Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

WSO-bestuurder

KNMP

Bent u apotheker met visie en ambitie op vooruitstrevende farmaceutische patiëntenzorg? Word WSO-bestuurder.

Patiënten verdienen zorg op maat van uitstekende kwaliteit. Goede farmaceutische patiëntenzorg - veilig, effectief en doelmatig gebruik van geneesmiddelen - is hierbij uitgangspunt, ongeacht de aandoening. Altijd. Iedere dag. Sinds 2016 is het beroep openbaar apotheker een wettelijk erkend specialisme en is de WSO verantwoordelijk voor de inhoud van de huidige en toekomstige beroepsuitoefening. De komende jaren zal het verder ontwikkelen en implementeren van de professionele standaard een belangrijk thema zijn, naast de vervolgopleiding tot openbaar apotheker, de herregistratie en de verdere wetenschappelijke onderbouwing van de farmaceutische patiëntenzorg door de openbaar apotheker.

Wie zoeken wij?

De WSO zoekt een apotheker die zich wil inspannen voor het belang van de openbare farmacie. Een bestuurder met lef en analytisch vermogen en:

  • aantoonbare ervaring op het terrein van de farmaceutische patiëntenzorg in de openbare farmacie;
  • die verbinding kan leggen met andere besturen en wetenschappelijke verenigingen binnen en buiten de sector;
  • die minimaal 6 uur per week aan het bestuurswerk kan besteden;
  • die bij voorkeur is ingeschreven in het Specialistenregister Openbaar Apothekers.

Wat bieden wij?

Een boeiende bestuursfunctie in een veranderende zorgomgeving, waarin u staat voor goede patiëntenzorg in de wijk, in samenhang en samenspraak met andere bestuurders en betrokkenen uit het veld. U ontvangt een marktconforme vergoeding voor de bestuursfunctie. Solliciteren is mogelijk tot 1 september 2019.

Meer informatie en solliciteren

Document acties

Vacatures
Beherend apotheker

Dienstapotheek Gorinchem | Gorinchem

Ziekenhuisapotheker

Het Slingeland Ziekenhuis | Doetinchem

Manager Laboratorium Nederlandse Apothekers

KNMP | Den Haag

Meer…
Back to top