Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Achtergrond

Vaker cardiovasculaire bijwerkingen bij diclofenac

Gebruik van diclofenac heeft een groter cardio-vasculair risico dan paracetamol en andere NSAID’s. Er is dan ook geen bewijs om diclofenac de voorkeur te geven boven andere NSAID’s. De pijnstiller zou boven-dien niet vrij verkrijgbaar moeten zijn.

PW39 - 28-09-2018 | door Linda de Graaf 3 reacties

Eén consult: klachten opgelost

Apotheker vervangt barnidipine door chloortalidon en verbetert therapietrouw

Een mevrouw (69 jaar) met diabetes heeft pijn, dikke enkels en slokdarmklachten. Ook vergeet zij ’s avonds vaak haar enalapril. Dat blijkt bij een medicatiegesprek met de apotheker gekoppeld aan de diabetescontrole bij de huisarts.

PW39 - 28-09-2018 | door Harm Geers, Mette Heringa

Hulp nodig voor artsen die zwangere met hiv bijstaan

Computermodellen dragen bij aan behandeladvies antiretrovirale middelen

Er is nog altijd onvoldoende kennis over de farmacokinetiek en veiligheid van antiretrovirale middelen tijdens de zwangerschap. Dit komt met name doordat het (pre)klinisch onderzoek vaak pas op gang komt na registratie van een geneesmiddel. Promovendus Stein Schalkwijk heeft samen met collega’s computermodellen gemaakt, die bijdragen aan behandeladviezen tijdens de zwangerschap.

PW39 - 28-09-2018 | door Stein Schalkwijk, Angela P. Colbers, Rick Greupink, David M. Burger en Frans G.M. Russel

Zorgverleners houden samen oudere op de been

Multidisciplinair en gesubsidieerd valpreventieproject voor ouderen in Ede

Fysiotherapeuten, apothekers, huisartsen en thuiszorg in Medisch Centrum Veluwse Poort in Ede werken intensief samen om ouderen met verhoogd valrisico op te sporen. Apotheker Liesbeth van Ree verricht standaard een valrisicocheck tijdens medicatiebeoordelingen en medicatierol-evaluaties. “Er is nog veel winst te behalen.”

PW39 - 28-09-2018 | door Edwin Bos

Wensen voor reumamedicatie zijn voor elke patiënt anders

Waarde die patiënt hecht aan toedieningsgemak en behandeleffect in beeld

Patiënten die DMARD’s gebruiken, verschillen in hun voorkeur voor reumamedicatie. Door deze voorkeur met hen te bespreken kan de behandeling hierop waar mogelijk worden afgestemd. Dit kan bevorderend zijn voor de tevredenheid met de therapie en de therapietrouw, blijkt uit een studie van de Sint Maartenskliniek en onderzoeksbureau Nivel.

PW39 - 28-09-2018 | door Milou van Heuckelum, Elke Mathijssen, Bart van den Bemt, Marcia Vervloet en Liset van Dijk

Veel minder duizelig na afbouw van medicatie

Kwaliteit van leven patiënt verbetert door interventies apotheker

De heer A is hartpatiënt, dementerend en heeft last van duizeligheids-klachten. De apotheker denkt aan dipyridamol, tamsulosine, digoxine en een te lage bloeddruk als oorzaken van de duizeligheid en adviseert dipyridamol en tamsulosine te staken en metoprolol en digoxine in dosering te verlagen.

PW38 - 21-09-2018 | door Henk-Frans Kwint, Olga van Vemde en Sanne Verdoorn

Furosemide als monotherapie: zelden of nooit hyponatriëmie

‘Hardnekkig misverstand onder apothekers en artsen’

Lisdiuretica als monotherapie geven zelden of nooit hyponatriëmie. De beschrijving in het Farmaceutisch Kompas dat hyponatriëmie wel vaak voorkomt als bijwerking van een lisdiureticum is dan ook incorrect. De auteurs van dit artikel pleiten ervoor dat de apotheker bij medicatiebeoordelingen en medicatiebewaking kijkt naar de oorzaak van de hyponatriëmie.

PW38 - 21-09-2018 | door Chiel Ebbelaar, Melvin Lafeber en Tom Tobé

Diabetes mellitus: preventief gebruik acetylsalicylzuur

Acetylsalicylzuur voorkomt een myocardinfarct, beroerte of TIA en vasculaire sterfte bij personen die diabetes hebben maar geen evidente cardiovascu-laire aandoening. Het veroorzaakt echter ook ernstige bloedingen. De voordelen worden daardoor grotendeels tenietgedaan.

PW38 - 21-09-2018 | door Linda de Graaf

Magistrale spoedrol oplossing bij acute medicatiewijziging

Met printer, software en blanco zakjes past apotheker medicatierol aan

Een spoedrol leveren binnen vierentwintig uur is niet altijd snel genoeg. Met nieuwe software van Apotheek Voorzorg kunnen apothekers zelf in hun eigen apotheek een magistrale medicatierol op maat maken. Handmatig en zonder te hoeven investeren in een geautomatiseerd geneesmiddeldistributiesysteem.

PW38 - 21-09-2018 | door Jan de Groot en Jan Sips

Stroomschema voor keuze DOAC bij niet-valvulair atriumfibrilleren

Algemene richtlijn niet zinvol door grote verscheidenheid patiënten

De NHG-Standaard Atriumfibrilleren stelt dat directe orale anticoagulantia (DOAC’s) een gelijkwaardig alternatief zijn voor cumarinederivaten ter preventie van een cerebrovasculair accident bij niet-valvulair atrium-fibrilleren. Het is echter niet duidelijk hoe een keuze tussen de verschillende DOAC’s gemaakt moet worden. Farmaciestudent Simone Dam ontwikkelde na literatuuronderzoek daarom een speciaal stroomschema.

