Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Achtergrond

‘Farmacogenetica sluit naadloos aan bij kennis van apothekers’

Ziekenhuisapotheker en klinisch-farmacoloog LUMC, Jesse Swen:

Nederland loopt voorop in de wereld op het gebied van farmacogenetica. Zowel zorgverleners als patiënten zijn zich steeds meer bewust van het belang hiervan voor een optimale farmacotherapie. Een van de stuwende krachten is ziekenhuisapotheker Jesse Swen. “Dit biedt apothekers dé kans om met de patiënt in gesprek te gaan over een betere behandeling en vermindering van bijwerkingen.”

PW44 - 02-11-2018 | door Frans van den Houdt

Geen laxans bij opioïd: kans op obstipatie verdubbeld

Eén op de vier patiënten die met een opioïd starten, gebruikt geen laxans. Vooral omdat de voorschrijver of de patiënt dat zelf niet nodig vindt. Patiënten die geen laxans gebruikten, ontwikkelen twee keer zo vaak obstipatie.

PW43 - 26-10-2018 | door Linda de Graaf

Patiënt overschat wachttijd

Onderzoeksbureau: perceptie en werkelijkheid lopen ver uiteen

Opnieuw verschenen onlangs berichten in de media dat wachttijden van een half uur gewoon zijn in de apotheek. Dat klopt absoluut niet, verzekert onderzoeksbureau AMP. De gemiddelde wachttijd in de apotheek was in 2017 en 2018 2,6 minuten.

PW43 - 26-10-2018 | door Gert-Jan Renardel de Lavalette

Patiënt moet meer profiteren van geavanceerde therapie

Nieuwe strategie nodig om patiënt te bereiken met hospital exemption

Om geavanceerde therapieën te kunnen inzetten voor de behandeling van patiënten met – veelal zeldzame – ziekten, dienen academische centra zich meer bewust te zijn van hun rol als productontwikkelaar. Zij moeten hun product tactischer en met een duidelijke strategie ontwikkelen, concludeert promovenda Sofieke de Wilde.

PW43 - 26-10-2018 | door Sofieke de Wilde

Voedselallergieën te lijf met plantaardige vezels

Dieetinterventie verbetert de effectiviteit van immunotherapie

Voedselallergieën kunnen worden behandeld met een nieuwe therapie, waarbij tegelijk een dieet verrijkt met niet-verteerbare vezels en voedings-eiwitten worden toegediend. Deze methode vermindert acute allergische symptomen in koemelk-allergische muizen. Niet-verteerbare vezels stimuleren het immuunsysteem, stelt promovenda Marlotte Vonk.

PW43 - 26-10-2018 | door Marlotte Vonk

Apotheker krijgt waarschuwing voor fout tijdens smart filling

Klacht gegrond voor verstrekken sotolol in plaats van montelukast

Omdat zij verkeerde medicatie had gekregen door een fout bij smart filling in de apotheek, spant een patiënt tegen twee apothekers een zaak aan bij het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg in Amsterdam. Dat acht de klacht over de ene apotheker niet gegrond. De andere apotheker krijgt een waarschuwing.

PW43 - 26-10-2018 | door Catelijne Bach en Jolijn Geven

Voorkom suïcide: durf het bespreekbaar te maken

Behalve FTO-module en gatekeepers-training nu ook geactualiseerde StiPCO-cursus

Soms maken apothekers het verschil als het erom gaat suïcide te voorkomen. Heel praktisch met een innameadvies, of door als gatekeeper op tijd in te grijpen en iemand met zelfmoordgedachten door te verwijzen. Volgens psychiater Marijke Josephus Jitta is het daarbij vooral van belang uit je schaduw te stappen. “Vráág er gewoon naar.”

PW43 - 26-10-2018 | door Annemiek Veelenturf

Statinegebruik blijft mogelijk na verdwijnen spierklachten

Goede begeleiding van patiënten is van belang

Bij gebruik van statines kunnen spierklachten ontstaan. Dit kan een reden zijn voor verminderde therapietrouw of staken van de behandeling met statines. Goede begeleiding van deze patiënten is daarom van belang. Behandeling met een andere statine of andere cholesterolverlagende middelen is mogelijk zonder dat opnieuw spierklachten ontstaan.

PW42 - 19-10-2018 | door Julia van den Adel en Linda Härmark

eHealth helpt laaggeletterde medicatie veilig te gebruiken

Gesproken berichten beklijven beter dan geschreven teksten

Door gebruik te maken van eHealth kan veilig medicijngebruik van laaggeletterden worden bevorderd. De toepassingen die ingezet worden moeten wel eerst getest zijn bij deze groep en inspelen op het gebruikersprofiel en kennisniveau van de patiënt. Dit blijkt uit literatuuronderzoek van de Hogeschool Utrecht naar laaggeletterdheid, digitale vaardigheden en eHealth-ondersteuning.

PW42 - 19-10-2018 | door Noura El Khattabi en Bas Steunenberg

‘Enorme berg kennis van CBG moet beter ingezet voor patiënt’

Voorzitter Ton de Boer van College ter Beoordeling van Geneesmiddelen:

Patiëntparticipatie en begrijpelijke patiëntinformatie zijn speerpunten voor Ton de Boer, die nu ruim een jaar voorzitter is van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen. “Terecht willen patiënten betrokken worden bij geneesmiddelontwikkeling en meedenken over de eindpunten van een studie.”

PW42 - 19-10-2018 | door Frans van den Houdt

Nieuwe Barrett-aanpak helpt slokdarmkanker voorkomen

Toename in afgelopen decennia van het adenocarcinoom

Onderzoekers in het Amsterdam UMC hebben een antistof ontwikkeld die in staat is bij muizen de ontwikkeling van het cilindrisch Barrett-epitheel te remmen. Uiteindelijk moet het mogelijk zijn dit epitheel ook bij mensen te genezen, wat kan leiden tot betere chemopreventie van het zeer agressieve slokdarmadenocarcinoom.

