Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Sections

Farmaciecijfers SFK

Nieuwe cholesterolverlagers drijven medicijnkosten op

Sterkste kostenstijging in de afgelopen tien jaar

Openbare apotheken verstrekten in 2016 aan 2,1 miljoen mensen een cholesterolverlager. Ten opzichte van 2015 is dat een toename van 1,5%. Mede door de komst van nieuwe cholesterolverlagers en verschuivingen binnen de statines namen de geneesmiddelenkosten binnen deze groep met bijna 10% toe tot € 155 miljoen. Dat is de sterkste stijging in de afgelopen tien jaar.

PW12 - 24-03-2017 | door SFK

Groter beroep op patiënt bij betalen medicijnrekening

Boven-limiet-betalingen blijven ook na 2016 toenemen

Openbare apotheken verstrekten in 2016 voor € 190 miljoen aan receptplichtige geneesmiddelen die niet voor vergoeding uit het basispakket in aanmerking komen. In 2015 was dat € 10 miljoen minder. Voor geneesmiddelen met een inkoopprijs boven de GVS-limiet betaalden de gebruikers vorig jaar € 39 miljoen in principe zelf, € 3 miljoen meer dan het jaar daarvoor.

PW11 - 17-03-2017 | door SFK

Aantal apotheken in 25 jaar met een derde toegenomen

Deregulering en de komst van speciale apotheken dragen bij aan toename

In het oprichtingsjaar van de SFK – 1991 – waren er in Nederland bijna 1500 openbare apotheken. Inmiddels is dat aantal met ongeveer een derde toegenomen en zijn dat er nu bijna 2000. Dit lijkt een sterke toename, maar het geneesmiddelengebruik verdrievoudigde in deze periode. De apotheekvergoeding bleef achter bij de zorgvraag. Dit meldt de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW10 - 10-03-2017 | door SFK

Overname leidt vooral tot minder formuleapotheken

Netto toename van dertien apotheken door minder sluitingen

Per januari van dit jaar zijn in Nederland 1994 openbare apotheken gevestigd. In 2016 kwamen er per saldo 13 apotheekvestigingen bij. Bij de overname van Mediq door Brocacef moest de nieuwe combinatie op last van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) afstand doen van 89 apotheken. Hierdoor zijn er nu beduidend minder formuleapotheken. Dit meldt de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW9 - 03-03-2017 | door SFK

Apotheker adviseert over selectie van euthanatica

D66-Kamerlid Pia Dijkstra initieert wet ‘Waardig levenseinde’

In de initiatiefwet ‘Waardig levenseinde’ spelen apothekers officieel geen andere rol dan die van geneesmiddelverstrekkers. Wel worden ze nauw betrokken bij het opleiden van de zogeheten levenseindebegeleiders, zodat die voldoende kennis hebben over euthanatica. “Apothekers die meewerken zijn niet strafbaar, dat moet heel duidelijk zijn.”

PW9 - 03-03-2017 | door Frans van den Houdt

Helft apotheekbezoekers maakt eigen risico vol

€ 1,7 miljard aan apotheekomzet onder eigen risico

De helft van de volwassen apotheekbezoekers maakte in 2016 het verplichte eigen risico vol. Afschaffing van het eigen risico zou betekenen dat 40% van de apotheekomzet binnen het basispakket weer onder de collectieve lasten zouden vallen.

PW8 - 24-02-2017 | door SFK

Palliatieve sedatie vaker ingezet bij levenseinde

Palliatieve sedatie in thuissituatie bij meer dan één op de vijf sterfgevallen

Het aantal mensen in de thuissituatie dat voor hun overlijden palliatieve sedatie krijgt is in 2016 gestegen tot 32.500. De SFK concludeert dit op basis van verstrekkingen door openbare apotheken van midazolam, het middel van eerste keus in de KNMG-richtlijn Palliatieve sedatie. Dit is een stijging van 14.000 mensen ten opzichte van vijf jaar geleden.

