Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

KNMP

Falsified Medicines Directive in vogelvlucht

In de strijd tegen geneesmiddelvervalsingen wordt een nieuwe Europese wet van kracht, de FMD. Elke verpakking van een receptplichtig geneesmiddel in Europa krijgt vanaf 9 februari 2019 een unieke identificatiecode, die is vastgelegd in een centrale databank. Apotheekhoudenden geven dan alleen geneesmiddelendoosjes met geldige identificatiecodes uit.

PW01/02 - 12-01-2018 | door Dennis Mulkens

Met StiPCO naar de herregistratie

Drie vliegen in één klap met nascholingen binnen programma

Bezig met de herregistratie als openbaar apotheker? StiPCO biedt uitkomst. Met de scholingsvorm ‘toetsing’ bijvoorbeeld. “StiPCO-scholingen focussen juist op die competenties die verplicht zijn.”

PW01/02 - 12-01-2018 | door Karen Bos

Léon Tinke verlaat de KNMP

Het KNMP-bestuur en Léon Tinke hebben in het weekend van 10 december 2017 besloten om de samen­werking te beëindigen vanwege een onderling verschil van inzicht. Léon Tinke heeft zijn functie van algemeen directeur van de KNMP neergelegd.

PW51/52 - 22-12-2017 | door KNMP

KNMP pleit voor wettelijke uitzondering bij drugstest

De KNMP pleit in een brief aan de Tweede Kamer voor een spoedwijziging van de Wegen­verkeerswet, zodat de wet niet langer van toepassing is bij medicinaal gebruik van morfine, dexamfetamine en medicinale cannabis. Op dit moment geeft de speekseltest, die wordt ingezet om het gebruik van drugs in het verkeer te detecteren, een (vals)positieve uitslag bij honderdduizenden patiënten. Waardoor zij formeel niet meer mogen autorijden.

PW51/52 - 22-12-2017 | door KNMP

Jaar in beeld

2017: KNMP en de grote dossiers

De KNMP speelt in 2017 een actieve rol rondom een aantal grote dossiers in de farmacie. Gekaapte geneesmiddelen, dure geneesmiddelen, geneesmiddelen-tekorten én de apotheekbereidingen staan breeduit in de belangstelling.

PW51/52 - 22-12-2017 | door KNMP

Dermatica op Recept beleeft vijfde herziene editie

Apotheekbereidingen in de therapie van huidaandoeningen

Apotheekbereidingen dienen diverse doelen. Ze bieden medicatie op maat, vormen een alternatief voor geneesmiddelentekorten of zijn van nut wanneer de industrie een geneesmiddel niet kan of wil maken. In Dermatica op Recept komen alle voorbeelden voorbij.

PW51/52 - 22-12-2017 | door KNMP

LSP-vergoeding voor apothekers gaat omhoog

Waardering zorgverzekeraars voor verbeterplan

Het lopende LSP-verbeterplan krijgt een vervolg. Zorgverzekeraars zijn tevreden over de vorderingen die apothekers maken en hebben inmiddels hun steun toegezegd voor de komende jaren.

PW50 - 15-12-2017 | door KNMP

KNMP-richtlijn maakt medicatiebewaking inzichtelijk voor apothekers

Signaleren farmacotherapiegerelateerde problemen

De nieuwe KNMP-richtlijn Medicatiebewaking is inmiddels geautoriseerd. De richtlijn geeft aanbevelingen voor een optimale medicatiebewaking in de apotheek. Een deel van de medicatiebewakingssignalen is bekend. Veel apothekers bewaken ook al op nieuwe signalen, zoals het ontbreken van preventieve therapie.

PW50 - 15-12-2017 | door Linda de Graaf

Hekkensluiter

Alexanderpraat

De OESO, de organisatie van 35 rijke industriële landen heeft afgelopen maand haar jaarlijkse rapport met de stand van de gezondheidszorg uitgebracht. De boekhouders van de Nederlandse zorg zullen meer dan content zijn met de cijfers voor de farmacie. Zowel qua uitgaven als uitgavenontwikkeling bungelt Nederland in de staartgroep.

PW50 - 15-12-2017 | door Léon Tinke

Onjuiste barcode Sertraline Accord 50 en 100 mg in de G-Standaard

In de G-Standaard van december is een verkeerde barcode gekoppeld aan Sertraline Accord 100 mg. In plaats daarvan is de barcode van Sertraline Accord 50 mg opgenomen. Dit betekent dat de barcode-eindcontrole van Sertraline Accord 100 mg onjuist is.

