Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Achtergronden 2010

In de startblokken voor een vrije markt

Het nieuwe jaar staat in het teken van de overgang naar vrije tarieven in 2012. Voor apothekers betekent dat fors investeren in zorg en onderhandelen met zorgverzekeraars. Ook op stapel: nieuwe richtlijnen, aansluiting op het LSP en metingen voor de kwaliteitsindicatoren. Een greep uit een overvolle agenda.

PW Magazine 51 / 52, jaar 2010 - 24-12-2010 | door Edwin Bos, René Groeneveld, Marc de Leeuw en Mike Nettekoven

Scherper oog nodig op interacties nicotine

Advisering en bewaking op interacties van nicotine

Geneesmiddelgebruikers die stoppen met roken moeten er rekening mee houden dat hun medicijnen beter of juist minder goed werken. Apothekers kunnen hen hierbij van advies dienen. Een rondgang langs diverse apotheken laat zien dat hierin verbetering mogelijk is.

PW Magazine 51 / 52, jaar 2010 - 24-12-2010 | door Toeba Seker

Die laatste, en dan …

Zorg apotheker nuttig bij stoppen met roken

Stoppen met roken is zinvol. Makkelijk is dat echter niet. Met alleen begeleiding stopt ongeveer een op de tien. Nicotinevervangers en enkele receptplichtige middelen verhogen deze kans met een factor 1,5 tot twee. De apotheker kan hierbij een belangrijke adviserende rol spelen.

PW Magazine 51 / 52, jaar 2010 - 24-12-2010 | door L.M.L. Stolk

Actieve voorlichting over zelfzorg nodig

Aantal paracetamolvergiftigingen gestegen

Het aantal paracetamolvergiftigingen is de laatste jaren gestegen, blijkt uit het evaluatierapport over zelfzorggeneesmiddelen van het Nivel en het SIR. Veel consumenten overschatten hun kennis over zelfzorgmiddelen. Daarom is het nodig dat apothekers proactiever worden in het geven van voorlichting.

PW Magazine 51 / 52, jaar 2010 - 23-12-2010 | door Liset van Dijk, Marjan van der Maat en Marcel Bouvy 2 reacties

Haagse apotheker vecht zich uit rode cijfers

Actie tegen lager tarief 'vanzelfsprekend'

De Haagse apotheker Nienke van Oostveen voert liever geen actie. Maar een lager apotheektarief betekent uiteindelijk minder aandacht voor de patiënt. En ‘dikke rode cijfers’. Terwijl ze na een diepe crisis eindelijk het verlies van haar onderneming heeft weggewerkt.

PW Magazine 50, jaar 2010 - 16-12-2010 | door groeneveld 1 reactie

‘We melden bij CMR ook bezorgfouten’

Apotheek rapporteert ook kleine incidenten

Voordeel van melden van medicatie-incidenten via de CMR is vooral de bewustere omgang van het apotheekteam met dingen die fout kunnen gaan. Ook het digitaal klachtenrapport is winst, stelt apotheker Marijke de Jong van Apotheek Binnendijk in Nijmegen.

PW Magazine 50, jaar 2010 - 16-12-2010 | door Marc de Leeuw

Tweespalt over effect van griepvaccinaties

Deskundigen kruisen de degens

Heeft het zin grote groepen uit de bevolking op te roepen zich te laten inenten tegen de griep? Jazeker, vindt prof. dr. Roel Coutinho van het RIVM, want het griepvaccin beschermt. Zijn collega Huub Schellekens is een andere mening toegedaan: “Griepvaccinatie is geldverspilling."

PW Magazine 50, jaar 2010 - 16-12-2010 | door Marc de Leeuw

Verantwoording nemen

Betrek patiënt bij keuzes over zijn gezondheid

Een patiënt met een verminderde nierfunctie is slecht ingesteld op zijn diabetesmedicatie. De praktijkondersteuner durft de patiënt niet over te zetten op insuline, want ‘dat is zo definitief en ingrijpend’.

13-12-2010 | door nettekoven

Collegiaal leveren

Ziekenhuisapotheker Rogier Lange en zijn collega’s van het Meander Medisch Centrum mogen andere apotheken blijven beleveren met bereidingen. Zij hebben de controle van de Inspectie goed doorstaan.

13-12-2010 | door nettekoven

Apotheekformule zegt zacht imago vaarwel

Onder druk van de veranderende markt haalt Alliance Healthcare de banden stevig aan met Kring-apothekers. Voor een softe franchiseformule is volgens algemeen directeur Arvid Manneke geen plaats meer. Alliance stimuleert Kring-apothekers hun zorg zichtbaarder te maken en meer retail te verkopen.

