Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

‘Diabetespatiënt is heel tevreden over de apotheek’

PW Magazine 39 / 40, jaar 2010 - 01-10-2010 | door pw
KNMP-hoofdbestuurslid Bart Smals is vol vertrouwen over de toekomst zolang de diabetespatiënt in charge blijft.

2010pw39p33smals“Ik hoop dat het KNMP Congres apothekers over de streep trekt die nog niet zijn gestart met de KNMP-zorgstandaard Diabetes.” Smals is niet alleen hoofdbestuurslid, maar heeft ook zitting in de Nederlandse Diabetes Federatie.

Waarom een KNMP-zorgstandaard Diabetes?

“In de multidisciplinaire zorgstandaard voor diabetes van de Diabetes Federatie is de farmaceutische zorg nog onvoldoende vertegenwoordigd. De nieuwe KNMP-zorgstandaard Diabetes – waarop we apetrots zijn – moet die zorg beter verankeren.

De standaard van de KNMP zet helder uiteen welke zorg een apotheker verleent aan diabetespatiënten. Daarnaast is de standaard een handleiding voor het leggen van contacten met andere zorgverleners en het opzetten van een zorggroep. In mijn regio Westland zijn apothekers al vergevorderd met dit proces. We hebben een apothekerszorggroep opgericht – ondersteund vanuit de KNMP – en we hopen te fuseren met een huisartsenzorggroep en een zorggroep van fysiotherapeuten.”

Wat voor tip heeft u voor apothekers?

“Apothekers moeten snel beginnen een zorggroep op te richten en de diabeteszorg in hun regio vorm te geven. Apothekers die daar nu nog niets aan hebben gedaan, moeten zich echt zorgen maken. De meerderheid van de apothekers op het congres zal zich hier ook van bewust zijn. Toch is er nog steeds een forse groep die denkt ‘het wordt allemaal wel voor mij geregeld’. Dat is echt een misvatting! De KNMP ondersteunt het proces waar mogelijk, maar in de lokale situatie zal elke apotheker het zelf moeten doen.”

Wanneer is het KNMP Congres geslaagd?

“Ik hoop dat het congres voor apothekers een impuls zal zijn om nog actiever aan het werk te gaan met diabetes. Apothekers hebben het heel zwaar, maar toch heb ik het volste vertrouwen in de toekomst, omdat diabetespatiënten heel tevreden zijn over hun apotheek. Zolang de patiënt in charge is, geen zorgen voor de toekomst!”

Document acties

Back to top