Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

KNMP

Alle apotheken in Zeeland nemen medicijnafval in

Steeds makkelijker om geneesmiddelen in te leveren

Alle apotheken in Zeeland fungeren binnenkort als inzamelpunt voor medicijnafval. Dit is begin juli 2017 besloten na overleg tussen Zeeuwse gemeenten, waterbedrijf Evides en Waterschap Scheldestromen. Deze instanties nemen de kosten voor de verwerking van medicijnafval voor hun rekening in een pilot van twee jaar.

PW29 - 21-07-2017 | door KNMP

Pronkstuk

Alexanderpraat

De vakantie-uittocht is begonnen. Wat je van ver haalt is lekker. Onder dit mom trekken hele volksstammen naar heinde en verre om te bewonderen en te verwonderen. Maar voor pure schoonheid hoef je geen jetlag of filedepressie op de route du soleil te trotseren.

PW29 - 21-07-2017 | door Léon Tinke

FMD: een dossier vol met valkuilen

Falsified Medicines Directive: nog discussie over kosten

Elke verpakking van een receptplichtig geneesmiddel in Europa moet vanaf 9 februari 2019 een uniek serienummer bevatten. De implementatie van de Europese richtlijn, Falsified Medicines Directive (FMD), blijkt in de praktijk een dossier vol met valkuilen. De KNMP zit daarom als een bok op de haverkist.

PW29 - 20-07-2017 | door Dennis Mulkens

Veel aandacht media voor het dossier medicijnafval

Kwartaal in beeld

Medicijnafval is een lopend dossier dat door een update van het eerdere KNMP-onderzoek (2016) in juni weer actueel is geworden. De KNMP kwam in het tweede kwartaal van 2017 voorts in beeld door de jubileum-tentoonstelling en diverse televisieprogramma’s.

PW27 - 07-07-2017 | door KNMP

Het papieren dossier mag echt weg

Een belangrijke stap in de vermindering van regeldruk

Hoewel het archiveren van patiëntendossiers sinds maart digitaal mag, zijn er maar weinig apothekers die de overstap maken. Dit terwijl de administratieve lasten voor apothekers zo flink naar beneden kunnen, stelt Bart Tolhuisen, vice-voorzitter van de LOA (Landelijke Openbare Apotheken).

PW27 - 07-07-2017 | door Mart Vogel

Snellere realisatie Toekomstvisie 2020 door KNMP-bestuurscommissie

Een breed samengestelde KNMP-bestuurscommissie, genaamd Dynamo, gaat de realisatie van de Toekomstvisie 2020 versnellen. De werkgroep, waarin KNMP-bestuur, WSO en LOA zijn vertegenwoordigd, wil dit najaar concrete voorstellen doen over de Toekomstvisie, het Routeplan Professionele Standaard en de daaruit voortvloeiende visie op de bekostiging. Dit gebeurt in nauwe samen-werking met praktijkapothekers en contracteerpartijen.

PW27 - 07-07-2017 | door KNMP

Tweede Kamer: ‘apotheekbereiding oplossing dure geneesmiddelen’

Diverse fracties in de Tweede Kamer beschouwen apotheekbereidingen als een van de alternatieven voor dure geneesmiddelen, om zo de toegang voor patiënten tot een behandeling te kunnen garanderen. Ook minister Schippers (VWS) ziet hier een rol voor apothekers weggelegd. Dit blijkt uit het Algemeen Overleg Pakketbeheer op woensdag 28 juni in de Tweede Kamer.

PW27 - 07-07-2017 | door KNMP

Roerganger

Alexanderpraat

Een druilerige dag, die laatste zaterdag in juni. Alsof de hemel zachtjes schreide. Met het gaspedaal ferm ingetrapt doorkliefde ik de troosteloze leegte van de Flevopolder. Dat paste bij de dag.

PW27 - 07-07-2017 | door Léon Tinke

Impact innovaties voor de apotheker: nu en straks

Personalized medicine en post-marketingveiligheid al onderdeel vak

De toekomst is al een beetje begonnen. Apothekers interpreteren farmacogenetische profielen en verstrekken biologicals en biosimilars. De komende jaren komt er nog veel meer bij in het takenpakket: van celtherapieën uitgeven tot geneesmiddelen uitprinten met de 3D-printer.

PW26 - 30-06-2017 | door Laurien Rook en Ilse Boekweg

Voormalig KNMP-voorzitter Dick Tromp overleden

Voorname rol bij omslag van productgerichte naar patiëntgerichte farmacie

Voormalig KNMP-voorzitter Dick Tromp is vrijdag 16 juni 2017 tijdens zijn vakantie in Bergen aan Zee op 70-jarige leeftijd overleden. Ook na zijn voorzitterschap bracht Tromp zijn inzichten voor het voetlicht in publicaties en commissies, en tijdens voordrachten.

