Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Vaste rubrieken

Meer praktijkonderzoek en betere faciliteiten gewenst

Een bredere basis nodig voor het apothekersvak

Meer apothekers zouden zich met praktijkonderzoek moeten bezighouden en ze verdienen een betere begeleiding. Dat vindt het KNMP-bestuur. “Tijdens een serie invitational conferences zoeken we uit hoe onderzoek, onderwijs en beleid beter met elkaar vervlochten kunnen worden”, aldus Sijtze Blaauw.

PW16 - 20-04-2018 | door Mart Vogel

Praktijktoets richtlijn diabetes leidt tot veel aanpassingen

Intensieve ledenparticipatie bij implementatie richtlijnen onmisbaar

In 33 openbare apotheken is met een praktijktoets de haalbaarheid van de kernaanbevelingen uit de richtlijn diabetes onderzocht. Het gevolg: een flink aantal vervallen, aangepaste of duidelijker geformuleerde aanbevelingen.

PW16 - 20-04-2018 | door Mart Vogel

Apothekers maken 545 keer melding van datalek

Apothekers maakten 545 keer melding van een data­lek in 2017. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ontving vorig jaar 10.000 meldingen van datalekken. De meeste meldingen, 3.105 in totaal, kwamen uit de sector zorg en welzijn.

PW16 - 20-04-2018 | door KNMP

Apothekers in de media door stijgende geneesmiddelentekorten

Kwartaal in beeld

De geneesmiddelentekorten zorgen ook in 2018 voor aandacht in de media. Voorts is er belangstelling voor een rapport van adviesbureau Berenschot, gemaakt in opdracht van de KNMP. Hierin wordt het verband tussen tekorten en het preferentiebeleid blootgelegd.

PW16 - 20-04-2018 | door KNMP

Opnieuw toename van aantal ondersteunende medewerkers

Minder apothekersassistenten in dienstverband, maar aantal fte's blijft gelijk

Volgens opgave van het Pensioenfonds Medewerkers Apotheken (PMA) waren rond de afgelopen jaarwisseling 15.652 apothekersassistenten in dienst van openbare apotheken, iets minder dan het jaar daarvoor (15.697). Ook waren minimaal 216 assistenten gedetacheerd in apotheken. Over deze cijfers beschikt de SFK dit jaar voor het eerst. Dit meldt de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW16 - 20-04-2018 | door SFK

Al te menselijk

‘Do you trust this computer?’, een film van Elon Musk ter nagedachtenis aan Stephen Hawking, is een verhelderende aanvulling op de masterclass ‘The future of pharmaceutical care’.

PW16 - 20-04-2018 | door Wilma Göttgens, apotheker

Te zoet, te zout

Bedrogen uitkomen, hoe vaak ervaren we dat niet? Bijvoorbeeld bij de keuze van in jouw ogen gezonde producten, zoals ontbijtgranen en saladedressing. Volgens het Diabetes Fonds kan in een pak ontbijtgranen 90 gram suiker zitten en een fles dressing maar liefst achttien suikerklontjes bevatten.

PW16 - 20-04-2018 | door Frans van den Houdt

PRISMA-symposium 2018: aanmelden mogelijk

Het PRISMA-symposium met de titel ‘Deprescribing: meer gezondheid met minder medicatie’ vindt plaats op 15 mei 2018 in de Eenhoorn te Amersfoort.

PW16 - 20-04-2018 | door KNMP

KNMP is aangesloten bij Pact voor de Ouderenzorg

De KNMP is aangesloten bij het ‘Pact voor de Ouderenzorg’ dat minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) heeft gesloten met organisaties die met deze zorg te maken hebben.

PW16 - 20-04-2018 | door KNMP

Gewenste zorg in laatste fase

Apotheker Mirthe Pasmans doet mee aan palliatief project Limburg

Palliatieve zorg wordt een steeds belangrijker onderdeel van het werk van apothekers, beseffen ook andere zorgverleners, stelt Mirthe Pasmans.

