Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Leverfunctietests bij agomelatine

PW Magazine 45, jaar 2012 - 08-11-2012
Sinds de registratie van agomelatine (Valdoxan) in februari 2009 is reeds bekend dat dit middel een risico geeft op leverbeschadiging.

Na registratie zijn meerdere ernstige gevallen van leverbeschadiging gemeld bij gebruik van agomelatine, waaronder zes meldingen van leverfalen. Het CBG herinnert de voorschrijvers eraan om leverfunctietesten uit te voeren bij alle patiënten die agomelatine krijgen bij start en na drie, zes, twaalf en 24 weken. Hetzelfde geldt bij dosisverhoging. Bij stijging van de serumaminasen moet de leverfunctietest binnen 48 uur worden herhaald.

Document acties

Vacatures
Zie jij toe op goede productie en distributie van geneesmiddelen?

Ministerie van VWS, IGJ | Utrecht

Ziekenhuisapotheker

Treant Zorggroep | Emmen, Hoogeveen en Stadskanaal

Ziekenhuisapotheker-directeur

SAHZ | Haarlem

Meer…
Back to top