Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Brug naar transplantatie

PW11 - 15-03-2017
Gefractioneerd gemtuzumab ozogamicine is toepasbaar als overbruggingstherapie voor allogene stamceltransplantatie.
Brug naar transplantatie

Paubelle et al. gaven het in combinatie met cytarabine en daunorubicine aan 24 hoogrisicopatiënten met primaire therapieresistente of recidiverende acute myeloïde leukemie. Bij twaalf (50%) werd complete remissie bereikt en dertien patiënten waren geschikt voor allogene stamceltransplantatie. [Ann Hematol. 2017;96(3):363-371.]

Document acties

Vacatures
Zie jij toe op goede productie en distributie van geneesmiddelen?

Ministerie van VWS, IGJ | Utrecht

Ziekenhuisapotheker

Treant Zorggroep | Emmen, Hoogeveen en Stadskanaal

Ziekenhuisapotheker-directeur

SAHZ | Haarlem

Meer…
Back to top