Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Heilig geloof in de eigen Mediq-formule

PW Magazine 04, jaar 2011 - 28-01-2011 | door Edwin Bos
Apotheken kopen is niet langer de prioriteit van Nederlands grootste apotheekketen Mediq. De ambitie nu is groei van de franchiseformule. Hoog op de agenda van directeur Gerben Klein Nulent staan verder de onderhandelingen met zorgverzekeraars. “Wij zijn voorstander van vrije tarieven.”

Klein Nulent (Mediq)

De tariefsverlaging dreunt nog na. Ook in het nieuwe glazen hoofdkantoor van Mediq zijn ze nog niet van de klap hersteld. Gerben Klein Nulent, groepsdirecteur van Mediq Apotheken Nederland en Internationaal, vindt het nieuwe NZa-tarief een ‘heel slechte zaak voor de farmacie’. Dat de NZa de uitbreiding van het preferentiebeleid – een inkomstenderving van € 0,30 per receptregel – niet verwerkt heeft in het nieuwe tarief is volgens hem teleurstellend.

Maar Klein Nulent is ervan overtuigd dat apothekers tot de laatste snik garant zullen staan voor kwaliteit. Samen met de apothekers van de 223 eigendomsapotheken en de 22 franchise-apotheken blijft de apotheekketen investeren in zorg, onder andere via internettoepassingen en FPZ-projecten. In het hoofdkantoor krijgt het FPZ-team de beschikking over meer mensen. Maar farmaceutische zorg is een lokale aangelegenheid. Is centrale aansturing op zorg eigenlijk wel mogelijk?

Gerben Klein Nulent: “Natuurlijk is de zorg bij uitstek een lokale markt. De medewerkers van onze FPZ-afdeling gaan daarom meer opereren in het veld; ze gaan Mediq-apothekers in het hele land bezoeken voor ondersteuning bij zorgprojecten. Daarnaast zullen zij assisteren bij de verbetering van relaties met voorschrijvers.”

Staan ketenzorg en functionele bekostiging hoog op jullie agenda?

“Ketenzorg is inderdaad heel belangrijk in 2011. Wij zijn daar ook goed op voorbereid: een derde van onze apotheken is gevestigd in een gezondheidscentrum. Bij integrale bekostiging zet ik echter mijn vraagtekens. Heeft een apotheker een goede werkrelatie met een huisarts, dan kan deze huisarts opeens zijn hoofdaannemer worden – met alle gevolgen voor de relatie. En misschien zitten zij al jaren samen in een Ahoed. Ik ben voorstander van ketenzorg, maar wel in multidisciplinair verband. Bovendien is het onzeker of farmaceutische zorg en geneesmiddelen op 1 januari 2012 überhaupt in de zorgketen worden opgenomen.”

Mediq bezuinigde eerder op tweede apothekers. Zijn er nog tweede apothekers werkzaam in de Mediq-apotheken?

“Jawel, in zo’n 20% van onze apotheken. We willen dit aantal behouden. De apotheken doen dienst als opleidingsplaats voor beherend apothekers.”

Hoe houdt Mediq het zorgniveau op peil in de apotheken zonder tweede apotheker?

“Het grote voordeel van een apotheekketen is dat we onze apothekers veel taken uit handen nemen, zoals inkoop en administratie. Hierdoor houden zij veel tijd over voor zorg.”

Herhaalgemak is het nieuwste product van Mediq. Maar het synchroniseren van herhaalmedicatie is toch niet nieuw?

“Ons systeem is anders omdat het proactief is en niet afwachtend, zoals dat van veel andere apothekers. Bij veel van die systemen wacht de apotheker af tot de patiënt een aanvraag voor een recept stuurt, per e-mail of post. Bij Herhaalgemak neemt de apotheker het initiatief en stuurt twee weken voordat de medicatie op is een signaal – per sms of e-mail – naar de patiënt. De aanvraag gaat naar de huisarts die een herhaalrecept autoriseert. Vervolgens wordt het recept klaargemaakt door de lokale apotheek of door de central filling-apotheek. De patiënt krijgt bericht dat hij zijn geneesmiddelen kan afhalen.”

Wat is de winst voor de patiënt?

“De patiënt vergeet zijn geneesmiddelen niet meer te herhalen en de apotheker kan de patiënt beter begeleiden, wat betere therapietrouw oplevert. Door het synchroniseren van de medicatie ontstaat een beter contact met de patiënt. Bovendien is het efficiënt omdat de apotheek het gereedmaken van medicatie beter kan plannen. Verder ontlast het de doktersassistent. Het is te vroeg om te zeggen hoeveel klanten er nu al gebruik van maken, maar het slaat absoluut aan. Herhaalgemak hebben we medio november via een mediacampagne gelanceerd.”

Is deze internetservice niet risicovol voor franchisenemers? Klanten kunnen hun herhaalmedicatie ook bestellen via het landelijk opererende Herhaalgemak …

“Wij zetten de lokale zelfstandige Mediq-apotheker niet buitenspel omdat patiënten hun eigen apotheek blijven bezoeken. Door Herhaalgemak komt tijd vrij in de lokale apotheek, het is aan de apotheker zelf deze goed te besteden. Een aantal zelfstandigen werkt al met Herhaalgemak.”

