Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Inspecteur GDP geneesmiddelen

IGJ | Utrecht

Een geneesmiddel dat vervalst is of verkeerd wordt opgeslagen kan voor een patiënt schadelijke gevolgen hebben. Als inspecteur good distribution practice geneesmiddelen help jij om dit te voorkomen, door samen met andere inspecteurs toe te zien op de distributieketen van geneesmiddelen en werkzame stoffen. Mede dankzij jou kunnen mensen erop vertrouwen dat geneesmiddelen beschikbaar, veilig en van de juiste kwaliteit zijn.

Bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) zet je in voor GDP, oftewel good distribution practice. Op basis van relevante wet- en regelgeving en een bezoekinstrument verricht jij inspecties bij groothandelaren in geneesmiddelen en werkzame stoffen en bij bemiddelaars in geneesmiddelen. Dit doe je doorgaans samen met een collega-inspecteur en af en toe ook zelfstandig. Tijdens inspecties spreek je met de directie en medewerkers van verschillende afdelingen en maak je eventueel een rondgang door het magazijn.

Je bekijkt of het bedrijf beschikt over een volledig kwaliteitssysteem en of dit systeem voldoende wordt nageleefd. Jouw bevindingen, die de groothandel handvatten bieden om de bedrijfsprocessen te verbeteren, leg je vast in heldere rapportages. Ontdek je wettelijke overtredingen, zoals een groothandel die geneesmiddelen betrekt van of aflevert aan onbevoegden? Dan treed jij handhavend op. Zo behoren ook het schrijven van boeterapporten en het ondersteunen van de jurist bij bezwaar- en rechtszaken tot je werk.

Op verschillende GDP-thema’s participeer je in projecten. Denk aan projecten over het toezicht op de parallelle import en export. Of onderwerpen als voorraadbeheer van geneesmiddelen, controle op vervalsingen en temperatuurbeheersing tijdens opslag en vervoer. Hiervoor verricht jij de inspecties. Soms worden er ook meldingen gemaakt over de distributieketen, bijvoorbeeld bij leveringsproblemen met geneesmiddelen, vervalsingen en illegale handel in de legale distributieketen. Jij draagt bij aan de onderzoeken naar deze meldingen. Je handelt handhavingsverzoeken af en verricht, als het onderzoek dit vereist, inspecties bij de detailhandel.

Als inspecteur onderhoud je contacten en deel je jouw GDP-deskundigheid met diverse afdelingen binnen de IGJ en met inspecteurs van andere inspectiediensten, zoals de Douane en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. In het kader van het Europese en nationale geneesmiddelenbemonsteringsprogramma neem je productmonsters. Hierover heb je contact met het onderzoekslaboratorium.

Gedurende het eerste jaar volg je een IGJ-brede inspecteursopleiding en een GDP-specifieke inspecteurstraining waarbij theorie en leren ‘on the job’ elkaar afwisselen. Daarnaast neem je samen met inspecteurs van buitenlandse geneesmiddeleninspectiediensten deel aan internationale GDP-inspecteurstrainingen.

Functie-eisen

 • Je hebt een relevant hbo-diploma, bijvoorbeeld in de richting farmakunde.
 • Je hebt ervaring als in- en/of externe auditor en beschikt aantoonbaar over relevante kennis om de naleving op het gebied van good distribution practice te kunnen beoordelen.
 • Je hebt kennis van de geneesmiddelenketen.
 • Je bent in staat om constructief en verbindend samen te werken met collega-inspecteurs en medewerkers van andere afdelingen binnen de organisatie.
 • Je beschikt over een kritische en onafhankelijke opstelling.
 • Je beschikt over durf, lef en stressbestendigheid wanneer er zich (onverwachte) situaties voordoen die jouw optreden vereisen. Hierbij kun je omgaan met weerstand.
 • Je staat stevig in je schoenen, hebt overtuigingskracht en straalt gezag uit.
 • Je blijft ook onder moeilijke omstandigheden professioneel oordelen en handelen.
 • Je werkt accuraat en kunt goed plannen en organiseren.
 • Je bent omgevingsbewust en vindt het leuk om jezelf verder te ontwikkelen.

Arbeidsvoorwaarden

 • Salarisniveauschaal 10
 • Salaris¬omschrijving
  Deze functie is gewaardeerd op schaal 10 van het BBRA (max. € 4.229,- bruto per maand bij een fulltime dienstverband).
 • Maandsalaris
  Min € 2.631 – Max. € 4.229 (bruto)
 • Dienstverband
  Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)
 • Minimaal aantal uren per week
  36
 • Maximaal aantal uren per week
  36

Overige arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogeheten dertiende maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 55% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien kun je je arbeidsvoorwaardenpakket deels zelf samenstellen.

Bijzonderheden

 • Omdat je in deze functie met vertrouwelijke informatie werkt, vragen we tijdens de sollicitatieprocedure om referenties en heb je om in dienst te treden een Verklaring Omtrent het Gedrag nodig.
 • De eerste selectiegesprekken vinden plaats op donderdag 20 juni in de ochtend. De vervolggesprekken staan gepland op woensdag 26 juni in de middag.

Meer over de functiegroep Inspecteur / Medewerker Toezicht

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid »

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het domein Curatieve Gezondheidszorg, Geneesmiddelen en Medische Technologie (CG/GMT) ziet toe op de voorwaarden voor het verlenen van verantwoorde zorg, op (de veiligheid van) medische producten en op de naleving van de wetgeving. Het domein stimuleert met zijn toezicht de zorgaanbieders en bedrijven tot goede en veilige zorg en veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid van medische producten.

