Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Achtergrond

Nieuwe Barrett-aanpak helpt slokdarmkanker voorkomen

Toename in afgelopen decennia van het adenocarcinoom

Onderzoekers in het Amsterdam UMC hebben een antistof ontwikkeld die in staat is bij muizen de ontwikkeling van het cilindrisch Barrett-epitheel te remmen. Uiteindelijk moet het mogelijk zijn dit epitheel ook bij mensen te genezen, wat kan leiden tot betere chemopreventie van het zeer agressieve slokdarmadenocarcinoom.

PW40en41 - 05-10-2018 | door K.K. Krishnadath

Sulfonylureumderivaat verhoogt kans hartinfarct

Overstappen van metformine naar een sulfonylureumderivaat geeft een toegenomen kans op myocardinfarct, sterfte en ernstige hypoglykemie dan metformine monotherapie. Toevoegen van een sulfonylureumderivaat verhoogt dit risico ook. Het lijkt wel veiliger metformine te blijven gebruiken na starten met een sulfonylureumderivaat.

05-10-2018 | door Linda de Graaf

Prikkelbaredarmsyndroom is complexe systeemziekte

Reduce PDS-programma biedt elf goed gedocumenteerde behandelingen

Een complexe systeemziekte, zo noemt maag-darm-leverarts Marten Otten het prikkel-baredarmsyndroom, omdat “het hele systeem erbij betrokken is.” Naast het maagdarmkanaal, spelen de hersenen, het immuunsysteem en het microbioom een rol. “Het klachtenpatroon is steeds anders, maar een relatie tussen buikpijn en een afwijkend ontlastingspatroon is altijd aanwezig.”

05-10-2018 | door Maarke Roelofs

IBD-patiënten ervaren vaak infecties en huidreacties

Monitor: beloop, belasting en beleving van biologische geneesmiddelen

Biologische geneesmiddelen hebben de behandeling van inflammatoire darmziekten fundamenteel veranderd. Patiënten hebben een hogere kans op klinische respons, behoud van remissie en behoeven minder corticosteroïden. Bekend is welke bijwerkingen kunnen optreden, maar we weten nog niet hoe patiënten deze ervaren.

PW40en41 - 05-10-2018 | door Naomi T. Jessurun, Michiel E. de Jong en Frank Hoentjen

Morbide obese patiënt beter op maat bediend

Eerste doseringsadviezen beschikbaar via G-Standaard: DOAC’s dabigatran en edoxaban

De eerste doseringsadviezen voor patiënten met morbide obesitas en patiënten die bariatrische chirurgie hebben ondergaan zijn gereed. Het betreft de DOAC’s dabigatran en edoxaban. Per 1 september 2018 zijn ze beschikbaar gekomen via de G-Standaard. Deze adviezen voorzien in een behoefte van apothekers.

PW40en41 - 05-10-2018 | door Marc de Leeuw

Veiligheid van thiopurines baart IBD-patiënten zorgen

Extra voorlichting optimaliseert gebruik van azathioprine en mercaptopurine

Zorgen bij patiënten over azathioprine en mercaptopurine kunnen leiden tot voortijdig staken van de behandeling. Extra voorlichting helpt deze zorgen weg te nemen, concludeert Mark Broekman. Hij onderzocht de bijwerkingen bij het gebruik van beide middelen, die de hoeksteen vormen van de behandeling van chronische inflammatoire darmziekten.

PW40en41 - 05-10-2018 | door Mark Broekman

Enzym AN-PEP knipt gluten efficiënt na aminozuur proline

Voedingssupplement met AN-PEP bij twijfel of product geheel glutenvrij is

Het AN-PEP-enzym breekt gluten, onder experimentele condities, zeer goed af, maar hoeveel een patiënt moet nemen om alle gluten uit een maaltijd af te breken, is onduidelijk. Hoogleraar immunologie in het LUMC Frits Koning: “Vertrouwt een patiënt het niet, dan kan hij een enzympil innemen voor het eten.”

