Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Achtergrond

Viagra op apothekersvoorschrift

Nederland moet voortrekkersrol Verenigd Koninkrijk overnemen

Sinds dit voorjaar mogen apothekers in het Verenigd Koninkrijk Viagra Connect (50 mg sildenafil) zonder recept verkopen vanachter de toonbank. Het zou Nederland, en het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen, sieren als wij volgen, betoogt Kees Baggerman.

PW29en30 - 20-07-2018 | door Kees Baggerman 1 reactie

Open gesprek met reumapatiënt bevordert de therapietrouw

Masterstudenten Farmacie interviewen zorgverleners over hun beste aanpak

Om de therapietrouw van patiënten met reumatoïde artritis te verbeteren is het belangrijk voor zorgverleners een open gesprek met hen te voeren. Zo kunnen problemen en zorgen die de therapietrouw belemmeren gemakkelijker ter sprake komen en worden opgelost. Dit concluderen masterstudenten farmacie van de Universiteit Utrecht na interviews met zorgverleners.

PW29en30 - 20-07-2018 | door Marcelina van Haaften en Yara Mangindaan

Klachten door verkeerd slikken

Slikinstructie apotheker eenvoudige en efficiënte interventie

Meneer H (62 jaar) vertelt tijdens een CombiConsult, een medicatie-gesprek met een openbaar apotheker gekoppeld aan een controle in de huisartsenpraktijk, het gevoel te hebben dat dabigatran-capsules in de slokdarm blijven steken. Ook heeft hij last van slokdarmirritatie en spierpijn.

PW29en30 - 20-07-2018 | door Bas van de Steeg en Mette Heringa

Ook jaren na start nog dikker door antidepressiva

Behandeling met antidepressiva leidt tot een lang-durig hoger risico op gewichtstoename. Het risico op een stijging van het lichaamsgewicht met 5% of meer is vooral verhoogd in het tweede en derde jaar na starten en houdt tot zes jaar aan.

PW29en30 - 20-07-2018 | door Linda de Graaf

Medicatiebeoordeling gebaat bij geautomatiseerd systeem

Medicatieoptimalisatie mogelijk met CCDSS

Het gebruik van zogeheten Computerised Clinical Decision Support Systems (CCDSS) om medicatiebeoordelingen te ondersteunen, kan leiden tot een efficiëntere werkwijze en aanzienlijke tijdsbesparing. Dat concludeert Carlota Mestres Gonzalvo op basis van haar promotie-onderzoek. “Meldingen worden alleen gegenereerd als actie vereist is.”

PW29en30 - 20-07-2018 | door Carlota Mestres Gonzalvo

‘Patiënten moeten informatie belangrijker vinden dan doosje’

Eindhovense apotheken maken tijd vrij om zorgtaken beter te vervullen

Apothekers van de Stichting Gezondheidscentra Eindhoven willen meer als zorgverlener en medicijncoach kunnen optreden. Daarom scheiden ze zorg van logistiek, waardoor het voor de patiënt duidelijker wordt wat de apotheek te bieden heeft. “Apotheek van de toekomst? Wij steken in ieder geval onze nek uit.”

PW29en30 - 20-07-2018 | door Frans van den Houdt

Monitoring op afwijkende labuitslagen leidt tot interventies

Simpele en periodieke medicatiebewaking voor baxterpatiënten

Om de baxtermedicatie te bewaken heeft apotheek Soesterkwartier in Amersfoort besloten bij risicovolle geneesmiddelen periodiek een ZZ-regel uit te draaien die de apotheker eraan herinnert de medicatie te bewaken. Ook worden afwijkende labuitslagen elke twee weken gecontroleerd: dit leidt in 29% van de gevallen tot een interventie.

06-07-2018 | door M.Rahigh, L.C.T. Dohmen, G.T.I. Franssen en M.A.C. Slager

Minder antibiotica door point of care-test

Een point of care-test voor C-reatief proteïne (CRP) in de apotheek bij patiënten met een mogelijke luchtweginfectie vermindert het aantal consulten bij de huisarts. Het gebruik van de test kan waarschijnlijk ook het aantal onnodige voorschriften voor antibiotica terugdringen.

PW27en28 - 06-07-2018 | door Linda de Graaf

Waarschuwing voor meegeven medicatieoverzicht aan ex

Apotheker handelt in strijd met Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst

Als apothekers medicatie meegeven aan andere personen dan de patiënt moeten zij zorgvuldig te werk gaan, blijkt uit een uitspraak van het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg in Den Haag. Een apotheker krijgt een waarschuwing voor het meegeven van het medicatieoverzicht aan de ex-vriendin van een patiënt.

PW27en28 - 06-07-2018 | door Catelijne Bach en Rik Geurts

NHG actualiseert medicamenteus stappenplan diabetes-standaard

Nieuwe bloedglucoseverlagende middelen alleen op indicatie voorschrijven

Metformine, sulfonylureumderivaten (bij voorkeur gliclazide) en insuline zijn de belangrijkste middelen bij de behandeling van type 2 diabetes. De overige bloedglucoseverlagende middelen dienen alleen op indicatie te worden voorgeschreven. Dat is een van de kernboodschappen van de herziene NHG-standaard Diabetes mellitus type 2.

PW27en28 - 06-07-2018 | door Prem Adhien

Therapietrouw bij DOAC’s is beter dan men denkt

Onderzoek in Gooi en omstreken laat positieve resultaten zien

Resultaten van zeven maanden onderzoek in het Gooi en omstreken laten zien dat het gemiddelde therapietrouwpercentage bij DOAC-gebruikers bijna 100% is. Door goede, preventieve zorg te leveren kunnen apothekers de therapietrouw positief beïnvloeden, blijkt uit onderzoek waaraan vijf apotheken deelnamen.