Ook zorgt het domein voor een onafhankelijk oordeel over de kwaliteit en veiligheid van de zorg en medische producten, dat relevant is voor de professional, de zorgaanbieder en de bedrijven en helpt bij het verbeteren van de zorg.

Het domein bestaat uit de afdelingen Eerstelijnszorg, Medisch-Specialistische Zorg, Farmaceutische Bedrijven, Medische Technologie, Producten en Mondzorg.

Afdeling Farmaceutische Bedrijven

Binnen de afdeling Farmaceutische Bedrijven houden we toezicht op de geneesmiddelenketen. Deze afdeling is sterk internationaal georiënteerd. Het toezicht richt zich op de hele keten van klinisch onderzoek, productie, distributie en farmacovigilantie. Wij werken nauw samen met zorginstellingen en apotheekhoudenden. Wij volgen eveneens de activiteiten van klinisch onderzoek dat met proefpersonen onder verantwoordelijkheid van een zorgverlener plaatsvindt.

De afdeling Farmaceutische Bedrijven bestaat uit drie teams:

 • Klinisch Onderzoek en Farmacovigilantie: in dit team zijn het begin en het laatste deel van de geneesmiddelenketen samengebracht. Het behelst het nationale en internationale toezicht op klinische studies en geneesmiddelbewaking door farmaceutische bedrijven.
 • Good Distribution Practice (GDP), meldingenteam en ongeregistreerde geneesmiddelen: GDP betreft het toezicht op de distributie van geneesmiddelen en werkzame stoffen. Het meldingenteam behandelt de good manufacturing practice (GMP)/GDP-meldingen. Daarnaast geeft dit team toestemming voor het invoeren van ongeregistreerde geneesmiddelen.
 • GMP: dit behelst het nationale en internationale toezicht op de productie van geneesmiddelen en werkzame stoffen. Het gaat zowel om humane als veterinaire geneesmiddelen.

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

Voortdurende verbetering van de gezondheidszorg en jeugdhulp

We kunnen in Nederland vertrouwen op goede gezondheidszorg en jeugdhulp. Altijd, overal en voor iedereen. Dat willen we zo houden, ook voor volgende generaties. Daarom bewaakt en bevordert de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) de veiligheid en kwaliteit van de gezondheidszorg en jeugdhulp. Dat doen wij voor alle 17 miljoen burgers in Nederland.

Naast heel veel goede, kent de zorg soms minder goede resultaten. Ook in de zorg maken mensen fouten en vinden ongelukken plaats. IGJ stimuleert aanbieders van gezondheidszorg en jeugdhulp daar open over te zijn. We verwachten dat ze leren van wat goed gaat en van wat beter moet. Voortdurende verbetering van de gezondheidszorg en jeugdhulp, daar gaat het om. Met ruim 750 medewerkers zien we hierop toe. Zo stimuleren we professionals en bestuurders om de best mogelijke zorg te leveren.

Toezien op persoonsgerichte zorg

Wij onderzoeken of zorgaanbieders de zorg voldoende afstemmen op de behoefte van de patiënt of cliënt. Daarnaast bekijken we of de samenwerking tussen zorgaanbieders goed verloopt. Begrijpt iedereen zijn rol in het zorgnetwerk, met respect voor de anderen? Want juist daarmee dragen zorgaanbieders actief bij aan het bevorderen van kwaliteit van leven. Van patiënt of cliënt, van ouders én van mantelzorgers.

IGJ gaat uit van gezond vertrouwen in aanbieders van gezondheidszorg en jeugdhulp. Dat betekent dat we verwachten dat zorgaanbieders voortdurend open staan voor verbetering en vernieuwing. Blijven verbeteringen uit? Is er direct gevaar voor de patiëntveiligheid? Dan grijpen we op passende wijze in. Zorgaanbieders die de wet overtreden sporen we op.

Breed werkveld

Het veld waar IGJ toezicht op houdt is breed. Van ziekenhuis tot alternatieve zorg. Van de verzorgende aan het bed tot aan de tandarts. Van het bestuur van een verpleeghuis of jeugdhulpinstelling tot fabrikant van geneesmiddelen. De samenleving en ons werkveld zijn altijd in beweging. Ons toezicht beweegt voortdurend mee. Zelf blijven we, net zoals wij van zorgaanbieders verwachten, voortdurend leren en ons denken en handelen verbeteren.

De mensen van IGJ

We voeren ons toezicht uit met respect voor mensen. Voor mensen die van de zorg gebruikmaken én voor hen die er in werken. Veel van ons werk speelt zich af in het brandpunt van de actualiteit. Het is verantwoordelijk werk, vaak intensief en altijd inspirerend. Wij weten dat de kwaliteit van ons werk afhangt van de kwaliteit van onze mensen.

We zoeken altijd bevlogen medewerkers. Integere mensen met een voorliefde voor maatschappelijk belang. Resultaatgericht, communicatief, stressbestendig en overtuigend. We vinden het belangrijk om met onze medewerkers in gesprek te zijn over hun bijdrage aan ons toezicht. We geven ruimte voor persoonlijke groei en reflectie en investeren in ontwikkeling en opleiding.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Mevrouw Y.M.A.W van Kooij, Coördinerend/Specialistisch Inspecteur /teamcoördinator GMP/GDP, tel. 06-15035714

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Mw. D. de Boer-Kabalt, HR-ondersteuner, of tel. 06-55326122

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Een ieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Document acties

Back to top