PW26 - 30-06-2017 | door KNMP

Experiment

Alexanderpraat

Minimale afwijkingen van het reguliere zijn de bron van evolutie. Onlangs had ik mij lichtelijk verslapen. Het dagelijks badkamerritueel schoot er enigszins bij in met als resultaat dat ik mij in bestoppelde toestand op kantoor meldde. De reacties van de dames op het secretariaat verleidden mij ertoe dit onbedoelde experiment nog even door te zetten. Een risicoloze proef, want met mijn vierdubbele scheermes en één vloeiende handbeweging kunnen de gevolgen ervan volledig ongedaan worden gemaakt.

PW26 - 30-06-2017 | door Léon Tinke

‘Iedere apotheker print in de toekomst zelf geneesmiddelen’

Farmaceutische zorg wordt steeds specialistischer

De termen innovatieve geneesmiddelen en personalized medicine gonzen overal. Het lijkt nog ver weg, toch zijn er al genoeg praktijkvoorbeelden. We vroegen twee apothekers naar hun ervaringen en blik op de toekomst.

PW26 - 30-06-2017 | door Ilse Boekweg en Mart Vogel

‘Inschatten van kansen en risico’s voor apothekers’

Afdeling Zorgonderzoek & Innovatie kijkt verder dan vandaag

Zorgonderzoek & Innovatie (ZO&I) heet de afdeling van de KNMP die verder kijkt dan de zaken die voor de apotheker vandaag belangrijk zijn. De innoverende kant houdt zich met drie grotere projecten bezig: geneesmiddelen in beweging, farmacogenetica en prototype-testen.

PW26 - 30-06-2017 | door Dennis Mulkens

Geneesmiddelen in de 21e eeuw: dit zijn de vijf voornaamste trends

Behandeling met medicijnen steeds complexer, intensieve monitoring

Behandelingen toegesneden op de individuele patiënt. Van small molecules naar complexe geneesmiddelen. Sneller aan de slag met experimentele behandelingen. Extra veiligheidsmaatregelen na toelating tot de markt. Onderzoek in de ‘echte’ wereld. Dit zijn de vijf trends op geneesmiddelgebied.

PW26 - 30-06-2017 | door Laurien Rook

RIVM: kennis apothekers farmacogenetica onderbenut

Conclusie uit onderzoek naar personalized medicine

De kennis van apothekers over farmacogenetica wordt onvoldoende benut. Het veld zou meer aandacht moeten hebben voor de beschikbare kennis, zoals de adviezen van de Werkgroep Farmacogenetica van de KNMP. Dit staat in een onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) over personalized medicine.

PW26 - 30-06-2017 | door KNMP

Geneesmiddelen in beweging

Apotheker aan zet als expert bij uitstek

Dure medicijnen, innovatieve geneesmiddelen, personalized medicine, farmacogenetica en nog veel meer. Door voortschrijdende inzichten uit de wetenschap en technologische vooruitgang veranderen geneesmiddelen voortdurend. ‘Geneesmiddelen in beweging’ is het onderwerp van het KNMP-beleidskader (2016) over de positie van de apotheker als geneesmiddelexpert in een veranderende geneesmiddelenwereld.

PW26 - 30-06-2017 | door KNMP

Meer actie nodig voor vermindering regeldruk

Vorderingen in aanpak administratieve lasten apothekers

Uit de Merkbaarheidsscan die is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van VWS blijkt dat de administratieve lastendruk voor apothekers nog altijd hoger ligt dan gemiddeld in de zorg. Toch zijn er genoeg successen geboekt, en aan de knelpunten wordt hard gewerkt.

PW25 - 23-06-2017 | door Paul Poley

In kwart gemeenten betaalt apotheek nog steeds voor medicijnafval

Herhaling landelijke inventarisatie

In een kwart van de Nederlandse gemeenten moeten apotheken nog steeds betalen voor het vrijwillig in-zamelen van medicijnafval van patiënten. In 2016 was dit nog 45 procent. Veel gemeenten en apotheken kwamen afgelopen jaar tot afspraken. Dit blijkt uit een vervolgonderzoek van de KNMP in juni 2017.

PW25 - 23-06-2017 | door KNMP

Barista

Alexanderpraat

Goede koffie, het liefst met vakkundig opgeschuimde melk, is voor mij een eerste levensbehoefte. Zowel op het werk als in de vakantie. De kwaliteit van een organisatie herken je aan de koffie die ze schenken. En als ik op vakantie ben, slaat mijn hart pas in een geruststellende tempo als ik een fijne koffietent heb gelokaliseerd. Gelukkig tref je het Amerikaanse Starbucks in steeds meer uithoeken van deze aardkloot. Altijd een veilige keus om op terug te vallen.

PW25 - 23-06-2017 | door Léon Tinke

Minder apothekers in BIG-register

Groot aantal doorhalingen na eerste herregistratie

Het BIG-register telt na de eerste herregistratie minder apothekers. Ook bij andere beroepsgroepen in de zorg was een groot aantal doorhalingen na de eerste massale herregistratie.

PW24 - 16-06-2017 | door KNMP

Document acties

Back to top