Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Algemeen

NZa verruimt mogelijkheden declareren eHealth

Om zorgverleners en zorgverzekeraars de mogelijkheid te bieden digitale consulten, telemonitoring van patiënten of farmaceutische zorg via het beeldscherm te declareren, heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de regels voor eHealth verruimd.

Algemeen PW26 - 21-06-2018

Beter onderzoek naar zelfredzaamheid

Wetenschappelijk onderzoek naar effectieve interventies om ouderen langer thuis te laten wonen heeft weinig significante uitkomsten opgeleverd en is te veel gericht op medische interventies, concludeert de Gezondheidsraad. Dat geldt zowel voor internationaal onderzoek als onderzoek binnen het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO), dat in 2008 is opgezet om de zorg voor thuiswonende ouderen te verbeteren en de wetenschappelijke onderbouwing ervan te versterken.

Algemeen PW25 - 21-06-2018

Onderzoek naar digitale veiligheid ziekenhuizen

Ziekenhuizen en hun ketenpartners moeten verstoring, uitval en misbruik van ICT proberen te voorkomen. De Onderzoeksraad voor Veiligheid gaat onderzoeken of ziekenhuizen ook voldoende maatregelen nemen om de patiëntveiligheid te waarborgen.

Algemeen PW26 - 20-06-2018

Patiëntenfolders NHG verdwijnen

Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) stopt met het herzien van de NHG-patiëntenfolders. Voor informatie tijdens en na het consult bij de huisarts kunnen patienten terecht op de NHG-website Thuisarts.nl.

Algemeen 20-06-2018

Patiënt met laag opleidingsniveau vaker naar huisartsenpost

Patiënten met een laag opleidingsniveau gaan vaker naar de huisartsenpost dan patiënten met een hoog opleidingsniveau. Gezondheidsvaardigheden lijken daarbij een deel van het verschil te verklaren. Dat blijkt uit onderzoek van het NIVEL.

Algemeen PW26 - 20-06-2018

€ 340 miljoen voor zelfstandig thuiswonen

Het programma Langer Thuis moet het mogelijk maken voor ouderen om langer zelfstandig thuis een fijn en zinvol leven te leiden. Het kabinet investeert de komende jaren ruim € 340 miljoen in dit programma.

Algemeen 19-06-2018

VZA: verhoog loon voor medewerkers apotheek

De Vereniging Zelfstandige Apothekers (VZA) adviseert haar leden om de lonen van apotheekmedewerkers vallend onder de Cao apotheken eenzijdig structureel te verhogen met 1,5% per 1 juli 2018.

Algemeen PW25 - 14-06-2018

Toename aantal meldingen zorgfraude

Het aantal meldingen van mogelijke zorgfraude is in een jaar tijd met ruim 50% gestegen: van 446 in 2016 naar 675 vorig jaar. Met name het aantal meldingen over fraude in de wijkverpleging en fraude met persoonsgebonden budgetten (pgb’s) is in 2017 fors toegenomen. Dat blijkt uit een rapportage van het Informatie Knooppunt Zorg (IKZ).

Algemeen PW25 - 14-06-2018

Smartphone het nieuwe ‘vaatdoekje’ in de zorg

Smartphones en tablets in de zorg zijn een grote bron van bacteriën: een derde van de verpleegkundigen en verzorgenden maakt de telefoon nooit of hooguit enkele keren per jaar schoon. Dat blijkt uit een peiling onder 1500 leden van de beroepsverenging Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN).

Algemeen PW25 - 12-06-2018

CBG introduceert envelop met witte hand

Naast de oranje hand envelop (OHE), voor bijzonder belangrijke of urgente Direct Health Care Professional Communications (DHPC’s), introduceert het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) de witte hand envelop (WHE).

