Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Geneesmiddelen

Zorginstituut gaat GVS-medicatie anders beoordelen

Voor opname in het Geneesmiddelvergoedingssysteem (GVS) moeten registratiehouders vanaf volgend jaar een farmaco-economische evaluatie indienen bij een verwachte budgetimpact van een geneesmiddel van € 10 miljoen per jaar. Dat meldt het Zorginstituut Nederland.

27-11-2018

Patiënt ervaart knelpunten bij aanvraag hulpmiddelen

Een op de zeven patiënten ervaart problemen bij de aanvraag of vergoeding van hulpmiddelen. Dat blijkt uit onderzoek van het Nivel onder leden van het Nationaal Panel Chronisch Zieken en Gehandicapten.

Algemeen 27-11-2018

Lesprogramma biosimilars voor ziekenhuizen

Om ziekenhuizen en universitair medische centra te ondersteunen bij vragen rond de toepassing van biosimilars hebben het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik en Initatiefgroep Biosimilars Nederland een educatief programma gemaakt.

Algemeen PW48 - 23-11-2018

Meetapparaatje voorspelt ziekten en overlijden

Door de onderarm op een eenvoudig apparaat te leggen kan door weerkaatsing van het licht het risico worden gemeten op diabetes type 2, hart- en vaatziekten en overlijden. Dat blijkt uit onderzoek onder bijna 73.000 deelnemers door het UMC Groningen.

Algemeen PW48 - 23-11-2018 1 reactie

COPD-patiënt vaker naar fysiotherapeut

Patiënten met COPD worden vaker via de medisch specialist of de huisarts verwezen naar de fysiotherapeut in de eerste lijn dan de algemene populatie. COPD-patiënten krijgen ook meer behandelingen. Dat blijkt uit onderzoek van het Nivel.

Algemeen 22-11-2018

Zilveren Kruis op de vingers getikt vanwege polis

Zilveren Kruis heeft patiënten te laat geïnformeerd over wijzigingen in de polisvoorwaarden. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) geeft de zorgverzekeraar hiervoor een formele waarschuwing. Ook heeft Zilveren Kruis de wijzigingen niet voorgelegd aan de zorgautoriteit.

Algemeen PW48 - 22-11-2018

Slechts enkele farmabedrijven gericht op arme landen

Access to Medicine te weinig aandacht voor ernstige ziekten

Van de twintig grootste farmaceutische bedrijven zetten vijf zich het meest in voor de toegang tot medicijnen in ontwikkelingslanden. Daarbij richten ze zich voornamelijk op vijf ernstige ziektes. Dat blijkt uit de Access to Medicine Index 2018.

Geneesmiddelen PW48 - 22-11-2018

Bij zes geneesmiddelen uitbreiding indicaties

De Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) heeft een positief advies gegeven over uitbreiding van de indicaties van een aantal geneesmiddelen.

Geneesmiddelen PW47 - 22-11-2018

Medicatieoverzichten afwijkend in ambulante psychiatrie

Bij vier van de vijf patiënten die een psychiatrische ouderenkliniek bezoeken wijkt het medicatieoverzicht van de patiënt af van dat de apotheek en de huisarts. Bij mensen die alleen wonen worden de meeste verschillen gevonden. Het overzicht van de patiënt verschilt vaker met dat van de huisarts dan met dat van de apotheek.

Algemeen, Praktijkvoering PW47 - 21-11-2018

Dapagliflozine gelijkwaardig aan placebo

De SGLT-2-remmer dapagliflozine (Forxiga) bleek geen beter of slechter effect te geven dan placebo wat betreft een gecombineerd eindpunt van cardiovasculaire sterfte, myocardinfarct en cerebrovasculair accident bij diabetes type 2-patiënten die lijden aan of een verhoogd risico hebben op atherosclerotische cardiovasculaire aandoeningen.

