereiden: ook in toekomst waardevolle bevoegdheid
Bereiden is en blijft een unieke bevoegdheid van apothekers, zegt Paul Le Brun, hoofdeditor van de nieuwste editie van het naslagwerk over de ins en outs van productzorg, Practical Pharmaceutics. “We zijn de enigen in de zorg die mogen bereiden. Dit moeten we koesteren.”
Artikel Bijwerkingen hebben impact op behandeltraject reumapatiënten
Bij patiënten met reumatoïde artritis (RA) die bijwerkingen ervaren is sprake van een kortere duur per behandeling, komt naar voren uit een nieuwe studie naar behandelroutes. Ook blijkt dat zij meer behandelingen doorlopen en eerder bDMARD’s gebruiken. Een treat to target-benadering is erop gericht zo snel mogelijk vooraf vastgestelde behandeldoelen te behalen, om schade op langere termijn te voorkomen.
Artikel Thuis toedienen zoledroninezuur en afhaalpunt geopend op school
Apothekers zijn overal in het land bezig hun positie in de regio te versterken. In dit artikel een overzicht van enkele initiatieven om de farmaceutische zorg te verbeteren, zoals apothekers in Midden-Holland die de huisartsenpost gaan ondersteunen en een apotheek die een afhaalpunt heeft geopend in een school voor apothekersassistenten.
Artikel Veel behandelpotentieel voor lage dosis naltrexon
Naltrexon, meestal gebruikt in de verslavingszorg, lijkt in een lage dosis gunstig bij verschillende chronische aandoeningen. Gynaecoloog Anne-Mieke Omtzigt past het al jaren toe bij het premenstrueel syndroom en arts Natasja van de Pol in onderzoeksverband bij de ziekte van Crohn. “We zijn op zoek naar een tussenstap, die de overstap naar biologicals kan vertragen of zelfs voorkomen.”
Back to top