Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Commissielid SRC-OF

KNMP

De Specialisten Registratie Commissie, kamer Openbare Farmacie (SRC-OF) zoekt een nieuw commissielid per januari 2020.

De SRC-OF heeft als taak:

 • Het inschrijven van een openbaar apotheker in het specialistenregister en het doorhalen van de inschrijving.
 • Het opnieuw, al dan niet aansluitend, al dan niet op grond van gelijkgestelde werkzaamheden, inschrijven van een apotheker in het specialistenregister en het doorhalen van de inschrijving.
 • Het inschrijven van een apotheker in het opleidingsregister en het wijzigen of doorhalen van de inschrijving.
 • Het afgeven van de opleidingstitel indien de apotheker de vervolgopleiding tot openbaar apotheker met goed gevolg heeft afgerond.
 • Het erkennen van beroepskwalificaties.
 • Het al dan niet hernieuwd erkennen van een apothekeropleider, opleidingsapotheek en het wijzigen, schorsen of intrekken van de erkenning.
 • Het houden van toezicht op de naleving van een besluit van het Centraal College door een apothekeropleider, opleidingsapotheek of apotheker in opleiding.
 • Het opstellen van uitvoeringsregelingen op basis van besluiten van het Centraal College en het opstellen van beleidsregels inzake de opleiding en/of herregistratie en/of hernieuwde inschrijving van openbaar apothekers.
 • Het houden van toezicht op het specialistenregister.

De SRC-OF komt 6 keer per jaar bijeen om besluiten te nemen over de toelating van apothekers tot het opleidingsregister en over de toelating van openbaar apothekers tot het specialistenregister. Daarnaast wordt – indien hier aanleiding voor is – de voortgang bij de opleiding van apothekers in opleiding besproken. Tenslotte worden de visitaties besproken op basis waarvan een apotheek goedkeuring kan krijgen om erkend te worden als opleidingsapotheek. Op verzoek nemen leden van de SRC-OF deel aan werkgroepen die inhoudelijk raakvlakken hebben met het werkveld van de SRC-OF.

Overige informatie:

 • De SRC-OF bestaat uit 11 leden, waarvan 3 adviserende leden. Voor de huidige samenstelling wordt verwezen naar de website van de KNMP.
 • Vergaderingen vinden afwisselend plaats op locatie (Utrecht) en telefonisch. Indien nodig kan hier van worden afgeweken.
 • Tijdsduur per vergadering: ca. 3 uur
 • De benoeming is voor een periode van 4 jaar met de mogelijkheid om éénmaal te worden herbenoemd.

De SRC-OF is op zoek naar een commissielid met de volgende kenmerken/kwaliteiten:

 • Openbaar apotheker
 • (Bij voorkeur) ervaring met het opleiden van apothekers tot openbaar apothekers
 • Analytisch denkvermogen
 • Affiniteit met het KNMP beleid op gebied van deskundigheidsbevordering
 • Affiniteit met de wet- en regelgeving specialisme openbare farmacie en wet BIG

Wij bieden:

 • een aantrekkelijke functie in de kern van de openbare farmacie;
 • directe betrokkenheid bij de deskundigheidsbevordering van de (openbaar) apotheker;
 • een onkostenvergoeding.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Anneke Geusgens, secretaris SRC-OF, via a.geusgens-blom@knmp.nl of tel: 070 – 3737366.

Indien u geïnteresseerd bent, dan zien we uw CV en motivatie graag tegemoet via .

Document acties

Back to top