Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

KNMP

‘Met z’n drieën hebben we een nieuw middel gekozen’

Deelnemers KNMP-pilot testen farmacogenetica in de praktijk

Nu de KNMP Farmacogenetica Pilot bijna een jaar loopt, zijn twee deel­nemende apothekers zo mogelijk nog enthousiaster over de mogelijkheden. “Als we over dertig jaar terugkijken, dan denken we: jee, dat ging nog zonder DNA-test. Dat was echt een schot hagel.”

PW20 - 18-05-2018 | door Karen Bos

CYP2B6 heringedeeld: nieuwe contra-indicaties

Aan CYP2B6 zijn 3 nieuwe contra-indicaties met de variant *5 toegevoegd om verwarring en daardoor onterechte dosisverlagingen van efavirenz te voorkomen. Het Geneesmiddel Informatiecentrum (GIC) van de KNMP adviseert apothekers om in het AIS te controleren of patiënten aan CYP2B6-contra-indicaties zijn gekoppeld en hen om te zetten naar de juiste contra-indicatie als zij de *5-variant hebben.

PW20 - 18-05-2018 | door KNMP

Aangepast advies dreigend tekort van Bactroban Neuszalf 2%

GSK heeft het advies van 26 maart 2018 voor het dreigende tekort aan Bactroban Neuszalf 2% op twee punten aangepast. Dit gebeurde in overleg met CBG en IGJ. De wijzigingen van het advies staan in een nieuwe versie van de Direct Healthcare Professional Communication (DHPC).

PW20 - 18-05-2018 | door KNMP

‘Onderwijs en onderzoek zijn even belangrijk’

Een gelijkwaardig aanzien van onderwijskwaliteiten en wetenschappelijke merites

Hoogleraren en hoofddocenten worden vooral benoemd op basis van hun wetenschappelijke output en niet op de kwaliteit van hun onderwijs. “Het opzetten van onderwijs vergt net zoveel energie als het doen van onderzoek. Het is net zo nuttig en belangrijk”, aldus Martina Teichert.

PW19 - 11-05-2018 | door KNMP

Verwisselen insulines Fiasp en Tresiba

Novo Nordisk waarschuwt voor het risico op verwisseling tussen de insulines Fiasp en Tresiba. Geadviseerd wordt patiënten die beide insulines gebruiken hierop te attenderen.

PW19 - 11-05-2018 | door KNMP

Declareren: vraag of patiënt verblijft in Wlz-instelling met behandeling

“Vraag aan de patiënt, of aan diens familie, of hij in een Wlz-instelling mét behandeling verblijft. Declaraties voor patiënten die verblijven in een Wlz-instelling met behandeling zijn bestemd voor de betreffende Wlz-instelling, en niet voor de zorgverzekeraar.” Dit concludeert Claudia van Waardhuizen, beleidsadviseur van de KNMP, na constructief overleg met Zorgverzekeraars Nederland (ZN).

PW19 - 11-05-2018 | door KNMP

Strijd tegen regeldruk farmacie eerder marathon dan sprint

‘Samenwerking en vooruitkijken is van groot belang’

De strijd tegen regeldruk in de farmacie lijkt eerder op een marathon dan een sprint. Diverse initiatieven zijn en worden genomen, maar steeds weer doemen nieuwe hindernissen op. De KNMP is een betrokken partij.

PW18 - 04-05-2018 | door Dennis Mulkens

Doseringsadviezen 235 geneesmiddelen bij dialyse

De doseringsadviezen van alle 235 geneesmiddelen bij dialyse zijn beschikbaar. Voorschrijvers en apothekers kunnen de adviezen raadplegen via de medicatiebewaking in de arts- en apotheekinformatiesystemen, KNMP Kennisbank en het IM.

PW18 - 04-05-2018 | door KNMP

KNMP in Nieuwsuur over geneesmiddelentekorten

De KNMP heeft in Nieuwsuur gereageerd op de toename van geneesmiddelentekorten. Actuele aanleiding is een brandbrief van de Vereniging van Verslavingsgeneeskunde aan het ministerie van VWS over het niet beschikbaar zijn van cruciale medicatie.

PW18 - 04-05-2018 | door KNMP

Ruim 600 klachten voor zorg openbare apotheken

Tegen openbare apotheken zijn in 2017 5 geschillen en 609 klachten ingediend door patiënten. Voor de huisartsen waren dit er respectievelijk 76 en 639. Dit blijkt uit rapportages van de Stichting Klanten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE) en Quasir.