10-12-2010 | door edbos

Calcium én vitamine B12

Al in 1971 maakte de literatuur melding van vitamine B12-deficiëntie na langdurig gebruik van metformine. Deze interactie leidt tot verergering van diabetische complicaties.

09-12-2010 | door Ary van der Kuy en Lan Kiauw de Munck-Khoe 1 reactie

‘Onze extra zorg verdient een beloning’

Apotheker Corrinne de Reuver is ervan overtuigd dat de extra zorg die zij verleent ‘harde’ baten oplevert in de vorm van verminderde ziektelast en minder geneesmiddelgerelateerde ziekenhuisopnames. Betaald werden de tijd en energie die zij en haar team daarin staken echter niet.

09-12-2010 | door Hanneke van Bladel

Verlies titel deert niet

Industrieapothekers hebben veel minder dan openbaar apothekers te maken met patiënten. Dat zij verdwijnen uit het BIG-register, dat is bedoeld voor patiëntgerichte apothekers, is daarom begrijpelijk, vindt apotheker Hans van Rooij.

09-12-2010 | door Hans van Rooij

Metformine: vitamine B12 tijdig aanvullen

Door metforminegebruikers die een tekort hebben aan vitamine B12, tijdig vitamine B12-suppletie te geven, kan irreversibele neuropathische schade worden voorkomen. Deze behandeling is relatief makkelijk. Of jaarlijkse controle van de vitamine B12-spiegel bij langdurige metforminegebruikers nodig is, is onderwerp van studie.

09-12-2010 | door A. Kooy en C.D.A. Stehouwer

Botscan in apotheek verdeelt meningen

Van 'nee, altijd via de arts' tot 'ja, in elke apotheek'

Door het meten van botdichtheid profileert de apotheker zich als zorgverlener. Samenwerking met huisarts en radioloog garandeert een betrouwbare meting. Volgens anderen is de apotheker onvoldoende gespecialiseerd en ontbreekt een wetenschappelijke onderbouwing.

PW Magazine 48, jaar 2010 - 03-12-2010 | door Edwin Bos

Medicatiebeoordeling moet val voorkomen

Gezocht: ouderen die zijn gevallen

Kring-apothekers gaan ouderen opsporen die een verhoogd risico hebben te vallen omdat zij bepaalde medicatie gebruiken. SIR voerde al een geslaagde pilot uit. Agis/Achmea vergoedt apothekers die deelnemen een medicatiebeoordeling per patiënt.

PW Magazine 48, jaar 2010 - 03-12-2010 | door edbos

Geen zorggroep zó multidisciplinair

Zorggroep Bewegingsbeperking sjabloon voor andere

Midden-Holland krijgt een brede zorggroep voor patiënten met een aandoening aan het bewegingsapparaat. Het gaat om een initiatief van oorspronkelijk apothekers en thuiszorg dat inmiddels is versterkt met huisartsen, reumatologen, fysiotherapeuten, ziekenhuizen en de Reumapatiëntenbond.

PW Magazine 48, jaar 2010 - 03-12-2010 | door groeneveld

Simpele interventie voorkomt botbreuk

Apotheker kan veel doen bij osteoporose

De therapietrouw onder osteoporosepatiënten is verre van optimaal. Met enkele simpele interventies kunnen apothekers hierin veel verbeteren en zo het aantal botbreuken helpen verminderen. “Dankzij de apotheker halveert het aantal patiënten met suboptimale therapie.”

PW Magazine 48, jaar 2010 - 03-12-2010 | door nettekoven

Medicijnuitgifte Atrium volledig gerobotiseerd

Het Atrium Medisch Centrum Parkstad in Heerlen is het eerste ziekenhuis in de Benelux dat de medicijnuitgifte volledig robotiseert. Ziekenhuisapotheker Peter Dekkers was als projectleider betrokken bij de komst van de robot. “Als apotheker krijg je niet vaak de kans om zulke grote processen te begeleiden.”

02-12-2010 | door groeneveld

‘Slikken bisfosfonaten mag langer duren’

Praktische aanbevelingen in nieuwe CBO-richtlijn

De vernieuwde CBO-richtlijn Osteoporose en fractuurpreventie biedt vooral praktische handvatten om fracturen bij risicopatiënten te voorkomen, stelt prof. dr. Willem Lems, hoogleraar reumatologie en voorzitter van de werkgroep die de richtlijn opstelde. Een webcast en een diaserie moeten helpen deze grondig in te bedden in de praktijk.

PW Magazine 48, jaar 2010 - 02-12-2010 | door marcdl

Document acties

Back to top