PW7 - 17-02-2017 | door SFK

Anti-epileptica niet alleen bij epilepsie

Voor het eerst sinds jaren lagere stijging van aantal gebruikers

Ruim 410.000 personen gebruikten in 2016 een anti-epilepticum, terwijl er slechts 120.000 mensen zijn met actieve epilepsie. Dit wijst op een veel bredere therapeutische inzet van deze middelen. Pregabaline is hiervan het meest aansprekende voorbeeld, omdat artsen dit medicijn niet alleen inzetten bij epilepsie, maar ook bij neuropatische pijn en angststoornissen.

PW6 - 10-02-2017 | door SFK

Helft tabletten goedkoper dan 5 cent per gebruiksdag

Gebruiksdagen nuttig voor berekenen prijs per dag en werkelijke dagdoseringen

Met gemiddeld 1,4 cent per gebruiksdag is foliumzuur in 2016 het pakketgeneesmiddel met de laagste dagprijs. Gebruiksdagen kunnen ook worden gebruikt om de gemiddelde dagdosering (PDD) van een geneesmiddel te bepalen. Het aantal gebruiksdagen per verstrekking komt binnenkort beschikbaar in SFK Select. Dit meldt de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW5 - 03-02-2017 | door SFK

Diclofenac meeste gebruikers, vitamine D3 grootste toename

Gebruikers top 10 kent opnieuw weinig veranderingen ten opzichte van 2015

Ontstekingsremmer diclofenac was ook in 2016 het pakketgeneesmiddel met de meeste gebruikers, gevolgd door het antibioticum amoxicilline. Beide middelen worden doorgaans kortdurend gebruikt, waardoor het gemiddeld gebruik per jaar beperkt is. Colecalciferol (vitamine D3) kende in 2016 de grootste stijging in aantal gebruikers. Dit meldt de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW4 - 27-01-2017 | door SFK

160 miljoen tabletten moeten uit stripverpakking gedrukt

Lang niet alle geneesmiddelen in pot verkrijgbaar voor vullen baxtermachine

Apotheken verstrekten in 2016 meer dan een miljard tabletten in weekdoseersytemen. Voor ongeveer 15% daarvan zijn geen losse tabletten in een pot beschikbaar. Apotheken of de bedrijven die medicatierollen voor weekleveringen maken, moeten de tabletten zelf uit een stripverpakking drukken. Dit meldt de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW3 - 20-01-2017 | door SFK

Prijzen generieke middelen dalen nauwelijks na 1,5 jaar

Veel wisselingen door nieuwe aanwijzingen in preferentiebeleid

Vooral vanwege het preferentiebeleid van zorgverzekeraars zijn de prijzen van generieke geneesmiddelen 18 tot 24 maanden na introductie gemiddeld 85% lager dan de prijs van het merkgeneesmiddel. Daarna dalen de prijzen nauwelijks verder. Dit roept de vraag op of nieuwe aanwijzingen in het preferentiebeleid na die periode opwegen tegen de wisselingen en leveringsproblemen waarmee ze gepaard gaan. Dit meldt de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW1/2 - 13-01-2017 | door SFK

Puber gebruikt kwart van gemiddelde hoeveelheid

Middelen bij ADHD en hooikoorts worden meer dan gemiddeld gebruikt

Jongeren in de leeftijd van 12 tot en met 17 jaar kennen een zeer lage geneesmiddelenconsumptie. Uitgedrukt in standaarddagdoseringen gebruiken ze een kwart van de hoeveelheid die de gemiddelde Nederlander gebruikt. Na de anticonceptiepil telt het ADHD-middel methylfenidaat de meeste gebruikers. Dit meldt de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW51 - 23-12-2016 | door SFK