PW38 - 21-09-2018 | door Simone L. Dam, Gert Folkerts en Marjolein H.M. Metselaar

Studenten behandelen echte patiënten: ‘nuttig en leerzaam’

Echte farmacotherapieproblemen oplossen in de studentenpoli

Een innovatieve methode om farmacotherapieonderwijs voor geneeskundestudenten te verbeteren is de studentenpoli. Hier zorgen studententeams voor echte patiënten, waardoor zij zich verantwoordelijk en betrokken voelen én waardevolle ervaring opdoen. “De studentenpoli is haalbaar, leerzaam en nuttig”, concludeert Tim Schutte op basis van zijn promotieonderzoek.

PW37 - 14-09-2018 | door Tim Schutte

Vertaling verduidelijkt nieuwe norm medische gassen

Engelse norm uit 2007 op veel details aangepast en verbeterd

De norm ‘Pijpleidingsystemen voor medische gassen NEN/ISO 7396-1’ is op 4 september gepresenteerd. Dit is de Nederlandse vertaling van de nieuwe Engelse norm uit 2016, die de norm uit 2007 vervangt. De nieuwe regels betekenen veel aanpassingen en verbeteringen op details.

PW37 - 14-09-2018 | door Jos Kraus

Point of care-test zorgt voor snelle interventie

Casussen onderstrepen belang van nierfunctiemeting in apotheek

De apotheker kan met een point of care-test een verdere verslechtering van de nierfunctie helpen voorkomen en de medicatieveiligheid verbeteren. Aan de hand van twee casussen die zich binnen één week voordeden in Apotheek Bennekom belichten Lieke van der Werf en Harm Geers het nut van het gebruik van deze test in de apotheek.

PW37 - 14-09-2018 | door Lieke van der Werf en Harm Geers

Semaglutide: grotere reductie HbA1c en lichaamsgewicht

Semaglutide, een GLP-1-agonist, is bij diabetes type 2 superieur aan sitagliptine, insuline glargine, exena-tide en dulaglutide wat betreft de daling van het HbA1c. Bij gebruik van semaglutide daalt het HbA1c met 1,1% tot 2,2%. Ook de gewichtsreductie is groter.

PW37 - 14-09-2018 | door Linda de Graaf

Schizofrenie: meer mogelijk

Adjuvante farmacotherapieën verdienen de aandacht van wetenschappers

Adjuvante therapieën bij schizofrenie verdienen meer aandacht van wetenschappers en clinici, betoogt Jan Beugelink. Hij pleit voor meer onderzoek naar deze therapieën, die voor de patiënt kunnen zorgen voor een betere kwaliteit van leven.

PW37 - 14-09-2018 | door Jan Beugelink

Gloednieuwe bereidingsunit dichtbij ziekenhuis én patiënt

Grootste uitdaging: farmaceutisch probleem patiënt snel in apotheek krijgen

De nieuwe bereidingsunit van Apotheek Haagse Ziekenhuizen opende in juni dit jaar. Stap voor stap worden nu de nieuwe ruimtes in gebruik genomen. Plant manager Willem Meulenhoff geeft een inkijk in de nieuwe faciliteit, uiteraard met haarnetje, overschoenen en stofjas aan. “We houden de verpakkingsruimte graag vrij van hondenpoep en mussenkak”.

PW37 - 14-09-2018 | door Maarke Roelofs

Staken behandeling eerste stap bij optreden methemoglobinemie

Bijwerking 23 keer gemeld bij Lareb

Bijwerkingencentrum Lareb ontving de afgelopen jaren 23 meldingen van methemoglobinemie, een zeldzame aandoening die wordt gekenmerkt door hoge spiegels methemoglobine in het bloed. Verschillende geneesmiddelen werden als verdacht opgegeven, waaronder dapson, lidocaïne/prilocaïne-crème en prilocaïne. Onmiddellijk stoppen met de behandeling was noodzakelijk.

PW36 - 07-09-2018 | door Corine Ekhart, Florence van Hunsel

Calamiteitenvoorraad antidota uitkomst bij acute vergiftiging

Niet-geregistreerde geneesmiddelen Nationaal Serum Depot opgeslagen bij RIVM

Voor ziekenhuizen is het niet toegestaan om niet-geregistreerde genees-middelen op voorraad te houden als er geen patiënt is voor wie deze geneesmiddelen bestemd zijn. Bij acute vergiftigingen is dit een zeer onwenselijke situatie. De calamiteitenvoorraad van het RIVM, met ook de antisera en stralingsantidota, biedt uitkomst en wordt uitgebreid.

PW36 - 07-09-2018 | door Marieke A. Dijkman en Irma de Vries

Vaker overdoseringen met opioïde pijnstillers

Vergiftigingen in 2017: de meest opvallende trends

Een opmerkelijke trend uit 2017 is de sterke toename in overdoseringen met opioïde pijnstillers, blijkt uit de jaarrapportage van het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum. Geneesmiddelen waren verantwoordelijk voor de helft van de blootstellingen aan potentieel toxische stoffen, vooral bij mensen ouder dan 18 jaar.

PW36 - 07-09-2018 | door Anne Kan, Annette Nugteren-van Lonkhuyzen en Irma de Vries

Glucokinase: oud enzym, nieuw aangrijpingspunt bij diabetes

Dorzagliatine, een activator van glucokinase, verbetert de HbA1c-waarden bij patiënten met diabetes mellitus type 2. Het middel lijkt veilig en wordt goed verdragen. Er werden geen ernstige hypoglykemiën gerapporteerd.

PW36 - 07-09-2018 | door Linda de Graaf

Document acties

Back to top