PW40en41 - 05-10-2018 | door K.K. Krishnadath

Sulfonylureumderivaat verhoogt kans hartinfarct

Overstappen van metformine naar een sulfonylureumderivaat geeft een toegenomen kans op myocardinfarct, sterfte en ernstige hypoglykemie dan metformine monotherapie. Toevoegen van een sulfonylureumderivaat verhoogt dit risico ook. Het lijkt wel veiliger metformine te blijven gebruiken na starten met een sulfonylureumderivaat.

05-10-2018 | door Linda de Graaf

Prikkelbaredarmsyndroom is complexe systeemziekte

Reduce PDS-programma biedt elf goed gedocumenteerde behandelingen

Een complexe systeemziekte, zo noemt maag-darm-leverarts Marten Otten het prikkel-baredarmsyndroom, omdat “het hele systeem erbij betrokken is.” Naast het maagdarmkanaal, spelen de hersenen, het immuunsysteem en het microbioom een rol. “Het klachtenpatroon is steeds anders, maar een relatie tussen buikpijn en een afwijkend ontlastingspatroon is altijd aanwezig.”

05-10-2018 | door Maarke Roelofs

IBD-patiënten ervaren vaak infecties en huidreacties

Monitor: beloop, belasting en beleving van biologische geneesmiddelen

Biologische geneesmiddelen hebben de behandeling van inflammatoire darmziekten fundamenteel veranderd. Patiënten hebben een hogere kans op klinische respons, behoud van remissie en behoeven minder corticosteroïden. Bekend is welke bijwerkingen kunnen optreden, maar we weten nog niet hoe patiënten deze ervaren.

PW40en41 - 05-10-2018 | door Naomi T. Jessurun, Michiel E. de Jong en Frank Hoentjen

Morbide obese patiënt beter op maat bediend

Eerste doseringsadviezen beschikbaar via G-Standaard: DOAC’s dabigatran en edoxaban

De eerste doseringsadviezen voor patiënten met morbide obesitas en patiënten die bariatrische chirurgie hebben ondergaan zijn gereed. Het betreft de DOAC’s dabigatran en edoxaban. Per 1 september 2018 zijn ze beschikbaar gekomen via de G-Standaard. Deze adviezen voorzien in een behoefte van apothekers.

PW40en41 - 05-10-2018 | door Marc de Leeuw

Veiligheid van thiopurines baart IBD-patiënten zorgen

Extra voorlichting optimaliseert gebruik van azathioprine en mercaptopurine

Zorgen bij patiënten over azathioprine en mercaptopurine kunnen leiden tot voortijdig staken van de behandeling. Extra voorlichting helpt deze zorgen weg te nemen, concludeert Mark Broekman. Hij onderzocht de bijwerkingen bij het gebruik van beide middelen, die de hoeksteen vormen van de behandeling van chronische inflammatoire darmziekten.

PW40en41 - 05-10-2018 | door Mark Broekman

Enzym AN-PEP knipt gluten efficiënt na aminozuur proline

Voedingssupplement met AN-PEP bij twijfel of product geheel glutenvrij is

Het AN-PEP-enzym breekt gluten, onder experimentele condities, zeer goed af, maar hoeveel een patiënt moet nemen om alle gluten uit een maaltijd af te breken, is onduidelijk. Hoogleraar immunologie in het LUMC Frits Koning: “Vertrouwt een patiënt het niet, dan kan hij een enzympil innemen voor het eten.”

PW40en41 - 05-10-2018 | door Maarke Roelofs

Diarree bij capecitabine kan uiting zijn van ileitis

Lareb ontving vijf meldingen bij oudere patiënten

Bij het optreden van buikklachten zoals diarree en buikpijn bij gebruik van capecitabine is het goed bedacht te zijn op ileitis als bijwerking van dit geneesmiddel. Bijwerkingencentrum Lareb ontving vijf mogelijke meldingen van dergelijke bijwerkingen. De officiële productinformatie (SmPC) van capecitabine vermeldt enteritis als “soms optredende bijwerking”.

05-10-2018 | door Annemarie H.G. Muller-Hansma en Marjan Davidis

'Zoektocht uit PDS is een weg vol hobbels'

Uiteindelijk bleken rust, ander werk én duloxetine heilzaam

Prikkelbaredarmsyndroom bracht Gonneke Nakazawa niet alleen buikkrampen, maar ook angsten, sociaal isolement en enorme vermoeidheid. Het vergde een jarenlange zoektocht, waarin het antidepressivum duloxetine een hoofdrol speelde, maar uiteindelijk krabbelde ze er weer bovenop. “Ik heb nu mijn leven zo ingericht dat rust de boventoon voert.”

05-10-2018 | door Annemiek Veelenturf

Meer oog voor kosten, minder voor kwaliteit

Onderzoek naar invloed zorgverzekeraars op voorschrijf- en afleverbeleid

Zorgverzekeraars gaan niet op de stoel van de beroepsbeoefenaar zitten, maar sturen wel degelijk het voorschrijf- en afleverbeleid, vooral om de kosten te beheersen. De aandacht voor kwaliteit is beperkt, hoewel er incidenteel wel mee wordt geëxperimenteerd. Dat concluderen onderzoekers van het Radboudumc op basis van interviews met betrokken partijen.

PW39 - 28-09-2018 | door Mirjam Harmsen, Floris P. Vlaanderen, Patrick P.T. Jeurissen en Philip J. van der Wees

Document acties

Back to top