PW40en41 - 05-10-2018 | door Maarke Roelofs

Diarree bij capecitabine kan uiting zijn van ileitis

Lareb ontving vijf meldingen bij oudere patiënten

Bij het optreden van buikklachten zoals diarree en buikpijn bij gebruik van capecitabine is het goed bedacht te zijn op ileitis als bijwerking van dit geneesmiddel. Bijwerkingencentrum Lareb ontving vijf mogelijke meldingen van dergelijke bijwerkingen. De officiële productinformatie (SmPC) van capecitabine vermeldt enteritis als “soms optredende bijwerking”.

05-10-2018 | door Annemarie H.G. Muller-Hansma en Marjan Davidis

'Zoektocht uit PDS is een weg vol hobbels'

Uiteindelijk bleken rust, ander werk én duloxetine heilzaam

Prikkelbaredarmsyndroom bracht Gonneke Nakazawa niet alleen buikkrampen, maar ook angsten, sociaal isolement en enorme vermoeidheid. Het vergde een jarenlange zoektocht, waarin het antidepressivum duloxetine een hoofdrol speelde, maar uiteindelijk krabbelde ze er weer bovenop. “Ik heb nu mijn leven zo ingericht dat rust de boventoon voert.”

05-10-2018 | door Annemiek Veelenturf

Meer oog voor kosten, minder voor kwaliteit

Onderzoek naar invloed zorgverzekeraars op voorschrijf- en afleverbeleid

Zorgverzekeraars gaan niet op de stoel van de beroepsbeoefenaar zitten, maar sturen wel degelijk het voorschrijf- en afleverbeleid, vooral om de kosten te beheersen. De aandacht voor kwaliteit is beperkt, hoewel er incidenteel wel mee wordt geëxperimenteerd. Dat concluderen onderzoekers van het Radboudumc op basis van interviews met betrokken partijen.

PW39 - 28-09-2018 | door Mirjam Harmsen, Floris P. Vlaanderen, Patrick P.T. Jeurissen en Philip J. van der Wees

Vaker cardiovasculaire bijwerkingen bij diclofenac

Gebruik van diclofenac heeft een groter cardio-vasculair risico dan paracetamol en andere NSAID’s. Er is dan ook geen bewijs om diclofenac de voorkeur te geven boven andere NSAID’s. De pijnstiller zou boven-dien niet vrij verkrijgbaar moeten zijn.

PW39 - 28-09-2018 | door Linda de Graaf 3 reacties

Eén consult: klachten opgelost

Apotheker vervangt barnidipine door chloortalidon en verbetert therapietrouw

Een mevrouw (69 jaar) met diabetes heeft pijn, dikke enkels en slokdarmklachten. Ook vergeet zij ’s avonds vaak haar enalapril. Dat blijkt bij een medicatiegesprek met de apotheker gekoppeld aan de diabetescontrole bij de huisarts.

PW39 - 28-09-2018 | door Harm Geers, Mette Heringa

Hulp nodig voor artsen die zwangere met hiv bijstaan

Computermodellen dragen bij aan behandeladvies antiretrovirale middelen

Er is nog altijd onvoldoende kennis over de farmacokinetiek en veiligheid van antiretrovirale middelen tijdens de zwangerschap. Dit komt met name doordat het (pre)klinisch onderzoek vaak pas op gang komt na registratie van een geneesmiddel. Promovendus Stein Schalkwijk heeft samen met collega’s computermodellen gemaakt, die bijdragen aan behandeladviezen tijdens de zwangerschap.

PW39 - 28-09-2018 | door Stein Schalkwijk, Angela P. Colbers, Rick Greupink, David M. Burger en Frans G.M. Russel

Zorgverleners houden samen oudere op de been

Multidisciplinair en gesubsidieerd valpreventieproject voor ouderen in Ede

Fysiotherapeuten, apothekers, huisartsen en thuiszorg in Medisch Centrum Veluwse Poort in Ede werken intensief samen om ouderen met verhoogd valrisico op te sporen. Apotheker Liesbeth van Ree verricht standaard een valrisicocheck tijdens medicatiebeoordelingen en medicatierol-evaluaties. “Er is nog veel winst te behalen.”

