Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Vaste rubrieken

Gebruik benzodiazepines vorig jaar verder afgenomen

Hoeveelheid voor rekening van zorgverzekeraar blijft toenemen

Nederlandse apotheken verstrekten in 2017 opnieuw minder benzodiazepines dan het jaar daarvoor. Uitgedrukt in standaarddagdoseringen (DDD) is de hoeveelheid met drie miljoen, bijna 2%, gedaald tot 161,5 miljoen. De hoeveelheid die voor rekening van de zorgverzekeraar komt, is opnieuw toegenomen.

PW03 - 19-01-2018 | door SFK

Puberteit

Net als bij mensen kent het leven van een geneesmiddel verschillende fasen.

PW03 - 19-01-2018 | door Agnes Kant, directeur Lareb

Switchen zonder risico

Nieuwe medisch-farmaceutische beslisregels voor risicomedicatie bij ouderen

Tijdens een farmacotherapeutisch overleg informeerde openbaar apotheker Renetta Fransens haar collega-zorgverleners over nieuwe medisch-farmaceutische beslisregels (MFB’s) voor ouderen.

PW03 - 19-01-2018 | door Maarke Roelofs

Herexamen 2018 PW 03

Welke vraag over stoffen is juist?

PW03 - 18-01-2018 | door Arjan Polderman, PW

Te dik

Een enorme crisis, noemt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) het snel stijgende aantal te dikke mensen in Europa. In 2030 zou je zelfs kunnen spreken van een epidemie. Vooral Ierland springt er uit: vrijwel alle Ierse volwassenen zouden rond die tijd aan obesitas lijden.

PW03 - 18-01-2018 | door Frans van den Houdt

Waardige strijd

Apothekers bleven moeraswerkers in 2017.

PW01/02 - 12-01-2018 | door Wilma Göttgens, apotheker

Falsified Medicines Directive in vogelvlucht

In de strijd tegen geneesmiddelvervalsingen wordt een nieuwe Europese wet van kracht, de FMD. Elke verpakking van een receptplichtig geneesmiddel in Europa krijgt vanaf 9 februari 2019 een unieke identificatiecode, die is vastgelegd in een centrale databank. Apotheekhoudenden geven dan alleen geneesmiddelendoosjes met geldige identificatiecodes uit.

PW01/02 - 12-01-2018 | door Dennis Mulkens

Keuze TCA voor oudere met depressie kan beter

Voorkeur voor nortriptyline bij 65-plussers blijkt niet uit cijfers

Nederlandse apotheken verstrekten in 2017 aan 300.000 mensen minstens één keer een tricyclisch antidepressivum. Bijna 40% van hen is 65 jaar of ouder. Binnen die leeftijdsgroep verdient nortriptyline de voorkeur. Ontwikkelingen sinds de kwaliteitsmeting over 2016 laten zien dat er ruimte is voor verbetering.

PW01/02 - 12-01-2018 | door SFK

Ziekenhuiszorg

“Ik moet de hele dag goed blijven opletten, anders gaat het niet goed met me”, zei de jonge vrouw, die met een infuus in de lift van het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch stond, tegen haar moeder. De vrouw had naar eigen zeggen medicatie gekregen van een verpleegkundige, waarna een collega enige tijd later dezelfde medicatie wilde geven omdat dat volgens haar nog niet was gebeurd.

PW01/02 - 12-01-2018 | door Frans van den Houdt

Met StiPCO naar de herregistratie

Drie vliegen in één klap met nascholingen binnen programma

Bezig met de herregistratie als openbaar apotheker? StiPCO biedt uitkomst. Met de scholingsvorm ‘toetsing’ bijvoorbeeld. “StiPCO-scholingen focussen juist op die competenties die verplicht zijn.”

