Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Politiek & Overheid

RIVM: milieueffecten medicijnen onduidelijk

Van veel geneesmiddelen ontbreken goede gegevens over hun effecten op het milieu. Het is daarom moeilijk om het ene geneesmiddel door het andere te vervangen om daarmee milieuwinst te behalen. Dat concludeert het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in een gisteren gepubliceerd onderzoek.

Algemeen, Geneesmiddelen, Industrie, Politiek & overheid 15-03-2017

Statisticus: bewijskracht FDA soms zwak

De bewijskracht die de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) voldoende acht om een geneesmiddel toe te laten kan zwak zijn. Beleid is dat deze autoriteit medicijnen mag goedkeuren als twee klinische trials een positieve uitkomst aantonen over werkzaamheid en veiligheid.

Algemeen, Geneesmiddelen, Politiek & overheid PW12 - 14-03-2017

Overleg over hoge norm medicatiebeoordelingen

Groep patiënten voor review stijgt van 220.000 tot 755.000

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) overlegt met de KNMP, Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en de Landelijke Huisartsenvereniging (LHV) hoe ze de nieuwe norm voor medicatiebeoordelingen kunnen halen. Daarmee reageren ze op de brief waarin minister Edith Schippers van Volksgezondheid vorige maand de Tweede Kamer meldde dat het aantal medicatiebeoordelingen vanaf 2018 omhoog moet.

Politiek & overheid, Zorgverzekeraars PW11 - 14-03-2017

Universitair medische centra kopen samen in

De acht universitair medische centra (umc’s) gaan binnenkort gezamenlijk dure geneesmiddelen inkopen. Hiermee hopen de ziekenhuizen de prijzen van deze geneesmiddelen te verlagen.

Geneesmiddelen, Industrie, Politiek & overheid PW9 - 21-02-2017

Schippers: 30% minder mensen met depressie

Minister Edith Schippers van Volksgezondheid wil dat het aantal mensen met depressie in 2030 met 30% is gedaald. Ze heeft met negentien partijen een akkoord getekend om deze aandoening landelijk aan te pakken.

Algemeen, Politiek & overheid 15-02-2017

Schippers wil daling aantal mensen met depressie met 30%

Minister Edith Schippers van Volksgezondheid wil dat het aantal mensen met depressie in 2030 met 30% is gedaald. Ze heeft daarvoor met negentien partijen een akkoord getekend om deze aandoening landelijk aan te pakken.

Algemeen, Politiek & overheid 15-02-2017

Schippers stelt maximum norm vitamine B6

Een te hoge inname van vitamine B6 (pyridoxine) kan leiden tot zenuwaandoeningen in armen en benen. Minister Edith Schippers van Volksgezondheid gaat daarom een maximale dagdosering van 21 milligram voor vitamine B6 in vitaminepreparaten vastleggen in de wet.

Algemeen, Politiek & overheid PW3 - 11-01-2017

NZa: twee jaar langer experimenteren

Zorgaanbieders, zorgverzekeraars en zorgkantoren kunnen vanaf 1 januari 2017 twee jaar langer experimenteren met zorg die niet past binnen de bestaande zorgprestaties. Dat meldt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Algemeen, Politiek & overheid PW1/2 - 06-01-2017

Meldpunt geneesmiddelentekorten van start

Het Meldpunt geneesmiddelentekorten en -defecten is gisteren geopend. Farmaceutische bedrijven en handelsvergunningshouders kunnen er terecht om te melden dat ze de handel van een geneesmiddel stopzetten, onderbreken of in kleine hoeveelheden op de markt brengen, waardoor een tekort kan ontstaan.

Geneesmiddelen, Politiek & overheid PW1/2 - 03-01-2017

Vergoeding daratumumab en eculizumab

Daratumumab komt in de pakketsluis voor dure geneesmiddelen. Eculizumab blijft vooralsnog in het basispakket.

Geneesmiddelen, Politiek & overheid PW1/2 - 02-01-2017

Experimentele therapie borstkanker in basispakket

Een experimentele behandeling van BRCA1-like borstkanker met oncolytica en stamceltransplantatie wordt vanaf 1 januari 2017 vergoed uit de basisverzekering.

Geneesmiddelen, Politiek & overheid PW3 - 30-12-2016

4-Fluoramfetamine onder Opiumwet

De drug 4-fluoramfetamine (4-FA) komt vanaf 1 april 2017 op lijst I van de Opiumwet (harddrugs).

Geneesmiddelen, Politiek & overheid 16-12-2016

EU tegen dementie

Het is hard nodig om op Europees niveau onderzoek te doen naar de oorzaken en genezing van dementie.

Politiek & overheid PW49 - 08-12-2016

Informatie medicatiefouten sneller verspreiden door Europa

Door het delen van meldingen over medicatiefouten in Europa kunnen lidstaten eerder dan voorheen maatregelen nemen. Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) en de Stichting Portaal voor Patiëntveiligheid/CMR (PvP) hebben besloten meer informatie te gaan uitwisselen.

Geneesmiddelen, Politiek & overheid PW45 - 02-11-2016

Onderzoek met kinderen

De mogelijkheden om medisch wetenschappelijk onderzoek te doen met kinderen en meerderjarige personen die niet voor zichzelf kunnen beslissen, is verruimd. Met dit voorstel van minister Edith Schippers van Volksgezondheid heeft de Eerste Kamer vorige week ingestemd.

Algemeen, Politiek & overheid PW44 - 01-11-2016

PvdA wil marktwerking zorg afschaffen

De PvdA stelt in haar concept-verkiezingsprogramma voor om de marktwerking in de zorg af te schaffen. De partij wil de mededingingswet aanpassen waardoor alle zorgverleners – zoals apothekers, huisartsen, verpleegkundigen en fysiotherapeuten – met elkaar mogen samenwerken.

Algemeen, Geneesmiddelen, Politiek & overheid PW44 - 25-10-2016

Huisartsenpraktijk krijgt ton boete voor gesjoemel

Voor onjuiste declaraties en fouten in de administratie krijgt een huisartsenpraktijk in Lelystad een boete van € 100.000 opgelegd van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Politiek & overheid, Praktijkvoering 24-10-2016

ACM verbiedt aankoop Brocacef-apotheek

Brocacef krijgt geen toestemming voor de verkoop van een apotheek aan een franchisenemer van de eigen Benu-apotheekketen. Volgens de Autoriteit Consument en Markt (ACM) zijn franchiseapotheken en Brocacef te nauw verbonden met elkaar. Brocacef moet als gevolg van de overname van Mediq 38 eigendomsapotheken verkopen.

Politiek & overheid 13-10-2016

VVD wil meerjarige contracten stimuleren

De VVD wil dat zorgverzekeraars veel vaker meerjarige contracten afsluiten met zorgverleners. “Op die manier kunnen zorgverleners investeringen doen om vernieuwingen mogelijk te maken en de zorg verder te verbeteren.”

Politiek & overheid 07-10-2016

Eerste Kamer stemt in met wet uitwisseling medische gegevens

Patiënten kunnen in de nabije toekomst eenvoudiger toestemming geven om medische informatie uit te wisselen met zorgverleners. De Eerste Kamer heeft vandaag ingestemd met de wet die dat regelt: de wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens.

Algemeen, Geneesmiddelen, Politiek & overheid 04-10-2016

Document acties

Vacatures
Projectapotheker

Catharina Ziekenhuis Eindhoven

Apotheker Bereidingen en VTGM

Radboudumc Nijmegen

Beherend apotheker

IHCH pharmacy | Den Haag

Meer…
Back to top