Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

KNMP

Advies CBG: Esmya mag weer beperkt worden toegepast

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) heeft de indicatie van Esmya (ulipristalacetaat) ingeperkt en adviseert zorg­verleners alleen patiënten te behandelen als de leverfunctie in orde is. Deze maatregelen vervangen de tijdelijke beperkende maatregelen die in februari 2018 uit voorzorg genomen zijn, tijdens de herbeoordeling.

PW33en34 - 17-08-2018 | door KNMP

Minister Bruins bij StiPCO-dag Rotterdam op 27 september

Minister Bruins van VWS heeft toegezegd aanwezig te zijn bij de laatste StiPCO-dag in Rotterdam op 27 september 2018. Hij houdt daar van 15.00 tot 15.30 uur een lezing over de openbaar apotheker als zorg­verlener in de multidisciplinaire eerstelijns zorg.

PW33en34 - 17-08-2018 | door KNMP

Koninginnerit

Alexanderpraat

Tekorten, preferentie, recalls. Apothekers zijn net wielrenners. Alleen ploeteren zij zich het hele jaar over zware cols en niet alleen tijdens de Tour de France. En het zijn niet alleen je eigen apothekerstaken. Als manager van de apotheek moet je ook zorgen dat je de informatie overbrengt naar het apotheekteam en dat artsen hierin meegaan.

PW33en34 - 17-08-2018 | door Reinier Bax, voorzitter LOA

Op de bres voor zorg aan ouderen

Drie leden van de nieuwe Special Interest Group Ouderen aan het woord

Ouderen vormen de groep patiënten met wie je echt een band op kunt bouwen. De Special Interest Group (SIG) Ouderen is nieuw en valt onder de Wetenschappelijke Sectie Openbaar apothekers (WSO) van de KNMP. De SIG-leden hebben uiteenlopende achtergronden en een gezamenlijk doel: de ouderenzorg in de apotheek meer vorm geven.

PW33en34 - 17-08-2018 | door Ilse Boekweg

‘Een assistente haalde structureel geneesmiddelen uit de afvalton’

De helpdesk Arbeidszaken beantwoordt veelgestelde en bijzondere vragen

Jaarlijks komen tienduizenden vragen van apothekers binnen bij de helpdesks van de KNMP, SFK en Z-Index. In een nieuwe serie bespreken medewerkers achter de helpdesks veelvoorkomende en lastige vragen, tips en bijzondere zaken die binnenkomen. De helpdesk Arbeidszaken is als eerste aan de beurt, apothekers consulteren deze rond de 5500 keer per jaar.

PW31en32 - 03-08-2018 | door Ilse Boekweg

Bijna een miljoen extra controles om medicatieveiligheid te verbeteren

In totaal zijn in 2017 bijna een miljoen landelijke Medisch Farmaceutische Beslisregels (MFB’s) afgehandeld door apothekers. Dit blijkt uit verzamelde data van bijna 90% van de Nederlandse apotheken. De MFB’s helpen bij het extra controleren op medicatieveiligheid. Bij een op de vijf afgehandelde MFB’s zijn aanpassingen volgens de vigerende richtlijnen doorgevoerd.

PW31en32 - 03-08-2018 | door KNMP

Onberispelijk

Door de grote valsartan-recall staat de kwaliteit van geneesmiddelen weer volop in de spotlights. In april dit jaar kwam de geneesmiddelproductie ook in de media. De KNMP bracht toen na een uitzending van Zembla een persbericht naar buiten waarin we ervoor pleitten dat de controle op de productie van geneesmiddelen scherper en frequenter moet.

PW31en32 - 03-08-2018 | door Gerben Klein Nulent, voorzitter KNMP

Verkiezingen bestuurslid AGM: de twee kandidaten zijn bekend

Apothekers Jaap Claessens en Jaap Hoogeterp stellen zich kandidaat voor de vacante positie in het bestuur van de sectie Apotheker Geneesmiddel & Maatschappij (AGM). AGM-leden krijgen eind augustus een uitnodiging om te stemmen op de kandidaat van hun keuze.

PW31en32 - 03-08-2018 | door KNMP

Huisarts mag nu ook GLP-1-agonisten voorschrijven

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) geeft aan dat huisartsen nu ook GLP-1-agonisten mogen voorschrijven. De verzekeraars hebben dit besloten na de recente aanpassing van de NHG-Standaard Diabetes type 2.

PW29en30 - 20-07-2018 | door KNMP

Over: Geneesmiddelentekorten, administratieve lasten en FMD

Kwartaal in beeld

De geneesmiddelentekorten blijven de gemoederen bezighouden. Ditmaal is de KNMP in het nieuws over de tekorten van geneesmiddelen die voorgeschreven worden binnen de verslavingszorg. Steeds meer patiënten worden de dupe van tekorten. Verder zijn apothekers in de media over de administratieve lasten en medicinale cannabis.

PW29en30 - 20-07-2018 | door KNMP

Gezocht voor KNMP-campagne: echte apothekers in de hoofdrol

Voor de camera staan om over het apothekersvak te vertellen? Apothekers die dat leuk vinden, kunnen zich opgeven voor de publiekscampagne van de KNMP over de website Apotheek.nl. De campagne, met alleen echte apothekers in de hoofdrol, moet medicijngebruikers en niet-medicijngebruikers informeren over de toegevoegde waarde van Apotheek.nl.

