Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Alogliptine veilig voor het hart

PW Magazine 43, jaar 2013 - 23-10-2013
Alogliptine geeft geen verhoogd risico op acuut coronair syndroom (ACS).

Nieuwe antidiabetica moeten tegenwoordig uitgebreid worden onderzocht op hun effect op het optreden van hart- en vaatziekten. Daarom onderzochten wetenschappers uit Farmington (VS) het effect van maximaal veertig weken toediening van alogliptine, een nieuwe DPP-4-remmer, op het optreden van ACS [N Engl J Med 2013;1327-35].

Ten opzichte van placebo vonden de onderzoekers in een populatie van 5800 patiënten geen verschil in optreden van ACS (n = 305 bij alogliptine en n = 316 bij placebo). Ook de incidentie van hypoglykemie, kanker en pancreatitis verschilde niet tussen beide groepen.

Document acties

Vacatures
Zie jij toe op goede productie en distributie van geneesmiddelen?

Ministerie van VWS, IGJ | Utrecht

Ziekenhuisapotheker

Treant Zorggroep | Emmen, Hoogeveen en Stadskanaal

Ziekenhuisapotheker-directeur

SAHZ | Haarlem

Meer…
Back to top