Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Achtergrond

'Eczeem of niet, je moet wat van je leven maken'

Therapie met dupilumab bavalt patiënt Dirk van der Veen 'ongelooflijk goed'

De natte, open plekken sloten zich, de huid versoepelde en de roodheid verdween. Sinds Dirk van der Veen zijn constitutioneel eczeem bestrijdt met twee buikinjecties dupilumab per maand heeft zijn leven een keer ten goede genomen. Hij roemt het “elegante” medicijn, en spreekt van een doorbraak.

PW26 - 29-06-2018 | door Annemiek Veelenturf

Geurstof in zonnebrandmiddel meestal boosdoener allergie

Gebruik zonnebrandfilters weegt op tegen eventuele schade van middel zelf

Om het risico op verbranden te verkleinen, wordt deze dagen weer vlijtig gesmeerd en gesprayd met zonnebrandmiddelen. Thomas Rustemeyer, dermatoloog en hoogleraar in Amsterdam Universitair Medische Centra, geeft advies voor zonaanbidders: “Als je bang bent voor effecten van radicalen, kies dan een zonnebrandmiddel met fysiek filter.”

PW26 - 29-06-2018 | door Maarke Roelofs

Niet alle interacties relevant

Nieuw geneesmiddel naloxegol combineert slecht met CYP3A4-remmers

Het nieuwe middel naloxegol geeft nieuwe interacties. De WFG vindt de interactie met sterke CYP3A4-remmers en diltiazem relevant, maar meent dat de interacties met kinidine en rifampicine niet hoeven te leiden tot acties.

PW25 - 22-06-2018 | door Annemarie Heersche en Arjan Polderman

Juist beeld van bereiden

De revival van de magistrale bereiding is hartverwarmend, maar deze moet dan wel volgens de hedendaagse inzichten gebeuren, betogen Frits Boom en Paul Le Brun. Ook de beeldvorming is daarbij van belang.

PW25 - 22-06-2018 | door Frits Boom en Paul Le Brun

Computermodel voorspelt werkingsduur geneesmiddel

Receptorbindingskinetiek; invloed van associatie- en dissociatiesnelheid

Computermodellen kunnen worden gebruikt om de effecten van één specifiek geneesmiddel te voorspellen, maar ook om meer algemene inzichten op te doen over geneesmiddeleigenschappen en hun invloed op de werking van die middelen. Dit blijkt uit onderzoek van Wilbert de Witte, die promoveerde op de analyse van het belang van dissociatiesnelheid.

PW25 - 22-06-2018 | door Wilbert de Witte

Digitale toedienlijst versterkt positie apotheker in de wijk

Thuiszorgmedewerker staat via de iPad in direct contact met de apotheek

Thuiszorgorganisaties stoppen steeds vaker met papieren toedienlijsten en stappen over op digitale toedienregistratiesystemen. Om een wirwar aan tools te voorkomen, proberen apothekers samen met de thuiszorg één systeem te kiezen. Apothekers in Amsterdam zijn daarin bijna geslaagd: één app voor alle apotheken en thuiszorgaanbieders in de regio.

PW25 - 22-06-2018 | door Edwin Bos

Aanpak geoxideerd LDL beloftevol tegen leverontsteking bij obesitas

Nieuw inzicht: vaccinatietechniek met inactief S. pneumoniae

Door opstapeling van vet in de lever ontwikkelen steeds meer obesitas-patiënten leverontsteking. De vorming van geoxideerd cholesterol is hierbij een belangrijke factor. Een vaccinatietechniek tegen dit geoxideerd cholesterol kan leverontsteking verminderen, concludeert Tom Houben op basis van zijn promotieonderzoek.

PW24 - 15-06-2018 | door T. Houben en R. Shiri-Sverdlov

Dosis pazopanib op maat: haalbaar, veilig en effectief

Optimalisatie toepassing tyrosinekinaseremmers in oncologie

Tyrosinekinaseremmers vormen een cruciale nieuwe groep genees-middelen in de behandeling van kanker. Deze middelen worden momenteel in een one size fits all-dosis toegediend. Remy Verheijen laat in zijn proefschrift zien dat geïndividualiseerd doseren van pazopanib haalbaar en veilig is en kan leiden tot verbeterde behandeluitkomsten voor kankerpatiënten.

PW24 - 15-06-2018 | door Remy Verheijen, Steffie Groenland, Jos Beijnen, Jan Schellens, Neeltje Steeghs, Alwin Huitema

Veel patiënten gebruiken neusspray op onjuiste wijze

Toedientechnieken blijken onvoldoende

Corticosteroïde neussprays worden vaak niet gebruikt zoals omschreven in de bijsluiter. Bovendien voeren gebruikers stappen die belangrijk zijn voor de werkzaamheid niet of onvolledig uit. Het is aannemelijk dat inadequate toedientechnieken van corticosteroïde neussprays invloed hebben op werkzaamheid, bijwerkingen en therapietrouw.

PW24 - 15-06-2018 | door Corine Rollema, Eric van Toon en Tjalling de Vries

Sjögren expertisecentrum biedt patiënt gespecialiseerd zorgtraject

Multidisciplinaire aanpak in Universitair Medisch Centrum Groningen

’s Nachts meermaals wakker worden met een droge mond, het gevoel alsof er zandkorrels in je ogen zitten en een continu schrale huid: uitingen van de systemische auto-immuunziekte Syndroom van Sjögren. Reumatoloog en hoogleraar Hendrika Bootsma leidt het expertisecentrum voor deze ziekte. “Het allerergste vinden patiënten de invaliderende vermoeidheid.”

