Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Vaste rubrieken

Herexamen 2018PW25

Welke uitspraak over handelsproducten in de G-Standaard is juist?

PW25 - 20-06-2018 | door Froukje Harkes-Idzinga, apotheker GIC

Kafka

Kafka in de polder. Zodra mensen vermalen dreigen te worden door ambtelijke molens, lijkt het gerechtvaardigd deze uitdrukking van stal te halen om aan te geven dat je ook – of misschien wel juist – in het overgereguleerde Nederland tegen een betonnen overheidsmuur kunt knallen.

PW24 - 15-06-2018 | door Frans van den Houdt

Wisseling van de wacht bij de LOA

Reinier Bax volgt Dick Bouma op als voorzitter

Reinier Bax volgt Dick Bouma per juni op als voorzitter van sectiebestuur LOA. In een interview blikken de oude en de nieuwe voorzitter terug op wat de LOA de afgelopen jaren heeft bereikt. Ook bespreken ze de toekomst: de gevolgen van het regeerakkoord en de weg naar een nieuw bekostigingsmodel.

PW24 - 15-06-2018 | door Ilse Boekweg

Reminder: jodiumtabletten beschikbaar

Apothekers kunnen via hun groothandel jodiumtabletten bestellen. De adviesprijs voor de verkoop is 2,95 euro. De tabletten zijn ook in de G-Standaard opgenomen.

PW24 - 15-06-2018 | door KNMP

Autorisatie zorgstandaard ADHD

De KNMP is gevraagd om de zorgstandaard ADHD te autoriseren. De zorgstandaard is ontwikkeld door een brede afvaardiging van partijen in de geestelijke gezondheidszorg in samenwerking met het netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGZ. De conceptzorgstandaard wordt voorgelegd aan apothekers voor instemming. Reageren kan tot 25 juni.

PW24 - 15-06-2018 | door KNMP

‘UZI-medewerkerspas niet op naam’ nog steeds niet aan te vragen

De ‘UZI-medewerkerspas niet op naam’ is nog steeds niet aan te vragen, ondanks eerdere toezeggingen daartoe door het CIBG. De overheidsinstantie stelt nog niet te weten wanneer deze wel kan worden aangevraagd. In een brief vragen eerstelijnsorganisatie InEen, de KNMP en de Landelijke Huisartsen Vereniging om opheldering.

PW24 - 15-06-2018 | door KNMP

Twijfel bij besparing door beperking vergoedingen

Beoogde geneesmiddelenbezuiniging van € 40 miljoen roept vragen op

De aanspraak op geneesmiddelen in het basispakket wordt per 2019 beperkt, zo heeft de ministerraad 1 juni jongstleden besloten. Dat komt overeen met het pakketadvies 'Horen vitaminen, mineralen en paracetamol 1000 mg (nog) thuis in het te verzekeren pakket?' van het Zorginstituut. De maatregel moet € 40 miljoen opbrengen. Dit meldt de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW24 - 15-06-2018 | door SFK 2 reacties

Regel het zelf

Vaak vraagt een ontredderde apotheker: “Hoe ver moet je gaan in je zorg voor de patiënt?”.

PW24 - 15-06-2018 | door Wilma Göttgens, apotheker

Feeling voor QT-interacties

Een kant en klaar advies zal volgens Florine Berger niet lukken

Apotheker Florine Berger weet vanwege haar promotieonderzoek veel af van QTc-verlenging door geneesmiddelen.

PW24 - 15-06-2018 | door Cindy Reinders

Herexamen 2018 PW24

Welke uitspraak over medicatiewijziging is juist?

PW24 - 13-06-2018 | door Cindy Reinders, KNMP/PW

Aantal zelfstandige apotheken in formuleverband groeit weer

Per saldo vijf openbare apotheken meer aan het begin van dit jaar

Per januari van dit jaar zijn in Nederland 1989 openbare apotheken gevestigd. Het aantal BENU-apotheken nam in 2017 verder af. Dit waren de naweeën van de overname van Mediq door Brocacef, waarbij 89 apotheken moesten worden afgestoten. Het aantal apotheken in formuleverband is vorig jaar toegenomen. Dit meldt de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW23 - 08-06-2018 | door SFK

Preuts

De wegen van Facebook zijn ondoorgrondelijk. Dagelijks wordt een schrikbarende hoeveelheid klinkklare nonsens gepost door miljoenen gebruikers wereldwijd. Zonder dat er een haan naar kraait. Zeker geen Facebook-haan.

