Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Op zoek naar de zorgvraag

CombiConsult van SIR Stevenshof gestart in zestien huisartsenpraktijken

PW19 - 11-05-2018 | door Edwin Bos
In de huisartsenpraktijk voert apotheker Ilona Schop gesprekken met patiënten om hun medicatiegebruik te verbeteren.
Op zoek naar de zorgvraag

Daarbij werkt ze nauw samen met de praktijkondersteuner en de huisarts. “Een patiënt geruststellen is soms al genoeg.”

Welke problemen ervaren patiënten met hun medicatie en hoe kunnen de apotheker, praktijkverpleegkundige en huisarts die in samenspraak met de patiënt oplossen. Met dat doel is CombiConsult van SIR Stevenshof in januari dit jaar gestart, een project in zestien huisartsenpraktijken. “Ik ben op zoek naar de persoonlijke zorgvraag om vervolgens samen met de patiënt de farmacotherapie te verbeteren”, vertelt deelnemend apotheker Ilona Schop van Apotheek Woerden.

In het kader van CombiConsult, dat onderdeel is van het programma Goed Gebruik Geneesmiddelen van ZonMw, voert Schop gesprekken met patiënten met diabetes, COPD en/of risico op hart- en vaatziekten. “Het is geen medicatie-beoordeling, want we selecteren patiënten met minimaal één geneesmiddel. Ook jongere patiënten komen in aanmerking.”

Elke maandagmorgen spreekt Schop patiënten in de huisartsenpraktijk. Ze beschikt over de labwaarden en legt haar bevindingen vast in het huisartsinformatiesysteem. “Daarna gaat de patiënt naar de praktijkondersteuner of de huisarts voor een vervolg- of jaarconsult.”

Patiënten ontvangen voorafgaand aan het gesprek een vragenlijst waarop ze eventuele klachten en wensen kunnen aangeven, zoals minder innamemomenten. Soms is geruststellen voldoende, vertelt Schop. “Een patiënt nam haar antihypertensivum ’s middags in omdat ze dacht dat het gescheiden ingenomen moest worden van haar ochtendmedicatie, maar vergat het middel hierdoor vaak. Met de uitleg dat gelijktijdige inname mogelijk is, was zij al geholpen.”

Als een patiënt vanwege klachten wil switchen van geneesmiddel bespreekt Schop dat met de praktijkondersteuner of huisarts. “Vervolgens bepalen we samen om bijvoorbeeld na een maand met de patiënt telefonisch te evalueren.”

Sparren

Elke deelnemende apotheker heeft als doel in totaal 150 gesprekken te voeren. Naar verwachting zijn de resultaten van CombiConsult begin 2019 bekend. “We hopen dan inzage te krijgen bij welke patiënten deze gesprekken de meeste effectiviteit, doelmatigheid en veiligheid opleveren.”

Volgens Schop waarderen patiënten de extra zorg. Verder geeft de praktijkondersteuner aan door de gesprekken beter bewust te zijn van eventuele bijwerkingen. “We sparren regelmatig en ik doe suggesties om de behandeling te verbeteren. Het zou mooi zijn als we deze patiëntengesprekken samen kunnen voortzetten.” 

Document acties

gearchiveerd onder: , ,
Back to top