Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

KNMP

Meer praktijkonderzoek en betere faciliteiten gewenst

Een bredere basis nodig voor het apothekersvak

Meer apothekers zouden zich met praktijkonderzoek moeten bezighouden en ze verdienen een betere begeleiding. Dat vindt het KNMP-bestuur. “Tijdens een serie invitational conferences zoeken we uit hoe onderzoek, onderwijs en beleid beter met elkaar vervlochten kunnen worden”, aldus Sijtze Blaauw.

PW16 - 20-04-2018 | door Mart Vogel

Praktijktoets richtlijn diabetes leidt tot veel aanpassingen

Intensieve ledenparticipatie bij implementatie richtlijnen onmisbaar

In 33 openbare apotheken is met een praktijktoets de haalbaarheid van de kernaanbevelingen uit de richtlijn diabetes onderzocht. Het gevolg: een flink aantal vervallen, aangepaste of duidelijker geformuleerde aanbevelingen.

PW16 - 20-04-2018 | door Mart Vogel

Apothekers maken 545 keer melding van datalek

Apothekers maakten 545 keer melding van een data­lek in 2017. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ontving vorig jaar 10.000 meldingen van datalekken. De meeste meldingen, 3.105 in totaal, kwamen uit de sector zorg en welzijn.

PW16 - 20-04-2018 | door KNMP

Apothekers in de media door stijgende geneesmiddelentekorten

Kwartaal in beeld

De geneesmiddelentekorten zorgen ook in 2018 voor aandacht in de media. Voorts is er belangstelling voor een rapport van adviesbureau Berenschot, gemaakt in opdracht van de KNMP. Hierin wordt het verband tussen tekorten en het preferentiebeleid blootgelegd.

PW16 - 20-04-2018 | door KNMP

PRISMA-symposium 2018: aanmelden mogelijk

Het PRISMA-symposium met de titel ‘Deprescribing: meer gezondheid met minder medicatie’ vindt plaats op 15 mei 2018 in de Eenhoorn te Amersfoort.

PW16 - 20-04-2018 | door KNMP

KNMP is aangesloten bij Pact voor de Ouderenzorg

De KNMP is aangesloten bij het ‘Pact voor de Ouderenzorg’ dat minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) heeft gesloten met organisaties die met deze zorg te maken hebben.

PW16 - 20-04-2018 | door KNMP

LNA-koelkastprocedure geactualiseerd

De LNA-procedure ‘Omgaan met koelkastproducten’ is uitgebreid. De procedure is aangevuld met een werkwijze en tabel voor wanneer producten bij een afwijkende temperatuur zijn bewaard.

PW15 - 13-04-2018 | door KNMP

Tweede druk boekje Wijs met medicijnen

Het boekje Wijs met medicijnen, over veilig medicijngebruik door ouderen, is toe aan een tweede druk. De eerste vijfduizend exemplaren waren snel op door de succesvolle bijeenkomsten voor senioren in samenwerking met KBO-PCOB. Apothekers die daar spreken, mogen de boekjes gratis uitdelen.

PW15 - 13-04-2018 | door KNMP

DLB: Goede zorg begint met een goed gesprek

Vervolg op het Voorjaarscongres Patient Power

De komende districtsledenbijeenkomsten (DLB’s) vinden plaats van 29 mei tot en met 14 juni 2018 en hebben als thema ‘Goede zorg begint met een goed gesprek’. De Haagse actualiteit en beleidsontwikkelingen staan op het programma en de AV wordt voorbereid. De workshop ‘Kennismaking met consultvoering’ biedt apothekers een nieuwe manier van contact leggen met de patiënt.

PW15 - 13-04-2018 | door KNMP

Collega’s coachen naar tailor-made advies

Tien apothekers in najaar beschikbaar om intervisiegroepen te begeleiden

De openbaar apothekers die deelnemen aan de opleiding tot intervisiecoach leren een stapje terug te doen: “Apothekers zijn nogal oplossingsgericht. Maar het advies moet vanuit de deelnemer zelf komen.”

PW15 - 13-04-2018 | door Karen Bos

Minister Bruins tevreden over resultaten Farmabuddy

Minister Bruno Bruins voor Medische Zorg is erg tevreden over de resultaten van het Farmabuddy-project. Dit staat in een Kamerbrief van dinsdag 3 april over een viertal projecten in de farmacie. “Het werken als farmabuddy is een mooi voorbeeld van hoe het apotheekteam zijn zorgverlenende functie kan uitbreiden en inzetten voor het verbeteren van de zorg in de eerste lijn.”

