Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Farmaciecijfers SFK

Geen groei in gebruik nieuwe diabetesmiddelen

Stabilisatie is in lijn met NHG-advies om terughoudend voor te schrijven

Na enkele jaren van groei is het gebruik van de nieuwe generatie diabetesmiddelen ook in 2015 ongeveer gelijk aan dat in 2013 en 2014. Het gebruikersaandeel van deze middelen binnen de orale antidiabetica bedraagt in die jaren zo’n 9%, het aandeel in de kosten ongeveer 67%. Dit meldt de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW 16 - 22-04-2016 | door SFK

Vanaf april weer lagere geneesmiddelprijzen

Ruim de helft van prijsdalingen is direct gevolg van de prijzenwet

De Wet Geneesmiddelenprijzen is al twintig jaar het belangrijkste prijsbeheersingsinstrument van de overheid. Nieuwe wettelijke maximumprijzen leiden in april tot een daling van het prijspeil van receptgeneesmiddelen met 0,7%. Dit meldt de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW 15 - 15-04-2016 | door SFK

Verdubbeling van gebruik nieuwe antistollingsmiddelen

Ontwikkeling antistollingsmiddelen wijkt af van stabiel beeld CVRM-medicatie

Nederlandse openbare apotheken verstrekten in 2015 aan ruim 4,4 miljoen inwoners een geneesmiddel dat hoort tot de groep CVRM-middelen. Dat zijn er ruim 50.000 meer (+1,5%) dan in 2014. Gebruikscijfers van deze middelen vertonen een stabiel beeld. De antistollingsmiddelen vormen daarop een uitzondering. Dit meldt de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW 14 - 08-04-2016 | door SFK

Medicijngebruikers wisselen minder van zorgverzekeraar

Voormalige ziekenfondsen nog altijd dominant in de regio

Rond de jaarwisseling wisselde 4,3% van de medicijngebruikers van zorgverzekeraar. Nederlanders die geen geneesmiddelen gebruiken, stappen aanzienlijk vaker over. Toch hebben de voormalige ziekenfondsen tien jaar na invoering van het huidige verzekeringsstelsel in de meeste regio’s nog steeds een dominante marktpositie. Dit meldt de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW 13 - 01-04-2016 | door SFK

Uitgaven farmaceutische zorg met 3,3% gestegen

Groot deel uitgavenstijging in 2015 komt voor rekening dure geneesmiddelen

De uitgaven aan farmaceutische zorg via de openbare apotheken namen in 2015 toe tot € 4266 miljoen. Dat is een stijging van 3,3% ten opzichte van het jaar daarvoor. Voor de overheid is dit opnieuw een meevaller, al is die niet zo groot als vorige jaren. Dit meldt de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW 12 - 25-03-2016 | door SFK

Iets minder assistenten, iets meer contracturen

Aantal fte’s apothekersassistenten dit jaar vrijwel gelijk aan vorig jaar

Volgens opgave van Pensioenfonds Medewerkers Apotheken waren op 1 januari van dit jaar 16.159 apothekersassistenten werkzaam in Nederlandse openbare apotheken. Daarnaast waren er 7950 mensen als ondersteunend medewerker in dienst van apotheken. Dit meldt de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW 11 - 18-03-2016 | door SFK

Aantal oxycodon-gebruikers in drie jaar tijd verdubbeld

Ook gebruik van andere sterkwerkende opioïden blijft stijgen

Openbare apotheken verstrekten in 2015 aan ongeveer een half miljoen mensen een sterkwerkend opioïde. Dat zijn er 200.000 meer dan in 2012, een toename van zo’n 67%. Bijna vier vijfde van deze toename komt op het conto van oxycodon, waarvan het aantal gebruikers in drie jaar tijd verdubbelde. Dit meldt de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW 10 - 11-03-2016 | door SFK

Bisfosfonaatgebruik bij osteoporose neemt af

Aantal gebruikers vitamine D3 en calcium blijft toenemen

Openbare apotheken verstrekten in 2015 aan 240.000 mensen een bisfosfonaat voor osteoporose. Dat zijn er 15.000 minder dan in 2014. Ook in dat jaar nam het aantal gebruikers met 15.000 af vergeleken met 2013. Dit komt neer op een daling van bijna 11% in twee jaar. Dit meldt de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW 9 - 04-03-2016 | door SFK

Aantal openbare apotheken vrijwel onveranderd in 2015

Bijna 90% van openbare apotheken bij keten, formule of zorgmakelaar

Het aantal apotheekvestigingen in Nederland is in 2015 nagenoeg gelijk gebleven. Er is wel een lichte toename van het aantal poliklinische apotheken. Bijna 90% van alle openbare apotheken doet voor contracteerafspraken een beroep op een keten, formule of zorgmakelaar. Dit meldt de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW 8 - 26-02-2016 | door SFK

Medicatie door tandartsen vooral bestrijding bacteriën

Afwijkend beeld bij kaakchirurgen met vooral pijnbestrijding

Apothekers verstrekten in 2015 ruim 1 miljoen keer een geneesmiddel waaraan een recept van een tandarts of een kaakchirurg ten grondslag lag. Tandartsen, die ongeveer 70% van deze recepten voor hun rekening nemen, schrijven het meest een antibioticum voor. Kaakchirurgen bestrijden met hun recepten vooral pijn. Dit meldt de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW 7 - 17-02-2016 | door SFK