PW24 - 15-06-2018 | door Maarke Roelofs

Apotheker veroordeeld voor omzeilen preferentiebeleid

Rechter ziet geen bewijs voor oplichting door valse declaraties

Verenigde Apotheken Limburg (VAL) is wegens valsheid in geschrifte veroordeeld tot een boete van € 250.000. Daarnaast heeft de rechtbank de eigenaar van VAL veroordeeld tot een taakstraf van 180 uur. Volgens het Openbaar Ministerie, dat inmiddels hoger beroep heeft aangetekend tegen de uitspraak, heeft VAL met haar handelen € 17,4 miljoen opgestreken.

PW23 - 08-06-2018 | door Niek van Barschot, Simone van Keulen en Catelijne Bach 1 reactie

Lagere prijs, toch innovatie

Dat hoge medicijnprijs voorwaarde is voor R&D klopt niet altijd

Het verlagen van de prijzen voor dure innovatieve geneesmiddelen kan juist bevorderlijk zijn voor de innovatieprikkels, betogen Marcel Canoy en Jan Tichem. Dit staat in schril contrast met hoe er tot nu toe over hoge medicijnprijzen wordt gediscussieerd.

PW23 - 08-06-2018 | door Marcel Canoy en Jan Tichem

Vasten: schema’s aangepast

Zorgthema ramadan in Service Apotheken in Bergen op Zoom

Service apotheken De Poort en De Grebbe in Bergen op Zoom benaderen tijdens de ramadan actief patiënten met de vraag of ze meedoen aan het vasten en geven hen vervolgens adviezen over hun medicatiegebruik. Indien nodig worden hierin na overleg met de arts wijzigingen aangebracht.

PW23 - 08-06-2018 | door L. de Jonge en M.H.L. Arts

Vast contactmoment over baxter bij ontslag uit het ziekenhuis

Poliklinisch apotheker belt met apotheker van patiënt over medicatiewijzigingen

Bij alle patiënten met een medicatierol die worden ontslagen uit het Franciscus Gasthuis belt de ‘ontslagapotheker’ van de poliklinische apotheek de openbare apotheek. Steven van Zuilen: “We nemen de medicatiewijzigingen door en bespreken of wij een weekdoos leveren of de apotheek meteen een nieuwe medicatierol start.”

PW23 - 08-06-2018 | door Edwin Bos

Onvolledig ontslagrecept plaatst apotheker voor lastig dilemma

Hoe te handelen bij patiënt die weigert ontbrekende bladzijden te overleggen

Doorlopend neemt een apotheker tijdens een werkdag beslissingen, grote en kleine. Iedereen doet dat op z’n eigen manier. Wat zou u doen als een patiënt een ontslagrecept uit het ziekenhuis aanbiedt voor fentanylpleisters 200 µg/uur waarvan enkele bladzijden ontbreken? Hieronder vijf handelingsopties.

PW23 - 08-06-2018 | door Monique ten Brinke-van Hoof en Anno Verwey 1 reactie

Eerste biological voor eczeem

Ongeveer helft van de patiënten bereikt 75% reductie eczeemscore

Dermatologen beschikken over een nieuwe behandeloptie bij volwassenen met matig tot ernstig constitutioneel eczeem. Dupilumab kan uitkomst bieden als adequate behandeling met lokale middelen en orale immunosuppressiva faalt.

PW26 - 29-05-2018 | door Cindy Reinders

Mildere presentatie bloeding onder factor Xa-remmer

Inzicht in ernst bloedingen factor Xa-remmers versus vitamine K-antagonisten

Factor Xa (fXa)-remmers voor de behandeling van veneuze trombo-embolieën veroorzaken niet alleen minder majeure bloedingen dan vitamine K-antagonisten, ze hebben ook een mildere klinische presentatie. Dat toont het promotieonderzoek van Suzanne Bleker aan. “Deze bevindingen kunnen artsen sterken in het voorschrijven van fXa-remmers.”

PW21en22 - 25-05-2018 | door Suzanne Bleker

PainCart draagt bij aan ontwikkeling pijnstillers

Analgetische effecten meten met een batterij pijntesten

Potentieel nieuwe pijnstillers kunnen worden ontwikkeld door be-staande aangrijpmechanismen te verbeteren of door nieuwe aangrijp-mechanismen te ontdekken. Hierbij kan de PainCart, een batterij van testen die verschillende pijnmodellen combineert, van nut zijn. Dat concludeert Pieter Okkerse op basis van zijn promotieonderzoek.

PW21en22 - 25-05-2018 | door Pieter Okkerse

Kankerpatiënten met hoog risico VTE gebaat bij DOAC’s

Ruimte voor verbetering bij preventie en behandeling veneuze trombo-embolie

Kankerpatiënten met een hoog risico op veneuze trombo-embolie kunnen baat hebben bij het preventief voorschrijven van medicijnen die de kans op bloedstolling voorkomen zoals directe orale anti-coagulantia (DOAC’s). Het is echter nog onduidelijk hoe deze groep het beste geïdentificeerd kan worden, concludeert Nick van Es.

PW21en22 - 25-05-2018 | door Nick van Es

Magistrale bereiding als breekijzer Big Pharma

De overheid moet voortouw nemen als beschermer van burgers

In de discussie over dure geneesmiddelen wordt steeds nadrukkelijker ook magistrale bereiding gepresenteerd als een mogelijke oplossing. Apotheker Richard van Slobbe pleit voor een gedegen strategie – een drietrapsraket – om de Big Pharma daadwerkelijk en structureel te kunnen aanpakken.

PW21en22 - 25-05-2018 | door Richard van Slobbe

Document acties

Back to top