Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Herexamen 2022 PW9

PW9 - 02-03-2022 | door Els Dik, apotheker Instituut Verantwoord Medicijngebruik

U levert morfine af aan een patiënt met ernstige lage rugpijn. De patiënt vraagt of zij met dit medicijn mag autorijden. Valt dit medicijn onder de in 2017 ingestelde drugslimieten?

  1. Ja, evenals dexamfetamine en medicinale cannabis.
  2. Nee, hieronder vallen alleen middelen die niet op recept worden voorgeschreven.
  3. Nee, niet als je dit middel volgens voorschrift gebruikt.

Toelichting

Het juiste antwoord is: ja, evenals dexamfetamine en medicinale cannabis.

Sinds 2017 zijn er grenswaarden vastgesteld voor drugs in het verkeer. Ook voor de stoffen morfine zijn grenswaarden vastgesteld, evenals voor dexamfetamine en medicinale cannabis. Deze grenswaarden gelden ook als een bestuurder deze middelen op recept gebruikt. Heeft een bestuurder meer van deze stof gebruikt dan de vastgestelde grenswaarde toestaat? Dan mag diegene niet rijden. Zie hiervoor drugslimieten op rijksoverheid.nl.

De politie kan verkeersdeelnemers controleren op drugs- of medicijngebruik. Bij zo’n controle neemt de politie een speekseltest of een psychomotorische test af. De speekseltest kan een positieve uitslag geven op morfine (en dexamfetamine en medicinale cannabis). Bij een psychomotorische test kijkt de politie naar de oog- en spraakfunctie en het gedrag om te bepalen of de bestuurder onder invloed is. Vermoedt de agent dat de bestuurder onder invloed is van een stof? Dan moet de bestuurder mee naar het bureau voor een bloedtest, afgenomen door een arts. Gebruikt de bestuurder een medicijn dat een positief resultaat kan hebben gegeven op de speekseltest, dan kan diegene dat aangeven. De agent zet dit in het proces-verbaal, maar gaat wel verder met de controle.

Het Openbaar Ministerie (OM) beslist uiteindelijk of de bestuurder vervolgd wordt. Een vervolging gebeurt bijvoorbeeld wanneer de medicijngebruiker geen doktersrecept of medische verklaring (zoals een actueel medicatieoverzicht) kan insturen. Ook als het medicijn is gebruikt in combinatie met drugs of alcohol wordt de bestuurder vervolgd. Voor het gebruik van alcohol naast (medicinale) drugs geldt namelijk een nullimiet. Of wanneer de bestuurder een hogere dosering heeft genomen dan voorgeschreven en toch is gaan rijden. In dat geval vormt hij of zij een risico voor de verkeersveiligheid.

Bron: webpagina  ‘Mag ik deelnemen aan het verkeer als ik medicijnen heb gebruikt?’ op rijksoverheid.nl

Document acties

Back to top