Geneesmiddelen PW47 - 21-11-2018

Medicatiebeoordelingen niet altijd zinvol bij grote groep

Een medicatiebeoordeling door een arts en een apotheker bij een grote groep patiënten zorgt voor een afname van het aantal medicatieproblemen, maar leidt niet tot betere klinische uitkomsten. Dat blijkt uit onderzoek van het Nivel en het VUmc, waarop Floor Willeboordse vorige week promoveerde.

Algemeen PW48 - 20-11-2018

Opnieuw rood licht voor Duchenne-middel

Het Europees geneesmiddelen­beoordelingscomité CHMP heeft zijn eerdere advies om geen handelsvergunning te verlenen voor eteplirsen (Exondys 51) herbeoordeeld en bevestigd.

Geneesmiddelen PW47 - 19-11-2018

Uitbreiding indicaties drie middelen

Het Europees Geneesmiddelenbeoordelingscomité CHMP heeft een positief advies gegeven over uitbreiding van de indicaties van drie geneesmiddelen.

Geneesmiddelen PW46 - 16-11-2018

Subsidie voor studie naar afbouwen antidepressiva

Een grote studie naar Optimaal PERsoonsgericht Antidepressiva gebruik (OPERA) moet antwoord geven op de vraag wanneer patiënten na het herstel van een depressie het beste – zonder dat de klachten terugkeren – kunnen stoppen met antidepressiva. ZonMW kent hiervoor een subsidie toe van € 2,9 miljoen vanuit het programma Goed Gebruik Geneesmiddelen.

Geneesmiddelen, Praktijkvoering PW47 - 15-11-2018

Diverse bijsluiters aangepast

De Co-ordination group for Mutual recognition and Decentralised procedures – human (CMDh) besloot tot aanpassing van de productinformatie van enkele geneesmiddelen op grond van periodieke veiligheidsrapportages (PSUR’s) en aanbevelingen van de Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC).

Geneesmiddelen PW46 - 15-11-2018

Advies: osimertinib niet in basispakket

Het geneesmiddel osimertinib (Tagrisso), voor eerstelijnsbehandeling van patiënten met niet-kleincellige longkanker, komt alleen in het basispakket als de prijs door onderhandelingen nog daalt. Dat adviseert het Zorginstituut Nederland.

Geneesmiddelen 15-11-2018

'Betrek patiënt actiever bij eerstelijnszorg'

Zorgverleners in de eerste lijn moeten patiënten actief betrekken bij de zorg. Dat schrijft Patiëntenfederatie Nederland in een brief aan de Tweede Kamer.

Algemeen PW47 - 15-11-2018

Nictiz en Nivel: nog weinig gezamenlijk gebruik eHealth

Zorggebruikers en zorgverleners maken nog weinig samen gebruik van eHealth-toepassingen. Dit vertraagt de verdere ontwikkeling van eHealth. Dit blijkt uit de monitor ‘eHealth in verschillende snelheden’ van Nictiz en Nivel.

Algemeen PW47 - 14-11-2018

IVM: patiënten weten weinig van pijnstillers

Chronische patiënten gebruiken veel pijnstillers, maar weten er niet genoeg van, waardoor ernstige bijwerkingen kunnen optreden. Dat blijkt uit een peiling van het Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM), in opdracht van het Centraal Bureau Drogisterijbedrijven.

Geneesmiddelen PW47 - 14-11-2018

Klinische farmacie AHZ integreert in ziekenhuizen

Om beter aan te kunnen sluiten bij de behoefte van de patiënt gaan de afdelingen klinische farmacie van Apotheek Haagse Ziekenhuizen (AHZ) integreren in het HagaZiekenhuis, LangeLand Ziekenhuis en het Haaglanden Medisch Centrum.

Algemeen 14-11-2018

Document acties

Vacatures
Ziekenhuisapotheker

Meander Medisch Centrum | Amersfoort

Apotheker

KNMP | Den Haag

Implementation & performance manager

Alliance Healthcare Nederland | ’s-Hertogenbosch

Meer…
Back to top