Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Sections

KNMP

Twee nieuwe apps gelanceerd: GnmVerkeer en NierDosering

De nieuwe apps vervangen de eerder uitgegeven zakboekjes

De KNMP introduceert in februari 2017 twee nieuwe apps. De apps GnmVerkeer en NierDosering komen in de plaats van de eerder uitgegeven zakboekjes. Eerder lanceerde de KNMP al de app IA Oncologie 2016 en de Appotheek.

PW7 - 17-02-2017 | door KNMP

Sterkebottenboekje bij speciale doelgroepen

In twee weken ruim 16.000 suppletieadviezen via online test

Apothekers zetten Het sterkebottenboekje in voor specifieke doelgroepen, zoals gedetineerden, vrouwen die orale anticonceptie afhalen en senioren. De bijbehorende online test is in twee weken 16.340 keer doorlopen. Een tweede druk van het boekje is inmiddels beschikbaar.

PW7 - 17-02-2017 | door KNMP

Alexanderpraat

Twee weken geleden informeerde de minister de Tweede Kamer over de uitkomsten van het Vervolgonderzoek Medicatieveiligheid. In de wandelgangen veelal aangeduid als HARM-3. Een naam die associaties oproept met een remake van een Hollywood-kaskraker. Meestal is de derde editie niet de beste. En inderdaad: de uitkomst is meer dan verontrustend. Het aantal geneesmiddelgerelateerde ziekenhuisopnames bij 65-plussers steeg van 39.000 in 2008 tot 49.000 in 2013. Volgens de onderzoekers zou bijna de helft hiervan potentieel vermijdbaar zijn.

PW7 - 17-02-2017 | door Léon Tinke

VWS: 'Apotheker grote rol medicatieveiligheid'

KNMP: ‘Extra budget toekennen aan farmaceutische zorg’

De apotheker is bij uitstek de zorgverlener die veilig gebruik van geneesmiddelen kan bevorderen. Dat zegt minister Schippers in een Kamerbrief bij het op 1 februari verschenen rapport van het Vervolgonderzoek Medicatieveiligheid (VM) dat in opdracht van het ministerie van VWS werd uitgevoerd onder leiding van het Erasmus MC.

PW6 - 10-02-2017 | door KNMP

Handhaving GDS-norm vraagt goede voorbereiding apothekers

Ervaringsdeskundigen delen tips op KNMP-bijeenkomst

De norm voor Geneesmiddelendistributiesystemen (GDS) implementeren is haalbaar, maar heeft wel wat voeten in de aarde. Dat was de boodschap van drie ervaringsdeskundigen die apothekers in Utrecht bijpraatten. “Als je het niet hebt beschreven, geldt het niet.”

PW6 - 10-02-2017 | door Berit Sinterniklaas

Motto Floor-Schreudering: niet vinken, maar vonken

Nieuwe opleidingsdirecteur vervolgopleiding tot openbaar apotheker

Annemieke Floor-Schreudering is sinds 1 januari 2017 de nieuwe opleidingsdirecteur van de vervolgopleiding tot openbaar apotheker. Een functie met veel perspectieven, op de korte en lange termijn.

PW6 - 10-02-2017 | door Dennis Mulkens

Alexanderpraat

Samen met andere zorgverleners in de eerste lijn organiseerde de KNMP twee weken geleden een symposium op Terschelling. Honderd prominenten in de zorg maakten de oversteek.

PW6 - 10-02-2017 | door Léon Tinke

Gemeenten en apotheken in gesprek over medicijnafval

KNMP tekent intentieverklaring beperking medicijnresten in water

De KNMP zette vorig jaar het probleem rondom de afvoer van overtollige genees-middelen op de kaart. Ondertussen zijn op verschillende plekken afspraken gemaakt, maar de gesprekken lopen niet overal soepel. Zorgelijk, want correcte afvoer voorkomt vervuiling van oppervlakte- en drinkwater.

PW5 - 03-02-2017 | door Berit Sinterniklaas

Nieuwste behandelrichtlijnen in IM 2017

56 nieuwe stoffen in Informatorium 2017

Het Informatorium Medicamentorum (IM) 2017 is uit in boekvorm. Met 56 nieuwe stoffen is het naslagwerk weer volledig actueel. Abonnees ontvangen het boek per post en bestellen kan via knmp.nl/im.

PW5 - 03-02-2017 | door KNMP

Alexanderpraat

In de farmacie wordt het meeste werk achter de schermen verricht. Niet aan, maar achter de balie. In de kelder, het laboratorium en de achterkamertjes.

PW5 - 03-02-2017 | door Léon Tinke

´Breedte professionele vakgebied apotheker waarborgen´

AGM: positionering en ontwikkeling Apotheker Geneesmiddel & Maatschappij

De sectie BO3 heet sinds 14 december 2016 Apotheker Geneesmiddel & Maatschappij (AGM). Het bestuur wil met de naamswijziging een sterkere herkenning en erkenning creëren voor de leden van de sectie.