PW50 - 15-12-2017 | door KNMP

Tweede Kamer wil dat VNG knelpunten inzameling medicijnafval oplost

De Tweede Kamer roept de regering op om met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) de knelpunten rond inzameling van medicijnafval in apotheken op te lossen. Op dinsdag 5 december 2017 heeft de Tweede Kamer de motie van Matthijs Sienot (D66) en Carla Dik-Faber (CU) aangenomen.

PW50 - 15-12-2017 | door KNMP

Nierfunctiewaarde: het blijft een schatting

Geen wijziging nodig voor doseringsadviezen in G-Standaard

Hoe moeten apothekers omgaan met doseringsadviezen bij verminderde nier-functie? En waarom gebruikt de G-Standaard de creatinineklaring en niet eGFR? Voor veilig medicatiegebruik biedt dat geen betere uitkomst voor de patiënt, aldus de KNMP-werkgroep ‘Geneesmiddelen bij verminderde nierfunctie’.

PW49 - 08-12-2017 | door KNMP

KNMP reikt Jong Talent Prijzen uit aan farmaciestudenten

KNMP-bestuurslid Sijtze Blaauw reikte 27 november 2017 de Jong Talent Prijzen uit aan vier studenten in de categorie farmacie en (bio)farmaceutische wetenschappen.

PW49 - 08-12-2017 | door KNMP

VZVZ ook in cassatie in het gelijk gesteld

De Hoge Raad heeft het cassatieberoep van de Vereniging Praktijk­houdende Huisartsen (VPH) op 1 december 2017 verworpen. Hiermee is bevestigd dat VZVZ volledig werkt binnen de kaders van wet- en regelgeving. Met deze uitspraak is een einde gekomen aan de gerechtelijke procedure die de VPH jarenlang voerde.

PW49 - 08-12-2017 | door KNMP

Filistijnen

Alexanderpraat

David tegen Goliath. David heette afgelopen weken Paul Lebbink, bereidend apotheker in Den Haag. Goliath, dat was de fabrikant van Orkambi. Vertex ging de media in als pars pro toto voor Big Pharma die over de ruggen van doodzieke patiënten torenhoge winstmarges boekt.

PW49 - 08-12-2017 | door Mariël Croon

Exacte kosten invoering FMD voor apotheker nog ongewis

Adviesbureau Roland Berger pleit voor geleidelijke implementatie

Het dossier Falisfied Medicines Directive (FMD) werpt zijn schaduw ver vooruit. De invoering per 9 februari 2019 brengt de nodige maatschappelijke kosten met zich mee. De KNMP is nauw betrokken om ontwikkelingen rondom kosten en data voor apotheekhoudenden te bewaken en de impact voor de patiënt te beperken.

PW48 - 01-12-2017 | door Dennis Mulkens

Bijeenkomst VvAA bevestigt administratieve lastendruk

Een bijeenkomst van de VvAA heeft zaterdag 18 november nog eens helder gemaakt dat de druk op apothekers groot is als het gaat om administratieve lasten. Op basis van eerdere brainstormsessies en de schrapsessie ‘(Ont)regel de zorg’ in het weekend is geconcludeerd dat apothekers 39% van de tijd kwijt zijn aan administratieve lasten.

PW48 - 01-12-2017 | door KNMP

De KNMP is blij met komst EMA

De KNMP verwacht dat de komst van het EMA naar Amsterdam een verdere impuls geeft aan het innovatief geneesmiddelenonderzoek in ons land. Volgens KNMP-directeur Léon Tinke bevestigt de keuze voor de hoofdstad de sterke reputatie van de Nederlandse farmacie in internationaal verband. “Het is een enorme erkenning voor de expertise in ons land.”

PW48 - 01-12-2017 | door KNMP

KNMP Kennisbank in 2018: meer gebruiksgemak en moderner design

De KNMP werkt aan een vernieuwde KNMP Kennisbank met meer gebruiksgemak en een moderner design. De lancering van de hedendaagse vormgeving staat gepland voor januari 2018. In de herfst van 2018 komt er nog meer overzicht in het Informatorium Medicamentorum, plus een aantal vernieuwde functionaliteiten.

PW48 - 01-12-2017 | door KNMP

Van trial and error naar voorspellen

E-learning StiPCO werpt licht op praktische toepassing farmacogenetica

Ja, het kan echt al, met de KNMP Kennisbank: doseren op genvariant. Prof. dr. Ron van Schaik geeft tekst, uitleg en praktijkvoorbeelden in de StiPCO-scholing Farmacogenetica van CME-Online, door apothekers beoordeeld met een 8,5.

PW48 - 01-12-2017 | door Karen Bos

Document acties

Back to top