 

Therapietrouw bevorderen is een belangrijke doelstelling voor Mediq. Naast het nieuwe Herhaalgemak zet de keten daarvoor ook het Mijnmedicijnkompas in, een persoonlijke online begeleiding voor patiënten die dagelijks geneesmiddelen gebruiken (zie ook kader). “We merken dat patiënten door deze producten meer betrokken raken bij hun eigen medicijngebruik, wat een positief effect heeft op de therapietrouw.”

Voor de bevordering van therapietrouw heeft Mediq inmiddels enkele contracten afgesloten met zorgverzekeraars. Maar Klein Nulent benadrukt dat de verbetering van relaties met zorgverzekeraars voor het contracteren op kwaliteit een belangrijk speerpunt is. Met Achmea/Agis tekende de keten een contract voor een COPD/astma-check en met De Friesland een contract voor de begeleiding van depressieve patiënten. Deze depressieve patiënten komen ook voor een tweede en derde uitgifte naar de apotheek. Enkele Mediq-apotheken in Friesland ontvangen hiervoor inmiddels een aanvullend tarief van De Friesland.

Klopt het dat enkele Mediq-apotheken in Friesland zijn omgebouwd tot een uitgifteautomaat voor geneesmiddelen?

“In het Friese Sint Nicolaasga – een klein dorp met twee huisartsen – hebben we in een gezondheidscentrum een uitgifteautomaat geplaatst als onderdeel van een uitdeelpost. Deze uitdeelpost wordt voorzien van geneesmiddelen vanuit een Mediq-apotheek in Joure. Voorheen was in Sint Nicolaasga een volwaardige apotheek gevestigd, maar die is niet meer rendabel. Natuurlijk hebben patiënten liever een gewone apotheek, maar een uitdeelpost in combinatie met een automaat is een acceptabele oplossing. We testen nog hoe het publiek reageert op deze automaat. Daarnaast hebben we de laatste twee jaar acht apotheken in Nederland gesloten en samengevoegd met naburige apotheken in dezelfde woonplaats.”

Mediq heeft geen ambities meer om het aantal eigendomsapotheken te laten groeien?

“Dat wil niet zeggen dat we geen enkele apotheek meer zullen kopen. Maar de focus ligt op de franchiseformule van Mediq Apotheek.”

Hoeveel zelfstandige apotheken zijn aangesloten bij de franchiseformule van Mediq?

“22. Wij zetten in op groei van het aantal franchisenemers. Wij geloven er heilig in dat onze formule een goede oplossing is voor een zelfstandige apotheker. Aansluiting geeft meer continuïteit met onder andere gestandaardiseerde FPZ en opleidingen van het team. Verder bieden wij de voordelen van central filling: met bijna tweehonderd aangesloten apotheken zijn wij de grootste aanbieder in de farmacie. Op heel korte termijn verwachten we te groeien naar 250 apotheken, vooral door aansluiting van zelfstandige apotheken.”

Is een formulehouder verplicht in te kopen bij uw groothandel?

“Wij hebben de fase van een zachte franchiseformule overgeslagen om een duidelijk beeld van Mediq Apotheek neer te zetten. Onze franchisenemers zijn altijd verplicht bij ons in te kopen.”

De relatie met de CVPA – de vereniging van zelfstandige apotheken die hun producten afnemen bij uw groothandel – is verstoord. Dat komt onder andere doordat Mediq als eerste akkoord ging met het pakjesmodel van Achmea afgelopen najaar. Jammer?

“Ik betreur dat inderdaad. Maar de CVPA bestaat nog en de verstandhouding is nog steeds goed – ze hebben zich iets meer verzelfstandigd. Na dit besluit heeft overigens geen van de CVPA-leden zijn contract met onze groothandel opgezegd.”

De KNMP bezint zich ook op de toekomst. Wat moet volgens u de belangrijkste taak zijn voor de koepel?

“Een heel belangrijke taak voor de KNMP is alle apotheken op een bepaalde norm te krijgen. De KNMP moet bepalen of een apotheker zich kan aansluiten. In een bedrijf is het ondenkbaar dat individuen niet allemaal dezelfde kwaliteit nastreven, maar in een vereniging ligt dat natuurlijk heel anders. Verder ben ik heel tevreden over het feit dat de KNMP op het moment de verenigingsstructuur heroverweegt.” (Het KNMP-hoofdbestuur onderzoekt hoe de ondernemersbelangen van apothekers binnen de KNMP-vereniging beter kunnen worden behartigd – EB).

Komend jaar is de opmaat naar 2012, het jaar van de vrije tarieven. Hoe bereiden Mediq-apothekers zich hierop voor?

