Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Uniformiteit in zorg. Overal dezelfde uitgangspunten in apotheekzorg

PW Magazine 04, jaar 2011 - 27-01-2011 | door nettekoven
Diverse partijen uit de farmacie, verenigd in het Implementatie Platform, maken zich sterk voor de invoering van de KNMP-richtlijnen voor apotheekzorg in 2011. Wat betekenen deze voor apothekers? Vier vragen aan apotheker Jan Joost Valeton.

Hoeveel werk kost de implementatie?

“De nieuwe richtlijnen beschrijven voor een groot deel de huidige praktijk van apotheken, bijvoorbeeld de eerste- en tweede-uitgiftebegeleiding. Over het algemeen zijn ze daarom makkelijk te implementeren.”

jan joost valeton

Wat is het verschil met de ‘oude’ WINAp-standaarden?

“De WINAp-standaarden zijn meestal lijvige boekwerken en daardoor niet praktisch. Verder wordt daarin voor andere beroepsgroepen onvoldoende beschreven wat de apotheek precies doet. De nieuwe richtlijnen geven zowel de patiënt als andere zorgverleners meer duidelijkheid over de werkzaamheden van apothekers. Ze geven aan: ‘dit is de zorg die de patiënt van de apotheek mag verwachten’. Voor apothekers zijn de richtlijnen daarom een goede leidraad voor de zorg waarnaar ze moeten streven.

In de nieuwe richtlijn wordt ook wetenschappelijk onderbouwd wat het nut is van farmacotherapeutische handelingen. Door deze richtlijnen heb je nu één standaard waardoor iedereen de zorg op dezelfde manier kan doen. Dat is de basis. In het verleden hebben apotheken de zorg voor een patiëntgroep zelf ingedeeld, vaak waren dit projecten die na verloop van tijd afliepen. Door de uniformiteit die nu ontstaat, is het makkelijker voor zorgverzekeraars om de geleverde zorg te vergoeden.”

Apotheken moeten dus wel zorg registreren?

“Zeker. Dat is een voorwaarde voor vergoeding, want zo kun je aantonen dat je de zorg hebt geleverd. Overigens moeten op ICT-gebied nog wel stappen worden gemaakt. De softwarehuizen moeten ervoor zorgen dat apothekers alle zorg in hun computersysteem kunnen vastleggen. Voor sommige prestaties is dat lastig: een eerste uitgifte is makkelijk vast te leggen, bij de zorg aan chronisch zieken is dit moeilijker.”

Welke randvoorwaarden moeten apothekers verder op orde hebben?

“Voor ketenzorg en deelname in zorggroepen is het belangrijk met andere zorgverleners af te stemmen welke zorg je levert. Hierin kunnen apothekers nog een grote stap maken; de KNMP-richtlijn is hierbij bij uitstek een goed handvat. In de praktijk zie je bijvoorbeeld vaak overlapping met het werk van een praktijkondersteuner van de huisarts. Denk bijvoorbeeld aan inhalatie-instructie.

Verder is het belangrijk dat het apotheekteam op zorgniveau leert communiceren. Dat zijn assistenten nu vaak niet gewend. Dat zie je vooral bij tweede-uitgiftegesprekken. Assistenten voelen een drempel om deze te doen, zeker als het druk is in de apotheek. Ook is niet voor iedereen weggelegd een inhalatie-instructie binnen tien minuten af te ronden. Als deze gesprekken langer duren, kun je dat met de huidige werkdruk niet volhouden.

Als apotheker moet je dus bereid zijn in een communicatietraining te investeren. Gelukkig hebben we nog een jaar de tijd om naar de nieuwe situatie te groeien. Om de apotheek daarop voor te bereiden, moeten we nu de kans grijpen.”

 

Het Implementatie Platform is een gezamenlijk initiatief van Mediq, Mosadex, Service Apotheek, Kring-apotheek, Escura/Lloyds, Alliance, WSO (Wetenschappelijke Sectie Openbare apotheker), Vereniging Jonge Apothekers, Stichting Health Base, Napco, Nederlandse Vereniging Poliklinische Farmacie en KNMP. Het PW besteedt wekelijks aandacht aan de KNMP-richtlijnen.

 

Paspoort

• Wie: Jan Joost Valeton

• Functie: tweede apotheker bij Service Apotheek De Drie Leliën in Leersum, secretaris van de Vereniging van Jonge Apothekers en namens deze vereniging deelnemer aan het Implementatie Platform.


‘Accent op zorg, niet op distributie’

Volgens apotheker Jan Joost Valeton, namens de Vereniging van Jonge Apothekers deelnemer aan het Implementatie Platform, moet de verhouding zorg en distributie binnen het werk van een apotheek verschuiven richting zorg. “Hiermee zal de gemiddelde kwaliteit van de apotheekzorg worden verhoogd. Dit kan mede door de invoering van de KNMP-richtlijnen. Je moet bij apotheken onderscheid maken op kwaliteit. Nu wordt alleen onderscheid gemaakt in hoeveel doosjes je aflevert. Dat is geen goed meetmechanisme. Apothekers zijn eerder geneigd deze switch te maken als ze voor de zorg krijgen betaald.”

Document acties

Back to top