Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Bestuurslid SPOA

Het bestuur van Stichting Pensioenfonds Openbare Apothekers (SPOA) heeft een vacature in het bestuur. De Beroepspensioenvereniging Pensioenfonds Openbare Apothekers (BPOA) draagt kandidaat bestuursleden voor SPOA voor en zoekt voor deze vacature een apotheker met affiniteit voor pensioenen.

Wat ga je doen?

 • Je draait in eerste instantie als aspirant-bestuurslid mee in het bestuur en in minimaal één van de bestuurscommissies.
 • Je volgt op kosten van SPOA een opleiding waarmee je geschiktheidsniveau A bereikt. Zie het functieprofiel in de bijlage voor een nadere toelichting op de geschiktheidseisen. Op www.spo.nl vind je meer informatie over de verschillende opleidingen (leertrajecten voor pensioenfondsen).
 • Na afronding van de opleiding volgt een toetsing door DNB op geschiktheid en betrouwbaarheid. Geeft DNB vervolgens aan geen bezwaar te hebben tegen de benoeming, dan word je formeel door het bestuur benoemd als bestuurslid.

Wat vragen wij van jou?

 • Je bent apotheker en hebt dan ook een WO werk- en denkniveau.
 • Je hebt voldoende tijd beschikbaar voor de functie van bestuurslid van SPOA (zie verder).
 • Je hebt ervaring in het besturen van een organisatie; dat betekent dat je:
  • in staat bent een visie te ontwikkelen en strategie te bepalen met betrekking tot het fonds en zijn taken in het perspectief van maatschappelijke ontwikkelingen; alsmede het vermogen hebt om te anticiperen op de risico’s ten aanzien van de gevolgen van beleid en uitvoering;
  • leiding kan geven aan de activiteiten ter realisatie van de doelstelling en in control zijn ten aanzien van de juiste uitvoering van de activiteiten (regiefunctie). Dit omvat tevens het toezicht houden op de uitvoering;
  • sturing kan geven aan bestuurlijke processen.
 • Je hebt communicatieve vaardigheden. Een bestuurslid moet het beleid van het fonds kunnen communiceren met de verschillende stakeholders en het fonds kunnen vertegenwoordigen in extern overleg met contractspartijen, adviseurs en toezichthouder.
 • Je bent van onbesproken gedrag en hebt een goede naam en reputatie.

Het bestuur van het pensioenfonds streeft transparantie en respectvolle onderlinge openheid na en vindt diversiteit in het bestuur van belang. Het gaat dan onder andere om diversiteit in kennis en competenties enerzijds en leeftijd en geslacht anderzijds. Gezien de huidige samenstelling van het bestuur gaat bij gelijke geschiktheid de voorkeur uit naar een man. 


Wie zijn wij? 


SPOA 
Stichting Pensioenfonds Openbare Apothekers (SPOA) is het pensioenfonds dat de pensioenregeling uitvoert voor de apothekers werkzaam in een openbare apotheek. De pensioenregeling van SPOA is sinds 1973 verplicht gesteld op basis van de Wet verplichte Beroepspensioenregeling (en de voorganger: Wet Verplichte Deelname in een Beroepspensioenregeling). Dat betekent dat alle apothekers werkzaam in de openbare apotheek verplicht zijn om deel te nemen aan de pensioenregeling van SPOA.

Het bestuur van SPOA is verantwoordelijk voor een goede uitvoering van de pensioenregeling(en). Ook is het verantwoordelijk voor het premie-, indexatie- en beleggingsbeleid en het opstellen van een pensioenreglement. Het bestuur van SPOA is onafhankelijk en dient op een transparante wijze te besturen. Dit betekent dat het inzicht geeft in de manier waarop besluiten tot stand komen. De belangrijkste pijlers van de besluitvorming zijn:

 • evenwichtige behartiging van de belangen van alle groepen deelnemers;
 • beleggen in het belang van de deelnemers.

BPOA

De Beroepspensioenvereniging Pensioenfonds Openbare Apothekers (BPOA) is opgericht in 2006 en is verantwoordelijk voor de verplichtstelling en de inhoud van de pensioenregeling. BPOA streeft naar een passende pensioenregeling tegen zo laag mogelijke kosten, waarbij draagvlak is onder de openbare apothekers en rekening wordt gehouden met de belangen van gepensioneerden.

BPOA heeft de volgende taken:

 • vaststellen van (wijzigingen in) de pensioenregeling;
 • voordragen van leden voor een positie in het pensioenfondsbestuur van SPOA;
 • voordragen van leden voor een positie in het verantwoordingsorgaan van SPOA;
 • kiezen van leden voor een positie in het bestuur van BPOA;
 • aantonen dat er voldoende draagvlak is voor een eigen pensioenregeling voor apothekers.

Wat bieden wij?

De tijd die je aan de functie besteedt wordt vergoed; de werkzaamheden worden gehonoreerd volgens een vacatievergoeding conform de richtlijnen van de SER. De tijdsbesteding is gemiddeld 12 uur per week. In aanvang zal deze tijdsbesteding hoger liggen in verband met de opleidingsplicht om een zekere basiskennis over pensioenen te verkrijgen.

Meer informatie

Is je interesse gewekt, maar heb je nog wat meer informatie nodig? Neem dan gerust contact op met de voorzitter van SPOA Mariëtte van de Lustgraaf. Zij is bereikbaar op telefoonnummer 06 – 53 80 54 36. Mailen mag natuurlijk ook. Stuur je vragen naar:

Hoe stel je je kandidaat?

Als je je kandidaat wilt stellen als bestuurslid SPOA, maak dan je belangstelling kenbaar via e-mail: . Stuur ook een recent CV mee. Een selectiecommissie beoordeelt de sollicitaties en zal een gesprek met de kandidaten voeren.

Bekijk het functieprofiel

Document acties

Back to top