Beperkt marktaandeel voor Lantus biosimilar

Preferentiebeleid voor nieuwe gebruikers doet aandeel licht stijgen

Abasaglar is één van de weinige biosimilars binnen de eerstelijnszorg. Deze variant van insuline glargine heeft ruim een jaar na introductie nog maar een beperkt marktaandeel. Door aanwijzing binnen het preferentiebeleid door VGZ voor nieuwe gebruikers per september van dit jaar neemt dat aandeel enigszins toe. Dit meldt de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW49 - 09-12-2016 | door SFK

Opnieuw forse toename van gebruik medicinale cannabis

Nieuwe olievarianten dragen bij aan toename gebruik

Openbare apotheken verstrekken dit jaar naar verwachting 80% vaker medicinale cannabis dan in 2015, toen de stijging met 40% ook al stevig was. Dit blijkt uit de tot dusver bij de SFK bekende cijfers over 2016. Een aanzienlijk deel van deze stijging komt doordat medicinale cannabisolie sinds medio 2015 beschikbaar is.

PW50 - 05-12-2016 | door SFK

Apotheek verstrekt 20% meer geneesmiddelen in december

Sterke stijgers, tekorten en seizoensinvloeden dragen bij aan de drukte

December wordt als een drukke maand ervaren in de Nederlandse apotheek. Medewerkers moeten harder werken omdat er minder werkdagen zijn en omdat patiënten nog voor het nieuwe jaar medicijnen hamsteren om een eigen-risicobetaling aan het begin van het jaar te voorkomen. Toch zijn er geen typische hamstermiddelen. Dit meldt de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW48 - 02-12-2016 | door SFK

Voorstel pakketbeperking treft 1,7 miljoen patiënten

Uiteindelijke effecten advies Zorginstituut laten zich moeilijk voorspellen

Het Zorginstituut Nederland adviseert in een conceptadvies om paracetamol 1000 mg en receptplichtige vitaminen en mineralen uit te sluiten van het verzekerde pakket. Dit zou volgens het instituut jaarlijks € 120 miljoen besparen. De SFK berekende dat dit 1,7 miljoen patiënten treft. Dit meldt de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW47 - 25-11-2016 | door SFK

Gebruik benzodiazepines daalt gestaag, maar traag

Zowel verstrekte hoeveelheid benzo’s als aantal gebruikers neemt af

Openbare apotheken verstrekten vorig jaar 167 miljoen standaarddagdoseringen (DDD) aan benzodiazepines. Vier jaar geleden was dat nog 12 miljoen meer. Dat komt neer op een gemiddelde jaarlijkse daling van 1,7%. De afgelopen jaren nam ook het aantal gebruikers af. De hoeveelheid die zij gemiddeld per jaar gebruikten bleef gelijk. Dit meldt de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW46 - 18-11-2016 | door SFK

Gebruik nieuwe HCV-middelen piekte na opname basispakket

Ongeveer 10% HCV-patiënten is behandeld met nieuwe therapieën

Nadat de nieuwe generatie HCV-middelen in het basispakket waren opgenomen voor hepatitis C-patiënten in alle ziektestadia, steeg het aantal gebruikers sterk. Vanaf maart 2016 is weer een dalende trend te zien, nadat veel patiënten die hadden gewacht op de nieuwe therapie hun behandeling hadden afgerond. Dit meldt de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW45 - 11-11-2016 | door SFK

ICS-gebruik bij COPD ontsnapt aan aandacht

Geneesmiddelgerelateerde problemen bij ruim één op vier polyfarmaciepatiënten

Een gemiddelde openbare apotheek verzorgt 950 polyfarmacie-patiënten. Bij 27% van hen worden één of meerdere geneesmiddelgerelateerde aandachtspunten gesignaleerd. ‘Overbodig gebruik van inhalatiecorticosteroïden bij vermoedelijk COPD’ kwam in september 2016 het meest voor. Dit meldt de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW44 - 04-11-2016 | door SFK

Document acties

Back to top