Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Doorlopend inhalatiereviews

Inhalatiemanager toont met een grafiek hoe iemand inhaleert

PW01/02 - 12-01-2018 | door Cindy Reinders
“Alle therapieontrouwe patiënten met astma of COPD in een week zien, dat lukt niet”, stelt apotheker Walaa Abdelhadi. “Het zijn er te veel.” Daarom investeert ze in het doorlopend uitvoeren van inhalatiereviews.
Doorlopend inhalatiereviews

Twee dagen per week wordt een apothekers-assistent die is opgeleid tot longassistent, “volledig uitgeroosterd voor inhalatiereviews. Ze doet er zo’n zeven per dag”, vertelt beherend apotheker van Apotheek Danser Walaa Abdelhadi trots. Ze coördineert deze taak voor de vier BENU-apotheken in Tiel.

“Wij doen dit dus niet alleen tijdens de jaar-lijkse Longweek – zoals vele andere BENU-apotheken – maar maken er bewust een doorlopend proces van. Volgens de TherapietrouwMonitor haalt namelijk slechts 60% van de patiënten met astma of COPD trouw zijn medicatie op. De rest dus niet, en dat zijn er te veel om allemaal in een week te zien.”

Sinds de start twee maanden geleden, hebben de drie longassistenten al ongeveer dertig gesprekken gevoerd. Wat ze vooral constateren, vervolgt Abdelhadi, “is dat patiënten het moeilijk vinden om vooraf diep genoeg uit te ademen, en om hun adem lang genoeg vast te houden na inhalatie.”

De techniek controleren ze met de ‘inhalatie-manager’. Speciale placebo-devices worden daarbij aan de laptop met dit software-programma gekoppeld, waarop – na inhalatie – in een grafiek te zien is hoe iemand inhaleert. “Het zou geweldig zijn als we dit in de toekomst ook kunnen gebruiken om vooraf een geschikt device te kiezen, maar daarvoor hebben we nu geen financiën.”

Voor het halfuur durende inhalatiereview kan Abdelhadi wel een “kostendekkend tarief declareren. Afhankelijk van de zorgverzekeraar varieert dat van € 65 tot € 90.”

Zorgportaal

De patiënten selecteren ze met het zorgprogramma GFZ. “Maar ook de praktijkondersteuners, met wie de samenwerking supergoed is, kunnen patiënten aanmelden. Bijvoorbeeld als zij vermoeden dat iemand helemaal niet goed inhaleert, terwijl dat op het oog wel zo lijkt. Onze bevindingen of interventies registreren wij in zorgportaal PortaVita, die de praktijkondersteuners vanuit daar kunnen fiatteren. Wat het effect op de kwaliteit van leven is en op de kortademigheid, vragen we na tien weken uit. Telefonisch, en met de ACQ- of CCQ-vragenlijst die ze ook vóór het inhalatiereview invullen.”

Patiënten die volgens haar ook meer aandacht verdienen, “zijn gebruikers van antidepressiva. Daar hebben we geen concrete plannen voor hoor”, benadrukt ze, “dat is puur mijn eigen wens.”

Document acties

Vacatures
Innovatieve apotheker met hart voor patiëntenzorg

Sint Maartenskliniek | Nijmegen

Beherend Apotheker

BENU Apotheek

Beherend apotheker

Bennebroekse Apotheek | Bennebroek

Meer…
Back to top