PW15 - 13-04-2018 | door KNMP

Pleidooi voor nog sterkere zorgfunctie apothekers

De rek is eruit voor de Nederlandse apotheek

Met de vergrijzing in Nederland melden zich de komende jaren aan de apotheek­balie patiënten die intensieve farmaceutische zorg behoeven. Dit heeft consequenties voor het werk en de rol van de apotheker. Het rapport ‘Versterking van de zorgfunctie van openbaar apothekers’ kijkt vooruit en komt met adviezen.

PW14 - 06-04-2018 | door KNMP

Sectie AGM: voor een levendig debat

Een podium voor apothekers buiten de openbare en ziekenhuisfarmacie

De sectie AGM houdt een aantal keren per jaar bijeenkomsten over een actueel onderwerp. Zo ontstaat in Bilthoven een levendig debat tussen apothekers uit diverse disciplines over magistrale bereidingen 3.0.

PW14 - 06-04-2018 | door Mart Vogel

Overeenkomst vergoeding Ventolin Diskus recall

GSK en de KNMP hebben overeenstemming bereikt over een vergoeding van de Ventolin Diskus recall. GSK compenseert apothekers die producten uit de betrokken partij (786F) hebben ontvangen eenmalig met € 200. Daar bovenop komt nog € 10 per teruggebracht Ventolin Diskus 200mcg uit de betrokken partij.

PW14 - 06-04-2018 | door KNMP

Ruim zestig te schrappen regels in strijd tegen bureaucratie

Een einde aan afvinklijstjes, controleren om het controleren en elke wijziging van een zorgplan laten ondertekenen. In totaal 62 ‘schrappunten’ zijn eind maart 2018 overhandigd aan minister Bruno Bruins van Medische Zorg door VvAA-bestuurslid Miriam Stoks en LOA-bestuurslid Aris Prins om de admini­stratieve lasten van zorgverleners te halveren.

PW14 - 06-04-2018 | door KNMP

Wat moet een apotheker weten over diabetes?

Moeten alle apothekers hetzelfde kennisniveau over diabetes hebben? Wat zijn de laatste ontwikkelingen in de farmacotherapie bij diabetes? En hoe werk je op dit onderwerp het beste samen met andere zorgverleners? Dit zijn de vragen die aan bod komen tijdens de SIG-bijeenkomst ‘Diabetes: specialiseren kun je leren’ op 17 april 2018 in Nieuwegein van 09.30 tot 13.30 uur.

PW14 - 06-04-2018 | door KNMP

SKGE kent voor het eerst claim patiënt toe

De Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE) heeft voor het eerst een claim van een patiënt aan een apotheker deels toegekend. De claim bedroeg ruim € 16.000, waarvan de apotheker € 1.850 moet uitbetalen.

PW13 - 30-03-2018 | door KNMP

Medicijnresten: niet door het riool

Grote waardering voor inzet apothekers vanuit watersector

Er gebeurt in Nederland van alles om resten van geneesmiddelen uit het afvalwater te halen en te voorkomen dat deze stoffen in het riool terechtkomen. In de ‘Ketenaanpak Medicijnresten uit Water’ werkt de Rijksoverheid met andere overheden en een brede vertegenwoordiging van stakeholders om dit probleem aan te pakken. Ook de KNMP zet zich hiervoor in.

PW13 - 30-03-2018 | door Judith Bijloos

Coproductie tussen de KNMP en praktijk

Apothekers participeren in ontwikkeling nieuwe richtlijnen

De betrokkenheid van apothekers bij de ontwikkeling van nieuwe KNMP-richtlijnen is veel groter door een vernieuwde aanpak. Tijdens workshops in het hele land kunnen apothekers opmerkingen en aanvullingen geven op de conceptrichtlijn. Zo komen meer onderwerpen aan de orde dan in de voorheen gebruikelijke enquête.

PW13 - 30-03-2018 | door Linda de Graaf

Kosteloos te bestellen: flyers over apotheek.nl

KNMP-leden kunnen de vernieuwde flyer over de publiekswebsite apotheek.nl gratis bestellen bij de KNMP en tijdens het ter hand stellen van een geneesmiddel meegeven aan de patiënt. De flyer attendeert de patiënt, ook laaggeletterde medicijngebruikers, op de mogelijkheid om via apotheek.nl betrouwbare en onafhankelijke informatie over een geneesmiddel te zoeken.

PW13 - 30-03-2018 | door KNMP

Document acties

Back to top