PW01/02 - 12-01-2018 | door Karen Bos

Doorlopend inhalatiereviews

Inhalatiemanager toont met een grafiek hoe iemand inhaleert

“Alle therapieontrouwe patiënten met astma of COPD in een week zien, dat lukt niet”, stelt apotheker Walaa Abdelhadi. “Het zijn er te veel.” Daarom investeert ze in het doorlopend uitvoeren van inhalatiereviews.

PW01/02 - 12-01-2018 | door Cindy Reinders

Herexamen 2018 PW 01/02

Welke stelling over insuline degludec is juist?

PW01/02 - 10-01-2018 | door Marinka van Dalfsen, IVM

Moeite doen

Afgelopen week werd ik gebeld over een van mijn cliënten die last had van een ernstige infectie.

PW51/52 - 22-12-2017 | door Chiara van Rodijnen

Ontspannen

Een blik van verwondering verscheen mogelijk op uw gelaat toen u de cover van dit eindejaarsnummer onder ogen kreeg. Ditmaal geen farmaceutisch inhoudelijke kop met bijbehorende foto die in het oog springen, maar een tekening met een banner en de tekst ‘Apothekers ontspannen’, met daarnaast de kop ‘Na werktijd’.

PW51/52 - 22-12-2017 | door Frans van den Houdt

Léon Tinke verlaat de KNMP

Het KNMP-bestuur en Léon Tinke hebben in het weekend van 10 december 2017 besloten om de samen­werking te beëindigen vanwege een onderling verschil van inzicht. Léon Tinke heeft zijn functie van algemeen directeur van de KNMP neergelegd.

PW51/52 - 22-12-2017 | door KNMP

KNMP pleit voor wettelijke uitzondering bij drugstest

De KNMP pleit in een brief aan de Tweede Kamer voor een spoedwijziging van de Wegen­verkeerswet, zodat de wet niet langer van toepassing is bij medicinaal gebruik van morfine, dexamfetamine en medicinale cannabis. Op dit moment geeft de speekseltest, die wordt ingezet om het gebruik van drugs in het verkeer te detecteren, een (vals)positieve uitslag bij honderdduizenden patiënten. Waardoor zij formeel niet meer mogen autorijden.

PW51/52 - 22-12-2017 | door KNMP

Jaar in beeld

2017: KNMP en de grote dossiers

De KNMP speelt in 2017 een actieve rol rondom een aantal grote dossiers in de farmacie. Gekaapte geneesmiddelen, dure geneesmiddelen, geneesmiddelen-tekorten én de apotheekbereidingen staan breeduit in de belangstelling.

PW51/52 - 22-12-2017 | door KNMP

Dermatica op Recept beleeft vijfde herziene editie

Apotheekbereidingen in de therapie van huidaandoeningen

Apotheekbereidingen dienen diverse doelen. Ze bieden medicatie op maat, vormen een alternatief voor geneesmiddelentekorten of zijn van nut wanneer de industrie een geneesmiddel niet kan of wil maken. In Dermatica op Recept komen alle voorbeelden voorbij.

PW51/52 - 22-12-2017 | door KNMP

Sterke toename gebruik medicinale cannabisolie

Aantal verstrekkingen andere varianten van medicinale cannabis loopt terug

Nederlandse openbare apotheken verstrekken dit jaar naar verwachting 15% vaker dan in 2016 een geneesmiddel met medicinale cannabis. Dat is veel minder dan de stijging van 75% die SFK in 2016 noteerde. Het gebruik van olievarianten van medicinale cannabis neemt wel sterk toe, namelijk met 60%.

PW51/52 - 22-12-2017 | door SFK

Gemak voor Bol.com-generatie

Veelkleurige reuzenkluis op NS-station Zwijndrecht

Mega is de medicijnkluis van Veer Apotheek op het NS-station in Zwijndrecht; het gevaarte meet vijfenhalve meter in de breedte en is ruim twee meter hoog.

PW51/52 - 21-12-2017 | door Annemiek Veelenturf

Document acties

Back to top