Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Inlevend communiceren

Apotheekteam volgde training voor begeleiding van dementerenden

PW45 - 10-11-2017 | door Annemiek Veelenturf
Plots boos uitvallen, achterdocht, ontkenning, verhaallijnen die niet logisch zijn … Dementie levert een complex ziektebeeld op.
Inlevend communiceren

Hoe hiermee om te gaan aan de balie, is geen zwart-wit-verhaal, weet apotheker Daphne Louwerier. “Vertrouwen winnen, dat is de kern.”

Op een goede manier omgaan met dementerenden laat zich niet uitdrukken in kwaliteitsindicatoren of contracteringseisen van zorgverzekeraars, is de mening van Daphne Louwerier, mede-eigenaar van apotheek Maarssenbroek in Maarssen. “Het vraagt om inlevend communiceren. Niet confronteren, niet zeggen: dit klopt niet. Maar juist meegaan in het relaas en dat dan voorzichtig proberen om te buigen.”

Intensief

Hoe intensief dat kan uitpakken, blijkt uit het verhaal over de 79-jarige, zelfstandig wonende meneer die in de apotheek kwam voor vitamine D-ampullen. Hij kreeg er – voor de eerste uitgifte – twee mee, voor de eerste twee weken. Maar drie dagen later stond hij alweer aan de balie, opnieuw voor de vitamine D. “Hij had een warrig verhaal”, vertelt Louwerier. “Bleek niet meer te weten dat hij al in de apotheek was geweest. Bovendien had hij de ampullen beide al ingenomen. Toen ook duidelijk werd dat zijn zakjes medicatie van de herhaalservice steeds bleven staan, viel het kwartje. Hij kon zijn medicatiegebruik niet meer bolwerken.”

Meneer was niet makkelijk. “Ik probeerde met hem af te spreken dat ik hem elke week zou bellen, maar dat vond hij betuttelend. Samen in zijn agenda noteren wanneer hij zijn medicatie moest innemen, wilde hij niet, want de agenda lag – zogenaamd – op zolder. En hulp van de thuiszorg had hij eerder al geweigerd.”

Wat Daphne Louwerier deugd deed, was dat meneer wel steeds terugkwam. Zo konden de apotheekmedewerkers de man voorzichtig naar de juiste innamemomenten loodsen. “Laatst vroeg hij mij: ‘mag ik een vraag stellen?’ Daarmee had ik voor het eerst het idee dat ik tot hem was doorgedrongen. Vertrouwen winnen, dat is de kern.”

06-nummers

Inmiddels heeft het team van Apotheek Maarssenbroek de training ‘Samen dementie-vriendelijk’ gevolgd. Louwerier zit in een werkgroep waarin huisarts, POH, thuiszorg en fysiotherapeut de zorg voor dementerenden op elkaar afstemmen. “Samenwerking is onontbeerlijk”, tipt ze. “Heb elkaars 06-nummers.”

Zelf heeft ze achter de transparante sticker ‘Samen dementievriendelijk’ op de glasgevel van de apotheek een wit papiertje geplakt. Opdat voor de buitenwereld nog beter leesbaar is dat in apotheek Maarssenbroek échte zorg op maat wordt geleverd.

Document acties

Back to top