“De vrije tarieven zijn nog niet definitief, ze moeten tenslotte nog door de Tweede Kamer. Maar wij zijn ook voorstander van vrije tarieven. Belangrijk voordeel is dat een afspraak met een zorgverzekeraar niet vervolgens door een derde partij – lees NZa – wordt beoordeeld. Wij gaan dit jaar in gesprek met zorgverzekeraars, met daarbij als leidraad de tien basisprestaties farmaceutische zorg van de NZa. Aangevuld met vergoedingen voor aanvullende diensten zoals medicatiebeoordelingen en een vergoeding voor de inkoop van geneesmiddelen. Vrije tarieven invoeren is een ingrijpende operatie, alle contracten met zorgverzekeraars moeten worden herschreven.”

Wat verwacht u van VWS-minister Schippers? Moet zij voor zorgverzekeraars een prikkel invoeren om kwalitatieve zorg in te kopen?

“Mijn stelling is dat de overheid de inkomsten van apothekers steeds verder heeft afgeroomd. En als er helemaal niets meer over is, mag de markt verder. Ik verwacht van de minister randvoorwaarden, maar niets op het gebied van de invulling van de markt."

 

Sms, apps, sites

Met producten als Herhaalgemak en Mijnmedicijnkompas begeleidt Mediq patiënten persoonlijk via internet. Volgens de apotheekketen kunnen deze producten bij de patiënt de bewustwording over zijn eigen geneesmiddelengebruik verbeteren, en daarmee de theraptietrouw. Medio 2009 lanceerde Mediq Mijnmedicijnkompas, een online begeleidingsprogramma voor de patiënt met onder meer een overzicht van de geneesmiddelen, instructiefilms voor medicatie voor astma/COPD en diabetes, fora en links naar patiëntenorganisaties.

Herhaalgemak is een landelijke internetservice voor het actief herhalen van medicatie. Andere online-producten zijn: de hooikoorts-sms – met iPhone-applicatie – het ReisMedischCentrum waar huisartsen en Mediq-apothekers webbased samenwerken voor begeleiding van reizigers en een project voor trombosecontrole waarbij patiënten thuis stollingswaarden kunnen meten via internet.

 

 

Document acties

Reacties

Anoniem
29-01-2011 14:54
zegt:

Hugo Hurts op Youtube: simpele dingen zoals distributie zo goedkoop mogelijk en de complexere zorg zo duur mogelijk. Een vorm van prestatie bekostiging.

ZN heeft het door. Mediq nog niet. Pieter Hasekamp in zijn blog laat het zien.

25-01-2011Vandaag maak ik kennis met Wilna Wind, de nieuwe directeur van de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF). We praten over ontwikkelingen in de gezondheidszorg op de terreinen waar we samen optrekken, zoals kwaliteitstransparantie en over financiering van patiëntenorganisaties.

Later op de dag ben ik bij een bestuurlijk overleg met minister Edith Schippers en haar ambtenaren. Van de zijde van ZN zijn de bestuursleden Hans Wiegel, Ton van Houten, Roger van Boxtel en Wim van der Meeren aanwezig. Het overleg gaat over de prestatiebekostiging van ziekenhuizen en de uitdagingen waar we op dit gebied voor staan: meer ruimte geven aan veldpartijen en het belonen van prestaties. Aan de andere kant is het zaak om de ontwikkeling van de uitgaven te beheersen. Zorgverzekeraars zijn zich daar terdege van bewust, maar hebben ook te maken met de zorgplicht aan hun verzekerden. Zoals Wim van der Meeren zegt: het is zoeken naar de kwadratuur van de cirkel. Wordt vervolgd.

Pieter Hasekamp

---

En de afschaffing van de ex poste verevening zal nog meer druk zetten op de zorgverzekeraars om de schadelast zorg zo laag mogelijk te houden of de gang naar EU Hof van Justitie in te slaan: acceptatie plicht tegen een vaste lumpsum is onverenigbaar met EU wet en regelgeving: of volledig privaat of volledig sociaal.

Tot het zover is zullen de zorgverzekeraars uitsluitend voor de laagste prijs gaan. Kwaliteit volgt vanzelf volgens Hugo Hurts en daarna de vergoeding. Zo simpel is het. Of niet?

De denkfout van Hugo Hurts/Henk van Vliet is nu ook bij CZ doorgedrongen.

Waarom de NPCF niet aanzat bij de gesprekken over de prestatie bekostiging laat zich raden.

Anoniem
29-01-2011 18:26
zegt:

De KNMP bezint zich ook op de toekomst. Wat moet volgens u de belangrijkste taak zijn voor de koepel?

“Een heel belangrijke taak voor de KNMP is alle apotheken op een bepaalde norm te krijgen. De KNMP moet bepalen of een apotheker zich kan aansluiten. In een bedrijf is het ondenkbaar dat individuen niet allemaal dezelfde kwaliteit nastreven, maar in een vereniging ligt dat natuurlijk heel anders. Verder ben ik heel tevreden over het feit dat de KNMP op het moment de verenigingsstructuur heroverweegt.”


Net bekomen van het sovjet-districten systeem met centrale aansturing. En nu gaat de vereniging totaal bij het grof vuil. Welk mandaat heeft Jan zonder apotheek anno 2011?

Back to top