Algemeen, Geneesmiddelen PW25 - 12-06-2018

Ziekenhuisapotheker Jan-Willem Alffenaar ontvangt Award Bill Gates

Ziekenhuisapotheker Jan-Willem Alffenaar heeft $ 100.000 ontvangen van de Bill & Melinda Gates Foundation. Met deze Grand Challenge Award gaat hij twee eenvoudige tests ontwikkelen om de concentratie tuberculosemiddelen te meten bij patiënten in ontwikkelingslanden.

Algemeen PW24 - 07-06-2018

€ 435 miljoen extra voor wijkverpleging

Voor de periode 2019-2022 komt € 435 miljoen extra beschikbaar voor de wijkverpleging. Dat heeft minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (WVS) samen met de partijen in de wijkverpleging, vastgelegd in het Hoofdlijnenakkoord wijkverpleging.

Algemeen 07-06-2018

IGJ: patiënt loopt risico in particuliere kliniek

Particuliere klinieken volgen de richtlijnen voor infectiepreventie en het operatieve proces onvoldoende. Hierdoor kan gezondheidsschade ontstaan en wordt de verspreiding van micro-organismen onvoldoende tegengegaan. Dat blijkt uit een toetsing van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGJ).

Algemeen PW24 - 06-06-2018

NZa: nieuw regels voor vergoeding leefstijlcoaching

Om leefstijlcoaching in rekening te kunnen brengen voor patiënten met overgewicht en obesitas heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) regels ontwikkeld.

Algemeen PW24 - 06-06-2018

NHG scherpt advies rondom opioïden aan

Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) pleit voor terughoudendheid bij het voorschrijven van opioïden, vanwege de bijwerkingen en het verhoogde risico op overmatig gebruik door gewenning en afhankelijkheid. De NHG-standaard Pijn is daarom op dit punt – stap 4 van de pijn-ladder – herzien.

Algemeen PW23 - 05-06-2018

ACM: consument ervaart minder keuze tussen polissen

Consumenten hebben geen positief beeld van de mogelijkheden om te kiezen voor een passende zorgpolis en of dat lonend is. Dat concludeert de Autoriteit Consument & Markt (ACM) in de Zorgmonitor, op basis van een steekproef onder ruim 1500 consumenten.

Algemeen PW24 - 04-06-2018

Big data voorspellen afweerreactie tegen infecties

Door genetische en niet-genetische informatie te verwerken in een rekenmodel kunnen onderzoekers van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) en Radboudumc voorspellen of proefpersonen een adequate afweerreactie ontwikkelen tegen bepaalde infecties.

Algemeen PW24 - 01-06-2018

Nieuwe infrastructuur gezondheidsonderzoek

Voor een betere samenwerking en het combineren van data hebben Nederlandse onderzoeksorganisaties een nieuwe nationale infrastructuur voor gezondheidsonderzoek ontwikkeld: het Health-RI-initiatief.

Algemeen PW23 - 30-05-2018

CBS: zorguitgaven stijgen met 2,1%

Vorig jaar werd € 97,5 miljard uitgegeven aan zorg, € 2,0 miljard meer dan in 2016. De zorguitgaven namen met 2,1% minder snel toe dan de economie, die groeide met 4,3%. Uitgaven aan geneesmiddelen stegen met 0,4%. Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van voorlopige cijfers.

Algemeen PW23 - 30-05-2018

Fonds van ruim € 100 miljoen voor veelbelovende zorg

Veelbelovende handelingen, medische technologie en geneesmiddelen sneller beschikbaar voor de patiënt. Minister Bruno Bruins van Medische Zorg stelt een fonds beschikbaar van € 105 miljoen voor ontwikkelaars van nieuwe zorgideeën en voor het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek.

Algemeen PW23 - 28-05-2018

Document acties

Vacatures
Beherend apotheker

Schelde Apotheek | Amsterdam

Nieuwe vennoot gezocht

Apotheek Middelburg

Openbaar apotheker (32-38 uur)

Apotheek Stevenshof | Leiden

Meer…
Back to top