Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Meer toepassingen vildagliptine

PW Magazine 44, jaar 2012 - 01-11-2012
De DPP-4-remmer vildagliptine (Galvus) mag nu ook gebruikt worden als tripeltherapie met metformine en een sulfonylureaumderivaat en in combinatie met insuline, met of zonder metformine.

Vildagliptine was al geïndiceerd als monotherapie en als tweevoudige combinatietherapie met metformine, sulfonylureumderivaten en pioglitazon.

Document acties

Vacatures
Apotheker ‘kwetsbare ouderen’

Farmadam Apotheek | Amsterdam

Zie jij toe op goede productie en distributie van geneesmiddelen?

Ministerie van VWS, IGJ | Utrecht

Ziekenhuisapotheker

Treant Zorggroep | Emmen, Hoogeveen en Stadskanaal

Meer…
Back to top