PW16 - 20-04-2018 | door Frans van den Houdt

Herexamen 2018 PW16

Welke uitspraak over metformine is juist?

PW16 - 18-04-2018 | door Thijs Ambagts, apotheker

Top drie geneesmiddelen met hoogste uitgaven ongewijzigd

Prijsverlagingen onder druk van prijzenwet laten hun sporen na

Ondanks een daling van het aantal verstrekkingen met 13% is het astma/COPD-middel tiotropium het pakketgeneesmiddel met de hoogste uitgaven (geneesmiddelkosten plus farmaceutische zorgkosten). De top drie is ongewijzigd. Dit meldt de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW15 - 13-04-2018 | door SFK

Succesvol communiceren

Succesvolle communicatie, wat verstaan we daar nu onder?

PW15 - 13-04-2018 | door Chiara van Rodijnen, apotheker

LNA-koelkastprocedure geactualiseerd

De LNA-procedure ‘Omgaan met koelkastproducten’ is uitgebreid. De procedure is aangevuld met een werkwijze en tabel voor wanneer producten bij een afwijkende temperatuur zijn bewaard.

PW15 - 13-04-2018 | door KNMP

Tweede druk boekje Wijs met medicijnen

Het boekje Wijs met medicijnen, over veilig medicijngebruik door ouderen, is toe aan een tweede druk. De eerste vijfduizend exemplaren waren snel op door de succesvolle bijeenkomsten voor senioren in samenwerking met KBO-PCOB. Apothekers die daar spreken, mogen de boekjes gratis uitdelen.

PW15 - 13-04-2018 | door KNMP

Verspilling

Verspilling is een hardnekkig probleem in de zorg. Tientallen miljoenen euro’s worden jaarlijks verkwist in zowel de eerste als tweede lijn. Terminale patiënten krijgen ondanks het feit dat ze nog maar kort te leven hebben veel te veel medicatie mee naar huis die na hun dood wordt weggegooid. Medicatie die mensen bij opname in het ziekenhuis van huis meebrengen, wordt weggegooid.

PW15 - 13-04-2018 | door Frans van den Houdt

DLB: Goede zorg begint met een goed gesprek

Vervolg op het Voorjaarscongres Patient Power

De komende districtsledenbijeenkomsten (DLB’s) vinden plaats van 29 mei tot en met 14 juni 2018 en hebben als thema ‘Goede zorg begint met een goed gesprek’. De Haagse actualiteit en beleidsontwikkelingen staan op het programma en de AV wordt voorbereid. De workshop ‘Kennismaking met consultvoering’ biedt apothekers een nieuwe manier van contact leggen met de patiënt.

PW15 - 13-04-2018 | door KNMP

Collega’s coachen naar tailor-made advies

Tien apothekers in najaar beschikbaar om intervisiegroepen te begeleiden

De openbaar apothekers die deelnemen aan de opleiding tot intervisiecoach leren een stapje terug te doen: “Apothekers zijn nogal oplossingsgericht. Maar het advies moet vanuit de deelnemer zelf komen.”

PW15 - 13-04-2018 | door Karen Bos

Minister Bruins tevreden over resultaten Farmabuddy

Minister Bruno Bruins voor Medische Zorg is erg tevreden over de resultaten van het Farmabuddy-project. Dit staat in een Kamerbrief van dinsdag 3 april over een viertal projecten in de farmacie. “Het werken als farmabuddy is een mooi voorbeeld van hoe het apotheekteam zijn zorgverlenende functie kan uitbreiden en inzetten voor het verbeteren van de zorg in de eerste lijn.”

PW15 - 13-04-2018 | door KNMP

Studenten zélf leren denken

Debby Toornvliet-Steinmeijer koppelt casuïstiek aan theorie

Coachen van patiënten is tweerichtingsverkeer, en dus is het prioriteit studenten farmacie te leren communiceren, vindt docent Debby Toornvliet-Steinmeijer.

PW15 - 13-04-2018 | door Annemiek Veelenturf

Document acties

Back to top