Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Radiogolven bij ernstig astma

PW Magazine 18, jaar 2012 - 04-05-2012
Farmacotherapieresistente astma reageert soms goed op de toepassing van energierijke hoogfrequente radiogolven.

Deze zogenaamde broncho-thermoplastietherapie vermindert de gladdespiercelmassa. Inmiddels zijn er drie gerandomiseerde klinische studies die het effect van thermoplastie bij astma bevestigen [Curr Opin Allergy Clin Immunol 2012, Apr.3]. Als uitkomstmaten golden: heropnames in ziekenhuis voor een exacerbatie van de astma. De therapie is niet geheel zonder gevaar: de mortaliteit in de behandelde groep nam op korte termijn toe. Nu is van belang na te gaan welke patiëntengroep het beste op deze therapie reageert.

Document acties

Vacatures
Zie jij toe op goede productie en distributie van geneesmiddelen?

Ministerie van VWS, IGJ | Utrecht

Ziekenhuisapotheker

Treant Zorggroep | Emmen, Hoogeveen en Stadskanaal

Ziekenhuisapotheker-directeur

SAHZ | Haarlem

Meer…
Back to top