Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Apotheker verdient vaste positie in zorgketen

KNMP Richtlijn COPD gelanceerd op de Wetenschapsdag

PW Magazine 12, jaar 2011 - 25-03-2011 | door Edwin Bos en Marc de Leeuw
De COPD-richtlijn maakt voor andere zorgverleners inzichtelijk welke zorg apothekers leveren. Apothekers ondersteunen massaal deze wetenschappelijk onderbouwde leidraad voor farmaceutische COPD-zorg. “Met deze richtlijn kan ik in gesprek met huisarts en praktijkondersteuner.”

De KNMP Richtlijn COPD biedt apothekers handvatten om zorg te verlenen aan COPD-patiënten. Apotheker Ada Stuurman, lid van de SIG Longaandoeningen, presenteerde deze nieuwe richtlijn tijdens de KNMP Wetenschapsdag. Uit een stemming in de zaal bleek dat ongeveer 8% van de apothekers nog niet had gehoord van deze richtlijn. 73% van de apothekers had er al wel van gehoord, maar had deze nog niet gelezen. Slechts 19% van de apothekers had de richtlijn al gelezen.

Bekend

Edmund Gorkiz, apotheker van Apotheek Rozenburg in Rotterdam, kende voor deze Wetenschapdag de richtlijn nog niet. Het belang ervan ziet hij na de presentatie van Stuurman wel degelijk in. “Ik ga de richtlijn nu zeker doorlezen.” Gorkiz wil bij de zorg aan zijn COPD-patiënten ook zo veel mogelijk de nieuwste inzichten toepassen. “Zo kwam bijvoorbeeld in de lezing van prof. dr. Dirkje Postma – hoogleraar longziekten UMC Groningen – naar voren dat apothekers alert moeten zijn op patiënten die geregeld antibiotica en inhalatiecorticosteroïden gebruiken. Dat zijn mogelijk COPD-patiënten. Die bewering van Postma vond ik wel opvallend.”

Ook vierdejaars farmaciestudent Linda Henricks vindt de KNMP richtlijn een goede zaak. “Ik moet me er uiteraard nog in gaan verdiepen, omdat ik nu nog studeer. Maar het is zeker goed dat er aandacht komt voor een uniforme COPD-zorg.”

Veel bezoekers van de Wetenschapsdag blijken de farmaceutische zorg voor COPD-patiënten al goed op orde te hebben in hun apotheek. Zij zien deze richtlijn vooral als bevestiging van hun eigen werkwijze. Apotheker Theo Hans Kuijvenhoven van Service Apotheek Slikkerveer in Ridderkerk heeft ‘niet veel nieuws gehoord over COPD’. Hij heeft naar eigen zeggen de zorg voor COPD-patiënten in zijn apotheek op orde. “De COPD-richtlijn is voor mij en voor onze beroepsgroep wel een belangrijke bevestiging.” Hij benadrukt verder het belang van een goede samenwerking met huisartsen op het gebied van COPD en roept apothekers op die ook snel op te pakken. “Ik hoop dat deze richtlijn ertoe zal bijdragen dat we door andere zorgverleners serieus genomen worden en dat we een vaste positie in de zorgketen verwerven.” Kuijvenhoven heeft zelf een goede samenwerking met huis­artsen op het gebied van COPD. “Maar het contact met de tweede lijn is voor verbetering vatbaar. Een goede samenwerking met de longarts is voor mij nog een uitdaging.”

Zorgketen

Ook apotheker Peter Bosma van Mediq Apotheek de Singel in Deventer benadrukt het belang van een sterke positie voor apothekers binnen de ketenzorg. De COPD-richtlijn maakt voor andere zorgverleners inzichtelijk wat apothekers doen. “Veel van wat ik gehoord heb tijdens de presentatie van deze richtlijn breng ik al in praktijk. Maar dit is een belangrijke bevestiging en handvatten zijn altijd goed.” Bosma is ervan overtuigd dat geen apotheker nog zal beweren dat deze richtlijn niet van groot belang is. “De kans dat deze richtlijn slaagt, schat ik heel positief in, hoewel er ook hindernissen zijn. Iedereen heeft het druk, en de vergoeding is natuurlijk nog niet geregeld.” Volgens Bosma is het daarnaast een goede zaak dat de KNMP en de SFK meer ondersteuning bieden. “Meer data van de SFK over populaties COPD-patiënten zijn voor mij zeer welkom.”

De COPD-richtlijn is een norm waaraan apothekers moeten voldoen. Marianne Levering van Apotheek Assendelft noemt als belangrijk aandachtspunt in de zorg die zij zelf levert aan de COPD-patiënt de samenwerking met huisartsen en praktijkondersteuners. “Wij geven inhalatie-instructies aan patiënten, maar we moeten nog werken aan de gesprekken met huisarts en praktijkondersteuner.” Volgens Levering staat het domeindenken een goede samenwerking nog weleens in de weg. “Maar deze richtlijn kan daar zeker bij helpen.”

“Goed dat de farmaceutische patiëntenzorg aan COPD-patiënten concreet wordt.” Apotheker Sonja Keizers van Apotheek Pillen en Praten in Den Haag is blij met de KNMP Richtlijn COPD. “Hiermee is meteen duidelijk wat apothekers doen voor COPD-patiënten. Veel concreter dan die veel gehoorde mantra ‘wij zijn met zorg bezig’. Met deze richtlijn kan ik in gesprek gaan met huisarts en praktijkondersteuner.” Keizers zegt zelf nog veel te kunnen verbeteren aan de zorg voor de COPD-patiënt, zoals het invoeren van alle contra-indicaties in het apotheek­informatiesysteem. Daarnaast is de dossiervorming voor haar nog een belangrijk aandachtspunt. “Ik wil weten welke patiënten van mijn apotheek COPD hebben. Daarom moeten we kunnen beschikken over de reden van voorschrijven. Dat moeten we er echt doorheen drukken!”

Document acties

Back to top