Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Tussen praktijk en wetenschap

Poli Apotheek LUMC deed mee aan promotieonderzoek pictogrammen

PW11 - 17-03-2017 | door Frans van den Houdt
De Poli Apotheek LUMC deed anderhalf jaar mee aan promotieonderzoek waarmee nut en noodzaak van pictogrammen voor mensen met lage gezondheidsvaardigheden werden bestudeerd.
Tussen praktijk en wetenschap

Marlou Florack, een van de poli-apothekers: “Het geeft voldoening bij te dragen aan beter medicijngebruik.”

Voor het promotieonderzoek van Mara van Beusekom van het LUMC werd gebruikgemaakt van publieksfolders met pictogrammen die onder meer bijwerkingen weergeven voor de verschillende groepen bloeddrukverlagende middelen. “Patiënten kregen bij de eerste uitgifte van deze middelen standaard deze folder mee. Tegelijkertijd vroegen assistenten of zij een formulier wilden invullen met persoonsgegevens”, vertelt Marlou Florack, apotheker van Poli Apotheek LUMC. De onderzoeker belde vervolgens met de patiënt met de vraag of hij wilde meewerken aan de studie. Een tweede groep patiënten, de controlegroep, kreeg een folder zonder pictogrammen mee.

Florack was meteen enthousiast om mee te doen, omdat door praktijkonderzoek effecten van een bepaalde maatregel onmiddellijk kunnen worden getoetst. In haar apotheek gaat het wekelijks om één of twee patiënten. “We keken in hoeverre pictogrammen toegevoegde waarde hebben, met name voor patiënten met lage gezondheidsvaardigheden, zodat ze informatie over hun medicatie beter begrijpen.” Door bloeddrukgegevens op te vragen bij artsen is gemeten of deze vorm van communicatie een gunstig effect heeft op de therapietrouw en gezondheid.

De dertien apothekersassistenten vormden de spil van het pictogrammenonderzoek, zegt Florack. “Zij benaderden en overtuigden patiënten, zodat die konden worden geïncludeerd in het onderzoek. Ze zien het als een verdieping van hun werk. Daarnaast draagt de studie bij aan goede voorlichting aan de patiënt. Daarbij heeft het hele apotheekteam baat.”

Verbinden

Voor cijfers is het nog te vroeg, maar de eerste resultaten van het onderzoek laten een positief beeld zien. Veel deelnemers begrijpen wat met de pictogrammen – ontwikkeld door het LUMC, Universiteit Leiden en Buro Derk Dumbar – wordt uitgelegd, wat de therapietrouw ten goede komt. Ook vinden ze de folder overzichtelijk en duidelijk, de informatie blijkt beknopt genoeg.

Poli Apotheek LUMC doet ook mee aan andere praktijkonderzoeken van het LUMC. Florack: “Hierdoor kun je mooi een brug slaan tussen praktijk en wetenschap, met directe winst voor de patiënt. Bovendien verkeer je als poli-apotheek in de unieke positie dat je de eerste en tweede lijn, die allebei betere patiëntzorg willen, met elkaar kunt verbinden.”

Document acties

Vacatures
Innovatieve apotheker met hart voor patiëntenzorg

Sint Maartenskliniek | Nijmegen

Beherend Apotheker

BENU Apotheek

Beherend apotheker

Bennebroekse Apotheek | Bennebroek

Meer…
Back to top