PW39 - 28-09-2018 | door Edwin Bos

Wensen voor reumamedicatie zijn voor elke patiënt anders

Waarde die patiënt hecht aan toedieningsgemak en behandeleffect in beeld

Patiënten die DMARD’s gebruiken, verschillen in hun voorkeur voor reumamedicatie. Door deze voorkeur met hen te bespreken kan de behandeling hierop waar mogelijk worden afgestemd. Dit kan bevorderend zijn voor de tevredenheid met de therapie en de therapietrouw, blijkt uit een studie van de Sint Maartenskliniek en onderzoeksbureau Nivel.

PW39 - 28-09-2018 | door Milou van Heuckelum, Elke Mathijssen, Bart van den Bemt, Marcia Vervloet en Liset van Dijk

Veel minder duizelig na afbouw van medicatie

Kwaliteit van leven patiënt verbetert door interventies apotheker

De heer A is hartpatiënt, dementerend en heeft last van duizeligheids-klachten. De apotheker denkt aan dipyridamol, tamsulosine, digoxine en een te lage bloeddruk als oorzaken van de duizeligheid en adviseert dipyridamol en tamsulosine te staken en metoprolol en digoxine in dosering te verlagen.

PW38 - 21-09-2018 | door Henk-Frans Kwint, Olga van Vemde en Sanne Verdoorn

Furosemide als monotherapie: zelden of nooit hyponatriëmie

‘Hardnekkig misverstand onder apothekers en artsen’

Lisdiuretica als monotherapie geven zelden of nooit hyponatriëmie. De beschrijving in het Farmaceutisch Kompas dat hyponatriëmie wel vaak voorkomt als bijwerking van een lisdiureticum is dan ook incorrect. De auteurs van dit artikel pleiten ervoor dat de apotheker bij medicatiebeoordelingen en medicatiebewaking kijkt naar de oorzaak van de hyponatriëmie.

PW38 - 21-09-2018 | door Chiel Ebbelaar, Melvin Lafeber en Tom Tobé

Diabetes mellitus: preventief gebruik acetylsalicylzuur

Acetylsalicylzuur voorkomt een myocardinfarct, beroerte of TIA en vasculaire sterfte bij personen die diabetes hebben maar geen evidente cardiovascu-laire aandoening. Het veroorzaakt echter ook ernstige bloedingen. De voordelen worden daardoor grotendeels tenietgedaan.

PW38 - 21-09-2018 | door Linda de Graaf

Magistrale spoedrol oplossing bij acute medicatiewijziging

Met printer, software en blanco zakjes past apotheker medicatierol aan

Een spoedrol leveren binnen vierentwintig uur is niet altijd snel genoeg. Met nieuwe software van Apotheek Voorzorg kunnen apothekers zelf in hun eigen apotheek een magistrale medicatierol op maat maken. Handmatig en zonder te hoeven investeren in een geautomatiseerd geneesmiddeldistributiesysteem.

PW38 - 21-09-2018 | door Jan de Groot en Jan Sips

Stroomschema voor keuze DOAC bij niet-valvulair atriumfibrilleren

Algemene richtlijn niet zinvol door grote verscheidenheid patiënten

De NHG-Standaard Atriumfibrilleren stelt dat directe orale anticoagulantia (DOAC’s) een gelijkwaardig alternatief zijn voor cumarinederivaten ter preventie van een cerebrovasculair accident bij niet-valvulair atrium-fibrilleren. Het is echter niet duidelijk hoe een keuze tussen de verschillende DOAC’s gemaakt moet worden. Farmaciestudent Simone Dam ontwikkelde na literatuuronderzoek daarom een speciaal stroomschema.

PW38 - 21-09-2018 | door Simone L. Dam, Gert Folkerts en Marjolein H.M. Metselaar

Document acties

Vacatures
Beherend apotheker

Schelde Apotheek | Amsterdam

Nieuwe vennoot gezocht

Apotheek Middelburg

Openbaar apotheker (32-38 uur)

Apotheek Stevenshof | Leiden

Meer…
Back to top