PW4 - 27-01-2017 | door Dennis Mulkens

Alexanderpraat

Weet u het nog? Vorig jaar rond deze tijd opende het NOS-journaal met de oplopende geneesmiddelentekorten. De KNMP pleitte ervoor dat fabrikanten een dreigend tekort eerder melden. Zo’n lobby vergt een lange adem: soms duurt het even, maar dan heb je ook wat.

PW4 - 27-01-2017 | door Léon Tinke

VWS: apotheker hoofdrol veilig voorschrijven

Apotheker meer betrekken bij medicatieoverdracht

De apotheker moet meer worden betrokken bij medicatieoverdracht en -verificatie. En de huidige gemiddelde vergoeding van 48 euro voor een medicatiebeoordeling is “wat mager”. Dat schrijft minister Schippers van VWS in een brief aan de Tweede Kamer als reactie op het rapport van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) over voorwaarden voor veilig voorschrijven.

PW4 - 27-01-2017 | door KNMP

Doen en blijven doen, ook bij de apotheek

Handvatten voor een bredere kijk op de patiënt

Binnen de fysiotherapie, bij steeds meer huisartsen en praktijk-ondersteuners is de methode ‘Doen en blijven doen’ inmiddels genoegzaam bekend. Maar voor de apotheker is deze aanpak ter bevordering van de medicatiebegeleiding nog vreemd. Daar komt verandering in, nu er in de nascholing aandacht voor is.

PW3 - 20-01-2017 | door Dennis Mulkens

Genotypering voor jubileumcongres

Bezoekers van het KNMP-jubileumcongres ‘Farmaco-genetica: maatwerk voor de apotheker’ kunnen tegen een speciale prijs van 118 euro excl. BTW een DNA-paspoort aanvragen van diagnostische kwaliteit, met 6 genen en 23 varianten. Het Erasmus MC sponsort de pasjes, die gewoonlijk 618 euro excl. BTW kosten. Prof. dr. Ron van Schaik (Erasmus MC) en dr. Jesse Swen (LUMC) behandelen tijdens congres de toepassing van de genotypen in de praktijk.

PW3 - 20-01-2017 | door KNMP

Adviezen voor penicillines en aminoglycosiden gereed

KNMP-project brengt effect dialyse op kinetiek in kaart

Het aantal doseringsadviezen voor nierdialyse in de G-Standaard groeit gestaag. Inmiddels zijn er enkele tientallen beschikbaar. Eind 2017 zijn naar verwachting voor 235 middelen dialyse-adviezen gereed.

PW3 - 20-01-2017 | door Marc de Leeuw

Alexanderpraat

De afgelopen decennia heeft het medicijngebruik in ons land een enorme vlucht genomen. Dit jaar zullen in Nederland 250 miljoen receptgeneesmiddelen worden voorgeschreven en afgeleverd. In bijna alle gevallen gaat dat goed. We vinden dat vanzelfsprekend, maar dat is het niet. Dankzij de checks and balances en de hoogwaardige zorg van arts en apotheker is het aantal medicijnincidenten relatief beperkt. Dit neemt uiteraard niet weg, dat ieder incident er één te veel is. Dankzij de gezamenlijke inspanningen van artsen en apothekers gebruiken wij in Nederland relatief veel merkloze geneesmiddelen.

PW3 - 20-01-2017 | door Léon Tinke

Metformine ook bij ernstig verminderde nierfunctie

Doseeradvies per 1 januari beschikbaar in G-standaard

Metformine hoeft niet te worden onthouden aan patiënten met ernstig verminderde nierfunctie. Dat adviseert de Werkgroep Geneesmiddelen bij verminderde nierfunctie van de KNMP. Ze herzag de eerdere contra-indicatie na signalen uit de praktijk.

PW1/2 - 13-01-2017 | door Brigit Wensveen

2017 – een bijzonder farmaceutisch jaar

Jubileum KNMP aanleiding voor tal van activiteiten

Een nieuwjaars-wensch van de Asch-karmans*. Opgedragen aan alle Heeren Kooplieden, Burgers en Inwoonders der stad Amsterdam. Voor het jaar 1842. Een cadeautje voor de bevolking van de askarremannen. Dat was al 175 jaar geleden een geste van deze eerzame beroepsgroep voor de gewaardeerde cliëntèle.

PW1/2 - 13-01-2017 | door Gerben Klein Nulent

Campagne botkwaliteit en vitamine D

KNMP viert jubileum met leden en publiek

De KNMP viert dit jaar haar 175e jubileum. In dit kader start op 30 januari een landelijke publiekscampagne over sterke botten. Met daarin bijzondere aandacht voor de rol van vitamine D. Apothekers delen een gratis informatieboekje uit: Het sterkebottenboekje.

PW1/2 - 13-01-2017 | door Ilse Oranje

Document acties

Back to top