Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Alle nieuws

NZa verruimt mogelijkheden declareren eHealth

Om zorgverleners en zorgverzekeraars de mogelijkheid te bieden digitale consulten, telemonitoring van patiënten of farmaceutische zorg via het beeldscherm te declareren, heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de regels voor eHealth verruimd.

Algemeen 21-06-2018

Herbeoordeling fluoxetine en minocycline

Voor de geneesmiddelen fluoxetine en minocycline is de Co-ordination Group for Mutual Recognition and Decentralised Procedures – Human (CMDh) herbeoordelingsprocedures gestart.

Geneesmiddelen PW25 - 21-06-2018

Beter onderzoek naar zelfredzaamheid

Wetenschappelijk onderzoek naar effectieve interventies om ouderen langer thuis te laten wonen heeft weinig significante uitkomsten opgeleverd en is te veel gericht op medische interventies, concludeert de Gezondheidsraad. Dat geldt zowel voor internationaal onderzoek als onderzoek binnen het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO), dat in 2008 is opgezet om de zorg voor thuiswonende ouderen te verbeteren en de wetenschappelijke onderbouwing ervan te versterken.

Algemeen PW25 - 21-06-2018

Onderzoek naar digitale veiligheid ziekenhuizen

Ziekenhuizen en hun ketenpartners moeten verstoring, uitval en misbruik van ICT proberen te voorkomen. De Onderzoeksraad voor Veiligheid gaat onderzoeken of ziekenhuizen ook voldoende maatregelen nemen om de patiëntveiligheid te waarborgen.

Algemeen 20-06-2018

Patiëntenfolders NHG verdwijnen

Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) stopt met het herzien van de NHG-patiëntenfolders. Voor informatie tijdens en na het consult bij de huisarts kunnen patienten terecht op de NHG-website Thuisarts.nl.

Algemeen 20-06-2018

Alternatieven voor oogzalf aciclovir toegestaan

In verband met een tekort van aciclovir-oogzalf mogen fabrikanten, groothandelaren en apothekers tijdelijk alternatieven uit andere EU-lidstaten afleveren aan artsen, meldt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

Geneesmiddelen 20-06-2018

Patiënt met laag opleidingsniveau vaker naar huisartsenpost

Patiënten met een laag opleidingsniveau gaan vaker naar de huisartsenpost dan patiënten met een hoog opleidingsniveau. Gezondheidsvaardigheden lijken daarbij een deel van het verschil te verklaren. Dat blijkt uit onderzoek van het NIVEL.

Algemeen 20-06-2018

Bijwerkingen na vaccinaties RVP

Bijwerkingencentrum Lareb ontving vorig jaar 1383 meldingen van mogelijke bijwerkingen van vaccins in het Rijksvaccinatieprogramma (RVP). Naar aanleiding van de meldingen zijn geen nieuwe of verontrustende bijwerkingen gevonden.

Geneesmiddelen 19-06-2018

Branderig gevoel bij adapaleen/benzoylperoxide

De productinformatie van enkele geneesmiddelen moet worden aangepast. De Co-ordination Group for Mutual Recognition and Decentralised Procedures – Human (CMDh) besloot hiertoe op grond van periodieke veiligheidsrapportages (PSUR’s) en aanbevelingen van het Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC).

Geneesmiddelen PW25 - 19-06-2018

CBG: let op dagdosering Lynparza

Bij vrouwen met eierstokkanker die olaparib (Lynparza) gebruiken, kunnen fouten in de dagdosering optreden. Dat komt omdat de aanbevolen dosering bij de capsules of tabletten verschillend is, meldt het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG).

Geneesmiddelen 19-06-2018

€ 340 miljoen voor zelfstandig thuiswonen

Het programma Langer Thuis moet het mogelijk maken voor ouderen om langer zelfstandig thuis een fijn en zinvol leven te leiden. Het kabinet investeert de komende jaren ruim € 340 miljoen in dit programma.

Algemeen 19-06-2018

Bruins wil uitgavengroei medicijnen stoppen

Door lagere prijzen, scherper inkopen en beter te kijken naar de vergoeding van geneesmiddelen hoopt minister Bruno Bruins van Medische Zorg vanaf 2022 per jaar € 467 miljoen te besparen. Ook verwacht de minister dat apothekers met bereidingen “forse kostenbesparingen” kunnen realiseren.

Geneesmiddelen 18-06-2018

Medicatie niet altijd nodig om hart- en vaatziekten te voorkomen

Patiënten met een kleine kans op het krijgen van hart- en vaatziekten slikken nu vaak medicatie om deze ziekten te voorkomen. Onder begeleiding van een huisarts kunnen zij daar veilig mee stoppen, blijkt uit onderzoek van Clara Luymes, meldt het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC).

Geneesmiddelen 15-06-2018

Uitbreidingen indicaties voor brivaracetam, ataluren en tofacitinib

De Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) beveelt uitbreidingen van de indicaties van drie geneesmiddelen aan.

Geneesmiddelen PW24 - 15-06-2018

Groeihormoontekort: wekelijks somapacitan

Wekelijkse subcutane toediening van het groeihormoonsubstituut somapacitan voldoet net zo goed als dagelijks somatropine. Er worden stabiele spiegels bereikt van insulineachtige groeifactor-1 (IGF-1), de bijwerkingen zijn draaglijk en het gemak wordt gewaardeerd.

Geneesmiddelen PW24 - 15-06-2018

VZA: verhoog loon voor medewerkers apotheek

De Vereniging Zelfstandige Apothekers (VZA) adviseert haar leden om de lonen van apotheekmedewerkers vallend onder de Cao apotheken eenzijdig structureel te verhogen met 1,5% per 1 juli 2018.

Algemeen PW25 - 14-06-2018

Beperking voor pembrolizumab en atezolizumab

Nieuwe onderzoeksgegevens laten zien dat de geneesmiddelen pembrolizumab (Keytruda) en atezolizumab (Tecentriq) bij patiënten met een laag gehalte van het PD-L1-eiwit misschien niet zo goed werken als chemotherapie.

Geneesmiddelen PW24 - 14-06-2018

Alternatieven voor chloordiazepoxide tijdelijk toegestaan

In verband met een tekort van chloordiazepoxide-tabletten 5 mg, 10 mg en 25 mg mogen fabrikanten, groothandelaren en apothekers tijdelijk alternatieven uit andere EU-lidstaten afleveren aan artsen. Dat meldt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

14-06-2018

Toename aantal meldingen zorgfraude

Het aantal meldingen van mogelijke zorgfraude is in een jaar tijd met ruim 50% gestegen: van 446 in 2016 naar 675 vorig jaar. Met name het aantal meldingen over fraude in de wijkverpleging en fraude met persoonsgebonden budgetten (pgb’s) is in 2017 fors toegenomen. Dat blijkt uit een rapportage van het Informatie Knooppunt Zorg (IKZ).

Algemeen PW25 - 14-06-2018

Farmacokinetiek hydrocortison bij kinderen

Hydrocortisonblootstelling bij bijnierinsufficiënte kinderen tot 20 kg is te voorspellen met een tweecompartimentenmodel met verzadigbare absorptie en constante endogene cortisolspiegel (15,5 nmol/L).

Geneesmiddelen PW24 - 14-06-2018

Document acties

Back to top