PW23 - 08-06-2018 | door Frans van den Houdt

Oordruppels

Theorie en praktijk, wat een verschil! Mijn man kreeg laatst triamcinolon-oordruppels voorgeschreven.

PW23 - 08-06-2018 | door Nancy Valentin-Ong, apotheker

Apothekers betrokken bij MedMij

Patiënten kunnen in 2020 hun eigen dashboard beheren

Apothekers worden betrokken bij de voorbereidingen voor de introductie van MedMij. Patiënten kunnen dankzij dit programma vanaf 2020 via een eigen dashboard beschikken over hun gezondheidsgegevens. Goede samenwerking met en tussen zorgverleners is bepalend voor het succes.

PW23 - 08-06-2018 | door Dennis Mulkens

Miljoenen patiënten helpen

Gideon van den Kieboom juicht komst EMA toe

De komst van het Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA) naar Amsterdam biedt kansen voor apothekers en farmaceutische innovatie in Nederland, zegt Gideon van den Kieboom, apotheker bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG).

PW23 - 08-06-2018 | door Frans van den Houdt

Aandacht maakt alles mooier, ook het gesprek met de patiënt

Richtlijn consultvoering uitgebreid aan bod tijdens de districtsledenbijeenkomsten

Een farmaceutisch consult is niet zo snel goed of fout. Het gaat er om dat je een relatie opbouwt met de patiënt. Tijdens de districtsledenbijeenkomsten komt de ontwikkeling van de richtlijn Consultvoering uitgebreid aan bod. Apothekers krijgen handvatten om het consult in te zetten in de apotheek en in workshopsetting wordt de conceptrichtlijn Consultvoering bijgeschaafd.

PW23 - 08-06-2018 | door Ilse Boekweg

ZN informeert over declareren sinds controles op samenloop Wlz en Zvw

De enige manier om een rekening voor een patiënt in een Wlz-instelling met verblijf en behandeling betaald te krijgen, is door deze in te dienen bij de Wlz-instelling. Welke instelling dat is, deelt de zorgverzekeraar zoveel mogelijk in de retourinformatie bij afgekeurde declaraties. Het hangt van de specifieke situatie af of de Wlz-instelling de declaratie gaat betalen. Dit geeft Zorgverzekeraars Nederland (ZN) aan op haar website in een geüpdatet document met veelgestelde vragen over de samenloop van de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige zorg (Wlz).

PW23 - 08-06-2018 | door KNMP

KNMP oneens met besluit kabinet over vitaminen uit basispakket

De KNMP is het oneens met het besluit van het kabinet om het advies van het Zorginstituut Nederland (ZIN) over vitaminen, mineralen en paracetamol te volgen. Door de maatregel verdwijnt een aantal producten per 1 januari 2019 uit het basispakket. Voorzitter Gerben Klein Nulent van de apothekersorganisatie: “Een kwetsbare groep patiënten wordt hiervan de dupe. Dit is slecht voor de volksgezondheid en qua besparing is het een kwestie van penny wise, pound foolish.”

PW23 - 08-06-2018 | door KNMP

Herexamen 2018 PW23

Welke uitspraak over antipsychotica is juist?

PW23 - 06-06-2018 | door Rob Essink, IVM

StiPCO 2017: intervisie neemt hoge vlucht

Intervisie neemt een hoge vlucht binnen het StiPCO-scholingsaanbod. In 2017 is 12,5% van het totaal aantal gevolgde uren binnen het programma gewijd aan deze scholingsvorm. Dit blijkt uit cijfers over de deelname aan StiPCO vorig jaar.

PW21en22 - 25-05-2018 | door KNMP

Document acties

Back to top