PW27en28 - 06-07-2018 | door Marilou Tromp en Jolande Koller

Samenwerking schiet tekort in de zorg voor parkinsonpatiënt

Kennis nodig in apotheekteam om therapietrouw te verbeteren

Onjuiste of tegenstrijdige informatie kan een reden zijn voor lage therapietrouw bij parkinsonpatiënten. De gespecialiseerde zorgverleners geven aan dat zij nauwere samenwerking met de apotheek erg op prijs stellen. Voorwaarde is wel dat de kennis bij het apotheekteam op orde moet zijn. Dat blijkt uit onderzoek van masterstudenten Farmacie van de Universiteit Utrecht.

PW27en28 - 06-07-2018 | door Vince Maar en Annebel Crebolder

‘Meer regie nodig bij tegengaan versnippering in de eerste lijn’

Directeur InEen vindt dat zorgverleners werk beter op elkaar af moeten stemmen

Samenwerking in de eerste lijn is noodzakelijk voor goede zorg, maar nog altijd niet vanzelfsprekend. Domein-denken en gebrek aan kennis over elkaars expertise spelen daarbij een rol, zegt Anoeska Mosterdijk, directeur van InEen. “Vertrouwen moet groeien door praktijkervaring.”

PW27en28 - 06-07-2018 | door Frans van den Houdt

Budesonide + formoterol ‘zo nodig’: minder exacerbaties

Een behandeling met ‘zo nodig’ budesonide met formoterol bij klachten is effectiever bij patiënten met mild astma dan het gebruik van een kortwerkende beta2-agonist (SABA). De symptomen zijn beter onder controle, ook komen minder vaak exacerbaties voor.

PW26 - 29-06-2018 | door Linda de Graaf

Huidconditie en formulering bepalen effect corticosteroïd

Huidige classificatiesysteem dermatocorticosteroïden schiet tekort

Het bereiken van een effectieve topicale therapie met corticosteroïden zonder serieuze bijwerkingen hangt vooral af van de formulering, de mate van uitsmeren en de huidconditie; niet van de dikte van de gesmeerde laag. Corticosteroïden classificeren volgens het WHO-model vinden de auteurs beter dan de huidige Nederlandse indeling, omdat daarin de farmaceutische vorm wordt meegenomen.

PW26 - 29-06-2018 | door Sanne Appelman, Ton van Heugten en Herman Vromans

Gebruik van azathioprine kan beter op individu toegesneden

Veiligheid/effectiviteit orale immunosuppressiva bij constitutioneel eczeem

Azathioprine, methotrexaat en mycofenolzuur worden steeds vaker off label voorgeschreven voor de behandeling van constitutioneel eczeem. Floor Garritsen onderzocht de effectiviteit en veiligheid van deze middelen op de lange termijn. “De toevoeging van allopurinol kan de behandeling met azathioprine optimaliseren.”

PW26 - 29-06-2018 | door Floor Garritsen

Zalven (her)ontwikkelen door Quality by Design

Vaseline is zeer variabel en corticosteroïden zijn gevoelig voor hulpstoffen

Zalfformuleringen zijn veelal op empirische basis ontwikkeld. In deze formuleringen komen tegenwoordig, door sterk verbeterde analytische technieken en strengere regelgeving, belangrijke tekortkomingen aan het licht. Dit onderstreept de noodzaak tot het herontwikkelen van ‘oude’ formuleringen, constateert Ton van Heugten in zijn proefschrift.

PW26 - 29-06-2018 | door Ton van Heugten en Herman Vromans

Patiënt niet altijd bewust van fotosensitiviteit als bijwerking

Lareb ontving 624 meldingen van geneesmiddelgeïnduceerde fotosensitiviteit

Regelmatig krijgt Bijwerkingencentrum Lareb meldingen van geneesmiddelgeïnduceerde fotosensitiviteit. Zonlicht, zonnebankgebruik en lichttherapieën worden als oorzaken genoemd. Uit de meldingen blijkt dat patiënten niet altijd weten dat fotosensitiviteit ook kan ontstaan in de schaduw, achter glas, door lichttherapie en de zonnebank. Hierdoor nemen zij geen adequate voorzorgsmaatregelen.

PW26 - 29-06-2018 | door Michelle Haaksman en Florence van Hunsel

Instructie wondbedekker op recept

Zilversulfadiazinecrème niet geïndiceerd bij brandwonden

Wanneer huisartsen en apothekers afspraken maken over het voorschrijven van wondbedekkers kan het assortiment in de apotheek beperkt blijven. IVM heeft een FTO-module Wondbedekkers ontwikkeld, gebaseerd op de nieuwste richtlijnen.

PW26 - 29-06-2018 | door Cindy Reinders

‘Patiënten met ernstig eczeem zien binnen paar dagen al effect’

Micreos ontwikkelde als eerste ter wereld huidproducten met actief endolysine

Acne, eczeem en rosacea verdwijnen bij veel chronische patiënten binnen de kortste keren door innovatieve technologie van Micreos. Het bedrijf ontwikkelde als eerste in de wereld huidproducten met een actief endolysine, als alternatief voor antibiotica, en kreeg daarvoor een prestigieuze Europese prijs. “De volgende stap is een oncologische toepassing.”

PW26 - 29-06-2018 | door Frans van den Houdt

Document acties

Back to top