PW18 - 04-05-2018 | door KNMP

Bijna 80% meer opvragingen uit het LSP

Het aantal opvragingen van medicatiegegevens uit het Landelijk Schakelpunt (LSP) is tussen 2015 en 2017 met 78% toegenomen tot ruim 35 miljoen. Dit blijkt uit het rapport Effecten en baten gebruik zorginfrastructuur dat VZVZ opstelde met koepelorganisaties van zorgaanbieders en met Zorgverzekeraars Nederland.

PW18 - 04-05-2018 | door KNMP

Apotheekbereiding nodig voor goede zorg op maat

Richtlijn Bereiden gaat uit van zorg voor individuele patiënt

Apotheekbereidingen zijn weer actueel. Een toenemend aantal geneesmiddeltekorten, steeds duurdere medicijnen en therapie op maat voor de individuele patiënt. In al deze situaties kan een apotheekbereiding uitkomst bieden.

PW17 - 27-04-2018 | door Linda de Graaf

Eric Janson nieuwe directeur KNMP

Eric Janson is per 17 april 2018 de nieuwe directeur van de KNMP. De 56-jarige Janson heeft een brede ervaring in de gezondheidszorg en was eerder directielid en bestuurder in de ziekenhuiswereld. Hij zegt zich te verheugen op zijn entree in de farmacie. “Als student geneeskunde kwam ik in Groningen de apothekers al tegen. Maar later uiteraard ook in de ziekenhuizen.”

PW17 - 27-04-2018 | door KNMP

Steun voor rapport Versterking zorgfunctie openbaar apothekers

Contracteerpartijen terughoudend over ander model bekostiging

De vier grote contracteerpartijen in de farmacie zaten op uitnodiging van de bestuurscommissie Dynamo aan tafel met input voor het rapport Versterking van de zorgfunctie van openbaar apothekers. Ze reflecteren, nu de inkt is opgedroogd.

PW17 - 27-04-2018 | door Dennis Mulkens

KNMP: betere controle op productie geneesmiddelen

De controle op de productie van geneesmiddelen moet scherper en frequenter. Dit stelt voorzitter Gerben Klein Nulent van de KNMP namens de apothekers­organisatie naar aanleiding van een uitzending van het televisie­programma Zembla. “Vooropgesteld: de kwaliteit van de geneesmiddelen in Nederland is in beginsel goed. Maar onze zorgen nemen toe door de productie op afstand. Daarnaast is ook de duurzaamheid van belang.”

PW17 - 27-04-2018 | door KNMP

Meer praktijkonderzoek en betere faciliteiten gewenst

Een bredere basis nodig voor het apothekersvak

Meer apothekers zouden zich met praktijkonderzoek moeten bezighouden en ze verdienen een betere begeleiding. Dat vindt het KNMP-bestuur. “Tijdens een serie invitational conferences zoeken we uit hoe onderzoek, onderwijs en beleid beter met elkaar vervlochten kunnen worden”, aldus Sijtze Blaauw.

PW16 - 20-04-2018 | door Mart Vogel

Praktijktoets richtlijn diabetes leidt tot veel aanpassingen

Intensieve ledenparticipatie bij implementatie richtlijnen onmisbaar

In 33 openbare apotheken is met een praktijktoets de haalbaarheid van de kernaanbevelingen uit de richtlijn diabetes onderzocht. Het gevolg: een flink aantal vervallen, aangepaste of duidelijker geformuleerde aanbevelingen.

PW16 - 20-04-2018 | door Mart Vogel

Apothekers maken 545 keer melding van datalek

Apothekers maakten 545 keer melding van een data­lek in 2017. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ontving vorig jaar 10.000 meldingen van datalekken. De meeste meldingen, 3.105 in totaal, kwamen uit de sector zorg en welzijn.

PW16 - 20-04-2018 | door KNMP

Apothekers in de media door stijgende geneesmiddelentekorten

Kwartaal in beeld

De geneesmiddelentekorten zorgen ook in 2018 voor aandacht in de media. Voorts is er belangstelling voor een rapport van adviesbureau Berenschot, gemaakt in opdracht van de KNMP. Hierin wordt het verband tussen tekorten en het preferentiebeleid blootgelegd.

PW16 - 20-04-2018 | door KNMP

PRISMA-symposium 2018: aanmelden mogelijk

Het PRISMA-symposium met de titel ‘Deprescribing: meer gezondheid met minder medicatie’ vindt plaats op 15 mei 2018 in de Eenhoorn te Amersfoort.

PW16 - 20-04-2018 | door KNMP

Document acties

Vacatures
Ziekenhuisapotheker

Meander Medisch Centrum | Amersfoort

Apotheker

KNMP | Den Haag

Implementation & performance manager

Alliance Healthcare Nederland | ’s-Hertogenbosch

Meer…
Back to top