PW29en30 - 20-07-2018 | door KNMP

Bakkerij

De maatschappij is zich onvoldoende bewust hoe apothekers de Nederlandse gezondheidszorg positief beïnvloeden. Apothekers doen dat in al hun verschijningsvormen, heb ik gemerkt na twee maanden als algemeen directeur van de KNMP.

PW29en30 - 20-07-2018 | door Eric Janson, algemeen directeur KNMP

Afvoer ingezamelde geneesmiddelenresten in 93% van Nederlandse gemeenten geregeld

De inzameling van medicijnafval is in 93% van de Nederlandse gemeente inmiddels goed geregeld. Dit blijkt uit het derde ‘KNMP Onderzoek Medicijnafval’. Mede dankzij de steun van de KNMP zijn apotheken er in geslaagd om in nagenoeg alle gemeenten te komen tot goede afspraken. In 2016 was dit in nog maar 55% van de gemeenten het geval.

PW27en28 - 06-07-2018 | door KNMP

Wat mag er in de koffer?

Aandachtspunten voor geneesmiddelen mee op reis

Benzodiazepines en medicinale cannabis meenemen op reis kan niet zomaar, ook niet binnen Europa. Een Schengenverklaring of Engelstalige medicijnverklaring is meestal nodig. En zelfs dan wordt het niet per definitie geaccepteerd. Het blijkt nog niet altijd helder te zijn hoe geneesmiddelen meegenomen mogen worden op vakantie. Daarom een overzicht.

PW27en28 - 06-07-2018 | door Ilse Boekweg

Weer vergoedingsstatus wondverband en compressiemiddelen in G-Standaard

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) beoordeelt sinds juni 2018 weer op landelijk niveau de vergoedingsstatus van wondverband- en compressie-hulpmiddelen. Hierdoor is in de G-Standaard zichtbaar wanneer verbandhulpmiddelen niet vergoed worden. Wanneer is aangegeven dat er wel vergoed wordt, is dit nog wel steeds afhankelijk van het inkoop-beleid van de individuele zorgverzekeraar.

PW27en28 - 06-07-2018 | door KNMP

Goede zorg

Op de afgelopen districtsledenbijeenkomsten is enthousiast en interactief gesproken over goede zorg. Goede zorg is onze taak als apotheker en dat willen we laten zien. In de dagelijkse praktijkvoering loopt het wel eens anders. Het is dan ook niet voor niets dat er een Professionele Standaard is. Apothekers zijn verantwoordelijk hiervoor en geven zelf richting, koers en invulling. Ook onbewust, bleek uit gesprekken die ik voerde. “Goede zorg, dat doe je toch gewoon. Soms pak ik die oranje klapper erbij. Effe gauw checken of ik aan alles heb gedacht, super handig”.

PW27en28 - 06-07-2018 | door Steven Verhagen-Smits, openbaar apotheker en lid WSO-bestuur

Minister Bruins over magistrale bereiding: meer helderheid en minder belemmeringen

VWS-minister Bruno Bruins wil meer helderheid en minder belemmeringen rondom de magistrale bereiding. Dit schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer, waarin de minister voor Medische Zorg een pakket aan maatregelen aankondigt om de uitgaven voor genees- en hulp­middelen te beheersen.

PW26 - 29-06-2018 | door KNMP

Doorgeleverde morfinecassettes blijven tot nader order vergoed

Zorgverzekeraars hebben aangegeven tot nader order de doorgeleverde morfinecassettes van grootbereiders nog wel te vergoeden, in ieder geval tot 1 augustus. De vergoeding geldt ook voor infuuszakken en spuiten. Dit blijkt uit navraag van de KNMP bij zorgverzekeraars.

PW26 - 29-06-2018 | door KNMP

Tekort

‘Te is nooit goed.’ Door het aanbestedingsbeleid van de zorgverzekeraars blijft die ‘te’ aan de orde van de dag. Geneesmiddelen moeten geproduceerd worden tegen te lage kosten, fabrikanten hebben te weinig voorraden, de arbeidsomstandigheden zijn te treurig, duurzaamheid is te vaak niet aan de orde. Dit alles leidt tot geneesmiddelentekorten, dat merken we dagelijks in de apotheek.

PW26 - 29-06-2018 | door Gerben Klein Nulent, voorzitter KNMP

KNMP stelt e-learning over laaggeletterdheid beschikbaar via CME-Online

De KNMP stelt in samenwerking met het online nascholingsinstituut CME-Online de e-learning ‘Bevorderen van juist medicijngebruik onder laag­geletterden’ beschikbaar. De ruim 13.000 CME-Online-geabonneerde apothekersassistenten kunnen zo gebruikmaken van de e-learning. De cursus is met 1 punt geaccrediteerd.

PW25 - 22-06-2018 | door KNMP

Document acties

Vacatures
Zie jij toe op goede productie en distributie van geneesmiddelen?

Ministerie van VWS, IGJ | Utrecht

Ziekenhuisapotheker

Treant Zorggroep | Emmen, Hoogeveen en Stadskanaal

Ziekenhuisapotheker-directeur

SAHZ | Haarlem

Meer…
Back to top