Bijna kwart miljard euro buiten het basispakket

Eigen betalingen aan receptgeneesmiddelen in 2015 vrijwel gelijk aan 2014

De uitgaven aan receptplichtige geneesmiddelen die niet binnen de basisverzekering vallen, bedroegen in 2015 € 195 miljoen. Daarnaast moesten patiënten voor € 41 miljoen bijbetalen omdat de prijs van de fabrikant hoger was dan de door de overheid gestelde limiet. Met een totaal van € 236 miljoen zijn die uitgaven daarmee vrijwel gelijk aan die van 2014. Dit meldt de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW 6 - 10-02-2016 | door SFK

Diclofenac opnieuw meeste gebruikers

Vitamine D-preparaat colecalciferol nieuwkomer in de top 10

Onstekingsremmer diclofenac was ook in 2015 het pakketgeneesmiddel met de meeste gebruikers. Vorig jaar verstrekten openbaar apothekers dit middel één keer of vaker aan bijna 1,3 miljoen Nederlanders. Na een sterke toename van het aantal gebruikers in de afgelopen jaren staat colecalciferol voor het eerst in de top 10. Dit meldt de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW 5 - 05-02-2016 | door SFK

Helft astma/COPD-medicatie betreft multisource-middel

Voor beginnende gebruikers salmeterol met fluticason in preferentiebeleid

Apothekers verstrekten vorig jaar aan 1,7 miljoen mensen een keer of vaker een geneesmiddel bij astma/COPD. Dat is een stijging van 3% ten opzichte van het jaar ervoor. In totaal ging het om bijna 7,3 miljoen verstrekkingen. Slechts in de helft van die gevallen betrof het multisourcemedicatie. Naar verwachting zal dat dit jaar toenemen. Dit meldt de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW 4 - 29-01-2016 | door SFK

De ‘gouwe ouwe’ doen het nog goed

Twee derde geneesmiddelen langer dan kwart eeuw op de markt

Van de geneesmiddelen die openbare apotheken vorig jaar verstrekten, is twee derde al meer dan 25 jaar op de Nederlandse markt. Ruim een vijfde is dat al meer dan 45 jaar. 1988 was een topjaar: bijna 11% van het geneesmiddelengebruik in 2015 betreft medicijnen die in dat jaar werden geïntroduceerd. Dit meldt de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW 3 - 21-01-2016 | door SFK

Apothekers terughoudend met substitutie schildklierhormoon

In tegenstelling tot berichten in de pers zijn apothekers juist zeer terughoudend bij het substitueren van schildklierhormoon. Slechts 0,3% van de gebruikers van levothyroxine werd in het afgelopen halfjaar omgezet van een spécialité naar een generiek. Door leveringsproblemen bij de fabrikant van Thyrax zullen veel gebruikers binnenkort toch moeten overstappen op een andere variant. Dit meldt de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW 1/2 - 19-01-2016 | door SFK

Bij asielzoekers psychische medicatie op voorgrond

Beeld komt in grote lijnen overeen met Nederlandse geneesmiddelgebruikers

Antidepressiva vormen de groep geneesmiddelen die Nederlandse apotheken het meest aan asielzoekers verstrekken, gevolgd door antipsychotica en maagzuurremmers. Dit beeld komt overeen met de verstrekkingen aan de populatie Nederlandse geneesmiddelgebruikers met ongeveer dezelfde demografische samenstelling.

PW Magazine 51/52, jaar 2015 - door SFK

Verhoudingsgewijs meer vrouwen met ADHD

SFK vergelijkt aandelen vrouwen en mannen met tien jaar terug

In vergelijking met tien jaar gele­den zijn er opmerkelijke verschil­len tussen mannen en vrouwen bij geneesmiddelen bij acne en bij ADHD. Voor beide groepen geldt dat het aandeel voor vrouwen fors is toegenomen. Daarvoor zijn verschillende verklaringen.

PW Magazine 50, jaar 2015 - door SFK

Vergoeding bereiding vervalt voor 250.000 gebruikers

Voor 400.000 mensen verandert per 2016 vergoedingsstatus van bereiding

Zorgverzekeraars hebben gezamenlijk een lijst gepubliceerd waaruit blijkt welke apotheekbereidingen per 1 januari 2016 al dan niet voor vergoeding uit het basispakket in aanmerking komen. Dit heeft gevolgen voor de 400.000 mensen die deze middelen jaarlijks gebruiken. Voor een aantal bereidingen valt definitief het doek.

PW Magazine 49, jaar 2015 - door SFK

Openbaar apotheker wordt vrouwenberoep

Het bezit van een apotheek is nog vooral een mannenaangelegenheid

Het beroep openbaar apotheker transformeert van een mannen- tot vrouwenberoep. In 2015 is net iets meer dan de helft van de werkzame openbaar apothekers vrouw, maar binnen tien jaar zijn twee op de drie openbaar apothekers van het vrouwelijk geslacht. Wel kiezen vrouwen meestal voor een baan in loondienst.

PW Magazine 48, jaar 2015 - door SFK

Meer oudere tieners aan de antidepressiva

Aantal gebruikers van 15 tot en met 19 jaar neemt dit jaar met 11% toe

Het aantal gebruikers van antidepressiva van de leeftijd van 15 tot en met 19 jaar komt dit jaar naar verwachting uit op ruim 15.000. Dit is 11% meer dan in 2014. De stijging in deze leeftijdscategorie is daarmee ruim drie keer zo groot als die voor alle antidepressivagebruikers.

PW Magazine 47, jaar 2015 - door SFK

Document acties

Vacatures
Ziekenhuisapotheker

Meander Medisch Centrum | Amersfoort

Apotheker

KNMP | Den Haag

Implementation & performance manager

Alliance Healthcare Nederland | ’s-Hertogenbosch

Meer…
Back to top