Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

PW Wetenschappelijk Platform, jaargang 4, nummer 7/8

23 juli 2010, pagina's 113-146
Toegevoegde waarde
Postma M
PW Wetenschappelijk Platform. 2010;4(7/8):113 Lees dit artikel
CGRP-receptorantagonisten bij de behandeling van migraine
Oosterhout WPJ van, Maassen van den Brink A, Terwindt GM, Ferrari MD
PW Wetenschappelijk Platform. 2010;4(7/8):114-120 Lees dit artikel
Het risico op het ontwikkelen van diabetes mellitus bij langdurig gebruik van clozapine bij patiënten met schizofrenie
Bocxe JTH, Schulte PFJ, Doodeman HJ, Cohen D, Haelst IMM van
PW Wetenschappelijk Platform. 2010;4(7/8):121-124 Lees dit artikel
Het polymorfisme 79A>C van cytidinedeaminase en de farmacokinetiek van gemcitabine
Kosterink J
PW Wetenschappelijk Platform. 2010;4(7/8):124 Lees dit artikel
Het polymorfisme GSTP1 Ile105Val is geassocieerd met progressievrije overleving van patiënten met gemetastaseerde dikkedarmkanker, behandeld met of zonder irinotecan
Kweekel DM, Koopman M, Antonini NF, Straaten T van der, Nortier JWR, Gelderblom H, Punt CJA, Guchelaar HJ
PW Wetenschappelijk Platform. 2010;4(7/8):125-127 Lees dit artikel
Apotheekteam verbetert therapietrouw osteoporosemedicatie door gestructureerde medicatiebegeleiding en geautomatiseerde opsporing van suboptimale farmacotherapie
Stuurman-Bieze AGG, Hiddink EG
PW Wetenschappelijk Platform. 2010;4(7/8):128-135 Lees dit artikel
Veiligheidswaarschuwingen voor weesgeneesmiddelen in de Europese Unie en de Verenigde Staten
Heemstra HE, Giezen TJ, Mantel-Teeuwisse AK, Vrueh RLA de, Leufkens HGM
PW Wetenschappelijk Platform. 2010;4(7/8):136-142 Lees dit artikel
Effect van een protocol op incidentie van contrastmiddel-geïnduceerde nefropathie bij CT-scans van poliklinische patiënten
Kingma HJ, Geenen RWF, Algra PR, Tegelaers F, Bax WA, Doodeman HJ, Ploeg T van der, Haelst IMM van
PW Wetenschappelijk Platform. 2010;4(7/8):143-146 Lees dit artikel
Aangeboren afwijkingen geassocieerd met valproïnezuur
Postma M
PW Wetenschappelijk Platform. 2010;4(7/8):146 Lees dit artikel
Back to top